Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bortonvilag Magyarorszagon Fehervary Istvan

Bortonvilag Magyarorszagon Fehervary Istvan

Ratings: (0)|Views: 48 |Likes:
Published by Trezsi

More info:

Published by: Trezsi on Jun 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2012

pdf

text

original

 
azoknak, akik megalkusznak s kiegyeznek a bolsevista diktatúrával;akik félrevezetve, vagy megfélemlítve építik a keleti terror-szocializmust, s egyidejűleg küzdenek a népek egyetlen szabadállamformája ellen;azoknak végül, akik túlélték Rákosiék börtöneit és munkatáborait, de aszabadságban és jólétben ma már elfeledték a múltat, - hogyemlékezzenek!1945-1956 Barátaink, társaink emlékének, akik életüket adták egyszabad, független és demokratikus Magyarországért.
ELŐSZÓ
 A "Börtönvilág Magyarországon 1945-1956" hazai kiadásához.Pár esztendővel ezelőtt még elképzelhetetlen volt, hogy bármilyennyugaton megjelenő és a hazai kommunista kormányzattal foglalkozókönyv vagy bármilyen sajtótermék megjelenhessék, sőt, mint aza"Börtönvilág Magyarországon" c. könyv esetében számtalanulmegtörtént, a kádári ellenőrző szervek, - volt belőlük bőven - úgy ahatáron hazahozott, vagy postán hazaküldött könyveket elkobozták.Féltek az igazságtól, féltek, hogy a magyar nép megtudja a kulisszák mögött lejátszódott sötét, sokszor gyilkos munkájuknak történetét. Pár száz könyv mégiscsak hazajutott, a nyugatra látogatott magyar turisták csempészték haza. Ezek azután közkézen forogtak, és végül is akormányzat nem tudta tovább titkolni a könyv megjelenését.1989-ben Magyarországon drámai változások történtek. Kádár és szűk környezete eltűnt a magyar politikai élet porondjáról és az újreformpolitikusok - akarva, nem akarva - kénytelenek voltak a nemzetnagy többsége követeléseinek helyt adni. így törölték el a különbözőkorlátozásokat, köztük a cenzúrát is, és Magyarország volt az elsőkommunista állam, ahol a sajtószabadságot biztosították 1989 nyaránaz országban nemcsak a különböző új politikai csoportosulások újságjai láttak napvilágot, hanem a régi kommunista kormányzatszámtalan embertelen bűneire hívták fel az ország figyelmét.1956 októberének hősei, Nagy Imre és társainak szomorú sorsaegyszerre az ország népének mindennapi témája lett, s most derültek ki olyan tények - bizonyítékokkal alátámasztva -, hogy a szocializmusmegmentőjének kikiáltott Kádár uralma alatt, a magyar hazafiak százait végezték ki a forradalomban való részvétel vádjával. Kádár atörténelem ítélőszéke előtt nem mint a magyar nép bölcs vezetője,
 
hanem mint egy bosszútól fűtött diktátor fog szerepelniGyilkosságokat, amit nevében és tudtával elkövettek, nem lehet avvallemosni, hogy a 70-es évek közepétől egyszerre a magyar nép jótevőjének, jóléte biztosítójának adta ki magát. A mártírok ésellenállók 1989 június 16-i temetése örök példája marad egy nemzetigazságérzésének A "Börtönvilág Magyarországon" és az öt évvel később, 1982-benkiadott "Szovjetvilág Magyarországon" volt az első könyv, úgy azemigrációban, mint idehaza, amely az 1945-1956 közötti idők szégyenteljes éveiről számol be.Ez a könyv adott először számot a rákosi rezsim alatti magyar ellenállásról, a börtönök világáról, és nem utolsó sorban a hírhedtÁVH szadista hóhérmunkájáról.Több mint 300 kivégzett áldozat neve, és a számtalan titkos politikai perben elítélt százezrek tettei bizonyítják, hogy a Magyar Október előkészítéséhez ezek a hazafiak életük feláldozásával járultak hozzá.Meg kell e könyvvel kapcsolatban említeni egy igen fontos tényt: a"Börtönvilág Magyarországon" talán az egyedüli forrás a rákosirendszer titkos politikai pereiről, a kivégzettekről, a börtönökbenlejátszódott embertelen állapotokról, és az ÁVH módszereiről. Tudjuk,hogy a Forradalom alatt úgy az ÁVH központi irattárát, mint aKatonai Bíróság és az Államvédelmi Központban /Fő utcában/ tartott periratok, ítéletek nagy részét az ÁVH-s és a beosztott alkalmazottak megsemmisítették. Ez még a halálraítélt és kivégzett foglyok nyilvántartásával kapcsolatban is fennáll. Hiba lenne azt állítani, hogyez a dokumentáció teljes, vagy, hogy nincsenek más források. Akönyv első kiadása óta mi magunk is felfedeztünk számos hibát éshiányosságokat, nem beszélve arról, hogy épp a könyv megjelenéseóta sok börtönviselt bajtársam keresett fel és számolt be a maga peréről, és átélt szenvedéseiről.Meggyőződésem, hogy napjainkban, amikor ezt az időszakot még a jelenlegi kommunista vezetés is elítéli és amikor már szabadon leheterről a tíz érői beszélni, még sokan fognak beszámolni a maguk sorsáról. Végre így sikerül majd egy igazi, majdnem teljes és bizonyítékokkal alátámasztott képet kapni a Sztálin-Rákositerroruralom tíz esztendejéről.A könyv magyarországi megjelenése alkalmából szeretnék köszönetetmondani azoknak a munkatársaknak volt bajtársaknak akik leírásukkal, történeti adataikkal, kritikájukkal segítették ennek a

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->