Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Piciorul Diabetic Ptr Studenti

Piciorul Diabetic Ptr Studenti

Ratings: (0)|Views: 43|Likes:
Published by Teodora Dobrea

More info:

Published by: Teodora Dobrea on Jun 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

 
**Infecţia, ulceraţia şi/sau distrucţia ţesuturilor profunde, asociată cu anomalii neurologiceInfecţia, ulceraţia şi/sau distrucţia ţesuturilor profunde, asociată cu anomalii neurologiceşi cu boală vasculară periferică în diferite gradeşi cu boală vasculară periferică în diferite grade la nivelul membrelor inferioare la persoanele cu diabet zaharat.la nivelul membrelor inferioare la persoanele cu diabet zaharat.**Este un „concept” i nu un diagnostic propriu-zis, deoarece presupune diagnosticarea i abordarea terapeutică a fiecărui element
ș ș
Este un „concept” i nu un diagnostic propriu-zis, deoarece presupune diagnosticarea i abordarea terapeutică a fiecărui element
ș ș
 component (polineuropatia diabetică, arteriopatia obliterantă etc.).component (polineuropatia diabetică, arteriopatia obliterantă etc.).\\1.1.Factori predispozanţiFactori predispozanţi** Neuropatia diabetică senzitivă, motorie şi vegetativă Neuropatia diabetică senzitivă, motorie şi vegetativă**Arteriopatia obliterantă cronică a membrelor inferioareArteriopatia obliterantă cronică a membrelor inferioare**Reducerea mobilităţii articulareReducerea mobilităţii articulare**Alte complicaţii ale diabetului zaharat (infecţia etc.)Alte complicaţii ale diabetului zaharat (infecţia etc.)**Întârzierea diagnosticului i a tratamentului specific datorită statusului socio-economic redus i a limitării accesului la îngrijirea
ș ș
Întârzierea diagnosticului i a tratamentului specific datorită statusului socio-economic redus i a limitării accesului la îngrijirea
ș ș
 medicală (atribuabilă pacientului sau/i sistemului de asistenţă medicală)
ș
medicală (atribuabilă pacientului sau/i sistemului de asistenţă medicală)
ș
..2.2.Factori precipitanţi:Factori precipitanţi:**Leziuni tegumentareLeziuni tegumentareTraumatisme (tăierea incorectă a unghiilor, încălţămine nepotrivită, tratamentul agresiv al zonelor de hiperkeratoză etc.)Traumatisme (tăierea incorectă a unghiilor, încălţămine nepotrivită, tratamentul agresiv al zonelor de hiperkeratoză etc.)**Complianţă scăzută a pacientului datorită unor dizabilităţi fizice (tulburări de vedere şi/sau mers)Complianţă scăzută a pacientului datorită unor dizabilităţi fizice (tulburări de vedere şi/sau mers)EEste definită ca „prezenţa simptomelor sau/şi a semnelor de disfuncţie a nervilor periferici la persoanele cu diabet zaharat, după ceste definită ca „prezenţa simptomelor sau/şi a semnelor de disfuncţie a nervilor periferici la persoanele cu diabet zaharat, după ce au fost excluse alte cauze”.au fost excluse alte cauze”.Deşi este greu de stabilit prevalenţa acestei complicaţii în populaţia diabeticăDeşi este greu de stabilit prevalenţa acestei complicaţii în populaţia diabetică;;este general acceptat că este cea mai frecventăeste general acceptat că este cea mai frecventă complicaţie întâlnită la acest grup populaţional.complicaţie întâlnită la acest grup populaţional.PatogeniePatogenie 1.1.Hiperglicemia cronicăHiperglicemia cronicădeterminădetermină::**intensificarea activităţii căii poliol cu acumularea secundară de sorbitol (mediată de aldozoreductază) şi fructoză (mediată deintensificarea activităţii căii poliol cu acumularea secundară de sorbitol (mediată de aldozoreductază) şi fructoză (mediată de sorbitol-dehidrogenază) la nivelul nervilor, conducând la perturbări intracelulare printr-un mecanism necunoscut.sorbitol-dehidrogenază) la nivelul nervilor, conducând la perturbări intracelulare printr-un mecanism necunoscut.