Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
deseuri medicale

deseuri medicale

Ratings:
(0)
|Views: 129|Likes:
Published by Daniela Remus

More info:

Published by: Daniela Remus on Jun 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2013

pdf

text

original

 
Republica Moldova Organiza
ţ 
ia Mondial 
ă
a S
ă
n
ă
ăţ 
ii 
 
 Ianuarie 2004
1 USD = 12.850 Lei
Emergence
 
Oficiul principal: 133 ch. du Canada • F 74130 Bonneville • France • tel/fax: +33-450.94.90.32 •Filiala: rue des sablons 32 • CH 2000 Neuchâtel • Suisse • tel: +41-32.724.53.04 •fax: +41-32.725.21.93 • Email: info@emergence.cc • internet: http://www.emergence.cc 
 
Gestionarea De
ş
eurilor  Activit 
ăţ 
ii Medicale
 Analiza situa
 ţ 
ional 
ă
 
ş
i Planul Na
 ţ 
ional de Ac
 ţ 
iuni 
 
Republica Moldova Organiza
 ţ 
ia Mondial 
ă
a S 
ă
n
ă
ăţ 
ii / 
 Emergence
 
Planul Na 
 ţ 
ional de Gestionare a De 
ş 
eurilor Activit 
ăţ 
ii Medicale • ianuarie 2004
 
 pagina 2 din 88 
 
 Acronime
SIDA : Sindromul imunodeficien
ţ
ei achizi
ţ
ionateCMF : Cabinetul medicului de familiePNB : Produs na
ţ
ional brutGRM : Guvernul Republicii MoldovaIM : Institu
ţ
ie medical
ă
 DAM : De
ş
euri ale activit
ăţ
ii medicaleMFD : Medicin
ă
ă
ă
dauneGDAM : Gestionarea de
ş
eurilor activit
ăţ
ii medicaleRGDM : Responsabilul de gestionarea de
ş
eurilor medicalePDI : Politietilen
ă
cu densitate înalt
ă
 ISCI : Igiena spitalelor 
ş
i controlul infec
ţ
iilor HIV : Virusul imunodeficien
ţ
ei umaneSIGSS : Sistem informa
ţ
ional de gestionare a sectorului s
ă
n
ă
t
ăţ
iiSM : Servicii medicaleSI : Securitatea injec
ţ
iilor PSI : Program de securitate a injec
ţ
iilor MF : Ministerul de finan
ţ
eMS : Ministerul s
ă
n
ă
t
ăţ
iiMJ : Ministerul justi
ţ
ieiME : Ministerul ecologieiMSF : Médecins Sans Frontières (Medicina
ă
ă
frontiere)PNA : Plan na
ţ
ional de ac
ţ
iuniCNMP : Centrul na
ţ
ional de medicin
ă
preventiv
ă
 ONG : Organiza
ţ
ie neguvernamental
ă
 O&Î : Operarea
ş
i între
ţ
inereaPTCSS : Programe pentru tehnologii corespunz
ă
toare în sectorul s
ă
n
ă
t
ăţ
iiCP : Coordonator de proiectPE : Polietilen
ă
 MP : Medicina primar 
ă
 SAMP : Servicii de asisten
ţă
medical
ă
primar 
ă
 SMP : Servicii de medicin
ă
preventiv
ă
 UAP : Unitatea de administrare a proiectuluiAMR : Autorit
ăţ
ile medicale regionaleUTA : Unitate teritorial
ă
autonom
ă
 PNUE : Programul Na
ţ
iunilor Unite pentru EcologieUNICEF : Fondul Na
ţ
iunilor Unite pentru CopiiOMS : Organiza
ţ
ia Mondial
ă
a S
ă
n
ă
t
ăţ
ii
 
Republica Moldova Organiza
 ţ 
ia Mondial 
ă
a S 
ă
n
ă
ăţ 
ii / 
 Emergence
 
Planul Na 
 ţ 
ional de Gestionare a De 
ş 
eurilor Activit 
ăţ 
ii Medicale • ianuarie 2004
 
 pagina 3 din 88 
 
Cuprins
INTRODUCERE
1.
 
C
ONDI
Ţ
II GENERALE
 
E
RROR 
!
 
B
OOKMARK NOT DEFINED
.
 
2.
 
C
ONDI
Ţ
IILE SPECIFICE PENTRU GESTIONAREA DE
Ş
EURILOR ACTIVIT
ĂŢ
II MEDICALE
10
 
3.
 
O
BIECTIVE
 
E
RROR 
!
 
