Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bài kiểm tra KTQT

Bài kiểm tra KTQT

Ratings: (0)|Views: 30|Likes:
Published by Nhung Mai
KTQT
KTQT

More info:

Published by: Nhung Mai on Jun 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/24/2012

pdf

text

original

 
MAI THỊ VÂN ANH KIỂM TRALp: BD Kế toán trưng Môn: Tchc kế toán qun tr
Đề bài:Công ty sành sứ Bình Minh sản xuất 3 sản phẩm: Khay, cốc, đĩa đựng cốc, sản phẩmsản xuất theo 1 bộ khay để được 4 cốc và 4 đĩa đựng cốc. Có kế hoạch về doanh thu vàchi phí ca Công ty trong tháng như sau:ĐVT: 1.000đChtiêuTháng 8/2012
Doanh thu tiêu thụ 600.000Biến phí450.000Sdư đm phí150.000Đnh phí72.000Thu nhp thun78.000Thuế thu nhp (28%)21.840Thu nhp sau thuế56.160
Dự định tiêu thụ 10.000 bộ sản phẩm. Cơ cấu phân phối kế hoạch như sau: khay40%, cốc 30%, đĩa đựng cốc 30% so với doanh thu tiêu thụ sản phẩm.
Yêu cầu:
1, Xác định doanh thu tiêu thụ dự kiến của từng loại sản phẩm.2, Nếu tỷ lệ số dư đảm phí của cốc là 10%,của đĩa đựng cốc là 30% thì tỷ lệ sốdư đảm phí của khay là bao nhiêu.3, Một bộ sản phẩm là 1 khay 4 cốc và 4 đĩa, việc lập kế hoạch doanh thu trongtháng cũng theo bộ sản phẩm. Nếu công ty bán 10.000 bộ sản phẩm thì giá bán và biến phí đơn vị sản phẩm của từng loại là bao nhiêu? Lập báo cáo theo số dư đảm phí.4, Giả sử rằng doanh thu tiêu thụ thực tế tháng 8 của công ty là 450.000, cơ cấudoanh thu sản phẩm tiêu thụ là 60% khay, 20% cốc, 20% dĩa đựng cốc. Tỷ lệ số dưđảm phí bình quân và tổng số dư đảm phí thực tế đạt được trong tháng 8 là bao nhiêu.5, Trưởng phòng thị trường của công ty xem xét kết quả đã đạt được của tháng8 và thấy rằng thực tế không đạt được như kế hoạch. Theo đề nghị của trưởng phòngtiếp thị cần nghiên cứu lại giá bán của khay – vì giá này quá cao và do vậy ảnh hưởngđến việc mở rộng thị trường tiêu thụ lâu dài của công ty, trưởng phòng có đề xuất 1vài biện pháp so với kế hoạch như sau:Biện pháp 1: Giảm giá của khay xuống còn 22 và dự tính số lượng khay tiêu thụsẽ tăng 20%, việc giảm giá này không ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ 2 loại sản phẩmcòn lại như kế hoạch.
 
