Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Control Estadístico de Procesos- Aplicaciones con Voyage 200

Control Estadístico de Procesos- Aplicaciones con Voyage 200

Ratings: (0)|Views: 46 |Likes:
Published by Alejandro Luna
Fuente:
www.texasfcqei.com
Fuente:
www.texasfcqei.com

More info:

Published by: Alejandro Luna on Jun 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/21/2012

pdf

text

original

 
 
RJtmoajaonikq aniWk|jq Oiqwu{ckiwqPnyjhk 544S
54:4
 Cjwkuoj tjuj6Oihkiokuãj Oig{qwuojmNuhTun
Oipokuin 544?
 
KK
MMJJEENNUUJJGGNNTTNNUU
66
 
OO))OO))
 
ÊÊ
IIHHKKMM 
HH
JJUUAAààJJ@@OOHH[[KKUUNNJJ 
LL
KKUUIIÊÊIIGGKKVV
 
RKi kqwk cji{jm tnguêq kianiwuju jtmoajaonikq tjujgopkuqnq wkcjq gk AKT- huj`oajgnu y qnm{aonijgnu tjujmnq gopkuqnq huê`oanq gk aniwunm A- T- \#U- kwa)S
AniwunmKqwjgãqwoan gkTunakqnq
MKKU INWJ OCTNUWJIWKKI TÊHOIJ QOH[OKIWK
 
INWJ OCTNUWJIWK6
Tjuj {qju mjq jtmoajaonikq anctmkwjq aniwkiogjq ki ïqwkcji{jm tjuj mj cjwkuoj gk Aniwunm Kqwjgãqwoan gk tunakqnq
gkekq ljekuoiqwjmjgn km tunhujcj ”nuhtun–
ani jiwkuonuogjg ki mj ajma{mjgnuj) Tnu `jpnuaniq{mwj km
CJI[JM GK OIQWJMJAOÑI GK QN@WXJUK TJUJ AJMA[MJGNUJQWK\JQ OIQWU[CKIWQ PN_JHK 544
- ñ wjceoïi q{ pkuqoñi ki GPG- ñ gouãhkwkj mj têhoij gk oiwkuikwxxx)wk|jq`azko)ancgnigk wjceoïi t{kgkqgkqajuhju km tunhujcj y kqwê k|tmoajgn km añcn wujiq`kuoumn j w{ ajma{mjgnuj-jgkcêq ki kqwk qowon qk kia{kiwuj ïqwk coqcn a{uqn ki mãikj ani pogknw{wnuojmkq y kfkuaoaonq oiwkujawopnq) Kq c{y qkiaommn oiqwjmju km tunhujcj y wkwncjuê tnan wokctn)Mj ujvñi tnu mj a{jm in oiqwjmï mnq tunhujcjq ki wngjq mjq ajma{mjgnujq kqtnuz{k kqwj cjwkuoj kq k|am{qopj gk mj kwjtj goqaotmoijuoj gk mjq ajuukujq gk
Oihkiokuãj Oig{qwuojm
- tnu ukqtkwn j mnq kqw{gojiwkq gk nwujq ajuukujq z{kt{gokuji mmkhju j na{tju mjq ajma{mjgnujq in mkq qkuãj hujwn kianiwujuajma{mjgnujq ani tunhujcjq jfkinq j q{q ajuukujq y gkfjumjq qoi ckcnuojgoqtnioemk tjuj nwunq tunhujcjq kqtkaojmovjgnq ki q{ êukj) Kq tnu kqwn z{kwjceoïi wk togn z{k a{jign wkucoikq km tuïqwjcn gk w{ ajma{mjgnujgkqoiqwjmkq mnq tunhujcjq yj z{k mj ckcnuoj gk mj ajma{mjgnuj kq mocowjgj)
 
RANIWUNM KQWJGÃQWOAN GK TUNAKQNQS
 
Oipokuin 544?
Wjemj gk `{iaonikq cjwkcêwoajq tnan {qjgjq tjuj mj WO#P544
Têhoij 1
Wjemj gk `{iaonikq cjwkcêwoajq tnan {qjgjq tjuj mj WO#P544
@{iaoñi@nucj gkkqauow{uj kiLNCKGkqauotaoñi qoctmk Kfkctmn)Pjmnujeqnm{wnjeq,k|tu/Qñmn gkekq wkamkju kqwj anceoijaoñigk mkwujq qkh{ogn gk mnq ukqtkawopnqtjuïiwkqoq gk jtkuw{uj y aokuuk ani mjk|tukqoñi gkiwun)Mnhjuowcnmnh,k|tu/ ñmnh,k|tu-ejqk/Qñmn gkekq wkamkju kqwj anceoijaoñigk mkwujq qkh{ogn gk mnq ukqtkawopnqtjuïiwkqoq gk jtkuw{uj y aokuuk ani mjk|tukqoñi gkiwun- qkh{ogn gk {ijancj y mj ejqk gkm mnhjuowcn- qo qkncowk qk wncj ancn ejqk :4)Ujãv gka{jmz{okunugki
 
 ,k|tu/
Y
,i.c/Gkekq wkamkju tuockun mj k|tukqoñiz{k pj j kmkpjuqk j mj ujãv gjgj- m{khnkm qãcenmn gk tnwkiaoj y kiwuktjuïiwkqoq mj gopoqoñianuukqtnigokiwk gk mj ujãv z{kwkihjq)Anqkajiwk aqa,k|tu/Qñmn gkekq wkamkju kqwj anceoijaoñigk mkwujq qkh{ogn gk mnq ukqtkawopnqtjuïiwkqoq gk jtkuw{uj y aokuuk ani mjk|tukqoñi gkiwun)Qkajiwk qka,k|tu/Anwjihkiwk anw,k|tu/jua anqkin anq
#:
,k|tu/Tjuj mjq tuockujq wukq `{iaonikqqoctmkckiwk wkamkj ”5ig– " wkamjqkin anqkin ñ wjihkiwkanuukqtnigokiwk) Tjuj mjq ömwocjq 1gkekq kiwuju jm ckiö gk `{iaonikqwuohnincïwuoaj ani ”5ig– " iöckun ;gk mj tjuwk i{cïuoaj y kiwuju jmq{eckiö Wuoh) y gju KIWKU qneuk mjntaoñi gkqkjgj)jua qkin qki
#:
,k|tu/juawjihkiwkwji
#:
,k|tu/juaanqkajiwkaqa
#:
,k|tu/jua qkajiwk qka
#:
,k|tu/juaanwjihkiwkanw
#:
,k|tu/

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->