Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kasaysayan Ng Nobela

Kasaysayan Ng Nobela

Ratings:

0.0

(1)
|Views: 762|Likes:

More info:

Published by: Josephine Armanne Aluyen on Jun 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2014

pdf

text

original

 
Kasaysayan ng NobelaI. Matandang Panahon (1565-1872)A. Barlaan at Josephat- San Juan Damaceno- isinulat sa wikang Griyego- Padre Antonio de Borja- isinalin sa wikang Tagalog- hinango sa kwento sa BIBLIYA.B. Si Tandang Basiang Macunat- Padre Miguel Lucio Bustamante- inilimbag sa Maynila (1885)- pumapaksa sa lipunan at relihiyon na nagsasaad ng mgapangaral at pagtupad sa mga tungkulin bilang katoliko.C. Urbana at Feliza- Padre Modesto P. Castro- tumatalakay sa kagandahang- asal.- Ito ay pagsusulatan ng magkaibigan na ang isa ay nasalungsod at ang isa naman ay nasa lalawigan.Urban (Urbanidad) - kagandahang-asalFeliza (Felicitacion) - masayahinHonesto - tapatII. Panahon ng Propaganda o Panahon ng Paggising ng DamdamingMakabayan (1878-1900)Ang damdaming makabayan dahil sa pag-aalipin at paniniilng mga dayuhan, labis na paghamak sa mga Pilipino na tinatawagnilang mga Indio, suliranin sa seklurasisasyon at pagmamalabis ngmga taong umuugit sa pamahalaan. Nagtatag ng mga bagongkilusan sa pulitika at nagging mapanuligsa ang panitikan. Nagingmakabayan ang dating diwang makarelihiyon na humihingi ng mgapagbabago sa pamamalakad ng mga tauhan ng pamahalaan atsimbahan.A. Noli Me Tangere (1887) – Isinulat ni Jose Rizal. Ito aytumatalakay sa mga kabulukan sa lipunan.B. El Filibusterismo (1897) – maling pamamalakad ngpamahalaan at simbahan, depekto ng edukasyon sakapuluan, paniniil ng mga mapagsamantala atpagnanasang pakinggan ng mga maykapangyarihan anghinaing ng bayan. Itinuturing na pinakadakilangdokumentong sosyal ng Pilipinas at ebanghelyo ngpagkamakabayang Pilipino. Sinasabing ang mga ito angnapasigla sa kilusang propaganda at nagbunsod sahimagsikan laban sa Espanya.C. Ang Anak ng Prayle (La Hija Del Fraile)- Graciano Lopez Jaena.- nang-uugam sa mahalay na gawain ng mga prayle.D. Ninay- Pedro Paterno.- kauna-unahang nobelang panlipunan sa Kastila naisinulat ng isang Pilipino.- Pangkaugalian o pangkaasalan ang nais nitong pairalinglayunin.III. Panahon ng Amerikano (1900-1941)Sa panahong ito’y naging mas malaya ang mga Pilipino nanagdulot sa pagdami ng mga babasahin, pagkakaroon ng kalayaansa pagsasalita, sa pahayagan, sa paniniwala. Ang mga manunulatsa katutubong wika ay nagging masigla lalo na sa Tagalog.A. Salawahang Pag-ibig- Lope K. Santos- nalathala sa pahayagan “Ang Kaliwanagan” noong taong1900.B. Unang Bulaklak - Valeriano Hernandez PeñaC. Pagsintang Naluoy - Modesto SantiagoD. Si Rosa at si Valerio (1901) - Valeriano Hernandez PeñaE. Nena at Neneng - Valeriano Hernandez PeñaF. Mag-inang Mahirap - nalathala sa pahayagang “Muling Pagsilang”(1903)G. Banaag at Sikat (1905)- Lope K. Santos- kauna-unahang nobelang nagbandila ng sosyalismo sa Pilipinas.H. Anino ng Kahapon - Francisco LacsamanaI. Pinaglahuan – Isinulat ni Faustino Aguilar noong 1907. Inilarawanditto ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga manggagawangPilipino at ang walang habas na pamumuwag ng mga kapitalistangAmerikano sa mga manggagawang Pilipino. Sagana rin ito sapaglalarawan ng kapangyarihan ng salapi at kayamanan. Dahil sadami ng papuring tinanggap ng nobelang tinawag ni Iñigo EdRegalado si Faustino Aguilar na “Alejandro Duma ng Panitikang Tagalog” at tinatawag ni Amando V. Hernandez na “BagongPropagandista.” J. Mga Busabos ng Palad – Isinulat ni Faustino Aguilar noong 1909.Ito’y tungkol sa isang babaeng naging kalapating mababa ang lipad
 
