Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hisnul muslim - Zaštita svakog muslimana

Hisnul muslim - Zaštita svakog muslimana

Ratings: (0)|Views: 19|Likes:
Published by Ibrahim Muratović
Naziv originala:
HISNUL-MUSLIMI min ezkaril-Kur'ani ves-sunneti

Naziv prijevoda:
ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA
( Prema Kur'anu i sunnetu Poslanika Muhammeda salallahu alejhi ve sellem )

Autor:
Said Al-Kahtani

Naziv originala:
HISNUL-MUSLIMI min ezkaril-Kur'ani ves-sunneti

Naziv prijevoda:
ZAŠTITA SVAKOG MUSLIMANA
( Prema Kur'anu i sunnetu Poslanika Muhammeda salallahu alejhi ve sellem )

Autor:
Said Al-Kahtani

More info:

Published by: Ibrahim Muratović on Jun 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2014

pdf

text

original

 
HISNUL-MUSLIMI
 
min ezkaril-Kur'ani ves-sunneti
 
ZATITA SVAKOG MUSLIMANA
 
( Prema Kur'anu i sunnetu PoslanikaMuhammeda s. a. v. s.)
 
Autor : Said Al
-
Kahtani
 BISMILLAHIR-
RAHMANIR
-
RAHIM
 
U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!
 
VRIJEDNOST ZIKRA 
Kazao je Uzvieni Allah delle anuhu: Sjeajte se vi Mene, pa u se i
 
Ja sjeati vas! I zahvaljujte Mi, a ne budite Mi nezahvalni.
(El
-
Bekare:152)
 
 
 
- O vi, koji vjerujete! Allaha esto i mnogo spominjite!
 
(El
-
Ahzab:41)
 -
 
... i mukarcima koji mnogo Allaha spominju i enama, Allah je, doista,
za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio.
 
(El
-
Ahzab: 35)
 
 
-
 
I u sebi spominji Gospodara svoga ujutro i naveer, ponizno i sastrahopotovanjem i ne podiui glas, i ne budi nemaran!
(El
-
Araf 205)
 
Kazao je Allahov Poslanik: "Meselul-l-
lezi
jezkuru Rabbehu ve-l-
lezi la jezkuru Rabbehu meselu
-l-
hajji ve
-l-
mejjiti"
Primjer onoga koji se sjea svoga Gospodara spominjui Ga i onog koji
Ga se ne
sjea je kao primjer ivog ovjeka i mrtvaca.
( K )
 Zatim je kazao:
 
"Ela unebbi ukum bi hajri e'a malikum ve ezkahainde melikikum ve erfe'iha fi deredatikum ve hajrin lekum min
infaki
-z-zehebi ve-l-veriki ve hajrin lekum min en telkav aduvvekumfe tadribu eanakahum ve jadribu e'anakak-um? Kalu, bela! Kale
zikru
-l-
Lahi te' ala"
-
 
elite li da vas obavijestim o vaem najboljem djelu, koje je usto:najkreposnije kod vaeg Vladara, korisnije od udjeljivanja zlata i srebra,znaajnije i od borbe protiv vaeg neprijatelja? Ashabi odgovorie: Da,elimo! - Sjeanje na Allaha Uzvienog.
(T,MA )
 
 
Kazao je i ove rijei:
 
Uzvieni Allah kae: Ene inde zanni abdi bi, veEne meahu iza zekereni, fe in zekereni fi nefsihi -
 
zekertuhu fi Nefsi,ve in zekereni fi melein-
 
zekertuhu fi melein hajrin minhum, ve in
tekarreb
e ilejje ibren tekarrebtu ilejhi ziraan, ve in tekarrebe ilejje
ziraan tekarrebtu ilejhi baan, ve in etani jemi etejtuhu herveleten"
- Rekao je Allah, delle anuhu: -
 
Ja sam sa Svojim robom kada misli oMeni. S njim sam kad god Me se sjeti. Ako Me
 
se sjeti u osami, i Ja sesjetim njega kad sam sam; ako Me se, pak, sjeti dok je u drutvu, i Ja senjega sjetim u jo ljepem drutvu. Kad
 
mi se priblii za pedalj, i Ja senjemu pribliim za lakat, a ako Mi se priblii za lakat, Ja se njemu
 
pribliim za
 
rukohvat.Najzad, ako Mi se priblii hodom, Ja u se njemupribliavati urbom.
(K)
 A kazao je i ovako:
"Ve'an Abdillahi bin Busr, radi-
 je
- l-Lahu anhu,enne redulen kale: "ja Resula-l-Lahi, inne erai'al-islami kadkesuret alejje fe ahbirni bi ejin eteebbesu bihi" - Kale - "La jeza-
lu lisanuke retiben min zikril
-l-L
ahi".
 -
 
Od Abdullaha sina Busra, r.a., prenosi se da je neki ovjek rekaoBoijem Poslaniku: "O Boiji Poslanie, meni se ini da ima punoislamskih propisa, pa mi kai neke najvanije, kojih u se pridravati", pamu je rekao: "Neka ti jezik neprestano
 
spominje Allaha, delleanuhu"
(T,MA )
 Kazao je i :
"Men kare e harfen min Kitabi-l-Lahi fe lehu bihihasenetun vel-hasenetu bi ari emsaliha, ve la ekulu: elif-
lam
-
mim
-
harfun ve lakinne elifun harfun, lamun harfun, mimun harfun"
-
 
Ko proui ( proita ) slovo iz Allahove Knjige pribavio je sebi dobro, aza to dobro stjee se deset drugih dobara. Nisam kazao: "elif-
lam
-
mim"
-
 
 jedno je slovo, nego "elif" je slovo, "lam" je slovo i "mim" je slovo.
( T )
 
 
Zabiljeen je i ovaj hadis:
"Ve anUkbete bin Amirin, radijel-l-
Lahu

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->