Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SEJARAH BAHARU

SEJARAH BAHARU

Ratings: (0)|Views: 134|Likes:
Published by emanz

More info:

Published by: emanz on Jun 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2012

pdf

text

original

 
 
1
STPM/S940
PEPERIKSAANSIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA(STPM)
SEJARAH
Sukatan Pelajaran dan Kertas Soalan Contoh
 
Sukatan pelajaran ini digunakan mulai sesi 2012/2013 dan tahun-tahun seterusnya sehingga diberitahu.
 
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
 
 
2
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi,dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhankepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyatMalaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketerampilan, dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.
 
 
 
3
PRAKATA
Sukatan Pelajaran Sejarah yang baharu ini digubal untuk menggantikan Sukatan Pelajaran Sejarahsedia ada yang telah digunakan semenjak peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun1999. Sukatan pelajaran yang baharu ini akan mula digunakan pada tahun 2012. Peperiksaan SijilTinggi Persekolahan Malaysia pada tahun tersebut akan menjadi peperiksaan pertama yangmenggunakan sukatan pelajaran ini. Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Sejarah ini mengambilkira perubahan yang hendak dilakukan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia terhadap sistem peperiksaanSijil Tinggi Persekolahan Malaysia yang sedia ada. Melalui sistem peperiksaan yang baharu ini, pengajian di tingkatan enam akan dibahagikan kepada tiga penggal dan calon akan menduduki peperiksaan pada setiap akhir penggal. Tujuan utama Majlis Peperiksaan Malaysia memperkenalkansistem peperiksaan yang baharu ini adalah untuk memperbaiki orientasi pengajaran dan pembelajarandi tingkatan enam supaya tidak jauh berbeza dengan orientasi pengajaran dan pembelajaran di kolejdan universiti.Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Sejarah ini merupakan proses pengemaskinian tajuk,kandungan, dan kemahiran supaya selaras dengan perkembangan semasa. Sukatan pelajaran ini akanmemberikan pendedahan kepada calon di peringkat prauniversiti tentang Sejarah Dunia (1500-1955),Sejarah Islam (500-1918), Sejarah Malaysia dan Asia Tenggara (1800-2000). Selain itu, sukatan pelajaran ini juga memberi penekanan dalam aspek meningkatkan kemahiran sejarah sepertikemahiran menganalisis dan merumuskan fakta sejarah secara kritis dan rasional dalam kalangancalon. Sehubungan dengan itu, adalah diharapkan agar sukatan pelajaran ini dapat menghasilkan calon prauniversiti yang berfikiran matang, berpengetahuan luas, dan berupaya untuk menyampaikan ideasecara berkesan dengan menggunakan pelbagai bentuk komunikasi. Selain itu, sukatan pelajaran ini juga mewajibkan calon menjalankan kajian luar. Pentaksirannya dibuat melalui penghasilan KerjaProjek. Aspek ini difikirkan penting kerana melalui kajian luar, calon bukan sahaja belajar untuk menguasai ilmu tertentu tetapi juga akan dapat menerapkan kemahiran insaniah ke dalam diri merekamelalui pengalaman yang ditempuhi semasa menyiapkan kajian tersebut. Pengalaman ini akanmembantu calon dalam melaksanakan kajian luar pada peringkat yang lebih tinggi pada masahadapan.Sukatan pelajaran ini mengandungi tajuk, waktu pengajaran, masa kajian, kawasan kajian dan hasil pembelajaran mengikut penggal, di samping maklumat kerja kursus, skim pentaksiran, pemerihalan prestasi, dan soalan contoh.Usaha menggubal sukatan pelajaran ini telah dilaksanakan oleh jawatankuasa yang dipengerusikanoleh Y. Bhg. Datin Paduka Datuk Profesor Dr. Hajah Ramlah binti Adam dari Universiti TeknologiMara. Anggota jawatankuasa yang lain terdiri daripada beberapa orang pensyarah dari universititempatan, dan guru-guru yang berpengalaman dalam mengajar mata pelajaran Sejarah. Bagi pihak Majlis Peperiksaan Malaysia, saya merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaankepada jawatankuasa ini atas khidmat yang telah diberikan. Oleh yang demikian, adalah menjadiharapan Majlis Peperiksaan Malaysia agar sukatan pelajaran ini menjadi panduan kepada guru dancalon dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Semoga pelaksanaan sukatan pelajaranini berjaya mencapai matlamatnya.Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->