Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
En Limba Si Literatura Romana Bar 06 LRO

En Limba Si Literatura Romana Bar 06 LRO

Ratings: (0)|Views: 244|Likes:
Published by markolaci

More info:

Published by: markolaci on Jun 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2012

pdf

text

original

 
Ministerul Educa
ţ
iei, Cercet
ă
rii, Tineretului
ş
i SportuluiCentrul Na
ţ
ional de Evaluare
ş
i Examinare
Prob
ă
scris
ă
– 
Limba
ş
i literatura român
ă
Varianta 6Barem de evaluare
ş
i de notare1
EVALUAREA NA
Ţ
IONAL
Ă
PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-AAnul
ş
colar 2011-2012Proba scris
ă
 Limba
ş
i literatura român
ă
 BAREM DE EVALUARE
Ş
I DE NOTAREVarianta 6
 
Se puncteaz
ă
oricare alte formul
ă
ri / modalit
ăţ
i de rezolvare corect
ă
a cerin
ţ
elor.
 
Nu se acord
ă
punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.Nu se acord
ă
frac
ţ
iuni de punct.
 
Se acord
ă
10 puncte din oficiu. Nota final
ă
se calculeaz
ă
prin împ
ă
r
ţ
irea la 10 apunctajului total acordat pentru lucrare.SUBIECTUL I (42 de puncte)A.
1. câte 2 puncte pentru notarea fiec
ă
rui sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelorsubliniate (de exemplu:
leac 
 
– 
medicament, tratament;
înfrico 
şă
toare – 
 îngrozitoare, însp
ă
imânt
ă
toare
; crezuse 
 
– 
socotise, î
ş
i închipuise) 3x2p=
6puncte
2. explicarea rolului semnului exclam
ă
rii în secven
ţ
a dat
ă
(de exemplu: marcheaz
ă
sfâr
ş
itul unuienun
ţ
exclamativ
 )
6 puncte
 3. câte 3 puncte pentru selectarea oric
ă
rui epitet (de exemplu:
lumini ame 
ţ 
itoare 
)
ş
i a oric
ă
reienumera
ţ
ii din textul dat (de exemplu:
cu avânturile, cu certurile, cu neîn 
ţ 
elegerile care se vor ivi 
)2x3p=
6 puncte
 4. câte 3 puncte pentru numirea oric
ă
ror dou
ă
moduri de expunere utilizate în textul dat (deexemplu: nara
ţ
iunea, dialogul) 2x3p=
6 puncte
5. prezentarea adecvat
ă
a semnifica
ţ
iei secven
ţ
ei, în limitele de spa
ţ
iu indicate 6p / prezentareapar
ţ
ial adecvat
ă
a semnifica
ţ
iei secven
ţ
ei, în limitele de spa
ţ
iu indicate 3p / încercare deprezentare 1p
6 puncteB.
 – formularea opiniei despre mesajul fragmentului dat
4 puncte
 – sus
ţ
inerea opiniei formulate prin dou
ă
argumente, valorificând textul 4p / sus
ţ
inerea opinieiprintr-un singur argument, valorificând textul dat 2p / încercare de sus
ţ
inere sau de argumentare,f
ă
r
ă
valorificarea textului 1p
4 puncte
 – adecvarea con
ţ
inutului la cerin
ţă
(claritatea
ş
i coeren
ţ
a ideilor; echilibru între componentelecompunerii) 2p / con
ţ
inut par
ţ
ial adecvat 1p
2 puncte
 – respectarea limitelor de spa
ţ
iu indicate
2 puncteSUBIECTUL al II-lea (36 de puncte)A.
1. câte 2 puncte pentru formularea corect
ă
a celor trei enun
ţ
uri cerute (de exemplu:
Autorul textului este Ion Vianu.; Dezavantajul e-bookului este dificultatea r 
ă
sfoirii acestuia.; Un avantaj al e-bookului este dimensiunea redus 
ă
/ ecranul lizibil / posibilitatea de potrivire a caracterelor.
)3x2p=
6 puncte
 2. câte 3 puncte pentru scrierea titlului articolului
ş
i a denumirii publica
ţ
iei în care a ap
ă
rut2x3p=
6 puncte
3. notarea r
ă
spunsului corect: c
6 puncte
4. câte 1 punct pentru precizarea fiec
ă
rei valori morfologice
ş
i a fiec
ă
rei func
ţ
ii sintactice (
ă
– pronume personal, complement direct;
cuvintelor 
– substantiv comun, atribut substantival genitival;
ă
 
ş
tiu 
 – verb predicativ, predicat verbal) 6x1p=
6 puncte
 
B.
– câte 2 puncte pentru prezentarea fiec
ă
reia dintre cele dou
ă
tr
ă
s
ă
turi ale prietenului/coleguluipasionat de lectur
ă
2x2p=
4 puncte
  – câte 2 puncte pentru fiecare dintre cele dou
ă
imagini artistice diferite utilizate 2x2p=
4 puncte
  – adecvarea con
ţ
inutului la cerin
ţă
(claritatea
ş
i coeren
ţ
a ideilor, echilibru între componentelecompunerii) 2p / con
ţ
inut par
ţ
ial adecvat 1p
2 puncte
 – respectarea limitelor de spa
ţ
iu indicate
2 puncte

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->