dahil sa kagawan ng isang lalaki. Siya’y nailigtas ng kanyangkasintahang wagas na umiibig sa kanya sa putikang kanyangkinasadlakan.K. Kapatid ng Bayan- Valeriano Hernandez Peña- Panahon ng ginto/Panahon ng AmerikanoIV. Panahon ng Hapon (1941-1945)Sa panahong ito, ang paksa ng mga akdang pampanitikan aybuhay-lalawigan. Naging mapalad ang panitikan dahil kay KinichiIsikawa na tumulong sa pagpapaunlad ng mga gawaing kaugnay ngpanitikan at kultura. Hindi naging maunlang ang nobela dahil sakakapusan ng papel na magagamit.A. Tatlong Maria- Jose Esperanza CruzB. Pamela- Adriano LaudicoC. Magandang Silangan- Gervacio SantiagoD. Sa lundo ng pangarap- Gervacio SantiagoE. Lumubog na Bituin- Isidro Z. CastilloV. Panahon ng Republika (1946 hanggang kaslukuyan)Sa panahong ito ay nabuhayan ng loob ang mga manunulat.Nagkaroon ng kasagnahan lalo na sa papel sa mga pasulatan. Saikalawang hati ng dekada 40 namalasak ang tungkol sa pag-ibig namay tatak G-I at ang Pier.A.Sa Kuko ng Kasalanan- Cirio G. AlmarioB.Hanggang Pier- Mateo Cruz CornelioC.Tinik ng Pagsisisi- Antonio SemproD.May Landas ang Kaligayahan- Maximo AgustinE.Langit ng Isang Pag-ibig- Macario PinedaAng dekada 50 ang maituturing na panahon ng pag-papakilala samasa bilang pinakamalakas na puwersa sa pulitika.
A.
Pagkamulat ni Magdalena- Alejandro A. Abadilla atKapolong (1958)B.Ang Tundo Man May Langit Din- Andres CristobalCruz
C.
Mga Ibong Magdaragit- Amado V. Hernandez(1959)Ang dekada 60 ay simula ng protesta. Sa unang tatlong taon ng 60at nanatili ang mga sintahang tema, ang tradisyonal na nobela,samantalang sa kalagitnaan ay nagsimula na ang pakikilahok sapagmumulat tungkol sa mga problemang kinakabaka ng maramingmamamayan.1.Luha ng Buwaya- Amodo V. Hernandez19622.Sa Mga Kuko ng Liwanag- Edgardo M. Reyes—19673.Dugp sa Kayumangging Lupa- Efren R. Abueg1965Dekada 70 naging magiting ang pamumuno sa lipunan.
1.
Mga Buwaya sa Lipunan Celso Al.Caranungan
2.
Santanas sa Lupa (1971)Dekada 80 ang sinasabing panahon ng Bagong Republika. Angnobela sa panahong ito karamihan ay nasa pamantayang komersyallalo na iyong isinulat na ang pananaw ay nakatoon sa pagkakaplinito upang maisapelikula.
1.
Gapo - Luwalhati Bautista (1989)- tumatalakay sa pakikibaka ng mga manggagawang Pilipinosa base military upang sa ating bayan ay makatanggap silang pagtatratong kapantay ng mga dayuhan.
2.
Hulagpas - tanging palihim na nobelang nalathala sapanahong ng pag-iral ng batas militar na isinulat ni ManadeVerdades Pasadas (1981)3.Dekada 70- Lualhati Bautista- tinatalakay dito ang mga pangyayaring kaugnay ngpagkakadeklara at pag-iral ng batas military. Tinawag itongisang uri ng developmental journalism o mapagbuongpanulat.Uri ng Nobela1.Nobela ng pangyayari o makabanghay- nangingibabaw ang pagkakabalangkas ng mga pangyayari oang porma ng pagkakalahad ng kwento.2.Nobela ng tauhan
 
