Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Teks Bacaan

Teks Bacaan

Ratings:
(0)
|Views: 4|Likes:
Published by Gamuda Wong

More info:

Categories:Types, Speeches
Published by: Gamuda Wong on Jun 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2014

pdf

text

original

 
ScribdExploreAlanWongPencegahanKebakaran1.21.Setiapjabatanhendaklahmelantikpegawaiataumembentukjawatankuasayangbertanggungjawabmerancangdanmengambillangkahyangsesuaiuntukmencegahkebakaran.Antaraaspekyangperludiberiperhatianialah:(a)PelanTindakanKebakaranPelantindakankebakaranhendaklahdisediakandandipamerkandisetiaptingkatsupayaapabilaberlakukebakaransemuawargajabatandapatmengikutilaluanyangselamatyangtelahditetapkan.(b)SistemPencegahanMenyediakanpanduan,tandaarahdansimbolberhubungpencegahankebakaranyangjelasdanmudahdifahamiolehsemuapegawai.Panduanpencegahanhendaklahsentiasadikemaskinikan.(c)PemeriksaanAlatPemadamApiKetuaJabatanhendaklahmenentukanbahawasetiappejabatmempunyaialatpemadamapiyangsesuaidanberfungsi.AlattersebuthendaklahdiperiksaolehJabatanBombadanPenyelamatmengikutspesifikasiyangditentukanuntukalatberkenaanatausekurang-kurangnyasekalisetahun.(d)LatihanKebakaranLatihanmencegahkebakaran,penggunaanpemadamapidantindakanmenyelamatkandirihendaklahdiadakansekurang-kurangnyasekalisetahun.KetuaJabatanbolehmemohonbantuanJabatanBombadanPenyelamatuntukmemberikhidmatnasihatdanlatihanyangdiperlukan.9(e)BilikSimpananRekodTahanApiJabatanyangberurusandenganrekodpentinghendaklahmengadakanbiliksimpananrekodyangtahanapi(bilikkebal)ataulain-laincarapenyimpananrekodsupayaapabilaberlakukebakaran,rekodberkenaantidakakanterhapus.KhidmatNasihat1.22.KetuaJabatanhendaklahberhubungdenganagensiberikutuntukmendapatkankhidmatnasihatberkaitan:(a)Perundangan:JabatanPeguamNegarauntukmendapatkannasihatperundangan.(b)Kewangan:PerbendaharaanMalaysia,JabatanAkauntanNegaradanJabatanAuditNegaramengikutmanayangberkenaan.(c)Keselamatan:PejabatKetuaPegawaiKeselamatanKerajaan,KementerianKeselamatanDalamNegeridanPolisDirajaMalaysiamengikutmanayangberkenaan.(d)KeselamatanICT:UnitPemodenanTadbirandanPerancanganPengurusanMalaysia(MAMPU).(e)Personel:JabatanPerkhidmatanAwamMalaysia.10(f)SistemdanCaraKerja:UnitPemodenanTadbirandanPerancanganPengurusanMalaysia(MAMPU).(g)PengurusanRekodKerajaan:JabatanArkibNegara.PenyelarasandanPemantauan1.23.KetuaJabatandiperingkatPersekutuanatauNegerihendaklahsentiasamengekalkanhubunganbaikdenganagensidiperingkatnegeriataudaerahbagitujuanpenyelarasandanpemantauanaktiviti.Aktivitiyangdigalakkanadalahsepertibermusyawarah,majlistaklimat,majlisdialog,lawatandanpemeriksaan.DisampingituKetuaJabatanbolehmengadakanprogramkemasyarakatan,sukan,keagamaandanaktivitilainyangsesuai.ProgramKebajikan1.24.KetuaJabatandigalakkansupayamenganjurkanprogramyangsesuaiuntukmengeratkanhubungansesamawargajabatan,disampingmemeliharakebajikanmereka.Antara
 
programyangbolehdiadakansepertiharikeluarga,pestasukan,penubuhankelabkebajikan,pusatpenjagaankanak-kanak,majliskeagamaan,jamuan,ceramahdanlawatan.11BAHAGIANIIPENTADBIRANSUMBERMANUSIARekodPerkhidmatanPegawaiTanggungjawabKetuaJabatan2.1.KetuaJabatanbertanggungjawabmenentukanmaklumatperkhidmatanpegawaidibawahpenyeliaannyadirekodkandenganteratur,lengkapdanterkini.Maklumatpegawaihendaklahdirekodkandenganmenggunakankemudahankomputerataudidalambukuyangdisediakankhasuntuktujuantersebut.Jikamaklumatpegawaidirekodkansecaramanual,catatannyahendaklahmenggunakandakwatkekal.TanggungjawabPegawai2.2.Pegawaiperlumemaklumkanmaklumatperibadisemasamelapordiribertugas.Pegawaijugabertanggungjawabuntukmemaklumkantentangperubahanmaklumattersebutagarianyasentiasakemaskini.MaklumatDalamRekodPerkhidmatan2.3.Maklumatyangperludirekodkanantaranyaialah:(a)MaklumatPeribadiPegawai(i)Nama;12(ii)Tarikhdantempatlahir;(iii)NomborKadPengenalan;(iv)NomborKumpulanWangSimpananPekerja(KWSP);(v)Agama;(vi)Kelayakanakademik;dan(vii)Nama,nomborkadpengenalandanalamatwaris.(b)MaklumatPerkhidmatan(i)namajawatan,tarikhlantikan,pengesahandalamperkhidmatan,pemberiantarafberpencenatauKWSP;(ii)keputusanpeperiksaanjabatanyangdidudukitidakkirayanglulusataugagal;(iii)tindakantatatertib;(iv)kenaikanpangkat,pemangkuandantanggungkerja;(v)kursusdanlatihanyangdihadiridanikatanperjanjian(jikaada);(vi)cutiyangmemberikesanterhadapperkhidmatanpegawai;13LeaveaCommentYoumustbeloggedintoleaveacomment.SubmitCharacters:400FollowUs!scribd.com/scribdtwitter.com/scribdfacebook.com/scribdAboutPressBlogPartnersScribd101WebStuffSupportFAQ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->