Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Carte Tehnica Dacia

Carte Tehnica Dacia

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 2,676|Likes:
Published by Archip Gabriel

More info:

Published by: Archip Gabriel on Jun 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2015

pdf

text

original

 
,(;~
l!
i
"II
..
+
j~
r
i".
)
,i
"
\
.
:j
\
,
.~
,i
.\.'\.
~
\
.
",
,f~
Ii
f
,
.i
.'.-,
~.~t
~
;
~~
J
It7.1."
Ing.CORNELIU
MONDIRU'
AUTOTURISMEDACIA'
~
if;q~""....
~
i"'~,'
rO
~L~~
,
DiagnostÎcere
ÎntretinereRepaT"e
.~---'--
t'
~)
EDITURATEHNICABucurestl-1990
~
r1
 
rfJI~
',.'(it''''L,crare"At1toturism~Dacia:-<\i,"D2.rUIeaGner,.'ntalaa"t:raLaTH'tuI.,;:t,,"problernelortehnicesipractice1eg2:tededia':.!los'::caT<.ca"int,etiJlereasi
;-C1MICt;('3.variantelorautotur'ismelorDaci.:~.~'
,}":1'incaracteruIeiaplicativ,lucrarea.pre7.intic~leI'1,,;,1avans<L'leechipamentesil.)'}ctodctehniced:::diagnoshcareafiecarui'subansamb111s~usistemalautotnriSl!1uldD:"ci,>itihlUCtiona:re!precumsiogamalargadetehnologiide::eparareprinschim-b:,,:;d~l);eserecondJtionatesaunoi.La'!iecaresubansamblualautot1::rismuluitratatsubceletreiaspecte,
diagno$ti-;':Li,etinere
si
re-barare,
ntslstema.ti.:ateatitc2.racteristinJetehnico-func'cio1iale,citGonditiileteh~icecaretrebuieîndepliniteinTe2.liza~'''Jpracticaalucr{1rilorde.:lenten"ntaaferente.Cz.nlcteristicileconstructivesifunctionaIesîntsi:"te,,:a.tizate(pevari?nte)înta~)ele
-
.
Deasemenea,estetratatatehnologiadiagnosticariisirepadriituturorîmbuu:;'-ti'\~i1:'il()rtehniceadusepieselor,sisubansamblelorautaturismelerDaciafa~ncatedupaJ
9<:'-0
ser"ofrîna,circuitdubludefrîna,mecanismedeautoreglareajOCUlUIîntregar-'Jitnras"botuluisit~mburuldefrîna,tablouldebordstilizat,mecanismecesen'esei"crester"8-coniortuluipasagerilorsiasiguranteicirculatiei,dispozitiveantipa-luan,te',variantedeal1tocamio-nete,noitipurielematoares;;,u'cutiidevitezeetc.).Prinnoileaspectepecareleabordeaza,lucrareaconstituieodocumentatieteh-nicasi,)racticavaloroasapentrutotipaocsorii'deautoturismeDacia,pentrulucratarii<:ii11;;'~!elededeserviretehnica(uni{atis~nice)sicomercializare(unitatiIDMS),citsipe'ltc,lstudentiidinînvatamîntultehnic:superiorînspecialitateaautomobi1esau'ceicaresepregatescîndomeniuldiagnosticarii,intretineriisirepara-riiautu:1~Cilelor..,'
't
~
Redactori:ing.VictoriaPopescu
~
ing.VasileBuzatu
'irehnoredactor:DumitruGheorgheDesene:IoanZamanCoperta:MarianaSumanaru
Bundetipar:25.10.1990CaIidetipar:26C.Z.629.114.6
ISBN973-31-0218-0
CombinatulpoligraficBucurestiPiataPres~iLlbere1ROMANIA
~
CUPF~iNSUL
CatiicÎiti
1.CARACTERiSTiCICO!';STRl'CTIVESIH.!Nq!O:,'ALEALE.AUTGTURiSMELOR"DAnA"
,,...
1.1.Pre~cntare,generalaaautot11risme;'e)'"D:1cia",.,1.2.C"T8cteristicidjmensionll!e(:(;..............1.3.Caracteristiciconstructi-re.~:iJee~,pl()atare....,....,U:~~rl~~iLl~~l~ia;~ina~i~~._::::::::~::.::::::::.::::.:::::::::::::::.:::
Capiiohtl
2.MOTORUL-.
-
--.-.-..--...'-"""-"-'-'-"""",
2.1.Prezenta.re2;";'ier2,1asiidentificare:]J1'ct()ru1ni
.,.-...............
2.2.C8.;::lcteristiritehnice..............................,....2.3.Dia:!nasric:1J'camotorului""..,.,,...
'J
31V"r;fic',re"presiuniila
F">'P"""';
'il'co!']','''''''''''',
2T1~t~~~t1~~:~~~:lt:~~:i~r'(~~1'~~:'~:,'~:1!;:~~'c,(.
