Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Sharecropping Original Document Copy

Sharecropping Original Document Copy

Ratings: (0)|Views: 862 |Likes:
Published by StanfordSheg

More info:

Published by: StanfordSheg on Jun 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/12/2012

 
B ]jbwemwlxxa`f Ml`swbms4 2::7 *LWAFA@BN!
Sl evewq l`e bxxnqa`f sl we`s nb`c uxl` }jbwe}. sje olnnla`f ml`casal`} ku}s ge webc. b`c bfweecsl Sl evewq =8 b`c =5 bmwe}. A bfwee sl ouw`a}j sje sebk. xnl. b`c obwka`f akxneke`s}. ezmexsmlssl` xnb`sew}. b`c A cl `ls bfwee sl ouw`a}j b mbws sl evewq mwlxxew Sje mwlxxew} bwe sl jbve jbno lo sje mlssl`. mlw`. b`c olccew *b`c xeb} b`c xukxia`} b`c xlsbsle} ao b`q bwe xnb`sec! ao sjeolnnla`f ml`casal`} bwe mlkxnaec asj. gus+ao `ls+sjeq bwe sl jbve l`nq sl+oaosj} *7,5! Mwlxxew} bwesl jbve `l xbws lw a`sewe}s a` sje mlssl` }eec wba}ec owlk sje mwlx xnb`sec b`c lwiec gq sjek @lva`e mwlx} lo b`q ce}mwaxsal`. sjbs a}. `l bsewkenl`}. ku}ikenl`}.    }rub}je} lw b`qsja`f lo sjbs ia`c. ezmexs xeb} b`c xukxia`}. b`c xlsbsle}. bwe sl ge xnb`sec a` sje mlssl` lw mlw` Bnn ku}slwi u`cew kq cawemsal` Bnn xnb`sbsal` lwi sl ge cl`e gq sje mwlxxew} Kq xbws lo sje mwlx sl gejlu}ec gq sjek. b`c sje olccew b`c lbs} sl ge jbunec b`c xus a` sje jlu}e Bnn sje mlssl` ku}s geslxxec bglus 2}s Bufu}s Ao b`q mwlxxew oban} owlk b`q mbu}e sl }bve bnn sje olccew owlk ja} mwlx. Abk sl jbve e`lufj olccew sl kbie as erubn sl l`e+jbno lo sje jlne ao sje jlne bklu`s lo olccew jbc gee` }bvecOlw evewq kune lw jlw}e ouw`a}jec gq ke sjewe ku}s ge 2888 fllc }atec wban}   jbunec. b`c sjeoe`me wexbawec b} obw b} sjeq ann fl. sje oe`me sl ge slw` cl` b`c xus ux owlk sje glsslk ao A }lcawems Bnn mwlxxew} sl jbun wban} b`c lwi l` oe`me je`evew A kbq lwcew Wban} sl ge }xnas je` Akbq }bq Ebmj mwlxxew sl mneb` lus evewq casmj a` ja} mwlx. b`c jewe b casmj wu`} gesee` slmwlxxew}. sje mneb`a`f lus lo sjbs casmj a} sl ge cavacec erubnnq gesee` sjek Evewq casmj gb`i a`sje mwlx ku}s ge }jwuggec cl` b`c mneb`ec loo geolwe sje mwlx a} xnb`sec b`c ku}s ge mus cl`evewq sake sje nb`c a} lwiec asj ja} jle b`c je` sje mwlx a} 'nbac gq.' sje casmj gb`i} ku}s geneos mneb` lo gu}je}. eec}. b`c }eec} Sje mneb`a`f lus lo bnn casmje} ku}s ge cl`e gq sje oaw}s lo Lmslgew Sje wban} ku}s ge }xnas b`c sje oe`me wexbawec geolwe mlw` a} xnb`secEbmj mwlxxew ku}s ieex a` fllc wexbaw bnn gwacfe} a` ja} mwlx lw lvew casmje} sjbs je jb} sl mneb`lus b`c je` b gwacfe `eec} wexbawa`f sjbs a} lus}ace lo bnn sjeaw mwlx}. sje` b`q l`e sjbs A mbnn l`ku}s wexbaw asOe`me dbk} sl ge cl`e b} casmj gb`i} Ao b`q mlssl` a} xnb`sec l` sje nb`c lus}ace lo sje xnb`sbsal`oe`me. A bk sl jbve sjwee+oluwsj} lo bnn sje mlssl` kbce a` sjl}e xbsmje}. sjbs a} sl }bq. `l mlssl`ku}s ge xnb`sec gq mwlxxew} a` sjeaw jlke xbsmje} Bnn mwlxxew} ku}s mneb` lus }sbgne b`c oann sjek asj }swb. b`c jbun }swb a` owl`s lo }sbgneje`evew A cawems Bnn sje mlssl` ku}s ge kb`uwec. b`c e`lufj oewsanatew ku}s ge gwlufjs sl kb`uweebmj mwlx jafjnq. sje mwlxxew} sl xbq olw l`e+jbno lo bnn kb`uwe glufjs. sje rub`sasq sl gexuwmjb}ec olw ebmj mwlx ku}s ge neos sl ke@l mwlxxew a} sl lwi loo sje xnb`sbsal` je` sjewe a} b`q lwi sl ge cl`e l` sje nb`c je jb}we`sec. lw je` ja} lwi a} `eecec gq ke lw lsjew mwlxxew} Swee} sl ge mus cl` l` Lwmjbwc.jlu}e oaenc. / Evb`}l` oe`me}. nebva`f }umj b} A kbq ce}af`bseWlbc oaenc a} sl ge xnb`sec owlk sje vewq ecfe lo sje casmj sl sje oe`me. b`c bnn sje nb`c sl gexnb`sec mnl}e ux sl sje casmje} b`c oe`me} @l }slmi lo b`q ia`c genl`fa`f sl mwlxxew} sl wu` a` sjexnb`sbsal` bosew mwlx} bwe fbsjewecAo sje oe`me }jlunc ge gnl` cl`. lw ao swee} }jlunc obnn l` sje oe`me lus}ace lo sje nb`c xnb`sec gqb`q lo sje mwlxxew}. b`q l`e lw bnn sjbs A kbq mbnn uxl` ku}s xus as ux b`c wexbaw asEvewq mwlxxew ku}s oeec lw jbve oec. sje sebk je lwi}. ]bsuwcbq `afjs}. ]u`cbq}. b`c evewqklw`a`f geolwe fla`f sl lwi. gefa``a`f sl oeec ja} sebk *klw`a`f. `ll`. b`c `afjs evewq cbq a`sje eei! l` sje cbq je we`s} b`c oeeca`f as sl a`mnuca`f sje =2}s cbq lo Cemekgew Ao b`q mwlxxew 
]jbwemwlxxa`f

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->