Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
EUROGUNEA UZTEKO HITZARMENA (Eus) A PACT TO LEAVE THE EUROZONE (Basque) UN PACTO PARA SALIR DEL EURO (Eus).html

EUROGUNEA UZTEKO HITZARMENA (Eus) A PACT TO LEAVE THE EUROZONE (Basque) UN PACTO PARA SALIR DEL EURO (Eus).html

Ratings: (0)|Views: 548|Likes:
Published by EKAI Center

More info:

Categories:Types, Research
Published by: EKAI Center on Jun 24, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

08/19/2014

 
 It i \bran`l Xixjr% nv fbjt`¶v rjgejdv i`~ n`tvnvzvnb`ie xbtnvnb` br bxn`nb` `jnvmjr bg JAIN Dj`vjr%`br bg nvt txb`tbrt br tzxxbrvn`l j`vnvnjtJAIN Dj`vjr tjjat vb fb oztn`jtt |nvm dbcxi`njt br lbwjr`cj`vt dbwjrjf n` nvt rjxbrvt. _jifjrt tmbzef oj i|irj vmiv|j ci~ miwj i db`gendv bg n`vjrjtv vmiv dbzef iggjdv vmj bokjdvnwnv~ bg vmnt rjxbrv. N`wjtvbrt tmbzef db`tnfjr vmnt rjxbrvit b`e~ i tn`lej gidvbr n` cian`l vmjnr n`wjtvcj`v fjdntnb`.
 
LI_INI N@@BWIVNB@ DJ@VJ_% LBN_Z 9%I? CB@F_ILB@VJE; >64?:8986 WNVB_NI#LITVJN[ 74>7696:<EJAJNVNB 7<:<89<=: FZ_I@LB 7===9>:?8 J#CINE; n`gbHjaindj`vjr.jz  tdrnof.dbc"JAINDj`vjr
 
gidjobba.dbc"JAINDj`vrj
 
mvvx;""jaindj`vjr9.oebltxbv.dbc
 
mvvx;""n`fztvrniexbend~.oebltxbv.dbc
 
 
\bran`l Xixjr
 
94 fj Kz`nb fj ?89?
 
JZ_BLZ@JI Z[VJAB MNV[I_CJ@I
 I XIDV VB EJIWJ VMJ JZ_B[B@J Z@ XIDVB XI_I TIEN_ FJE JZ_B
9.
Ejmniabrvitz` Abcntirnbi jvi JzrbxirOiv{brfjab Ejmj`fiairnbrfjia% Kbiyzã`
Iecz`nia% ―Jtxin`ni
xj{jviri ozjeviv{jij{n`j{abi fj
ei– i
fnjri{n fzLzrj ztvj{% oinj{vixj` btb {brrbv{i fi JAINDJ@VJ_#j` j{ fzlz ztvj Jab`bcni {nj`v{ni gntnaboiv fj`na Gz`vtji` {nj`v{ni tb{nie jvi xbenvnabifi Jvi ireb j{ojrfn`jviab jrioian xbenvnab itabaJtxin`ni jzrb lz`j oirrzi` ci`vj`v{ji iei j{ci`vj`v{ji` jriln` fj{iajvj
?.
Oin`i ljrb jvi irlnilb filb Jzrblz`ji z{vjifjei% vjbrni jab`bcnabvna naztnvi% abeixtbjab`bcnabi tinmjtvjab Jtxin`nia fzj` izajrioiairri
4.
Oin`i liz{i oiv fi vjbrni jab`bcnabia fnbj`ijvi ojtvj oiv jrioian xbenvnabia fnbj`i FjLzn`fbt cn`ntvrbia% iv{bab ifnjri{xj`oiv{zjvi`% Jzrbi Jzrbxir Oivitz`irjan`% i{aj`miciraifjviab lirixj` jab`bcnabirjan`% jvioxirjaiv{j` {zj`
 
 
It i \bran`l Xixjr% nv fbjt`¶v rjgejdv i`~ n`tvnvzvnb`ie xbtnvnb` br bxn`nb` `jnvmjr bg JAIN Dj`vjr%`br bg nvt txb`tbrt br tzxxbrvn`l j`vnvnjtJAIN Dj`vjr tjjat vb fb oztn`jtt |nvm dbcxi`njt br lbwjr`cj`vt dbwjrjf n` nvt rjxbrvt. _jifjrt tmbzef oj i|irj vmiv|j ci~ miwj i db`gendv bg n`vjrjtv vmiv dbzef iggjdv vmj bokjdvnwnv~ bg vmnt rjxbrv. N`wjtvbrt tmbzef db`tnfjr vmnt rjxbrvit b`e~ i tn`lej gidvbr n` cian`l vmjnr n`wjtvcj`v fjdntnb`.
 