**scăderea preluării intramiocitare de mioinozitol cu inhibarea ATP-azei Na/K, conducând la retenţie de Na, edem, disjuncţiescăderea preluării intramiocitare de mioinozitol cu inhibarea ATP-azei Na/K, conducând la retenţie de Na, edem, disjuncţie axoglială şi degenerare nervoasă.axoglială şi degenerare nervoasă.2.2.Mecanismele imune :Mecanismele imune :**sunt responsabile de apariţia semnelor clinice în special la pacienţii cu neuropatie proximală şi la cei la care componenta motoriesunt responsabile de apariţia semnelor clinice în special la pacienţii cu neuropatie proximală şi la cei la care componenta motorie este prezentăeste prezentă**s-s-aauuevidenţiat prezenţa anticorpilor anti-neuronali (antigangliozidici-GM1, antifosfolipidici-PLA etc.) în serul pacienţilor cuevidenţiat prezenţa anticorpilor anti-neuronali (antigangliozidici-GM1, antifosfolipidici-PLA etc.) în serul pacienţilor cu diabetdiabet3.3.Insuficienţa microvascularăInsuficienţa microvascularăesteestesecundară alterării funcţiei endoneurială şi epineurială asociată cu ocluzie (accentuează şi producţiasecundară alterării funcţiei endoneurială şi epineurială asociată cu ocluzie (accentuează şi producţia de radicali liberi).de radicali liberi).4.4.Deficienţa unor factori de creştere :Deficienţa unor factori de creştere :**ddeficitul de factor de creştere neuronal (NGF) este implicat în patogeneza neuropatiei, prin inducerea unor deficite funcţionale aeficitul de factor de creştere neuronal (NGF) este implicat în patogeneza neuropatiei, prin inducerea unor deficite funcţionale a fibrelor scurte (cu rol în sensibilitatea dureroasă şi termică)fibrelor scurte (cu rol în sensibilitatea dureroasă şi termică)**ddeficitul de neurotropina 3 (3NT) poate conduce la disfuncţii ale fibrelor nervoase lungi, cu rol în sensibilitatea vibratorie şieficitul de neurotropina 3 (3NT) poate conduce la disfuncţii ale fibrelor nervoase lungi, cu rol în sensibilitatea vibratorie şi mioartrokineticămioartrokinetică5.5.Scăderea producţiei de oxid nitric (NO)Scăderea producţiei de oxid nitric (NO)Clasificare Neuropatie somatică Neurop
 
atie somatică1.1.acută,acută,„rapid reversibilă”, neuropatia hiperglicemică„rapid reversibilă”, neuropatia hiperglicemică2.2.cronicăcronică, ireversibilă, ireversibilă2.1.2.1. polineuropatia simetrică cu 2 forme: polineuropatia simetrică cu 2 forme:--comună, şi respectiv,comună, şi respectiv,-- particulară (hiperalgică, cu pierderea sensibilităţii de protecţie) particulară (hiperalgică, cu pierderea sensibilităţii de protecţie)2.2.2.2.neuropatii focale şi multifocale cu 2 subforme:neuropatii focale şi multifocale cu 2 subforme:--moneuropatia simplex (craniene şi periferice - sindrom de tunel carpian, de canal tarsian, la nivelul cotului, epifizeimoneuropatia simplex (craniene şi periferice - sindrom de tunel carpian, de canal tarsian, la nivelul cotului, epifizei  proximale peroniere) proximale peroniere)--moneuropatia multiplex (neuropatia motorie proximală şi neuropatia toraco-abdominală)moneuropatia multiplex (neuropatia motorie proximală şi neuropatia toraco-abdominală) Neuropatie autonomă (vegetativă) Neurop
 
atie autonomă (vegetativă)1.1.formaformacardiovascularăcardiovasculară2.2.forma extracardiacă -forma extracardiacă -neuropatia: gastrointestinală, vezicală, pupilară, tulburări de dinamică sexuală etc.neuropatia: gastrointestinală, vezicală, pupilară, tulburări de dinamică sexuală etc.**Neuropatia hiperglicemică acută Neuropatia hiperglicemică acutăEste rară şi apare după perioade de control metabolic precar (în acidoze metabolice) sau după ameliorări rapide ale glicemiei laEste rară şi apare după perioade de control metabolic precar (în acidoze metabolice) sau după ameliorări rapide ale glicemiei la iniţierea terapiei cu insulină (nevrită „insulinică”) sau sulfonilureice .iniţierea terapiei cu insulină (nevrită „insulinică”) sau sulfonilureice .Simptomele senzoriale sunt tranzitorii, tipic fiind de polineuropatie difuză simetrică, cu remitere spontană;Simptomele senzoriale sunt tranzitorii, tipic fiind de polineuropatie difuză simetrică, cu remitere spontană;PPatogenia este dată de scăderea tranzitorie a vitezei de conducere nervoasă în fibrele nervoase scurte, nemielinizate.atogenia este dată de scăderea tranzitorie a vitezei de conducere nervoasă în fibrele nervoase scurte, nemielinizate.Este mai frecventa la sexul masculin, i poate apărea oricând în timpul evoluiei diabetului zaharat tip1 sau 2.
