Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh TAO_HINH Kien Truc

Giao Trinh TAO_HINH Kien Truc

Ratings:
(0)
|Views: 742|Likes:
Published by Nguyễn Anh Huy

More info:

Categories:Types, Maps
Published by: Nguyễn Anh Huy on Jun 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2014

pdf

text

original

 
TR 
ƯỜ
 NG
ĐẠ
I H
C BÁCH KHOA
ĐẦ
N
 NG LÊ MINH S
Ơ
 NGIÁO TRÌNH C
Ơ
S
T
O HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KI
 N TRÚC
1
L
I NÓI
ĐẦ
U
Giáo trình “C 
ơ 
s
ở 
o hình”
đượ 
c biên so
n nh
ằ 
m ph
c v
cho vi
c h
c
 p c
a sinh viên ngành Ki
ế 
n trúc - Tr 
ườ 
ng 
 Đạ
i h
c Bách Khoa
 Đ
à N 
ẵ 
ng. M 
c
đ 
ích
để 
trang b
cho sinh viên nh
ữ 
ng ki
ế 
n th
ứ 
c kh
n
ă
ng t 
ư 
duy ban
đầ
u v
ề 
 
o hình.Giáo trình là s
ự 
ế 
t h
ợ 
 p khá
đầ
 y
đủ
các tài li
u liên quan v
ề 
c
ơ 
s
ở 
ohình
đ 
ã
đượ 
c xu
ấ 
t b
n tr 
ướ 
c
đ 
ây:
-
 
ơ 
s
ở 
o hình ki
ế 
n trúc (Thành ph
ố 
Chí Minh)
-
 
ơ 
s
ở 
o hình ki
ế 
n trúc (Hà N 
i)
-
 
 Design th
giác (KTS Nguy
ễ 
n Lu
n)
-
 
 Interior Design – Francis P.K. Ching, New York 1987  R
ấ 
t mong b
n
đọ
c và các
đồ
ng nghi
 p
đ 
óng góp ý ki
ế 
n
để 
 p giáo trìnhnày ngày càng 
đượ 
c hoàn thi
n h
ơ 
n trong nh
ữ 
ng l 
n xu
ấ 
t b
n sau.
Tác gi
 
 
TR 
ƯỜ
 NG
ĐẠ
I H
C BÁCH KHOA
ĐẦ
N
 NG LÊ MINH S
Ơ
 NGIÁO TRÌNH C
Ơ
S
T
O HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KI
 N TRÚC
2
M
C L
C
 
CH
ƯƠ 
NG I: M
T S
 
ĐẶ
T
Đ
I
M C
A C
M QUAN TH
GIÁC
....................
 
31.1. L
Ự 
C TH
GIÁC............................................................................................. 31.2. C
ƯỜ
 NG
ĐỘ
L
Ự 
C TH
GIÁC....................................................................... 31.3. C
U TRÚC
 N C
A TH
GIÁC TRÊN M
T PH
 NG............................. 41.4. TR 
ƯỜ
 NG NHÌN C
A M
T........................................................................ 61.5. CÂN GIÁC.................................................................................................... 81.6. HÌNH D
 NG TH
GIÁC............................................................................... 111.7. CHUY
 N
ĐỘ
 NG TH
GIÁC........................................................................ 141.8. BÀI T
P........................................................................................................ 14
CH
ƯƠ 
NG II: T
L
.................................................................................................
 
152.1. T
L
NH
P
Đ
I
U TRONG THIÊN NHIÊN.............................................. 152.2. CÁC LO
I T
L
......................................................................................... 162.3. NH
P
Đ
I
U.................................................................................................... 21
CH
ƯƠ 
NG III: T
ƯƠ 
NG PH
N VÀ T
ƯƠ 
NG T
Ự 
..................................................
 
243.1. T
ƯƠ
 NG PH
 N: (Contraste)......................................................................... 24
CH
ƯƠ 
NG IV:
Đ
I
M – NÉT - DI
N
.......................................................................
 
