Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Informatii Despre Sisteme de Productie CIM PPC CAD CAE CAPP CAM CAP CAQ CAS

Informatii Despre Sisteme de Productie CIM PPC CAD CAE CAPP CAM CAP CAQ CAS

Ratings: (0)|Views: 371 |Likes:
Published by deyutzu26

More info:

Published by: deyutzu26 on Jun 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2014

pdf

text

original

 
 1
CAD pe Internet Studiu pentru comisia curiculara a UPB (C) Daniel Ioan, LMN, 15.03.20011. Ce este CAD-ul
Desenarea asistata de calculator, in engleza "
Computer Aided Drawing
", prescurtat CAD este impresionant debine prezenta pe World Wide Web (Internet WWW). Folosind motorul de cautare Google apelat de Netscape,cuvantul "CAD" a fost gasit in aproape 3 milioane de pagini web din intreaga lume (din care 5270 in Romania).Mai mult, acestui cuvant i-a fost dedicata o intreaga categorie de nivel doi, sub domeniul "Computers", dar si altetrei categorii de nivel patru, sub domeniile afaceri/industrii/inginerie si stiinte/tehnologii/software. Acesteinformatii evidentiaza caracterul polisemantic al termenului CAD. De altfel, el reprezinta si prescurtarea de la"
Computer Aided Design",
adica proiectrea asistata de calculator. In literatura anglo-saxona acesata aparentaconfuzie este exploatata, pentru a evidentia permanent legatura indisolubila care exista in inginerie intreproiectare si desenare. Aceasta este explicatia pentru care
CAD -ul
este un termen intraductibil in limba romana,pe care specialistii il folosesc ca atare. Cand este nevoie sa se evidentieze cele doua componente ale sale, ceade proiectare si cea de desenare se foloseste uneori acronimul
CADD - "Computer Aided Design andDrawing"
.CAD-ul a devenit o adevarata industrie cu cifra de afaceri de mai multe miliarde de dolari, de care sunt legatemari firme producatoare de software, distributori, grupuri de cercetare-dezvoltare, organizatii de standardizare,centre de instruire si invatamant, editori de carti si reviste, producatori de bunuri si servicii, industrii si serviciispeciale.
2. Integrarea componentelor CAE - CAD - CAM
Conceptul CAD trebuie inteles in contextul mai larg al ciclului de viata al unui produs sau serviciu:
cercetarea, inovarea si conceptia, etape care informatizate au generat domeniul
"Computed AidedEngineering" - CAE
si care se refera nu numai la simularea asistata de calculator a sistemelor continuisau discrete (caracterizate de sisteme de ecuatii diferentiale ordinare su cu diferente finite) ci si lamodelarea corpurilor si campurilor (prin tehnici de tip
"Finite Element Method"/"Finite ElementAnalysis" - FEM /FEA
sau altele similare (FDTD, BEM, FIT, etc) utilizate in rezolvarea ecuatiilor cuderivate partiale, intalnite in mecanica, rezistenta, mecanica fluidelor, termotehnica sau alte domeniiingineresti);
proiectarea si dezvoltarea de produse si tehnologii, bazata in principal pe
CAD
;
realizarea de prototipuri si produse de serie, care prin informatizare au generat domeniul
"ComputerAided Manufacturing" - CAM;
 In urma unui intens efort de standardizare ("drawing exchange and interoperability"), atat sistemele complexe catsi partile lor, componente relativ simple tind sa fie descrise intr-un limbaj informatic unic, indiferent de etapa deviata a obiectului respectiv, ceea ce determina tendinta ca cele trei abordari CAE/CAD/CAM sa se integreze inuna unica numita
"Computer Integrated Manufacturing" - CIM.
Trebie mentionat ca in acest context trebuieintegrate si preocuparile moderne de
grafica pe calculator
("Computer graphics, 3D Computer vision,Geometric modeling, Solid modeling, Virtual reality", etc. )
3. Categoriile de pachete de software CAD
Proiecterea si desenarea asistate de calculator, in sensul cel mai larg (CAD-ul), se realizeaza cu programe decalculator care se pot clasifica in urmatoarele categorii de aplicatii informatice:
aplicatii pentru
modelare geometrica si desenare
asistate de calculator (dintre care mentionamAutoCAD, Turbocad, KeyCAD, Design CAD, Solid Works, etc.);
aplicatii pentru rezolvarea unor
probleme generale de calcul matematic
, utile mai ales in ingineriaasistata CAE (dintre care mentionam Matlab, Mathematica, MathCAD, Maple, etc.) sau
simularea unorsisteme particulare
descrise de ecuatii diferentiale ordinare (cum sunt Spice - pentru analiza circuitelorelectronice, EMTP - pentru analiza retelelor electroenergetice);
aplicatii destinate
modelarii numerice, cu element finit
sau cu functii similare dedicate rezolvariiecuatiilor cu derivate partiale, utilizate in proiectarea integrata (cele mai raspandite sunt cele de calculstructural ca ANSYS, COSMOS, NASTRAN, dar se utilizaeza si altele specializate in modelarea curgerii,incalzirii, campului electromagnetic, difuziei purtatorilor de sarcina , iar de curand cele pentru problemecuplate - "multyphisics");
aplicatii o
rientate spre un domeniu particular
( PipeCAD - proiectarea instalatiilor; AeroCAD -proiectarea constructiilor aeronautice; ArhiCAD - proiectare arhitectonica; GIS CAD - realizarea hartilorsau a altor documente bazate pe
"Geograpfic Integrated System" - GIS;
Cadence, Mentor, Microcad,Orcad- pentru proiectare electronica, cu diferite nivele de integrare (PCB sau IC), care alcatuiesc unsubdomeniu distinct numit
"Electronic Design Automation" - EDA;
ChemCAD - pentru proiectareamoleculelor si multe altele);
 