ș
ț
Este mai frecventa la sexul masculin, i poate apărea oricând în timpul evoluiei diabetului zaharat tip1 sau 2.
ș
ț
 
** Neuropatia cronică Neuropatia cronicăPolineuropatia somatică - senzitivă simetricăPolineuropatia somatică - senzitivă simetrică1. F1. Forma comunăorma comunăEste cea mai frecventă. Debutul clinic este insiduos, deficitul este predominant senzorial, cu o implicare redusă a fibrelor Este cea mai frecventă. Debutul clinic este insiduos, deficitul este predominant senzorial, cu o implicare redusă a fibrelor  motorii. Obişnuit fibrele nervoase lungi sunt cel mai sever afectate,motorii. Obişnuit fibrele nervoase lungi sunt cel mai sever afectate,cucuafectarea sensibilităţii vibratorii, mioartrokinetice şiafectarea sensibilităţii vibratorii, mioartrokinetice şi diminuarea/dispariţia reflexelor osteotendinoase.diminuarea/dispariţia reflexelor osteotendinoase.Simptomele senzorialeSimptomele senzoriale::**debutează la nivel periferic, sunt variabile (parestezii, înţepături, arsuri, usturimi etc.)debutează la nivel periferic, sunt variabile (parestezii, înţepături, arsuri, usturimi etc.)**au o evoluţie centripetă „în şosetă”, de la glezne progresând către gambe, coapse, şi mai rar către regiunea abdominalăau o evoluţie centripetă „în şosetă”, de la glezne progresând către gambe, coapse, şi mai rar către regiunea abdominală**membrele superioare sunt mult mai rar afectatemembrele superioare sunt mult mai rar afectate**ssensibilitatea dureroasă este uneori excesivă şi declanşată de stimuli minimi, obişnuit nedureroşi (disestezie).ensibilitatea dureroasă este uneori excesivă şi declanşată de stimuli minimi, obişnuit nedureroşi (disestezie).**ssimptomele se agravează în cursul nopţii (datorită predominanţei tonusului parasimpatic, modulator al percepţiei dureroase) şi potimptomele se agravează în cursul nopţii (datorită predominanţei tonusului parasimpatic, modulator al percepţiei dureroase) şi pot conduce la tulburări ale somnului, depresii.conduce la tulburări ale somnului, depresii.**p pot fi prezente în grade variate hipotonie până la atrofie musculară, iar în cazurile severe, ataxie senzorială.ot fi prezente în grade variate hipotonie până la atrofie musculară, iar în cazurile severe, ataxie senzorială.**ssemnele disfuncţiei vegetative sunt frecvent asociate (anhidroză cutanată distală, transpiraţii parcelare etc.)emnele disfuncţiei vegetative sunt frecvent asociate (anhidroză cutanată distală, transpiraţii parcelare etc.)2. F2. Forma hiperalgicăorma hiperalgică**Clinic se manifestă prin dureri acute, severe, frecvent cu caracter de „arsură”, i prin perceperea senzaţiei de durere la stimuli
ș
Clinic se manifestă prin dureri acute, severe, frecvent cu caracter de „arsură”, i prin perceperea senzaţiei de durere la stimuli
ș
