Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
proiect dezvoltare rurala

proiect dezvoltare rurala

Ratings:
(0)
|Views: 240|Likes:
Published by Laura Stefan

More info:

Published by: Laura Stefan on Jun 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2015

pdf

text

original

 
1
Capitolul I
 – 
Introducere
Unul din cele mai utilizate servicii din sectorul terţiar utilizat astăzi îl reprezintă activităţileturistice, aflate în continuă creştere. Practic, este forma cea mai des solicitată şi practicată de către populaţie pentru recreere şi destindere.Judeţul
 
 Neamţ se bucură de un bogat fond cultural, istoric fiind numit şi „Ţinutul lui Ştefan”,religios prin multitudinea de mănăstiri, dar si prin reşedinţa de judeţ, Piatra Neamţ supranumită„Perla Moldovei”.Scopul acestei lucrări este acela de a evidenţia importanţa pe care o are judeţul Neamţ în
turism, întru-
cât în cadrul acestuia pot fi practicate aproximativ toate formele de turism datorităcadrului natural specific montan, dar şi a celui antropic reprezentat de cetăţi, mănăstiri, muzee, case
memoriale.
Depăşind aria patrimonială, un alt scop este reprezentat de evidenţierea infrastructurii detransport, de cazare, alimentaţie ce vin în sprijinul practicării eficiente a turismului.Alegerea realizării unui studiu asupra acestui judeţ a avut ca principale
 
motive atât cunoaştereazonei, cât şi gradul ridicat atât al potenţialului turistic reprezentat de patrimoniul natural şi antropic,dar şi datorită îmbunătăţirii infrastructurii turistice zonale. De asemenea un alt motiv îl reprezintădorinţa de evidenţiere a obiectivelor turistice ale acestei zone cum ar fi monumentele geologice şi
paleontologice, hidrologice, botanice, vestigiile arheologice, principalele monumente religioase,
etnografice şi arhitecturale, respectiv, factorii care au contribuit la dezvol
tarea turismului,
infrastructura, dar şi formele de turism practicate aici.În realizarea lucrării de faţă au fost analizate diferitele aspecte fizico
-geografice, pentru a
evidenţia potenţialul turistic natural al zonei, deoarece această lucrare presupune
colectarea,
compactarea şi sintetizarea informaţiilor din mai multe ramuri (din geografia fizică, din geografiaumană şi geografia turismului) am apelat la metoda sintezei. De asemenea unele informaţii au fostobţinute din literatura de specialitate, unele monografii, articole ale ediţiilor periodice şi alte
materiale.
Din punct de vedere etimologic cuvântul ”turism” provine din termenul englezesc „to tour”care înseamnă a călători, colinda, având semnificaţia de excursie.
Turismul este o activitate uman
ă, desfăşurată temporar (minim 24 de ore, maxim un an) înafara localităţii de provenienţă având ca scop agrementul , refacerea sănătăţii, diferite misiuni saureuniuni (congrese, seminarii, pelerinaje, manifestăti sportive), călătorii de afacerii, călătorii şcolareetc. Pe baza acestor necesităţi şi opţiuni ale oamenilor sunt constituite diversele forme de turism.
 
 
2
Capitolul II- Poten
ț 
ialul turistic natural al judeţului Neamţ
 
Potenţialul turistic este reprezentat de totalitatea elementelor natural care pot atrage turişti sicare nu au suferit modificări majore datorate activităţilor umane. Componentele cadrului natural suntrelieful, hidrografia, substratul geologic, vegetaţia, fauna, clima, solurile. Potenţialul turistic naturalare atracţie la persoanele iubitoare de natură, dornice să admire frumuseţea peisajului.
De cele mai multe ori cadrul natural este modificat mai mult sau mai puţin prin amenajare, însă cutoate acestea peisajul deţine un rol esenţial atunci când vine vorba de alegerea locului de
 
vacanţă.
 
 2. 1
Poziţia geografică – 
 
factor al atractivităţii turistice
Judeţul Neamţ este situat în nord
-
estul României şi se încadrează, din punct de vedere geografic, între 46° 40' şi 47° 20' latitudine nordică şi 25° 43' şi 27° 15' longitudine estică. Judeţul Neamţ sedesfăşoară pe o suprafaţă de 5896 km
2
fiind învecinat cu judeţele Suceava la nord, Harghita la vest,Bacău la sud şi cu judeţele Iaşi şi Vaslui la est, având o poziţionare central
-
estică în cadrul României.
 