'~';:;~;:P['
~;""":I'i.;~:t;,~:.:::
2.4.3.Curatire::>interiaaraaml'1\''''''n;..2.g1i~P{)~~1~n~~~:~tesil~e~1~;~~~"\.;;;'~;;)~:»'1'i",:;",1;G"t()~11:'icm(L'".;"'ichimbihomldeviteze).................,...
~lt
lj:~l~~~,~L~;,
;~;~;.~'ii~~~~Le~h\::'\:::~~';;;\:;:.J:;.,,"'"\..'.....b"cseideghidare"""""'"2,5,5.)nlocuirea\nwisetm",:n,....
~:~:~:f:i~~;it~~~i~ia!~~~.~~':'~~~~.
~~~~:'~::~~:~':;
.~;~i;;)rei1;;c,C1l"'C.,.,:.,.;':1''..,:.,;12.5.8.înlocuireaJantuluidedi',TiLdic.ai~lt!:L':,:o,,;l,,!'lcLe:'t.)ipunere:tlapunctadi:;trih"hei.............2.5.9.înlocuireaarboreJuicuc:mH?'..'.'....,,........2.5.10.inlacuireasuportilor'motomi,';......"""""'"2.5.11.lnlocl1ireaansamblului:\i1'<)foizc>r/,-"":1"'t.....2.6"Defectiunige.1eraleînfunCtionare:,]lletondtn,.............
Capitolul
3.SISTEMULDEUNGERE3.1.Caracteristicitehnice;.............3.2.Dia:<nostiearC)............................................3.2.1.Controlulpresiuniiuleiuln;................................3,2.2.Conuolulrcaspiratieivapori]orde"iei(aerisire,l(;\<"_'1'\1111i).....3.3.intretin.ere""""""""",,""""""""""""""'":3.3.1.Determinareaconsumi,,1ni.le"lei...,"""""'"""'"
3.3.2.Completarideuleiîn:sistenmldenngere~.:..................3':';.3.Inlocuireafiltmlnidel!lei"""""'":'..................8,3.4.TnlacuireaulciulniITlator.........................-......3.3.5.înlocuireagarniturilorde!ac;;r~emlinferior
::
3.4.1<eparatiicurente.............................-3,.!.1.înlocuirea.sireparareapompejdeuiei.-.................h..-
,..............
...,"""""""""""'-
1.'515
:!.7
:290,-,.),J°',H
35
f
)1
.,;J3S-;:242
'""",)
'"'),)4.'1J(')474750'IIS,}.'i.,
5";-",')()(;4(;S
9li
.G971I:;:;
,74
7S7-"
->
S7?'-
'heiSI)
SI81828:3S3848585
 
i
"I'\~'~
,
I!
I
I
!j
l
i,
If
l'
i
I!
J
i
,
i
J
,,
i
!
#
!~
CaPitoltd
4.SISTEMULDERACIRE,.'.-....-.......-,-..0.-0,.0.........,...-
4.LCaracteristicitehnice,.,.'...........o"......,......'.,.0-.0-
4.2.Diagnosticaresiintretincre................................'-0
4.2.1.Controluletanseitatiisistemulu1dp,racireSiasupapeivasuluideexpansiune
;-,'".'...'..,;;...'....,.....'......."'''00_--
4.2.2.Verificareaconcentratieilicl1idl1hiide-racire...-......-"0.---4.2.3.Co!ltrolultermos~t~~l~i>:...~.~.".....'.............~'....;;.0-4.3,IntretInere.."~"'"""-,-..'.''.r.."~"',.'..~.'-....."..............'.4.3.LSfaturipracticeprivindintretinereageneralaasistemuluide.
racireo..'..-,..-.-.-........"..0..0.c...........-......'.........-
4.3.2.Curatireacircuitului,deracire
.\."',.....o",'.......,..,...-
4.3.3.Com:elc:tarealichidul1tJ,~e'Î'~\;:iresiscoatereaaeiuluidinsistemulderaCIre
'0--..,,..'...,.'.'.-,........,.o""0..."""-
4.3.4.Cont~.olul,sicorectart}~Jntjndttdicureleideventilator...-..--4.4.Repara.tucurente-"''''''"',"..',~''''-'.,0.'...o,,..o.,....'.,...---4.4.1.înlocuireasirepararea..radiatorului...0-.,.....-.-,.-.-.o..---
4.4.2.Inlocuirea.ireparareapompeideapa...'".',...,-.---
4.4.3.,Inlocuireavasuluideexpansiunesi,a,supapeisale...'o.----
"
Capitolul
5.SISTEMULDEALIMEN1"A,E1>CUCOMBUSTIBIL.-----
5.LCaracteristicitehnice
.'.--.:.--_"'''0.."0-.:-"'"---...,..--
