Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
P. 1
Shadows - Chapter Five - Shadow Games

Shadows - Chapter Five - Shadow Games

Ratings: (0)|Views: 22 |Likes:
Published by Cain S. Latrani

More info:

Published by: Cain S. Latrani on Jun 24, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/02/2013

 
@axhobadj|A `k nkp kvn Ok|` kc pmj \anfx/ nk| pmj hmb|bhpj|x c|kd ap.A `k nkp dbgj bnq dknjq c|kd pmj v|apanf kc pmax xpk|q.Cz|pmj|dk|j/ xk ap ax yj|cjhpoq hojb|/ A v|kpj pmax knoq bx b djbnx pk xmb|yjn dq kvn pbojnp.A&sj nk anpjnpakn kc zxanf ap ck| yj|xknbo fban/ nkv k| jsj|/bn` bd nkp okkganf ck| bhhkob`jx k| |jhkfnapakn c|kd ap.Ok|` kc pmj \anfx bn` boo bxxkhabpj` jnpapajx b|j pmj y|kyj|pq kc pmj jxpbpj kc pmjobpj E.\.\ Pkogajn/ vmk `a` pmax vk|o` b f|jbp xj|sahj/bn` mbx dq zn`qanf byy|jhabpakn.Pmax ax ezxp dj/ v|apanf xkdjpmanf kn b vmad/ nkpmanf dk|j.
 
Hmbypj| CasjXmb`kv Fbdjx
Ojfkobx vkgj pk xznoafmp kn max cbhj/ max mjb` h|b`oj` lq b xkcp yaookv/ max lk`qhb|jxxj` lq xaogq xmjjpx. Mj vkgj nkp xokvoq/ nk| vapm b xpb|p/ dk|j kc b f|b`zbo bvbgjnanf/bx ac c|kd b `|jbd.La|`x hma|yj` kzpxa`j pmj kyjn van`kv/ `|bvanf max fbuj pmj|j bx ap xokvoq hojb|j`.Vb|d/ fko`jn oafmp caooj` pmj |kkd/ lzp mj vbx znhj|pban ac ap vbx `bvn k| `zxg/ k| ck| pmbpdbppj| jsjn vmj|j mj vbx.Pmj |kkd xjjdj` cbdaoab|/ lzp ap vbx nkp max/ pmbp mj gnjv. Bh|kxx c|kd vmj|j mj obq/mj xbv max hokpmjx oba` kzp ck| mad kn b `|jxxj|/ max vjbyknx ojbnanf bfbanxp b hmba| nj}p pkpmbp. Pmj adbfj anskgj` b xjnxj kc `jeb sz an mad/ lzp max dan` vkzo`n&p dbgj pmjhknnjhpakn.A&d xk||q/ lzp vj b|j znbloj pk mjoy qkz bp pmax padj. Yojbxj p|q bfban obpj|.Xk/ mj obq an pmj lj`/ max mjb` dksanf xa`j pk xa`j/ xhbnnanf pmj |kkd xokvoq/ p|qanf pkcafz|j kzp nkp knoq vmj|j mj vbx/ lzp vmq mj vbx mj|j. Xkdjpmanf vbx daxxanf/ bx vjoo/ pmbpmj gnjv. Xkdjpmanf pmbp xmkzo` lj an pmj |kkd vapm mad/ bn` vbx nkp. Xkdjpmanf mj cjophj|pban mj `jxyj|bpjoq njj`j`.B xkcp skahj cokbpj` an pm|kzfm pmj van`kv/ ckookvj` lq obzfmpj|. Ojfkobx c|kvnj`/gnkvanf pmbp skahj/ lzp znbloj pk yobhj ap. Ap vbx cbdaoab|/ bx vbx pmj obzfmpj|. Mj gnjv ap bxvjoo bx mj gnjv max kvn.Ap vbx... Ap vbx...Ojfkobx xafmj`/ ojppanf ap fk. Ap ezxp vbxn&p hkdanf pk mad. Mj gnjv pmbp xmkzo` lkpmj|mad/ xmkzo` oagjoq c|afmpjn mad/ lzp boo mj mb` vbx pmax `zoo xjnxj kc `axyobhjdjnp. Max dan`vbx xpaoo fasanf mad pmj okhgj` `kk| |kzpanj/ bn` mj cafz|j` pmbp vmbpjsj| ap vbx mj `a`n&pvbnp madxjoc gnkvanf/ mj dafmp vjoo lj ljppj| kcc vapmkzp.Mj hokxj` max jqjx/ `jha`j` pk fk lbhg pk xojjy/ bn` ezxp ojbsj pmj vmkoj djxx ck| obpj|.Ap vkzo` vk|g apxjoc kzp. Ap bovbqx `a`.Obzfmpj| cokbpj` zy pm|kzfm pmj van`kv bfban. Ap vbx vb|d bn` caooj` vapm ekq. Pmjgan` kc obzfmpj| pmbp db`j qkz vbnp pk obzfm |afmp lbhg/ nk dbppj| mkv lb` qkz cjop. Jsjn acqkz&` ezxp xjjn qkz| kvn dkpmj| |zn ksj| lq b vbfkn czoo kc xj|akzxoq ksj|vjafmp K|hx.,Xmzp zy/ Joob`bn/, Ojfkobx dzppj|j` bp pmj obzfmpj|. ,Hbn&p qkz xjj A&d xojjyanf;,Mj xbp zy xp|bafmp an pmj lj`. Joob`bn. Pmbp vbx Joob`bn obzfmanf. Mj vbx an \asjn`joo.Pmax vbx Jo|kn`&x mkzxj/ pmj sj|q |kkd mj mb` xpbqj` an pmj nafmp ljck|j pmj Cjookvxmay mb`ljfzn pmja| ekz|njq.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 thousand reads
1 hundred reads
Joe Hagen added this note
Yeah, well done. You've captured Tolkien's characters very well. The Shadows didn't have me going as long as it did Legless (ha ha) but I'm sitting slightly out of range for much of the magic that might be thrown. Not all of it however because I'm really enjoying the story. That would be your magic though, not that of the Shadows!
Joe Hagen liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->