- binibigyang- diin ang katauhan ng pangunahing tauhangayundin ang mga pangangailangan at hangarin nito.3.Nobela ng romansa- binibigyang-pansin dito ang pag-ibig: sa bayan, sa Diyos, sakapwa, sa mga magulang. Nagbibigay halaga s autos ngpuso o damdamin at paghuhumaling.4.Nobela ng pagbabago o panlipunan- binibigyang-diin ang mga layunin ng may-akda o mganinanais na pagbabago sa pamahalaan at lipunan.5.Nobela ng kasaysayan- ang may akda ay hindi lamang naglalayong maiulat angmahahalagang pangyayaring may kinalaman sa kasaysayankundi maglarawan ng pagmamahal at pakikipaglabangginawa n gating mga bayani para sa minimithing kalayaan ngInang Bayan.6.Nobela ng layunin- nagbibigay-diin sa mga layunin at simulang mahalaga sabuhay ng tao.7.Nobela ng Masineng- mahusay ang pagkakahanay at pagkakatalakay ng mgapangyayari. Taglay rin nito ang mahusay na paglalarawanng pagkatao ng mga tauhan.Mga Sangkop ng Nobela1.Kasaysayan- ang nobela ay isang paglalarawan ng buhay o ng isangkapana-panabik na kasaysayang aakit sa babasa upangbasahin at subaybayan ito.2.Pag-aaral- upang maging makatotohanan ang paglalarawan sa buhay,ang nobela ay dapat gumawa ng masusing pagmamasid sakilos at gawa sa lipunan. Dapat nitong unawain ang tunayna sanhi sa likod ng mga pangyayari at sa kilos ng mgatauhang ito ay kinatawan lamang ng mga talagang taongmay sariling adhika; tagumpay, kabiguan, pag-asa atpangarap sa buhay.3. Paggamit ng malikhaing guni-guni- Dito nakasalakay ang buhay ng nobela. Ito ang magpapagalaw sa mga tagpo at magbibigay ng tinig sapamamagitan ng wastong pananalita sa mga damdamin okaisipang nais pahayag. Ito rin ang nagsasaayos upang angpagkakaugnay ng mga pangyayari ay maging likas atmakaktotohanan.Layunin ng Nobela1.Makalibang
2.
Maglahad ng isang suliranin.
3.
Ipahayag ang mga kuru-kuro ng mga akda hinggit sa isangpaksa sa pilosopiya, sosyolohiya o sikolohiya.4.Bigyan ng higgit sa karaniwang pansin ang isang dakilang taoo panahon sa kasaysayan.Katangiang Dapat Taglayin ng Nobela1.Maliwanag at maayos na pagsulat ng mga tagpo at kaisipan.2.Kailangang isaalang-alang ang tungkol sa kaasahan.3.Ang pumukaw-damdaming nobela ay kawili-wili.4.Pumupuno ito sa lahat ng larangan sa buhay- sa mga aspektong lipunan tulad ng gobyerno at relihiyon.5.Dapat maging malikhain ito’y maguniguning nilalahad.6.Ang balangkas ng mga pangyayari ay tumuturol sa kaisahangibig mangyari.Kahalagahan ng Nobela- Ang marangal ng kaalaman na maipapahayag sa nobelapumupukaw at nagpapakilos sa damdamin ay isang napakalakas napuwersa na humuhubog sa kamalayan ng mambabasa aya.Nagpalawak ng kanilang kumulatanb.Nagpapalalim ng kanilang pagkataoc.Nagpapalabasd.Nagpapailanlangan ng kanilang pagkalakie.Nagpapakalinang ng kanilang kulturaf.Nagsisilbing tala aralan na kinapapanutuhan ng buhayBahagi ng Nobela1.Tagpuan – sumasaklaw sa panahon, pook at mgapangyayaring nasalikod o nakalilikod sa kwentong nilalaman.2.Banghay – pinakabalangkas ng buong kwento na nagbibigay-hugis sa nobela. Ito ay karaniwang may isang punong hibla atmga kasangay na hibla ng magkakaugnay ng mgapangyayari.
3.
 Tauhan – dapat tumugon sa hinihinging tunay na buhay at di-karapat-dapat makilala bilang iba. Hindi dapat magingparang mga tau-tauhan na pinagagalaw lamang. Sila ang

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->