Biện pháp 2: Giảm giá của khay xuống còn 21 và dự tính số lượng khay tiêu thụsẽ tăng 50% và cùng với việc tiêu thụ được khay thì 2 loại sản phẩm còn lại cũng tiêuthụ tăng 30% cho mỗi loại.Theo bạn chọn biện pháp nào? Vì sao?
 BÀI LÀM:
1, Doanh thu tiêu thụ dự kiến của từng loại sản phẩm- Khay = 40% * 600.000 = 240.000 (1000đ)- Cốc = 30% * 600.000 = 180.000 (1000đ)- Đĩa = 30% * 600.000 = 180.000 (1000đ)2, Nếu tỷ lệ số dư đảm phí của cốc là 10%,của đĩa đựng cốc là 30% thì tỷ lệ số dư đảm phí của khay là :
Cách 1:
Ta có:- SDĐP của cốc = 10% * 150.000 = 15.000 (1000đ)- SDĐP của đĩa = 30% * 150.000 = 45.000 (1000đ)- SDĐP của khay = 150.000 – ( 15.000 + 45.000) = 90.000 (1000đ)Suy ra: Tỉ lệ SDĐP của khay = 90.000/150.000 = 0,6 = 60%
Cách 2:
Gọi tổng số dư đảm phí của 3 loại sản phẩm = 100%Suy ra: Tỉ lệ số dư đảm phí của khay = 100% - ( 10% + 30% ) = 60%3, Một bộ sản phẩm là 1 khay 4 cốc và 4 đĩa, việc lập kế hoạch doanh thu trong thángcũng theo bộ sản phẩm. Nếu công ty bán 10.000 bộ sản phẩm thì giá bán và biến phíđơn vị sản phẩm của từng loại là :Ta có giá bán của sản phẩm:- Khay = DT tiêu thụ / SL tiêu thụ = 240.000/ (1*10.000) = 24 (1000đ)- Cốc = DT tiêu thụ / SL tiêu thụ = 180.000/ (4*10.000) = 4,5 (1000đ)- Khay = DT tiêu thụ / SL tiêu thụ = 180.000/ (4*10.000) = 4,5 (1000đ)Biến phí đơn vị của sản phẩm:Ta có: Tỉ lệ SDĐP = (g-a)/g => a = g – Tỉ lệ SDĐP * g = g(1-Tỉ lệ SDĐP)
 
Vậy biến phí đơn vị của:- Khay = 24 (1- 60%) = 9,6 (1000đ)- Cốc = 4,5 (1- 10%) = 4,05 (1000đ)- Khay = 4,5 (1- 30%) = 3,15 (1000đ)4, Giả sử rằng doanh thu tiêu thụ thực tế tháng 8 của công ty là 450.000, cơ cấu doanhthu sản phẩm tiêu thụ là 60% khay, 20% cốc, 20% dĩa đựng cốc. Tỷ lệ số dư đảm phí bình quân và tổng số dư đảm phí thực tế đạt được trong tháng 8 là:Ta có:- TL SDĐP bình quân = TL SDĐP từng loại SP * kết cấu doanh thu từng loại SP= (0,6 * 0,6) + (0,2 * 0,1) + (0,2 * 0,3) = 0,44 = 44%- Tổng số dư đảm phí thực tế = TL SDĐP bình quân * Tổng doanh thu tiêu thụ= 44% * 600.000 = 264.000 (1000đ)5, Trưởng phòng có đề xuất 1 vài biện pháp so với kế hoạch như sau:
 Biện pháp 1: Giảm giá của khay xuống còn 22 và dự tính số lượng khay tiêu th sẽ tăng 20%, việc giảm giá này không ảnh hưởng đến lượng tiêu thụ 2 loại sản phẩmcòn lại như kế hoạch.
Giá giảm => Biến phí giảm- Tổng biến phí lúc này = 450.000 – [(24-22)*10.000] = 430.000 (1000đ)- DT tiêu thụ khay lúc này = (10.000 + 10.000*20%)*22 = 264.000 (1000đ)- Tổng DT tiêu thu lúc này = 264.000 + 180.000 + 180.000 = 624.000 (1000đ)- Báo cáo thu nhập lúc này: 
 Biện pháp 2: Giảm giá của khay xuống còn 21 và dự tính số lượng khay tiêu th sẽ tăng 50% và cùng với việc tiêu thụ được khay thì 2 loại sản phẩm còn lại cũng tiêuthụ tăng 30% cho mỗi loại.
Chỉ tiêuDoanh thu tiêu thu624.000Biến phí430.000Sdư đm phí184.000Đnh phí72.000Thu nhp thun122.000Thuế thu nhp (28%)34.160
Thu nhp sau thuế87.840

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->