Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
15Activity
P. 1
Totul Despre Hardware

Totul Despre Hardware

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 4,303|Likes:
Published by tzeus

More info:

Published by: tzeus on Jun 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/13/2013

pdf

text

original

 
Cuprins
PrefaÆå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Elemente de bazå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Plåcile sistemului. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 Microprocesoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794 Memoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1625 Sistemul BIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2266 Seturi de cipuri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2737 Magistrala de extensie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2998 Tehnologii de stocare masivå. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3499 InterfeÆele de stocare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38710 Hard-discurile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46011 Dischetele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50512 Compact-discurile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52913 Benzile magnetice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57114 Dispozitivele de intrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60915 Dispozitivele grafice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65516 Sistemul de afiçare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69817 Adaptoarele de afiçare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75018 Displayurile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79619 Sistemul audio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84620 Porturile periferice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89821 Porturile mtenite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93122 TelecomunicaÆiile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99823 Lucrul în reÆea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105724 Tipårirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108225 Alimentarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112226 Carcasele. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1164Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1185
 
PrefaÆå
Nu a trecut prea mult de la publicarea versiunii anterioare a cårÆii
Totul despre hardware
çicalculatoarele personale çi domeniul care le-a creat au suferit schimbåri neaçteptate. Ceamai dramaticå a fost scåderea preÆului calculatoarelor personale. Cine s-ar fi açteptat såprimeascå un PC gratuit, chiar çi numai cu doi ani în urmå? În prezent, preÆurile scåzutesunt ceva obiçnuit. PC-urile sunt suficient de ieftine pentru a fi oferite drept cadouripromoÆionale. PuteÆi så ieçiÆi dintr-un magazin cu un sistem pentru care aÆi plåtit maipuÆin de 300$ sau så limitaÆi nota de platå la 2000$, chiar dacå alegeÆi cel mai nou çi maiperformant microprocesor. Deçi sistemele notebook sunt în continuare scumpe – o crizåtemporarå de ecrane de afiçare la începutul anului 1999 a contribuit la menÆinerea acesteisituaÆii – çi preÆurile acestora au scåzut. Indiferent cum faceÆi socotelile, un PC este maiaproape ca niciodatå de un pråjitor de pâine – îndelung açteptatul instrumentinformatic, obiectul de uz curent pentru prelucrarea datelor, råmânând înså o minunedigitalå.Scåderea preÆurilor este determinatå, desigur, de dezvoltårile tehnologice, adicå tocmaifactorul care a condus la apariÆia calculatoarelor personale. Totuçi, în prezent, calculatorulpersonal reprezintå o tehnologie maturå. Spre deosebire de ceea ce se întâmpla acum zeceani, acum puteÆi så cumpåraÆi un PC din magazin çi så vå açteptaÆi så funcÆioneze la fel caçi celelalte – rulând programele atât de repede încât ameÆiÆi tocmai atunci când cåutaÆimotive ca så cumpåraÆi un calculator çi mai rapid. Desigur, Windows se va bloca pe la jumåtatea dupå-amiezii, ca întotdeauna, dar cauza nu va mai fi o problemå decompatibilitate sau selectarea inadecvatå a produselor software. Aproape toate temerilenejustificate legate de selectarea componentelor au dispårut, aça cå preÆul poate fiprincipalul criteriu – unul foarte tentant, de altfel.Doi factori principali au condus la ieftinirea calculatoarelor personale – comercializareape scarå largå çi miniaturizarea. Reducerea componentelor electronice principale aleunui calculator la un pumn de cipuri face ca întregul sistem så fie mai ieftin.Comercializarea în maså – cererea çi vânzårile masive – au furnizat puterea economicånecesarå miniaturizårii çi economicitåÆii. Nici unul dintre aceçti factori nu a modificattehnologia de bazå – PC-uri mai mici çi mai numeroase funcÆioneazå la fel ca în trecut. Çiatunci, de ce ar avea cineva nevoie de o nouå ediÆie a unei cårÆi despre aceste tehnologiicare oferå putere PC-urilor?Deoarece trecerea în noul mileniu marcheazå çi o schimbare în lumea calculatoarelorpersonale. Dupå douå decenii de la revoluÆia declançatå de PC-uri, tehnologiacalculatoarelor personale este impulsionatå så facå cea mai spectaculoaså schimbare dela origini çi pânå în prezent. În sfârçit, domeniul calculatoarelor este pe cale de a se rupede rådåcini. Cea mai mare parte a modelului primului PC, care timp de 20 de ani a fostinima tuturor calculatoarelor personale, este pe cale så fie datå deoparte pentru a face locnoilor idei çi tehnologii. Calculatoarele personale de mâine vor fi maçini noi çi nobile,eliberate de piedicile modelului PC original. Totuçi, sistemele actuale se aflå undeva între cele douå generaÆii çi combinå noul cu vechiul – noul pentru a deschide calea înnoul mileniu çi vechiul pentru a menÆine în funcÆiune echipamentele periferice çiprogramele învechite. Ultimele elemente de compatibilitate înapoi vor fi påstrate numaipânå când veÆi vedea cât de inutil este så vå cramponaÆi de dispozitivele vechi çi lente,care nu reprezintå nici un profit potenÆial pentru industria calculatoarelor personale. Cualte cuvinte, aceastå ediÆie este o carte despre PC-urile în tranziÆie.
 