5';:2~~a~~~~~~~~ep~~Pei-d-;b~~;ini.-m'7>~t~ti";:~;t~~:::::::::5.2.2.VerificareasicorectareapozitieiplutitoruluitncameradeI1i'nIconstant.o..,-.-.......'-'",---..--....-.h'.-.o","...-..-...,-'5.2.3.Verificareasicorectareaturatieidemerstngolamotorului....---5.2.4.VerificareauoxelorCOdingazeledeevacuaremotor
,'..-
5.2.5.Verificareapozitieiclapeteideacceleratiesicorectareapozitiei
cabluluidecomanda,
--0_-,-_o...-..o_0..,,,."''''--.--
5.3,întretinere,-....'.......,..,......-....,......-...,..,-..........--5.3.1.întretinerearezer"oruluidecombustibilsiaconductelordeali-mentare-"-'0-'-0"'''',-,.'....'-'--5.3.2.întretinereacurentaafiItruluideaersiafiltruluidecombu,",tibi!.......-.....'.....,-.-.--...-..'........,.....,........-..-5.4.Reparare.'............".........-.............,.-5.4.1.Inlocuireasirepararea.pompeidebenzina._..................
5.4.2.Inlocuireacarburatoruluidepemotor
---.........-.....
5.4.3.Reparareacarburatomluiprininlocuiridepieseoriginale........
5.4.4,Inlocuireasirepararearezer-roruluidecombustibil
.".........-.
CaPitolul
6.ECHl:»AMENTULELECTRICALMOTORULUI..,,
6.1.Sistemuldealimenetarcuenergieelectrica
.'.....,.....,....-
6.1.1.CaracteristicitehniceIbateriedeacumulatoare.alternatorsi
releudetensiune)
...'..'............'................
~
...'...6,1.2.Diagnosticare.'.....
6,1.2.1.Diagnosticareabaterieideacumulatoare.'.......'...6.1.2:2.Diagnosticareaalternatomlui,rele1l1uiregulatordeten-siunesiamilivoltmetruluidebordmontatepeautoturism,6.1.3.întretinere.....'...,.-..-...,........-.o-............'.......-...........-6.1.3.1.Prescriptiitehniceprivindexploatareasiîntretinereabate-rieideacumnl<Jtoare.'..'O.'......'"..........-....-
6.1.3.2.
Prescriptiitehniceprivindexploatareasiîntretinereaalter-natorului.,...'..'..".............'..........-.....',....
6.1.3.3.Prescriptiitehniceprivindiutr('tinereareleuluiregulatorde.tensiunecucontactevibratoare
..','..:.,','........."-.6.],4,Reparatiicure1!te;,t...'..-..,'..............................-...
6.1.4.1.Reparatiigeneralelabateria.deacumulatoarc,.......
6.1.4.2.Demontarea,reparareasirem.Jutareaalternatomluisireleuluidetensiunelaautotnr\sm,...'.........6.2.Sistemuldeaprindere..,-...................'.".......'.
6.2.1.CaracteristicitehDic,~
'"....................................
6.2.2.Diagnosticare"""""""""""""""""""""'"6.2.2.1.Controlulst:iriitehnicearuptorului(contacteplatinate)
10878788889090'.,92
9293939696969899101101102102105105107108109109-110111111111112114115115115lIS118121124124125]26126126127133133134134
j
,i
i1
ti'
)';
~~
."
f't
~;~,
~;~
\",!f;
~
~~t't.~~a~~~~.;;i!f.-
~
c'"1t
t
~
".,-
i
?J'~
Masurareaunghiuluic;lllchiderectisauunghiulDwell
-
MasurareadepresiuniidinspatelecIapeteideacceleratie
-
Yerificareasicorectareaava.lsuluiinitiallaaprindere(ava.ns'fIx)-'"''''.-.-.--.-'-.-............--..."o'"...-.......-:6.2,2.5.Verificarea.sicorectare&avansu1uiIaaprindereprinde-
presiune(avans,vacuumatic)
-.-......""-...-.-.-....-
,'6.2.2.6.V.erificarea,si,corectareaavailSuluicentrifugallaaprindere6.2.3.Jntretînereasistemuldeaprindere.-.,..."..:."..-,'.,....'..-6,3.;Sistemu1electricdepornireamotorului-;.....................-6;31.Caracteristicitehnice'...........-...................-6.3.2._Diagnosticare..,.'."''''''''.'.'""....-..6.3.2.1.Verificareaconexiunilorsistemuluielectricdepornirea
motorului