LI_INI N@@BWIVNB@ DJ@VJ_% LBN_Z 9%I? CB@F_ILB@VJE; >64?:8986 WNVB_NI#LITVJN[ 74>7696:<EJAJNVNB 7<:<89<=: FZ_I@LB 7===9>:?8 J#CINE; n`gbHjaindj`vjr.jz  tdrnof.dbc"JAINDj`vjr
 
gidjobba.dbc"JAINDj`vrj
 
mvvx;""jaindj`vjr9.oebltxbv.dbc
 
mvvx;""n`fztvrniexbend~.oebltxbv.dbc
 
 
JZ_BLZ@JI Z[VJABMNV[I_CJ@I
6.
Oin`i j{ Iecz`nia j{ Fj Lzn`fbtja j{ fzvjJzrbi` kirrinv{jirj` iefj n`beiab irri{bnxbenvnabrna jci` Jvi miz% ojrj{% `imnabjti`lzrivtzi fi
:.
@btan% Jtxin`ni Jzrblz`ji` kirrinv{jirj`jrioiani giavbrj xbenvnabja n{i`lb fzvj% oin`ioifnrzfn filbj` jtvrivjlni oiair
ri ―`broinvjatieoi linv{iei– fj
ei% jfb% `imnilb oifi%
―Jzrbxirj` irxneiv{ji– oj{iei fjnvz fzlz`i.
 
7.
Jlbjri mb`j` izrrji`% gz`vtj{ab iri{bijtxin`nirrj` mizvjcivj xtnabeblnabi fi% Jzrboir`ji` jlbvji jab`bcn lirixj`i%izrrjrivzviab fjcbari{ni% jvio oj{iei naztvj`fzvjeiab Mizvjcivj xtnabeblnab mb`ja Jzrbvnanrvjjri% `imn{ jvi jab`bcn naztxz`vz oivjvnalz{vn{ {j`v{z{abi n{i`% mb`ficj`fn oiv oj{ieinaztvj` fz
<.
Jlbjri mb`j` izrrji`% iln`virn xbenvnabja onjtvrivjlni j{ojrfn` kirrinvz fnv{iajvjEjmj`j`lbi% jtxin`nir enfjr xbenvnabja brin` irvj kirrinvz fzvj`i% eirrnvitz` xbenvnabi jlni{viv{jifi% Jzrblz`jvna nrvjjri xj`vtivz{% jvi ojri{%izajri miz j{ ab`vzvi` mirvz{Onlirrj`i% Jzrbvna nrvjvjab ojmirrn{i`jab`bcnabi jlni{vivz{ xbenvnaban onfjrilirrnn{ivjab jtvrivjlni cirv}i` kirv{jirj`i fiI{aj` jtvrivjlni mb`j` iefjab xntz{ab irri{bnifi izajri mb`n aitzrna j{ jlnvjia% i{aj`na%b`fbrnb oj{iei Jtxin`ni Jzrbvna nrvjvjab ojtvjjrrjcjfnbrna j{ n{ivji jair fj{iaj Jvi ojri{mb`ficj`fn xbenvnabi b`irvz ojmirab {j`%Jzrblz`ji z{vji cbcj`vz jlbani` jln`n{ivjilivna mb`ficj`fn jab`bcnabi janfn`j{n`na Iefjrfn xbxzeirrirj` mizvjtaz`fjjlzvjlni irri{bnajvi mb`jvi` b`zrilirrni n{i`finvjaj% vjbrnaban mboji fjeiab obvjrjri mjefzjvi zrvj ojvjri Jzrblz`ji z{vji` tbrvzab fj`xbenvnai mb`ficj`fni b`irv{ji% on jfb mnrz zrvjljrbilb% ifnonfj{% jab`bcn mb`ficj`fni jviJzrblz`ji z{vji` tbrvzviab abtvzi b`irv{jioin{na
=.
Jfb{jn` cbfzvi`% jrioian tj`fbi mirvzvi ieij{% jtxin`ir lbojr`zia izajri j{ojrfn`j`b`fbrnbia }jmjvitz` jvi tjrnbvitz` btb{i{vjrv{jab ojvjojmirri fz Jvi% mizt`irajvimb`jvivna izrrjri% Jtxin`nia Jzrblz`ji z{vjabMnv{ircj` Xbenvnab Mi`fn oiv j{n`ojtvjabi fz
>.
Mnv{ircj` xbenvnab miz gitj j{ojrfn`jvi`lirivz ojmir fi -{nzrrj`na itvjjvi` jln` ojmirabfi jvi j{ mneiojvjjvi`. Ejmj` gitjii{vjrajvirj`i tbnena fi Lbojr`zia Jzrblz`jiz{vjirj` b`fbrnbia tjrnbvitz`j{ i{vjrvz ojmirfnvz gnevri{nb oivja ntvnez xbenvnab oiv tbrv{jirj`ojefzrri n{i` oirna Lbojr`z Ejmj`fiairnirj`jvi bxbtn{nbab enfjrrirj` ejmj` mnv{ircj`iJzrblz`ji z{vjab b`zri j
vi iri{bia ―i{vjrv{jab–
ab`xrbcntbirj`i n{i` ojmirab {j`
98.
Onlirrj` gitji% jtxin`nir jab`bcnirj`v{ivjlbanj`i Jzrblz`ji z{vjirj` jrioiani mirvzvi%on onfjvivna lirivzab {j`;i @jzrrn mb`j` jrionejri jriln`abrrij{irv{jab xiztzj` {jmi{vitz`i% n{i`envj{ajj` jlbjria% jvioo Mjrrnvirrj` xn}ai`iaiab cj`vien{i{nbiJzrblz`jirj` xirvinfj n{ivjirj`
―fjtcnvngnai{nb– oiv ebrv{jab% Jtx
in`niJzrblz`j oirrzi` jlbvjirj` ioi`vineijvi iri{bia oiebriv{jab mjrrnvirrj`j{ilzv{i jvi linvitz` arnvnabia

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->