 obişnuit nedureroşi (alodinie); adesea se asociază o scădere rapidă şi marcată în greutate, insomnie, depresie şi impotenţă (laobişnuit nedureroşi (alodinie); adesea se asociază o scădere rapidă şi marcată în greutate, insomnie, depresie şi impotenţă (la  bărbaţi). bărbaţi).**Simptomatologia dureroasă se remite complet în majoritatea cazurilor înSimptomatologia dureroasă se remite complet în majoritatea cazurilor îninterval deinterval de12-24 luni, în paralel cu creşterea în greutate.12-24 luni, în paralel cu creşterea în greutate.**Discordant cu tabloul clinic dramatic, pierderea sensibilităţii este obişnuit minimă, iar funcţia motorie şi reflexele osteotendinoaseDiscordant cu tabloul clinic dramatic, pierderea sensibilităţii este obişnuit minimă, iar funcţia motorie şi reflexele osteotendinoase sunt integre. Biopsia nervoasă evidenţiază tipic regenerare axonală anarhică.sunt integre. Biopsia nervoasă evidenţiază tipic regenerare axonală anarhică.**Mononeuropatii focaleMononeuropatii focaleSunt rare, cu instalare acută, cu atingere predominent motorie, asimetrică cel mai adesea.Sunt rare, cu instalare acută, cu atingere predominent motorie, asimetrică cel mai adesea.Patogenia este dată de ischemia vasculară.Patogenia este dată de ischemia vasculară.Acest tip de neuropatie se întâlneşte mai frecvent la vârstnici şi la pacienţii cu multiple complicaţii ale bolii diabeticeAcest tip de neuropatie se întâlneşte mai frecvent la vârstnici şi la pacienţii cu multiple complicaţii ale bolii diabeticeEvoluţia este spontan favorabilă, recuperarea completă fiind în 6-8 săptămâni, şi nu pare a fi influenţată de controlul glicemic.Evoluţia este spontan favorabilă, recuperarea completă fiind în 6-8 săptămâni, şi nu pare a fi influenţată de controlul glicemic.SuntSunt afectaţi predominent nervii cranieniafectaţi predominent nervii cranieni, în ordinea frecvenţei: oculomotor, abducens, trohlear şi facial., în ordinea frecvenţei: oculomotor, abducens, trohlear şi facial.Mononeuropatiile periferice afectează în special nervii: median, ulnar, radial i peronier comun.
ș
Mononeuropatiile periferice afectează în special nervii: median, ulnar, radial i peronier comun.
ș
Sindromul de tunel carpian este de 2 ori mai frecvent la pacienii cu diabet decât în populaia generală
ț ț
Sindromul de tunel carpian este de 2 ori mai frecvent la pacienii cu diabet decât în populaia generală
ț ț
..** Neuropatia motorie proximală (amiotrofia diabetică) Neuropatia motorie proximală (amiotrofia diabetică)Frecventă la vârstnici, cu debut acut sau gradual tipic de durere neuropată însoţită de „slăbiciune” musculară, simptomatologia fiindFrecventă la vârstnici, cu debut acut sau gradual tipic de durere neuropată însoţită de „slăbiciune” musculară, simptomatologia fiind unilaterală sau bilaterală asimetricăunilaterală sau bilaterală asimetrică..CCoexistă cu polineuropatia senzitivă simetrică distală.oexistă cu polineuropatia senzitivă simetrică distală.Electrofiziologic se evidenţiază plexopatie lombosacrată i afectarea nervului femural.
ș
Electrofiziologic se evidenţiază plexopatie lombosacrată i afectarea nervului femural.
