Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Sukatan STPM Goegrafi 942 Baru 2013

Sukatan STPM Goegrafi 942 Baru 2013

Ratings:
(0)
|Views: 13|Likes:
Published by Florentius Alex

More info:

Published by: Florentius Alex on Jun 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/16/2013

pdf

text

original

 
 
1
STPM/S942
PEPERIKSAANSIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA(STPM)
GEOGRAFI
Sukatan Pelajaran dan Kertas Soalan Contoh
 
Sukatan pelajaran ini digunakan mulai sesi 2012/2013 dan tahun-tahun seterusnya sehingga diberitahu.
 
MAJLIS PEPERIKSAAN MALAYSIA
 
 
2
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan
ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secaramenyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yangseimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi,dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhankepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyatMalaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,bertanggungjawab, berketerampilan, dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbanganterhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,masyarakat dan negara.
 
 
 
3
PRAKATA
Sukatan Pelajaran Geografi yang baharu ini digubal untuk menggantikan Sukatan Pelajaran Geografisedia ada yang telah digunakan semenjak peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia pada tahun2007. Sukatan pelajaran yang baharu ini akan mula digunakan pada tahun 2012. Peperiksaan SijilTinggi Persekolahan Malaysia pada tahun tersebut akan menjadi peperiksaan pertama yangmenggunakan sukatan pelajaran ini. Penggubalan semula Sukatan Pelajaran Geografi ini mengambilkira perubahan yang hendak dilakukan oleh Majlis Peperiksaan Malaysia terhadap sistem peperiksaanSijil Tinggi Persekolahan Malaysia yang sedia ada. Melalui sistem peperiksaan yang baharu ini,pengajian di tingkatan enam akan dibahagikan kepada tiga penggal dan calon akan mendudukipeperiksaan pada setiap akhir penggal. Tujuan utama Majlis Peperiksaan Malaysia memperkenalkansistem peperiksaan yang baharu ini adalah untuk memperbaiki orientasi pengajaran dan pembelajarandi tingkatan enam supaya tidak jauh berbeza dengan orientasi pengajaran dan pembelajaran di kolejdan universiti.Dalam mengemaskinikan Sukatan Pelajaran Geografi yang baharu ini, tidak banyak berlakuperubahan dalam aspek isi kandungan kerana isi kandungannya telah digubal mengikut keperluansemasa ketika dikemaskinikan pada tahun 2006. Perkara utama yang diberi penumpuan ialah daripadaaspek penyusunan semula tajuk-tajuk yang sedia ada kepada tiga bahagian iaitu mengikut sistempenggal. Dalam Sukatan Pelajaran Geografi yang baharu ini, pelajar akan belajar maksimum duatopik sahaja bagi setiap kertas dalam setiap penggal persekolahan.Selain itu, Sukatan Pelajaran Geografi ini telah mewajibkan pelajar sekolah menjalankan kajian luar.Aspek ini penting kerana melalui kajian luar, calon bukan sahaja belajar untuk menguasai ilmutertentu tetapi juga akan dapat menerapkan kemahiran insaniah ke dalam diri mereka. Pengalaman iniakan membantu calon dalam melaksanakan kajian luar pada peringkat yang lebih tinggi pada masahadapan kerana pelajar yang mengikuti bidang geografi di universiti juga perlu menjalankan kajianluar. Kajian Luar Geografi STPM ini sangat bersesuaian dengan program geografi di universiti yangmewajibkan pelajar mengikuti kajian luar.Sukatan pelajaran ini mengandungi tajuk, waktu pengajaran, dan hasil pembelajaran mengikutpenggal, di samping bentuk peperiksaan, pemerihalan prestasi, dan soalan contoh.Usaha untuk mengemas kini Sukatan Pelajaran Geografi ini telah dilaksanakan oleh JawatankuasaSukatan Pelajaran Geografi STPM yang dipengerusikan oleh Y. Bhg. Profesor
 
Dr. Katiman binRostam dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Jawatankuasa ini dianggotai oleh beberapa orangpensyarah dari universiti tempatan, guru yang mengajar di sekolah serta pegawai dari PusatPerkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia. Bagi pihak Majlis PeperiksaanMalaysia, saya merakamkan ucapan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada jawatankuasa ini atas khidmat yang telah diberikan. Oleh yang demikian, adalah menjadi harapanMajlis Peperiksaan Malaysia agar sukatan pelajaran ini menjadi panduan kepada guru dan calondalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Semoga pelaksanaan sukatan pelajaran iniberjaya mencapai matlamatnya.Ketua Eksekutif Majlis Peperiksaan Malaysia

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->