Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bab 3

Bab 3

Ratings: (0)|Views: 448|Likes:
Published by Alyaa Nadira
Etika Pengurusan
Etika Pengurusan

More info:

Published by: Alyaa Nadira on Jun 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

 
Bab 3
Bab 3 ETIKA DALAM DUNIA PERNIAGAAN MODENMasalah etika menimbulkan masalah dalam pengurusan disebabkan oleh wujudnyakonflik antara prestasi ekonomi dan prestasi sosial. Apabila wujudnya pelbagai tanggapan seperti adakah tindakan yang dibuat atau diambilitu “betul” (right), cara yang betul (proper) dan memang patut (just). Maka keputusandalam pengurusan perlu diambil sebagai mengatasi dilemma etika tersebut.Ciri-ciri masalah etika dalam pengurusan:Lima kesimpulan boleh dibuat mengenai betapa kompleknya pengurusan etika seperti berikut. Ciri-ciri mengenai masalah etika dalam pengurusan adalah:>kebanyakan keputusan etika mempunyai akibat yang berpanjangan.>kebanyakan keputusan etika mempunyai pelbagai alternative>kebanyakan keputusan etika mempunyai implikasi perorangan>kebanyakan keputusan etika mempunyai ketidak pastian akibatnya>kebanyakan keputusan etika mempunyai hasil yang bercampur aduk.Contoh-contoh masalah etika dalam pengurusan:1.Perletakan harga: kesan perletakan harga boleh menimbulkan kesan yangmemudaratkan pelanggan. Contohnya kadar faedah simpanan di bank adalah berbeza- beza antara satu bank dengan bank yang lain. Menyimpan di bank yang lebih teguh danlebih besar akan mendapat kadar faedah yang lebih terjamin berbanding dengan bank  yang kecil. Begitu juga dengan caj-caj yang berbeza-beza dikenakan ke atas pelanggan.2.Mesej periklanan: kepercayaan pelanggan terhadap mesej yang dipaparkan melalui iklanadalah menjadi isu yang paling kompleks. Jika paparan iklan tidak munasabah dan tidak diterima akal serta bercanggah dengan budaya dan etika, memberi kesan kepada paparanserta iklan yang disampaikan. Ia secara tidak langsung memberi kesan kepada objektif sebaran iklan tersebut.3.Promosi barangan: jika promosi barangan bertentangan dengan etika, nilai serta normakehidupan dan tidak memenuhi keperluan tetapi digambarkan lebih dari itu akanmenimbulkan kesan penolakan daripada masyarakat.4.Suasana kerja: jika suasana tempat kerja tidak mempunyai ciri-ciri kawalankeselamatan, kebersihan, dan sebagainya akan pasti mendapat tentangan daripada pihak pekerja dan kesatuan sekerja. Kerana ini adalah bercanggah dengan etika kerja yangmementingkan keselamatan pekerjanya terlebih dahulu selain persekitaran yang selamatdan bersih.5.Perkhidmatan pelanggan: Pelanggan adalah asset kepada syarikat. Jika syarikat tidak dapat memberikan perkhidmatan pelanggan yang baik, dan menjaga kepentinganpelanggannya, maka dari sudut etika syarikat berkenaan telah melanggar perjanjiannyauntuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti.6. Pengurangan tenaga kerja: adalah menjadi suatu kesalahan yang bercanggah denganetika, jika sesebuah syarikat itu memaksa pekerjanya untuk berhenti kerja. Perberhentianhendaklah dilakukan secara sukarela dan melalui rundingan antara semua pihak, pekerjadan kesatuan sekerja.7. Pencemaran alam sekitar: perbuatan syarikat yang mencemarkan alam sekitar adalah bercanggah dengan pegangan etika organisasi dan perbuatan itu akan memudaratkanmasyarakat setempat.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->