Cele mai multe dintre tehnologiile care stau la baza marilor schimbåri nu sunt cuadevårat noi, cel puÆin pentru cei care au citit ediÆia anterioarå a acestei cårÆi. Deexemplu, am discutat despre FireWire çi USB – noile interfeÆe care vor da forÆå revoluÆieiPC – atât în ediÆia anterioarå, cât çi aici. Problema este cå echipamentele hardware çistandardele au luat-o înaintea produselor software. Suportul pentru interfeÆele FireWireçi USB a depåçit sistemele de operare. Primul sistem de operare cu suport nativ pentrunoile standarde de interfaÆå este Windows 2000. (S-ar putea ca a doua ediÆie a sistemuluide operare Windows 98 så aparå ceva mai devreme cu îmbunåtåÆiri similare.) O datå cunoile produse software vor apårea çi mult-prezisele schimbåri – çi motivul pentrupublicarea unei noi ediÆii.Çi alte schimbåri impun atenÆia unei noi ediÆii. PCI aproape a înlocuit ISA ca standardde magistralå. Nu numai cantitatea de memorie pe care vå açteptaÆi så o gåsiÆi într-uncalculator a crescut, dar çi tehnologia care stå la baza acesteia s-a schimbat. În loculmemoriilor DRAM sincrone (Synchronous DRAM) care dominå în prezent noilePC-uri, în curând veÆi dori memorii Rambus – çi veÆi avea nevoie de acestea, precum çide viteza de 133 MHz sau mai mare pe care o promit, pentru atingerea unor noi limitede performanÆå. Çi capacitatea discurilor creçte rapid, depåçind noi bariere. Sisteme deconectare mai noi, cu vitezå mai mare, sunt pregåtite pentru conectarea la calculator aunor discuri din ce în ce mai rapide – standarde de conectare cu nume precumUDMA/66. UnitåÆile de DVD vor deveni în curând un echipament standard pentruorice sistem. Monitoarele cu ecran plat sunt din ce în ce mai råspândite. Modemurileanalogice îçi pregåtesc cântecul de lebådå. Aparatele foto digitale sunt acum cel mai lamodå echipament periferic, chiar çi numai pentru a include câteva fotografii într-oofertå electronicå.Marile firme din domeniul tehnologiei pentru PC-uri çtiu cå trebuie så fie într-o continuåmiçcare ca så supravieÆuiascå. Iar
dumneavoastrå
aveÆi nevoie de un punct de sprijin ca såvå menÆineÆi cu câÆiva paçi înaintea lor. Iatå pentru ce existå aceastå carte.Din punctul meu de vedere, aceasta a fost o fericitå revizuire a cårÆii. Nu înseamnå cå afost çi uçoarå. A te menÆine în actualitate nu este niciodatå uçor, çi de aceastå datå a însemnat eliminarea unor capitole çi reorganizarea altora (çi, într-o anumitå måsurå, a întregii cårÆi). Dar a fost çi una dintre cele mai iluminate revizuiri. În locul eliminåriimaterialului pentru menÆinerea unei dimensiuni acceptabile, cartea a fost astfelorganizatå încât lucrurile sunt påstrate sub control. Scopul a fost accesibilitatea, påstrânddetaliile – atât text, cât çi tabele – în afara cursului principal çi rezervându-le pentruformatul electronic.Este vorba de situl Web
Hardware Bible
(aflat, cum era de açteptat, la adresa
www.hardwarebible.com
). Datoritå colaborårii oferite de editor, textul complet al cårÆiieste acum disponibil on-line, la o adreså protejatå prin parolå, pe un sit la care accesuleste permis numai celor care au çi cartea.
1
Ca urmare, prin Internet aveÆi la dispoziÆietextul cårÆii çi un mare numår de anexe.
2
Mai mult decât atât, pe måsurå ce capitolelesunt actualizate çi revizuite, modificårile vor apårea on-line çi vå veÆi putea menÆine lacurent. Atât timp cât aveÆi cartea la îndemânå, aveÆi acces çi la situl on-line – cel puÆinpânå la apariÆia unei noi ediÆii (care va încorpora toate aceste modificåri çi probabilmulte altele).
PrefaÆå 7
1
Parola de acces la textul on-line este un cuvânt din versiunea originalå a cårÆii. La terminareatraducerii, parola era „jumpers“, dar aceasta este schimbatå periodic. (n. trad.)
2
Este vorba de textul cårÆii în original. (n. red.)