Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
54Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
RAC2013 Mai Nha

RAC2013 Mai Nha

Ratings: (0)|Views: 30,893 |Likes:
Published by vanthiep50

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: vanthiep50 on Jun 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/06/2014

pdf

text

original

 
Autodesk Revit Architecture
Bài 3 – Mái, Kho
ảng trống, Tường, Vách kính
 
Nguy
ễn Văn Thiệp
 1
BÀI 3
N
ội dung:
 
 
T
ạo mái nhà.
 
 
T
ạo các khoảng trống.
 
 
T
ạo tường kính, vách, mái kính.
 
III-1 MÁI NHÀ - ROOF
Hình d
ưới minh hoạ ngôi nhà đã được lợp mái.
Các lo
ại mái nhà có thể tạo ra trong
Revit
:1.
 
Mái nhà có các lo
ại mái phẳng, dốc
, t
ạo
thành t
ừ biên dạng kín
 – Roof by Footprint
 2.
 
Mái t
ạo hình bằng
biên d
ạng hở 
 
và đùn lên thành tấm có hình dạng bất kỳ
-
Roof byExtrusions
 3.
 
Mái t
o thành t
m
ặt của hình
kh
ối
Roof by Face
. Lo
ại này sẽ nghiên cứu tại phần
Massing – 
hình kh
ối
”.
Dưới đây là hình dạng 2 loại mái
footprint
extrusions.
 
Autodesk Revit Architecture Bài 3
- Mái, Kho
ảng trống, Tường, Vách kính
 
Nguy
ễn Văn Thiệp
 2
III-1.1
 
T
ẠO HÌNH MÁI NHÀ BẰNG FOOTPRINT
 
III-1.1.1 Ra l
ệnh tạo mái
 
1.
 
M
ở khung nhìn mặt bằng tầng
-
floor plan
ho
ặc mặt bằng trần
ceiling plan
c
ủa cao độ
c
ần tạo mái.
 2.
 
Ra l
ệnh
:
R2011-2012
:
Home
 
 
Roof
Roof by Footprint
(hình d
ưới bên trái).
 
R2013
:
Architecture
 
 
Roof
Roof by Footprint
 
(hình d
ưới bên phải).
 3.
R2011-2012:
N
ếu chúng ta
m
ở mặt bằng tầng tạo mái có cao độ thấp nhất (thường là
t
ầng
1), h
ộp thoại xuất hiện để giúp đưa mái lên tầng trên.
 
 
T
ại đây luôn xuấ
t hi
ện cao độ
 
 bên trên cao độ
th
p nh
ất để
chúng ta ch
n. Nh
nch
ọn cao độ
 
đặ
t mái.
 
Nh
n nút
Yes
-
đưa mái lên cao độ
xu
t hi
n trong ô ch
n.
 
Nh
n
No
– không
đưa lên,
Revit Architecture
l
i thông báo ti
ế
p n
ế
u mái v
n
ở 
 
cao độ
 
dướ 
i cùng.
R2013
: không xu
t hi
n h
p tho
i này.
 
Autodesk Revit Architecture
Bài 3 – Mái, Kho
ảng trống, Tường, Vách kính
 
Nguy
ễn Văn Thiệp
 34.
 
Các công c
ụ hiện ra.
 5.
 
Ch
ọn kiểu cấu kiện mái
:
 
Nh
n nút
t
i thanh
Properties
 
để
ch
n ki
u mái.6.
 
Có th
ể tạo kiểu
m
ới hoặc thay đổi cấu trúc mái giống như sàn
:
 
Nh
n
Edit Type
. H
p tho
i ti
ế
p theo hi
n ra.
 
Nh
n
Duplicate
t
o ki
u mái m
ớ 
i, gi
ống như sàn.
 
 
M
c
Structure
:
thay đổ 
i và t 
o ki
ể 
u mái m
ớ 
i
. Các bướ 
c ti
ếp theo để
 
thay đổ
i b
 d
y, các l
ớ 
p c
u ki
n gi
ống như phầ
n “
C
u trúc ph
ứ 
c h
ợ 
p c
a các c
u ki
n ki
ế
ntrúc xây d
ự 
ng
”.

Activity (54)

You've already reviewed this. Edit your review.
Kts SI Hong liked this
On Lai liked this
vancanhts liked this
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->