ș
Clinic se constată „slabiciune” musculară proximală asociată cu dureri locale i atrofie musculară la nivelul muchilor: cvadriceps,
ș ș
Clinic se constată „slabiciune” musculară proximală asociată cu dureri locale i atrofie musculară la nivelul muchilor: cvadriceps,
ș ș
 ileopsoas, obturator, adductor.ileopsoas, obturator, adductor.**SSe recomandă cae recomandă cascreening-ulscreening-ulpentru neuropatia diabetică să se efectueze pentru neuropatia diabetică să se efectueze::**anual, din momentul diagnosticului, în diabetul zaharat tip 2anual, din momentul diagnosticului, în diabetul zaharat tip 2**începând de la 5 ani de la debutul diabetului în tipul 1.începând de la 5 ani de la debutul diabetului în tipul 1.**Cele mai multe ghiduri recomandă ca modalităi de
ț
Cele mai multe ghiduri recomandă ca modalităi de
ț
screeningscreening pentru neuropatia somatică: pentru neuropatia somatică:a) anamneza (simptome neuropatice - pe baza cărora se poate calculaa) anamneza (simptome neuropatice - pe baza cărora se poate calculaneuropathy simptom scoreneuropathy simptom score- NSS);- NSS); b) examenul clinic (pe baza căruia se poate calcula b) examenul clinic (pe baza căruia se poate calculaneuropathy disability scoreneuropathy disability score- NDS);- NDS);c) folosirea a minim doua metode de evaluare instrumentală a sensibiliii (monofilamentul, diapazonul Riedel-Seiffer etc.).
ț
c) folosirea a minim doua metode de evaluare instrumentală a sensibiliii (monofilamentul, diapazonul Riedel-Seiffer etc.).
ț
**Diagnostic pozitivDiagnostic pozitivsemne i simptome de afectare somato-senzitivă
ș
semne i simpt
 
ome de afectare somato-senzitivă
ș
**sensibilitatea superficială:sensibilitatea superficială:**subiectiv: parestezii/disestezii, înepături, furnicături etc.
ț
subiectiv: parestezii/disestezii, înepături, furnicături etc.
ț
**obiectiv: hiper/hipo/anestezie: exagerarea/reducerea/lipsa sensibilităţii la stimuli specificiobiectiv: hiper/hipo/anestezie: exagerarea/reducerea/lipsa sensibilităţii la stimuli specificihipo/hiper-algeziehipo/hiper-algeziealodinie (perceperea unui stimul nedureros ca durere)alodinie (perceperea unui stimul nedureros ca durere)hiperpatie: hiperestezie + alodinie + hiperalgezihiperpatie: hiperestezie + alodinie + hiperalgeziee**sensibilitatea profundă mioartrokinetică şi vibratoriesensibilitatea profundă mioartrokinetică şi vibratorie**ataxia senzitivă: tulburări de echilibru + dificultăţi de efectuare a mişcărilor fine + mers instabilataxia senzitivă: tulburări de echilibru + dificultăţi de efectuare a mişcărilor fine + mers instabil**diminuarea/abolirea reflexelor osteotendinoasediminuarea/abolirea reflexelor osteotendinoase**diminuarea sensibilităţii vibratorii (predictor de apariţie a ulceraţiilor)diminuarea sensibilităţii vibratorii (predictor de apariţie a ulceraţiilor)metode de evaluare senzitivă cantitativă şi investigaţii neurofiziologicemetode de evaluare senzitivă cantitativă şi
 
investigaţii neurofiziologice** pragul de percepţie vibratorie (diapazonul Riedel-Seiffer, biotensiometru) pragul de percepţie vibratorie (diapazonul Riedel-Seiffer, biotensiometru)
 
** pragul de percepţie termică (dispozitiv Tip-thermR) pragul de percepţie termică (dispozitiv Tip-thermR)**viteza de conducere nervoasă (electromiografia)viteza de conducere nervoasă (electromiografia)**amplitudinea şi durata potenţialului de acţiune al fibrelor senzitive şi motoriiamplitudinea şi durata potenţialului de acţiune al fibrelor senzitive şi motorii**studiul excitabilităţii axonalestudiul excitabilităţii axonale**alte metodealte metode**explorare morfopatologică (biopsia piele/nerv) , dar cu raport risc/beneficiu neavantajosexplorare morfopatologică (biopsia piele/nerv) , dar cu raport