284.1.
Đ
I
M, NÉT, DI
 N TRONG T
O HÌNH..................................................... 284.2. HI
U QU
RUNG........................................................................................ 304.3. HI
U QU
 
O.............................................................................................. 324.4. NÉT................................................................................................................ 344.5. HÌNH PH
 NG............................................................................................... 36
CH
ƯƠ 
NG V: KH
I VÀ KHÔNG GIAN
................................................................
 
415.1. NH
Ữ 
 NG KHÁI NI
M................................................................................... 415.2. KH
I
Đ
A DI
 N
ĐỀ
U (PLATON)................................................................ 415.3. KH
I
Đ
A DI
 N BÁN
ĐỀ
U (Archimède).................................................... 435.4.
Đ
A GIÁC HOÁ M
T C
U (M
ở 
ng)........................................................ 495.5. KHÔNG GIAN TRONG T
O HÌNH........................................................... 525.6. C
U TRÚC L
P TH
VÀ PHÉP T
O HÌNH THÁI.................................. 575.7. BÀI T
P........................................................................................................ 59
 
TR 
ƯỜ
 NG
ĐẠ
I H
C BÁCH KHOA
ĐẦ
N
 NG LÊ MINH S
Ơ
 NGIÁO TRÌNH C
Ơ
S
T
O HÌNH – DÀNH CHO CHUYÊN NGÀNH KI
 N TRÚC
3
CH
ƯƠ 
NG I: M
T S
 
ĐẶ
T
Đ
I
M C
A C
M QUAN TH
GIÁC
1.1.
 
L
Ự 
C TH
GIÁC1.1.1.
 
Ví d
:
 
Ví d
1: Khi nh
n
đượ 
c m
t phong th
ư
, ta m
ở 
phong bì ra, bên trong th
ư
ch
m
t t
ờ 
gi
y tr 
ng, không ch
, không hình. C
m giác c
a ta b
“h
ng” do:* Tâm lý
đợ 
i ch
ờ 
.* S
chú ý c
a m
t không có
đố
i t
ượ 
ng
để
 
đặ
t vào.-
ế
t lu
n:
Đ
ó là s
m
t cân b
ng gi
a s
c c
ă
ng th
ng c
a m
t và l
c hút c
a
đố
it
ượ 
ng th
giác.
 
Ví d
2:
Đặ
t hai t
ờ 
gi
y A và B tr 
ướ 
c m
t ng
ườ 
i quan sát:M
t c
a ta s
chú ý ngay vào t
ờ 
gi
y b và vào
đ
i
m ch
m
đ
en
y, do ch
m
đ
en
ở 
t
ờ 
 gi
y
đ
ã sinh ra m
t l
c t
ươ 
ng
ng v
ớ 
i s
c c
ă
ng c
a m
t. Ta g
i
đ
ó là l
c th
giác.
1.1.2.
 
Đị
nh ngh
 ĩ 
a:
-
 
L
c th
giác là m
t khái ni
m dung
để
ch
s
chú ý c
a m
t
đế
n m
t
đố
i t
ượ 
ng nào
đ
ótrong môt không gian b
t k 
.
1.2.
 
C
ƯỜ 
NG
ĐỘ
L
Ự 
C TH
GIÁC:1.2.1.
 
Ví d
:
Đặ
t tr 
ướ 
c m
t ng
ườ 
i quan sát hai t
ờ 
gi
y C và DC:
Đặ
t ba ch
m
đ
en có kho
ng cách nh
h
ơ 
n kích th
ướ 
c c
a chúng.D:
đặ
t ba ch
m
đ
en có kho
ng cách l
ớ 
n h
ơ 
n kích th
ướ 
c c
a chúng.-
 
Các hình
ở 
t
ờ 
gi
y C t
o c
m giác chúng là m
t t
 p h
ợ 
 p, có quan h
g
n bó v
ớ 
i nhau. T
ờ 
 gi
y D không ph
i là m
t t
 p h
ợ 
 p, r 
ờ 
i r 
c. Các ch
m
đ
en
ở 
t
ờ 
gi
y C có m
t l
c vô hình
 
A: T
ờ 
gi
y tr 
ng
 
B: T
ờ 
gi
y có m
t ch
m
đ
en
 CD

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
aulangtu liked this
1 thousand reads
thachquy_1997 liked this
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->