Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Peniliaian Koko

Peniliaian Koko

Ratings: (0)|Views: 16|Likes:
Published by pkgjeli
KOKO
KOKO

More info:

Published by: pkgjeli on Jun 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2012

pdf

text

original

 
 101
4.3.1
马来西亚政府中学课外活动评鉴指南马来西亚政府中学课外活动评鉴指南马来西亚政府中学课外活动评鉴指南马来西亚政府中学课外活动评鉴指南
 
(国文版国文版国文版国文版)
 
PANDUAN PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUMSEKOLAH MENENGAH MALAYSIA
1. PENDAHULUAN
1.1 Kegiatan kokurikulum sekolah yang merangkumi aktiviti Pasukan Badan Beruniform,kelab dan persatuan serta sukan merupakan aktiviti luar bilik darjah. Kegiatan iniadalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.Kepentingan aktiviti ini juga setara dengan kepentingan aktiviti di dalam bilik darjahkerana peranannya sebagai penyumbang dan pelengkap kepada keberkesananpengajaran dan pembelajaran.1.2 Pada masa ini sekolah menawarkan pelbagai jenis kegiatan pasukan badanberuniform, kelab/persatuan dan sukan. Setiap pelajar diwajibkan menganggotaisekurang-kurangnya satu daripada setiap jenis aktiviti tersebut.1.3 Berdasarkan kepada tinjauan ke sekolah-sekolah yang dilakukan oleh BahagianSekolah, pihak sekolah ada membuat penilaian terhadap kegiatan kokurikulumyang diceburi oleh murid-murid. Namun penilaian yang dibuat oleh setiap sekolahadalah berbeza-beza. Perbezaan ini wujud kerana penilaian yang dibuat adalahberdasarkan persepsi dan keperluan sesebuah sekolah.1.4 Dalam mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil. 9. 1997, wakil Bahagian PengajianTinggi mencadangkan agar kegiatan kokurikulum di sekolah dinilai berdasarkanformat atau kaedah yang tetap dan diiktiraf agar kesahan dan kesahihannya tidakdipertikaikan apabila markah kokurikulum dijadikan sebagai sebahagian darimarkah penilaian kemasukkan murid ke institusi-institusi pengajian tinggi tempatan.
2. RASIONAL
2.1
Penilaian kegiatan kokurikum murid yang dibuat oleh sekolah adalah berbezaantara satu sama lain. Keadaan ini menjelaskan wujudnya unsur-unsurketidaksamarataan dalam pemberian markah kepada murid. Kemungkinan adamurid memperolehi markah yang berbeza walaupun pencapaian dalam kegiatankokurikulum adalah sama. Melalui penggunaan borang penilaian yang
standard 
unsur-unsur ketidakadilan dalam pemberian markah boleh dihindari.
2.2
Penilaian kegiatan kokurikulum boleh merangsang murid-murid untuk bergiat lebihaktif dalam kegiatan kokurikulum. Semua murid mempunyai peluang yang samauntuk memperolehi markah kerana penilaian yang dibuat adalah setara. Bagi muridyang bercita-cita melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi penglibatanyang cemerlang dalam aktiviti kokurikulum boleh dijadikan sandaran untukmencapai cita-cita mereka.
 