risc/beneficiu neavantajos**microelectrozi implantaţi în nervmicroelectrozi implantaţi în nerv NEUROPATIA AUTONOMĂ (VEGETATIVĂ)1Forma cardiovascularăForma cardiovasculară::**se manifestă cel mai frecvent prin modificarea frecvenţei cardiace şi a vasomotricităţiise manifestă cel mai frecvent prin modificarea frecvenţei cardiace şi a vasomotricităţii**tahicardie „fixă” de repaus şi la manevra Valsalvatahicardie „fixă” de repaus şi la manevra Valsalva, scăderea variabilităţii frecvenţei cardiace în timpul somnului,, scăderea variabilităţii frecvenţei cardiace în timpul somnului,sunt semnelesunt semnele clinice cele mai precoce.clinice cele mai precoce.**hipotensiunea ortostaticăhipotensiunea ortostatică(definită prin scăderea TAS cu peste 30 mmHg/scăderea TAD cu peste 10 mmHg la trecerea în(definită prin scăderea TAS cu peste 30 mmHg/scăderea TAD cu peste 10 mmHg la trecerea în ortostatism), frecvent simptomatică (ameţeli la schimbările de poziţie)ortostatism), frecvent simptomatică (ameţeli la schimbările de poziţie)**labilitate cardiovasculară perioperatorie cu risc anestezic crescutlabilitate cardiovasculară perioperatorie cu risc anestezic crescut, datorită răspunsului respirator alterat la stimuli hipoxici,, datorită răspunsului respirator alterat la stimuli hipoxici, vasodilataţiei exagerate postanestezie, risc de hipotermie.vasodilataţiei exagerate postanestezie, risc de hipotermie.**ischemie miocardică silenţioasă, infarct miocardic indolor, moarte subită, tulburări de ritmischemie miocardică silenţioasă, infarct miocardic indolor, moarte subită, tulburări de ritm(creşterea intervalului QTc peste 440(creşterea intervalului QTc peste 440 ms).ms).**Tulburări circulatorii ale extremităţilor Tulburări circulatorii ale extremităţilor (edeme)(edeme)şi cerebraleşi cerebrale**Absenţa percepţiei episoadelor hipoglicemiceAbsenţa percepţiei episoadelor hipoglicemice22. Forma extracardiovasculară. Forma extracardiovasculară**Forma gastrointestinalăForma gastrointestinalăManifestările cele mai frecvente sunt:Manifestările cele mai frecvente sunt:**disfuncţie motorie esofagianădisfuncţie motorie esofagianăcece presupune presupune::anomalii de peristaltică sau/şi diminuarea presiunii sfincterului esofagian; testeanomalii de peristaltică sau/şi diminuarea presiunii sfincterului esofagian; teste diagnostice: scintigrafie, manometrie esofagiană;diagnostice: scintigrafie, manometrie esofagiană;**gastropareză (tulburări de evacuare, pilorospasm),gastropareză (tulburări de evacuare, pilorospasm),secundară deenervării vagale a stomacului şi a afectării (glicozilării)secundară deenervării vagale a stomacului şi a afectării (glicozilării) musculaturii netede de la acest nivel; manifestările clinice presupun: vărsături, saţietate precoce postprandială cu meteorism,musculaturii netede de la acest nivel; manifestările clinice presupun: vărsături, saţietate precoce postprandială cu meteorism, dificultate in obţinerea unui control metabolic satisfăcător. Teste diagnostice: examen radiologic baritat, endoscopiadificultate in obţinerea unui control metabolic satisfăcător. Teste diagnostice: examen radiologic baritat, endoscopia digestivă superioară (prezenţa alimentelor în stomac la 8digestivă superioară (prezenţa alimentelor în stomac la 8--12 ore postprandial);12 ore postprandial);**diareeadiareea, relativ nespecifică şi rareori severă, consecinţă a deenervării autonome intestinale, suprapopulării bacteriene, relativ nespecifişi rareori severă, consecinţă a deenervării autonome intestinale, suprapopulării bacteriene intestinale şi malabsorţiei sărurilor intestinale; clasic, este frecvent nocturnă, explozivă, are o evoluţie variabilă cu remisie şiintestinale şi malabsorţiei sărurilor intestinale; clasic, este frecvent nocturnă, explozivă, are o evoluţie variabilă cu remisie şi recurenţă. Presupune un diagnostic de excludere a ator cauze (boala celiacă, insuficienţa pancreasului exocrin etc.);recurenţă. Presupune un diagnostic de excludere a ator cauze (boala celiacă, insuficienţa pancreasului exocrin etc.);**constipaţia,constipaţia,este obişnuit întâlnită, şi poate alterna cu diareea.este obişnuit întâlnită, şi poate alterna cu diareea.