Fig. 1
Regiunea de dezvoltare
Suprafaţa judeţului Neamţ este de 5896 km
2
, ceea ce reprezintă 2,5% din teritoriul României
,
fiind
caracterizat de prezenţa majoritară a pădurilor şi a altor terenuri cu vegetaţie forestieră(48,06%) şi aterenurilor cu folosinţă agricolă(48,1%), restul teritoriului fiind ocupat de cursuri de apă şi lacuri,drumuri, construcţii, terenuri nefolosite
 
însă în proporţii mai reduse.Judeţul Neamţ are o dispunere sub forma unui amfiteatru natural cu expunere estică, partea vesticăfiind caracterizată de munţi vechi, cristalini şi sedimentari , spre est relieful coborând treptat ţinutul
culmilor joase de
fliş a dealurilor şi a depresiunilor subcarpatice , a colinelor şi lucilor joase alePodişului Moldovenesc. Teritoriul extramontan al judeţului este străbătut în partea nord
-
estică de
 
3
cursul inferior al râului Bistriţa, marea majoritate a teritoriului aparţinând bazinului hidrografic alBistriţei. La est pe o distanţă de 35 km este străbătut de râul Siret.
Deşi este situat într
-
o zonă montană, judeţul Neamţ este străbătut de 8 drumuri naţionale care faclegătura între vestul şi estul judeţului DN15, dar şi
între diversele regiuni ale Moldovei.
 2.2 Poten
ț 
ialul turistic al geologiei
-
rezervaţii geologice
: Masivul Munticelul şi Cheile Şugăului, peştera Toşorog, (toate în bazinulBicazului), Piatra Teiului din valea Bistriţei, zonă cunoscută şi sub denumirea de „Coada Lacului”,Stânca Şerbeşti (unde s
-
a descoperit o bogată faună sarmatică).
-
rezervaţii paleontologice
: Cozla, Pietricica şi Cernegura, unde s
-au descoperit numeroase specii de
 peşti fosili, multe din exemplarele descoperite aici găsindu
-se la
Muzeul de ştiinţe naturale din Piatra Neamţ.
 
Analizând caracteristicile geologice ale zonei Neamţului putem ajunge la concluzia că acestea au unrol important în ceea ce priveşte dezvoltarea turismului. Resursele de care dispune această zonă potinfluenţa
 
atât dezvoltarea turismului de afaceri prin atragerea de investitori în ceea ce priveştedomeniul construcţiilor. Totodată prezenţa stratelor aquifere ce au un grad ridicat de mineralizare si astaţiunilor balneoclinaterice existente la Oglinzi şi la Bălţăteşti pot reprezenta un punct de pornire alunor programe de modernizare şi valorificare a acestor resurse si astfel formarea unui turism balnear.
 2.3 Poten
ț 
ialul turistic al reliefului
Marile unităţi de relief care includ in cuprinsul lor părţi din teritoriul judetului Neamţ sunt:Carpaţii Orientali prin munţii Bistriţei, masivul Ceahlău, munţii Hăghimaş, munţii Tarcău şi munţiiStânişoarei, Subcarpaţii Moldoveneşti şi Podişul Moldovenesc.
Cel mai vechi teritoriu muntos s-a format în Paleozoic ca ur
mare a mişcărilor hercinice care au pus în loc şisturile cristaline reprezenatate de micaşisturi, şişturi de sericit etc. Lăţimea zonei de fliş
este de 34-
40 km din teritoriul judeţului constituind principala masă muntoasă al acestuia.Masivul Ceahlău domină prin altitudine întreg ţinutul Moldovei, datorită delimitării de către oserie de văi largi precum: la nord valea Bistricioarei , spre nord – 
 
est, Valea Bistriţei şi lacul de
acumulare Izvorul Muntelui
 – 
Bicaz , valea Bicazului face hotarul spre sud
 – 
es
t, către vest, ValeaBistra şi Valea Pintecului
1
fiind şi principala atracţie turistică a zonei datorită existenţei în cadrulmasivului a cascadei Duruitoarea, şi a formaţiunilor geologice Toaca, Dochia, dar şi a diverselor 
vârfuri dintre care amintim: Oc
olaşul Mare, Toaca, Panaghia, Lespezi.La limita dintre judeţul Neamţ şi judeţul Harghita se desfăşoară un relief de chei, mai exactCheile Bicazului, considerate cele mai spectaculoase chei din România. Tot în această zonă poate fi

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ioana Alexi liked this
Aura Mateiu liked this
misu1957 liked this
Adriana Radu liked this
Blaj Oana liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->