sisteme integrate
de aplicatii, cu un grad de integrare a componentelor CAE/CAD/CAM mai mare saumai mic (dintre care mentionam I-DEAS, CATIA, EUCLID, ProEngineer si SAAP).Pentru a intelege amploarea industriei CAD/CAM trebuie mentionat ca numai in SUA piata produselor software siservicii asociate, cu aplicatii doar in mecanica a depasit numai in SUA 5 miliarde si jumatate de dolari in anul2000.
 
 2
CIM, PPC, CAD, CAE, CAPP, CAM, CAP, CAQ, CAS
Informatii despre sisteme de productie - CIM, PPC, CAD, CAE, CAPP,CAM, CAP, CAQ, CAS
Noul model de productie este unul suprasimbolic si difera in mod dramatic de cel materialist, de masa.Asa cum timpul este unul dintre cele mai importante resurse economice, chiar daca nu se arata nicaieriin inventarele vreunei companii, el ramane, efectiv, o resursa ascunsa. Noile cunostinte grabesclucrurile, ne conduc spre o economie de timp-real, instantanee si substituie consumul de timp.
 
La ora actuala, pe plan mondial, concurenta impune realizarea de produse noi in timp foarte scurt,micsorand timpul dintre cererea produsului si livrarea lui pe piata.
 
Evolutia dinamica a societatii romanesti a determinat schimbari majore si in obiectivele economiei.Economia de piata, cu rigorile si exigentele ei, face necesara acum, mai mult ca oricand, trecerea de lacantitate la calitate, iar accentul trebuie pus pe abordarea domeniilor de varf ale stiintei, pe tehnologiaavansata si pe metodele manageriale eficiente.
 
Metodele si mijloacele de productie ale industriei mecanice sunt bulversate de prezenta calculatoarelor,robotilor, automatelor programabile, comenzilor numerice etc. Dupa aparitia masinilor-unelte cucomanda numerica, evolutiile au fost in principal marcate de dezvoltarea intr-un ritm accelerat a tehniciide calcul, centrelor de prelucrare, tehnologiilor de grup, sistemelor DNC, senzorilor, tehnicilor demodelare geometrica si procesare grafica a datelor, simularii, sistemelor CAD/CAM, sistemelor sitehnicilor de diagnosticare, limbajelor de programare de inalt nivel, inteligentei artificiale.
 
Fabricatia integrata cu calculatorul este o versiune automatizata a procesului general de fabricatie, incare fiecare functie este inlocuita printr-un set de tehnologii automatizate. In plus, mecanismeletraditionale de integrare a comunicarii orale si scrise sunt inlocuite prin tehnologie numerica. Prin CIM,cele trei functii principale - conceptia produsului si a procesului de fabricatie, planificarea si urmarireaproductiei, fabricatia propriu-zisa - sunt inlocuite prin sase zone functionale: conceptia asistata decalculator, tehnologia de grup, sistemele de planificare si urmarire a fabricatiei, manipularea automata amaterialelor, fabricatia asistata de calculator si robotica.
 