**Forma genito-urinarăForma genito-urinară**vezica neuropată (cistopatie diabetică)vezica neuropată (cistopatie diabetică)esteestesecundară afectării nervilor sacralisecundară afectării nervilor sacrali;;pacienţii sunt asimptomatici pacienţii sunt asimptomaticiobisnuitobisnuit, dar pot, dar pot  prezenta clinic incontinenţă urinară, retenţie parţială/completă de urină; complicaţii posibile: infecţii urinare repetate, prezenta clinic incontinenţă urinară, retenţie parţială/completă de urină; complicaţii posibile: infecţii urinare repetate, hidroureter, hidronefroză. Teste diagnoscice: cistometrie, electromiograsfincteriană, uroflometrie, ecografiehidroureter, hidronefroză. Teste diagnoscice: cistometrie, electromiograsfincteriană, uroflometrie, ecografie  postmicţională; postmicţională;**disfuncţia erectilădisfuncţia erectilăeste progresivă, iniţial cu pierderea rigidităţii, dar cu pastrarea libidoului. Mecanismele patogene implicateeste progresivă, iniţial cu pierderea rigidităţii, dar cu pastrarea libidoului. Mecanismele patogene implicate sunt: neuropatia autonomă, angiopatiasunt: neuropatia autonomă, angiopatia;;**disfuncţia sexuală la femeidisfuncţia sexuală la femeise manifestă clinic prin scăderea libidoului;se manifestă clinic prin scăderea libidoului;**ejaculare retrogradă,ejaculare retrogradă,consecinţă a afectării inervaţiei eferente simpatice.consecinţă a afectării inervaţiei eferente simpatice.**Alte manifestăriAlte manifestări--disfuncţia microcirculaţiei cutanatedisfuncţia microcirculaţiei cutanatese traduce clinic prin întârzierea cicatizării leziunilor, anomalii de termoreglare;se traduce clinic prin întârzierea cicatizării leziunilor, anomalii de termoreglare;--disfuncţia sudoralădisfuncţia sudoralăconstă în hipersudoraţie în jumătatea superioară a corpului şi anhidroză în cea inferioară, cu risc crescut deconstă în hipersudoraţie în jumătatea superioară a corpului şi anhidroză în cea inferioară, cu risc crescut de fisuri la nivelul picioarelor ce pot conduce la ulceraţii;fisuri la nivelul picioarelor ce pot conduce la ulceraţii;--disfuncţie motorie pupilarădisfuncţie motorie pupilarăcu mioză paradoxală la întuneric.cu mioză paradoxală la întuneric.TRATAMENTTRATAMENT**optimizarea controlului glicemicoptimizarea controlului glicemic Numeroase trial-uri clinice (DCCT, UKPDS etc.) au evidenţiat relaţia dintre gradul dezechilibrului metabolic şi Numeroase trial-uri clinice (DCCT, UKPDS etc.) au evidenţiat relaţia dintre gradul dezechilibrului metabolic şi dezvoltarea/severitatea simptomelor clinice din neuropatia diabeticădezvoltarea/severitatea simptomelor clinice din neuropatia diabetică..**factori nutriţionalifactori nutriţionaliSuplimentarea dietei cu 3,2 g inozitol şi 500mg dSuplimentarea dietei cu 3,2 g inozitol şi 500mg d
e acid -linolenic sau cu N-acetil-carnitin
γ
e acid -linolenic sau cu N-acetil-carnitin
γ
ă poate avea efecte beneficeă poate avea efecte benefice..**tratament simptomatictratament simptomatic
**
inhibitorii de aldozo-reductazăinhibitorii de aldozo-reductază, ce conduc la întreruperea căii poliol,, ce conduc la întreruperea căii poliol,au raportat numeroase efecte secundare sau ineficienţăau raportat numeroase efecte secundare sau ineficienţă 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->