Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
2Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Komentar Poslanice 10 Djela Koje Izvode Iz Vjere - Salih Fevzan

Komentar Poslanice 10 Djela Koje Izvode Iz Vjere - Salih Fevzan

Ratings: (0)|Views: 387|Likes:
Published by Ibrahim Muratović

More info:

Published by: Ibrahim Muratović on Jun 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

07/13/2012

pdf

text

original

 
 
Komentar poslanice
Nevakidul-islam
Djela koja izvode iz islama
 
imama obnovitelja šejha
Muhammeda ibnu Abdul-Vehhaba
Allah mu se smilovao i nagradio ga najboljom nagradomIz pera uvaženog učenjaka današnjice:
dr. Saliha ibn Fevzana el-Fevzana
Član stalne komisije sa fetve i naučna istraživanjai član udruženja velikih učenjaka u KSA
 
Komentar poslanice Deset stvari koje izvode iz vjere2
Naslov knjige:Komentar poslanice
Nevakidul-islam
Djela koja izvode iz islama
Autor poslanice:
Muhammed b. Abdul-Vehhab, rhm.
Izdavač:
Mektebetul-Iman
Komentator:
Salih b. Fevzan el-Fevzan
DTP:
Mektebetul-Iman
Prevod i priprema:
Amir Smajić
Prvo izdanje:
1431 g.h./2010 god.
 
Kontakt e-mail:
mektebetul_iman@hotmail.com
Tematika:
Islamsko vjerovanje
 
Autorska prava su nezaštićena
 
Komentar poslanice Deset stvari koje izvode iz vjere3
Predgovor
Zahvala pripada Allahu, dželle dželaluh, koji nam jezadovoljan islamom kao vjerom, i kao dokaz njegove ispravnostispustio nam jasne dokaze, pojasnio puteve koji vode ka njegovojistinskoj spoznaji, i dao čvrsto obećanje onima koji se budu držalinjegovih propisa i čuvali njegove granice da će im olakšati boravakna ovom svijetu i nagraditi ih neizmjernom nagradom na ahiretu.U naredbu nam stavio pokornost islamu, njegovim naredbama izabranama, i čvrsto držanje za njegove temelje i ruknove uzpotpunu predanost posljednjoj Allahovoj knjizi za koju kaže, dželleše'nhu, da u njoj;
"...nismo ništa izostavili..." 
 
(Prevod značenja,el-En'am: 38.)
, i Sunnetu posljednjeg Allahovog poslanikaMuhammeda, neka su na njega najpotpuniji salavat i selam, kojiispuni naredbu svoga Gospodara kada mu bi objavljeno;
"OPoslaniče, prenesi ono što ti se objavljuje od Gospodaratvoga – ako ne učiniš, onda nisi dostavio poslanicu Njegovu –a Allah će te od ljudi štititi..." 
 
(Prevod značenja, el-Maide: 67)
, ikao potvrdu toga bi počašćen na oprosnom hadždžu, u najboljemdanu na uzvšenom mjestu i putem najboljeg meleka, riječimaUzvišenog:
"Danas sam vam vašu vjeru usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islambude vjera..." 
 
(Prevod značenja, el-Maide: 3.).
 Islam je vjera sa kojom je Allah, dželle še'nuh, zadovoljan. Izabrao je da bude vjera vjerovjesnika i poslanika, meleka i svihodabranika. Njom su se uputili vjernici i u nju pozivali poslanici ivjerovjesnici.
"Zar pored Allahove vjere žele neku drugu, kada se Njemu predaju, milom ili silom, i oni na nebesima i na Zemlji i Njemu će vraćeni biti 
!
 
(Prevod značenja, Ali'Imran: 83)
 Neće primiti drugu vjeru ni od prvih ni od posljednjih;
"... a onaj ko želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena,i on će na drugom svijetu biti od propalih." 
 
(Prevod značenja, Ali'Imran: 85)
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->