La conceperea si implementarea unui sistem integrat de productie, principalele demersuri sunt: cel deintegrare a echipamentelor si cel de integrare a datelor.
 
Cerintele actuale ale productiei
 
Organizarea unei intreprinderi depinde in mod esential de importanta sa si de tipurile de produsefabricate. Se poate considera ca resursele unei intreprinderi sunt organizate dupa o structura determinatade functiile sale. Cele cinci functii principale ale intreprinderii sunt:
 
 
functia marketing, al carui rol este de a percepe nevoile pietii;
 
 
functia productie, care regrupeaza conceptia si realizarea cererilor clientelei in conditiile impusede obiectivele intreprinderii;
 
 
functia distributie, care asigura difuzarea produsului finit;
 
 
functia financiara, care priveste optimizarea resurselor financiare ale intreprinderii;
 
 
functia personal, care priveste gestiunea personalului necesar la bunul mers al intreprinderii.
 
 
 3
Aceste functii pot fi repartizate in servicii independente pentru marile intreprinderi, regrupate in catevaservicii pentru intreprinderile mijlocii sau centralizate in acelasi serviciu pentru intreprinderilemici.(CIM, PPC, CAD, CAE, CAPP,CAM, CAP, CAQ, CAS)
 
Functia productie poate fi considerata principala functie a unei intreprinderi, ea constand in a produce,la timpul dorit, in cantitatile cerute de catre clienti, la cost si calitate determinate, realizand optimizarearesurselor intreprinderii in asa fel incat sa se asigure perenitatea, dezvoltarea si competitivitateasa.(CIM, PPC, CAD, CAE, CAPP,CAM, CAP, CAQ, CAS)
 
In ciclul de viata al unui produs, etapele de conceptie si industrializare au o mare responsabilitate,influentand costurile, calitatea si termenele de realizare.(CIM, PPC, CAD, CAE, CAPP,CAM, CAP,CAQ, CAS)
 
Pe parcursul creatiei unui produs, cea mai mare parte din intreprinderile manufacturiere aplica undemers liniar. Acest demers a fost impus de modul de organizare al intreprinderii si de fluxul deinformatii intre diferitele servicii. In vederea parcurgerii etapelor ciclului de viata al produsului urmeazasa intervina in mod succesiv un numar mare de persoane:
 
 
specialistii in marketing, care definesc caietul de sarcini al produsului;
 
 
inginerul de conceptie, care va crea o solutie tehnica;
 
 
desenatorul, care o va reprezenta;
 
 
designerul, care va ajusta formele in mod estetic;
 
 
inginerul de calcul, care va dimensiona elementele care trebuie sa garanteze un anumitcomportament in functionare sau o anumita durata de viata a produsului;
 
 
inginerul de metode, care va alege procedeele de obtinere a pieselor si va studia procesele defabricatie;
 
 
muncitorii din atelier, care urmeaza sa realizeze produsul;
 
 
echipa de incercari, care va accepta sau va respinge produsul, dupa verificarea conformitatii cucaietul de sarcini;
 
 
agentul de vanzare, care va comercializa produsul;
 
 
echipa de mentenanta, care va urmari produsul pe parcursul utilizarii sale.
 
Aceasta viziune traditionala, mostenire a taylorismului, este calificata, in general, ca secventiala, tinandcont de anclansarea cronologica a activitatilor. Ea are meritul de a defini o ordine necesara inparcurgerea ciclului de viata al unui produs, a proceselor sale, precum si stabilirea clara aresponsabilitatilor. Dar, diviziunea muncii intre diferite servicii, cat si in interiorul acestora determina ospecializare ingusta a personalului si regruparea dupa criteriul sarcinilor de indeplinit.(CIM, PPC, CAD,CAE, CAPP,CAM, CAP, CAQ, CAS)
 
Pentru o intreprindere dornica sa pastreze sau sa castige segmente de piata, o solutie posibila oconstituie 'spargerea' demersului liniar si secvential, de la conceptie pana la productie, incercandrealizarea unei suprapuneri partiale sau paralelizare a unor activitati ale ciclului de viata, ceea ce aduceun castig de timp si reduce termenele de lansare si de punere in distributie ale produsului.(CIM, PPC,CAD, CAE, CAPP,CAM, CAP, CAQ, CAS)
 
Acest mod de organizare bazat pe ingineria simultana (concurenta) contribuie in mod decisiv lacresterea reactivitatii intreprinderii.
 

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Adrian Tinu liked this
Nicanor Chiriac liked this
Igor Nirca liked this
Igor Nirca liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->