Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Mga Batayang Kakayahan Baitang7 021412

Mga Batayang Kakayahan Baitang7 021412

Ratings:
(0)
|Views: 824|Likes:
Published by Hari Ng Sablay

More info:

Published by: Hari Ng Sablay on Jun 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as XLS, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2015

pdf

text

original

 
Tema Ang Nagbabagong Ako Nagkakaiba, Nagkakaisa Mga Tunggalian Malaya AkoMarkahan Unang Markahan Ikalawang Markahan Ikatlong Markahan Ikaapat na MarkahanProduksiyonBatayang PangnilalamanPN
: Pag-unawa saNapakinggan
PN1A
: Nahihinuha angkonteksto ng pinakikingganayon sa lugar, kausap at paksa
PN2A
: Nakalilikom ngmahahalagang impormasyonmula sa media (radyo,telebisyon, pahayagan at ibapa)
PN3A
: Natutukoy angkaangkupan ng ginamit natono, antala, haba at diin sanapakinggang diskurso atteksto
PN4A
: Naipapahayag sasariling pamamaraan ang mganapakinggang pahayag,mensahe at teksto
PN1B
: Naisasaayos ang mgaideya o impormasyongnapakinggan
PN1C
: Naiiintindihan angepekto ng diin, intonasyon,bilis,
phrasing 
at mga di-pasalitang palatandaan (non-verbal cues) sa kahulugan atmensahe ng tekstongpinakikinggan
MGA BATAYANG KAKAYAHAN PARA SA BAITANG 7Pangkalahatang Pamantayan
: Naipapamalas ng mag-aaral ang kakayahang komunikatibo, mapanuring pag-iisip at pagpapahalaga upang isulong ang wikangFilipino
Mga Teksto
: Maikling kuwento, tula, alamat, sanaysay, komiks, rehiyonal na panitikan, panitikang bayan, kontemporaryong panitikanSa pagtatapos ng ikalawang markahan, isang portfolio ng mgatauhan mula sa mga binasang teksto (maaaringonline/facebook page ang format) na nagpapakita ng lalim ngpagkakakilala ng mga mag-aaral sa mga tauhang ito, atkoneksiyong nakita nila sa pagitan nila at ng panitikang binasasa kalseSa pagtatapos ng ikaapat na markahan, gagawa ng isangprogramang panturismo para sa lalawigan na binubuo ng travelbrochure, travel itinerary, AVP at oral presentation; sasalimininng programa ang mga sumusunod: 1) mga natutuhan ng mag-aaral sa epektibong komunikasyon, 2) koneksiyon nila sakanilang lalawigan o bayang pinagmulan, at 3) husay samasining na pamamahayag
Mga Batayahang Kakayahan
 
PA1A
: Nakabubuo ng mgapahayag na naglalarawan,nagsasalaysay, naglalahad atnangangatwiran
PA2A
: Nakapagsasalita nangmay maayos na pagkakasunod-sunod ng mgapangyayari/ideya
PA3A
: Nakapagbibigaykatwiran kaugnay ngnapapanahong isyu o paksa
PA4A
: Nakapag-uulat tungkolsa nasaliksik
PA1B
: Nagpapahayag ngdamdamin, ideya, opinyon atmensahe gamit ang malilinawna pangungusap
PA2B
: Nagpapamalas ngorganisadong pag-iisip sapagsasalita
PA3B
: Nakapaglalahad nangmay kaayusan, kaisahan atkabuuan
PA4B
: Nakapanghihikayat sapamamagitan ng pananalita
PA4C
: Gumagamit ngsimbolismo para pagyamaninang mga ipinahahayag
PB
: Pag-unawa sa Binasa
PB1A
: Nagagamit ang datingkaalaman at karanasan sa pag-unawa at pagpapakahulugansa mga kaisipan sa teksto atakdang pampanitikan
PB2A
: Nasusuri ang mgaelemento ng kuwento
PB3A
: Naiisa-isa angkatangian ng relasyon ng taosa lipunan na inilalahad saakda
PB4A
: Nagpapahalaga sa mgaanyo ng panitikan alinsunod saisang payak ngunit malinaw nakasaysayang pampanitikan ngFilipinas
PB1B
: Nasusuri ang mgaelemento ng alamat atkuwentong bayan
PB2B
: Napaghahambing ang
iba’t ibang panitikang rehiyonal
PB1B
: Nasusuri ang mgaelemento at sosyo-historikal nakonteksto ng binabasang akda
PB1C
: Nakapaglalahad ngmungkahing solusyon,kongklusyon, paniniwala atepekto ng akda sa sarili
PU
: Pagsulat
PU1A
: Natutukoy angkaibahan ng pasalita at pasulatna paraan ng wika na maytuon sa kani-kanilangkatangian
PU2A
: Nakasusulat ngtekstong nagsasalaysay
PU3A
: Nakasusulat ngsanaysay na may kaayusan,kaisahan at kabuuan
PU4A
: Nakasusulat ng suringpapel sa isang akda
PA
: Pagsasalita
 
PU1B
: Nakasusulat ng isangpayak at masining napaglalarawan
PU4B
: Nagagamit nangepektibo ang nasaliksik sapagsulat
PU1C
: Nagpapahayag ngdamdamin, ideya, opinyon atmensahe gamit ang malilinawna pangungusap
PU1D
: Nakasusulat ng simpleat organisadong talata
TA
: Tatas (May likas na talinosa epektibong komunikasyon)
PL
: Pakikitungo sa Wika atPanitikan
EP
: Estratehiya sa Pag-aaral
EP1-4A
: Nakahahanap ng mga angkop at sari-saring batis ng impormasyon upang mapagtibay ang mga pinaninindigan,mabigiyang-bisa ang mga pinaniniwalaan at makabuo ng mga kongklusyon
EP1-4B
: Alam ang pinagkaiba ng mga primarya at sekondaryang batis
TA1-4A
: Alam ang pinagkaiba ng pormal at impormal na Filipino
TA1-4B
: Nasusuri ang mahahalagang detalye ng napanood, napakinggan o nabasang impormasyon (media literacy)
TA1-4C
: Natataya kung ang napakinggan, napanood o nabasa ay may kabuluhan at kredibilidad
TA1-4D
: Gagap ang gramatika at bokabularyong Filipino
PL1-4A
: Nagpapakita ng likas na interes at kasabikan sa pagbuo at pagsagot ng mga tanong at puna sa panitikang nabasa onapakinggan
PL1-4B
: Masigasig na tumutugon sa mga oportunidad sa ibayong pag-aaral ng wika at panitikan

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
Debbie Sarabia Devora liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Kc Santillan added this note
haha
Mhelay Dolorito liked this
Sarah Joy Valdehueza Cantilado-Abid liked this
Mark John Llaneta liked this
Maureen Sioson Indiano liked this
Ems Delfin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->