 102
3. OBJEKTIF
3.1
 
Menyediakan satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum yang boleh diterima pakaioleh semua sekolah.3.2 Membantu Jabatan Pengurusan IPT dalam membuat penilaian kemasukanpelajar-pelajar ke institusi-institusi pengajian tinggi.3.3 Menggalak dan meningkatkan penglibatan yang menyeluruh di kalangan muriddalam aktiviti kokurikulum.
4. GARIS PANDUAN SEMASA MELAKSANAKAN PENILAIAN KOKURIKULUMSEKOLAH
4.1 Pengurusan sekolah hendaklah mempunyai pengurusan/kemudahan berikut:4.1.1 Perancangan yang jelas4.1.2 Tempat Penyimpanan Buku Rekod Kehadiran dan Penilaian.4.1.3 Buku Panduan Penilaian Kokurikulum.4.1.4 Rancangan mingguan & tahunan kokurikulum.4.1.5 Buku panduan pelaksanaan aktiviti yang dikeluar oleh KPM dan agensi luar.4.2 Gambar murid dilekatkan pada Buku Rekod Kehadiran dan Buku Rekod Penilaian.4.3 Semua murid mesti mempunyai Buku Rekod Kehadiran Kokurikulum dan BukuRekod Penilaian Kokurikulum.4.4 Bekerjasama dengan setiausaha peperiksaan sekolah untuk merekod danmenyerahkan data pencapaian murid.4.5 Mengadakan taklimat kepada setiausaha peperiksaan, guru penasihat/pemimpindan guru kelas.4.6 Mewujudkan Jawatankuasa Penilaian peringkat sekolah.4.7 Memastikan semua murid mendapat peluang menyertai aktiviti Badan Beruniform,Persatuan-Kelab dan Sukan.4.8 Melantik guru yang berkemahiran sebagai guru penasihat/pemimpin.4.9 Memberi peluang kepada guru yang berkemampuan dalam sesuatu bidang menjadiguru penasihat dalam bidang tersebut.4.10 Menyediakan prasarana dan sumber kewangan yang mencukupi.4.11 PPD atau JPN melakukan pemantauan secara berkala.
 
 
 103
5. CARTA ALIRAN PENGURUSAN PENILAIAN KOKURIKULUM SEKOLAH
1 Perancangan strategik kokurikulum sekolahDilaksanakan pada minggu pertamapersekolahan- Memaklumkan kepada ibu bapa, gurudan murid.2Agihan Tugas Guru Penasihat/Pemimpinmengikut kepakaran.Nisbah guru-murid dalam kokurikulumialah 40-60 orang murid 2 orang gurupenasihat3Pendaftaran setiap murid dalam 3 elemen:- Badan Beruniform- Sukan /Permainan- Kelab/PersatuanJumlah murid bagi setiap unit adalah antara40-604 Menjalankan aktiviti mengikut perancangansekolah.Taklimat Pengisian data kepadaSetiausaha Peperiksaan pada bulan MeiTakwim & Rancangan PelajaranMingguanBuku rekod kehadiran disimpan di sekolahdan dikeluarkan setiap kali perjumpaan5Merekod kehadiran murid dalam buku rekodkehadiran kokurikulum ( RKK1 ) danditandatangani oleh guru penasihat setiap kaliperjumpaan.6 Guru Penasihat/Pemimpin melengkap kanBorang Rumusan Aktiviti Kokurikulum denganmerujuk rekod kehadiran kokurikulum ( RKK1 )7 Guru Kelas melengkapkan Buku PenilaianKokurikulum ( BPK1) apabila memperolehiBorang Rumusan Aktiviti Kokurikulum dari GuruPenasihat/Pemimpin8Jawatankuasa Penilaian Markah Kokurikulummengesahkan markah kokurikulum murid.Jawatankuasa ini terdiri daripada:Pengerusi :Pengetua / Guru BesarSetiausaha :GPK KokurikulumAJK :Tiga orang yang dilantikBuku Penilaian Kokurikulum (BPK 1)ditandatangani oleh GPK Kokurikulum,Pengetua/Guru Besar dan Ibubapa/ Penjaga.9 15 OktoberKeputusan Penilaian Kokurikulum dihantar keLembaga Peperiksaan Malaysia untuk dicatatkandalam Sijil UPSR/PMR/SPM/STPM10 Buku Rekod Kehadiran murid dan Buku PenilaianKokurikulum di simpan di sekolahBuku Rekod Kehadiran dan Buku RekodPenilaian akan berpindah mengikut murid

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->