Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
11_y_ 6

11_y_ 6

Ratings: (0)|Views: 1|Likes:
Published by Juan Camilo Alvarez

More info:

Published by: Juan Camilo Alvarez on Jun 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2012

pdf

text

original

 
&#c..
 
œœœœ
 
œœ
G
œœ
 
œœ
 
œœ
F
# ø 
B
7
œœœœ
E
m7
E
m
/D
œœœœ
A
7
/C
#
&#..
5
œ
 
œbœ
 
œœœ
C
m
G/B
œ
 
œ
 
œ
 
œœœ
A
m
œœœœœœœ œb
D
sus4
?
.
 
œj
 
œ ˙
G
? #
9
.
 
œj
 
œ ˙
C/G
.œj
 
œ ˙
G
.œj
 
œ ˙
C/G
.œj
 
œ ˙
G
? #
13
.
 
œj
 
œ ˙
C/G
.œj
 
œ ˙
G
w
D
sus4
Óœœœ
&
A
%œœœœœœœœ
G
&#
17 
 
˙œj
 
œ
F
# ø 
B
7
j
 
œœj
 
œj
 
œ œj
 
œ
E
m7
E
m
/D
j
 
œœj
 
œ œŒ
A
7
/C
#
œœœœ œœ œœ
C
m
G/B
&#
21
 
œŒœœ
 
œj
 
œ
A
m7
œŒ œœœ
D
sus4
D
7
œœœœœœœœ
G
 
˙œj
 
œ
F
# ø 
B
7
&#
25
 
j
 
œœj
 
œj
 
œ œj
 
œ
E
m7
E
m
/D
j
 
œœj
 
œ œœœœ
A
7
/C
#
œ œ œœ œœœœ
A
m7
œœ
 
œÓ
D
sus4
G/F
&#
B
29
.
 
œJ
 
œ.œJ
 
œ
C
9
B
m7
E
m7
J
 
œœj
 
œ.œJ
 
œ
F/G
.œJ
 
œ.œJ
 
œ
C
9
B
m7
E
m7
J
 
œœj
 
œ.œJ
 
œ
F/G
11 y 6
Fito Paez
Tracripcíon Javier L. Caire Paulino - 16/06/08
Rock alternativo
Trascripción Javier L. Caire Paulino
(Album: Euforia)Intro
www.javiercaire.com.ar clasespiano@javiercaire.com.ar 
Bass

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->