Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Grile Managementul Total Al Calitatii

Grile Managementul Total Al Calitatii

Ratings: (0)|Views: 371|Likes:
Published by Elena-Nicoleta Lutu

More info:

Published by: Elena-Nicoleta Lutu on Jun 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

 
Exemple de grile - TQM an III991. Care dintre afirmaţiile următoare figurează printre elementele ce trebuie luate Înconsiderare pentru a incepe dezvoltarea unui sistem de management al calităţii Într-oorganizaţie:
a)satisfacerea cererii clieilor în orice condie; b)oferirea produselor/serviciilor în orice condiţie;c) satisfacerea cererii prin oferirea de produse/servicii care îndeplinească aşteptărileconsumatorilor, în limita bugetului acestora;d) oferirea produselor/serviciilor superioare calitativ de către concurenţii direcţi.
992. Care dintre afirmaţiile următoare nu figurează printre primele două acţiuni Învederea dezvoltării unui sistem de management al calităţii:
a)elaborarea documentiei sistemului de management al caliţii; b)întreprinderea de acţiuni de conştientizare a tuturor angajaţilor de la toate nivelelede management;c)începerea cotientizării cu managementul la rf;d)numirea unui responsabil cu managementul calităţii.993.
Funcţia de director cu calitatea se instituie În cazul:
a)organizaţiilor mici; b)organizaţiilor mijlocii;c)organizaţiilor mici şi mijlocii;d)organizaţiilor mari.
994. Printre atribuţiunile principale ale directorului cu calitatea nu figurează:
a)elaborarea politicii calităţii; b)efectuarea auditului intern al calităţii;c)stabilirea obiectivelor calităţii;d)monitorizarea implemenrii şi a eficienţei sistemului de management al calităţii.
995. Printre cauzele ecului unor proiecte de implementare a sistemului demanagement al calităţii nu figurează:
a)obstrucţiei din partea executanţilor; b)obstrucţiei din partea managerilor de la nivel mediu:c)obstrucţiei din partea conducerii la vârf;d)lipsei de informii şi de convingeri a directorului genera1.e)
996. Care variantă nu este adevărată referitoare la implementarea şi dezvoltarea unui sistemde management al calităţii Într-o organizaţie care necesită:
a)efort şi mult timp; b)o politică a calităţii cu obiective adecvate;c)angajamentul scris al conducerii la vârf;d)promovarea atitudinii "De ce să schimbăm acum, dacă întotdeauna am lucrat înacest fel",
997. Care dintre standardele internaţionale de calitate stă la baza auditării sistemului demanagement al calităţii:
a)ISO 9004; b)
IS0
9001;c)
IS0
9000;d)ISO 19011.1
 
998. Care dintre principiile generale ale managementului calităţii se referă la stabilirea uneiunităţi intre obiectivele propuse şi orientările organizaţie:
a)abordarea procesuală; b)leadership-ul;c)îmbunătăţirea continuă;d)orientarea către client.
999. Care dintre principiile generale ale sistemului de management al calităţii se referă lanecesitatea integrării şi corelării activităţilor În cadrul unui sistem coerent:
a)abordarea faptică pentru luarea deciziei; b)relaţii reciproc avantajoase cu fumizorii;c)abordarea sistemică a managementului;d)abordarea procesuală.
1000. Care dintre principiile generale ale sistemului de management al calităţii se referă lacrearea posibilităţii ca aptitudinile angajaţilor să fie folosite În beneficiul organizaţiei:
a)leadership-ul; b)îmbunătăţirea continuă;c)abordarea procesuală;d)implicarea personală.
1001. Care variantă nu este adevărată referitoare la organizaţiile care adopmodelul unuisistem de management al calităţii bazat pe procese creează Încredere În:
a)capabilitatea proceselor sale; b)calitatea produselor/serviciilor sale;c)îmbunătăţirea continuă;d)realizarea supracalităţii produselor/serviciilor sale.
1002. Care din variantele următoare nu este adevărată referitoare la principalele acţiuniÎntreprinse de managerul la vârf În cadrul sistemului de management al calităţii:
a) asigurarea că cerinţele clienţilor reprezintă o prioritate la toate nivelurile firmei; b)asigurarea că sistemul de management al calităţii funcţionează;c)participarea la efectuarea auditului intern de calitate:d)asigurarea disponibilităţilor de resurse necesare.
1003. Care variantă nu este adevărată referitoare la importanţa activităţiide marketing În lanţul calităţii:
a)comunică conducerii firmei toate ceriele clieilor; b)stabileşte un sistem permanent de feedback de la clienţi;c)sugerează modul de ambalare a produsului:d) stabileşte mărimea caracteristicilor de calitate prin "traducerea" cerinţelor clienţilor.
1004. Care variantă nu este adevărată referitoare la modulele de implementarea a sistemuluide management al calităţii Într-o organizaţie:
a) modulul E pentru cele care au inspecţie şi încercare finală; b) modulul H pentru cele care au proiectare, producţie, inspecţie şi încercare finală;c)modulul D pentru cele care au producţie, inspecţie, şi încercare finală;d)modulul F pentru cele care au proiectare, inspeie şi încercare finală.
1005. Care variantă nu este adevărată referitoare la manualul calităţii:
a) comunică angajaţilor şi clienţilor politica şi obiectivele calităţii; b) stabileşte structura organizatorică şi responsabilităţile pe fiecare compartiment;c)asigură disciplina şi eficacitatea operaţiunilor:d)descrie modalitatea de desfăşurare a unor activităţi.2
 