.,.-..-......o.............-......,.c........-......'.6.3,2.2.Verificareaelectromotomluidepornirepeautoturism....6.3.3.-'întretinereasireparareaelectromotoruluidepornire.........6.4.Defectiunigeneralelaechipamentulelectricalmotorului....-......
Capitolul
7.TRANSMISIA.''
:
7.1.Ambreiajul;.'.-.......-
7,1.1.Caraderisticitehnice
,.....
:
.'............:......
:...
,.....
7.1.2.Diagnosticare..'
"
.,,..,...
7.1.2.1.Verificareasicorectareacurseilibereapedabdeambreiaj7.12.2.Controlulcuplariisidecnplariiambreiajl1h:i...,........7.1.3.,întretinereaambreiajului
",..
7.1.4.Reparatiicurente.....o.................,.,.,........
7,
J
4.1.înlocuireacabluluideambreiaj
.......................
7,lA.2.Inlocuireamecal1ismuluideambreiaj.,,....7.1.4.3.înlocuireafurciideambreiaj'."..:............
7.1.4.4.înlocuireavolantuluimotor~
........
7.1.4.5.Inlocuireacoroanei'/olantului......................7.2.Cutiadeviteze-.......................................,..
7.2.1.Caracteristicitehnice
-..............
7.2,2.Diagnosticaresiintretinc:-e..............................
7.2.3.Reparareacutieide"iteze
...'............................
7.2.3.1.Demontarea,reparareasirelllontareacutieidevitezetip3527.2,3.2.Reglajelecutieidevitezetip352
.-....'-0.....o..
7.2.3.3.Demontarea.reparareasiremontareacutieidevitezetip3657.2.3.4.Demontareasiremontareacapaculuicutieideviteze,tip365,farademontarea'cutieidelaautoturism..."0.'....._.InlocuireagarnituriideetansaredeIaaxuldecomanda.al
cutieideviteze365~22
-.-''''.',.,;....'..-."..-.
18i
Inlocuireacomenzilorcutieidevitezetip352si365
-.
188
Inlocuireasuportilorsitampoanelorcutieideviteze(toatetipurile)
'.;...';:;'-.-.-.......-.'..:;,..."......;,.
7.2.3.8.înlocuireacutieidevitezedeIaautocamionetaDacia1304,-,..'(toate,tipurHe).-.'-',"...'...........-...',,'...,.........
I
.~.Arboriplanetarisiarborecardanic...'....................,'......-
1.3.1.
C'aracteristicitehnice
o
....,.......
:
...........'............
7.3.2.EeDararc-...~..,'-'"''''.'......'......"................-
'7.3.2.i.înlocuireaarboreluiplanetar
.-....
7.3,2.2.Reparareaarboreluiplapctar~~
..-...
7.~.2,3.Il'locuireaarboreluicare!anicpentru:mtocamionetaDacia...'1304-.-._:..:..'..'O.-...............................199
,
Defectiuni'gcneraletnfunctienareaorganelortransmisiei......-199
~Pi!ol!ll
8.SISTEMULDE.'DIRECT!E'~.......".""................-202S.I.,Caracteristicitehnice._.':"..............,:.....................,-,;,.,202s,~.Di~qsticaresiintretinere.
.
........,.......-.............;2040.2.1:-,e!,!-ficareaozitieirectiliniia;rotilordirectoaresicorectarea':'pOZItieivolanuluio.'.............:.....o.'.'O,.-....'.8.2.2:'-Verificareasi'corectareaorizontalitatiicaseteidedirectie.....~.2.3.Verificareajoculuiliberal.volauu!:;i'...-..-..-..'.........-
8.3.Repara.re.-.,-,.,."....,."""".'.,
/
6.2.2.2.6.2.2,3.6.2.2.4.
~~(:'
li'
i:
~.
;~
;~
7.2.3.5,7.2.3.6.7.2.3.7.134135136
137138139141141142142
1-l3
14414715015015015115115315415415415415515615815815815916,.:;165175181187189189191191191191]9520420..l206207
11'
'-..

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
Condorateanu Sorin liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Andreea Sava liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->