Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Legea_Copilului[1]

Legea_Copilului[1]

Ratings: (0)|Views: 3|Likes:
Published by giovanitta

More info:

Published by: giovanitta on Jun 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2013

pdf

text

original

 
ParlamentulRomânieiLegenr.272/2004din21/06/2004PublicatinMonitorulOficial,ParteaInr.557din23/06/2004privindprotectiasipromovareadrepturilorcopiluluiParlamentulRomânieiadoptaprezentalege.CAPITOLULIDispozitiigeneralesidefinitiiArt.1.-(1)Prezentalegereglementeazacadrullegalprivindrespectarea,promovareasigarantareadrepturilorcopilului.(2)Autoritatilepublice,organismeleprivateautorizate,precumsipersoanelefizicesipersoanelejuridiceresponsabiledeprotectiacopiluluisuntobligatesarespecte,sapromovezesisagarantezedrepturilecopiluluistabiliteprinConstitutiesilege,înconcordantacuprevederileConventieiOrganizatieiNatiunilorUnitecuprivireladrepturilecopilului,ratificataprinLegeanr.18/1990,republicata,sialecelorlalteacteinternationaleînmaterielacareRomâniaesteparte.Art.2.-(1)Prezentalege,oricealtereglementariadoptateîndomeniulrespectariisipromovariidrepturilorcopilului,precumsioriceactjuridicemissau,dupacaz,încheiatînacestdomeniusesubordoneazacuprioritateprincipiuluiinteresuluisuperioralcopilului.(2)Principiulinteresuluisuperioralcopiluluiesteimpusinclusivînlegaturacudrepturilesiobligatiilecerevinparintilorcopilului,altorreprezentantilegaliaisai,precumsioricarorpersoanecaroraacestale-afostplasatînmodlegal.(3)Principiulinteresuluisuperioralcopiluluivaprevalaîntoatedemersurilesideciziilecareprivesccopiii,întreprinsedeautoritatilepublicesideorganismeleprivateautorizate,precumsiîncauzelesolutionatedeinstantelejudecatoresti.(4)Persoaneleprevazutelaalin.(3)suntobligatesaimplicefamiliaîntoatedeciziile,actiunilesimasurileprivitoarelacopilsisasprijineîngrijirea,crestereasiformarea,dezvoltareasieducareaacestuiaîncadrulfamiliei.Art.3.-Dedispozitiileprezenteilegibeneficiaza:a)copiiicetateniromâniaflatipeteritoriulRomâniei;b)copiiicetateniromâniaflatiînstrainatate;c)copiiifaracetatenieaflatipeteritoriulRomâniei;
 
d)copiiicaresolicitasaubeneficiazadeoformadeprotectieînconditiilereglementarilorlegaleprivindstatutulsiregimulrefugiatilorînRomânia;e)copiiicetatenistrainiaflatipeteritoriulRomâniei,însituatiideurgentaconstatate,înconditiileprezenteilegi,decatreautoritatilepubliceromânecompetente.Art.4.-Însensulprezenteilegi,termeniisiexpresiiledemaijosauurmatoarelesemnificatii:a)copil-persoanacarenuaîmplinitvârstade18anisinuadobânditcapacitateadeplinadeexercitiu,înconditiilelegii;b)familie-parintiisicopiiiacestora;c)familieextinsa-copilul,parintiisirudeleacestuiapânalagradulIVinclusiv;d)familiesubstitutiva-persoanele,alteledecâtcelecareapartinfamilieiextinse,care,înconditiilelegii,asiguracrestereasiîngrijireacopilului;e)planulindividualizatdeprotectie-documentulprincareserealizeazaplanificareaserviciilor,prestatiilorsiamasurilordeprotectiespecialaacopilului,pebazaevaluariipsihosocialeaacestuiasiafamilieisale,învedereaintegrariicopiluluicareafostseparatdefamiliasaîntr-unmediufamilialstabilpermanent,încelmaiscurttimpposibil;
 
f)planuldeservicii-documentulprincareserealizeazaplanificareaacordariiserviciilorsiaprestatiilor,pebazaevaluariipsihosocialeacopiluluisiafamiliei,învedereapreveniriiseparariicopiluluidefamiliasa;g)reprezentantlegalalcopilului-parintelesaupersoanadesemnatapotrivitlegiisaexercitedrepturilesisaîndeplineascaobligatiileparintestifatadecopil;h)A.N.P.D.C.-AutoritateaNationalapentruProtectiaDrepturilorCopilului;i)C.P.C.-comisiapentruprotectiacopilului;j)D.G.A.S.P.C.-directiageneraladeasistentasocialasiprotectiacopilului;k)S.P.A.S.-serviciulpublicdeasistentasociala;l)O.R.A.-OficiulRomânpentruAdoptii.Art.5.-(1)Copiiiaudreptullaprotectiesiasistentaînrealizareasiexercitareadeplinaadrepturilorlor,înconditiileprezenteilegi.(2)Raspundereapentrucrestereasiasigurareadezvoltariicopiluluirevineînprimulrândparintilor,acestiaavândobligatiadea-siexercitadrepturilesidea-siîndepliniobligatiilefatadecopiltinândseamacuprioritatedeinteresulsuperioralacestuia.(3)Însubsidiar,responsabilitatearevinecolectivitatiilocaledincarefacpartecopilulsifamiliasa.Autoritatileadministratieipublicelocaleauobligatiadeasprijiniparintiisau,dupacaz,altreprezentantlegalalcopiluluiînrealizareaobligatiilorcelerevincuprivirelacopil,dezvoltândsiasigurândînacestscopserviciidiversificate,accesibilesidecalitate,corespunzatoarenevoilorcopilului.(4)Interventiastatuluiestecomplementara;statulasiguraprotectiacopiluluisigaranteazarespectareatuturordrepturilorsaleprinactivitateaspecificarealizatadeinstitutiilestatuluisideautoritatilepublicecuatributiiînacestdomeniu.Art.6.-Respectareasigarantareadrepturilorcopiluluiserealizeazaconformurmatoarelorprincipii:a)respectareasipromovareacuprioritateainteresuluisuperioralcopilului;b)egalitateasanselorsinediscriminarea;c)responsabilizareaparintilorcuprivirelaexercitareadrepturilorsiîndeplinireaobligatiilorparintesti;d)primordialitatearesponsabilitatiiparintilorcuprivirelarespectareasigarantareadrepturilorcopilului;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->