1006. Care variantă nu este adevărată referitoare la manualul calităţii:
a)cuprinde bunele practice existente în întreprindere; b)redactarea şi administrarea revine managerului la vârf;c)se foloseşte la efectuarea auditurilor interne şi externe;d)cuprinde toate procedurile şi instrucţiunile de lucru.
1007. Care variantă nu este adevărată referitoare la procedurile calităţii:
a)se adresează personalului de execuţie; b)se folosesc pentru a ţine sub control o activitate;c)coin un ansamblu de reguli scrise, specifice unei activiţi;d)specificum trebuie controlaşi îmegistrată o activitate.
1008. Care variantă nu este adevărată referitoare la procedurile calităţii:
a) se adresează managementului la vârf, clienţilor şi organismelor de certificare; b)descriu activităţile unităţilor funcţionale;c)există proceduri al e sistemului de management al calităţii;d)există proceduri operaţionale şi de inspecţie.
1009. Care variantă nu este adevărată referitoare la înregistrările din domeniul calităţii:
a) consemnează funcţionarea sistemului
ŞI
conformitatea calităţii produselor cu cerinţelespecificate; b)se adresează unităţilor funcţionale;c)sunt generale, la nivelul organizaţiei;d)sunt specifice, pe fiecare etadin traiectoria produsului.
1010. Care variantă nu este adevărată referitoare la avantajele standardelor internaţionaleISO 9000:2000?
a) nu asigură o adaptare la cerinţele producătorilor de mărfuri sau prestatorilor de servicii; b)asigurarea internă a calităţii este orientată spre TQM;c)abordarea procesuală a activităţilor;d)compatibilitate sporită cu 180 14000.
1011. Care variantă nu este adevărată referitoare la aplicarea creatoare a standardelor ISO9000:2000?
a)sprijină" mişcarea TQM" pe plan mondial; b)excelenţa în afaceri este scopul final al managementului calităţii;c)standardele 180 9000 nu sunt utilizate întotdeauna ca instrumente ale caliţiid)sprijină "mişcarea TQM" pe plan naţional;
1012. Care variantă nu este adevărată referitoare Ia utilizarea şi Înţelegerea standardelorISO 9000?
a) nu permit dezvoltarea iniţiativelor în domeniul calităţii în orice organizaţie; b)nu sunt suficient de clare, ca formă şi conţinut;c)sunt greşit îelese în privia cerielor de calitate;d)sistemul caliţii trebuie integrat în conducerea unei afaceri.
1013. Care variantă nu este adevărată referitoare Ia revizuirea standardelor ISO 9000?
a)ele susţin efortul tre exceleă în performaa afacerii; b)arată clar modul cum ele fac trecerea la TQM;c) ele nu au o metodă de autoevaluare a gradului de maturitate a managementului calităţii;d) aplicarea standardelor ISO 9000 este autoevaluată pe baza criteriilor premiilor pentrucalitate3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->