B
OOKMARK NOT DEFINED
.
 
4.
 
M
ETODOLOGIA
 
E
RROR 
!
 
B
OOKMARK NOT DEFINED
.
 
5.
 
D
EFINI
Ţ
II
 
E
RROR 
!
 
B
OOKMARK NOT DEFINED
.
 
PARTEA ÎNTÂI: ANALIZA SITUA
Ţ
IONAL
Ă
 
Sec
ţ
iunea 1: Cadrul legal
ş
i de reglementare
1.
 
E
XAMINAREA LEGISLA
Ţ
IEI ÎN VIGOARE CU PRIVIRE LA S
Ă
 N
Ă
TATE
Ş
I MEDIUL ÎNCONJUR 
Ă
TOR 
 
E
RROR 
!
 
B
OOKMARK NOT DEFINED
.
 
a)
 
Conven
 ţ 
ii Interna
 ţ 
ionale 18
 
b)
 
 Legi
 ş
i Ordonan
 ţ 
e Na
 ţ 
ionale 18
 
c)
 
Standarde 18
 
2.
 
A
 NALIZA
EGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA GESTIONAREA DE
Ş
EURILOR ACTIVIT
ĂŢ
II MEDICALE
19
 
a)
 
Con
 ţ 
inutul regulamentului
 Error! Bookmark not defined.
 
b)
 
 Analiza regulamentului
 Error! Bookmark not defined.
 
3.
 
E
VALUAREA REGULAMENTELOR SPITALELOR 
 
E
RROR 
!
 
B
OOKMARK NOT DEFINED
.
 
a)
 
 Regulile din spitale
 Error! Bookmark not defined.
 
b)
 
 Atribu
 ţ 
iile
 ş
i responsabilit 
ăţ 
ile lucr 
ă
torilor medicali 21
 
4.
 
C
ONCLUZIE
 
E
RROR 
!
 
B
OOKMARK NOT DEFINED
.
 
Sec
ţ
iunea 2: Caracteristica procesului de producere a DAM
1.
 
T
IPURILE DE
DAM
GENERATE
 
E
RROR 
!
 
B
OOKMARK NOT DEFINED
.
2
 
2.
 
2.
 
E
STIMAREA CANTIT
ĂŢ
ILOR DE DE
Ş
EURI PRODUSE
 
E
RROR 
!
 
B
OOKMARK NOT DEFINED
.
 
a)
 
 Metodologia de estimare
 Error! Bookmark not defined.
 
b)
 
 Rezultate
 Error! Bookmark not defined.
3
 
Sec
ţ
iunea 3: Caracteristica practicilor de GDAM
1.
 
S
EGREGAREA
,
AMBALAREA
Ş
I ETICHETAREA
25
 
a)
 
 În spitale 25
 
b)
 
 În cabinetele medicilor de familie
 ş
i alte institu
 ţ 
ii de medicin
ă
primar 
ă
26 
 
2.
 
2.
 
C
OLECTAREA
,
TRANSPORTAREA DEPOZITAREA ÎN CADRUL INSTITU
Ţ
IEI
 
E
RROR 
!
 
B
OOKMARK NOT DEFINED
.
 
a)
 
Colectarea
 ş
i transportarea în cadrul institu
 ţ 
iei 276 
 
b)
 
 Depozitarea în spitale 27 
 
3.
 
P
RELUCRAREA
Ş
I DISTRUGEREA
27
 
a)
 
 In spitale 27 
 
b)
 
 În institu
 ţ 
iile medicale primare 28
 
c)
 
Cazuri specifice 28
 
4.
 
ISCURILE CE ÎNSO
Ţ
ESC PRACTICILE CURENTE
 
E
RROR 
!
 
B
OOKMARK NOT DEFINED
.
 
Sec
ţ
iunea 4. Evaluarea capacit
ăţ
ilor institu
ţ
ionale
1.
 
ESURSE FINANCIARE
31
 
2.
 
C
APACIT
ĂŢ
ILE DE GESTIONARE
Ş
I PLANIFICARE
321
 
3.
 
C
APACIT
ĂŢ
I DE MONITORIZARE
Ş
I CONTROL
32
 
4.
 
P
ROCEDURI DE OPERARE
Ş
I ÎNTRE
Ţ
INERE
 
E
RROR 
!
 
B
OOKMARK NOT DEFINED
.
2
 
5.
 
I
 NSTRUIREA
Ş
I SENSIBILIZAREA PERSONALULUI
332
 
a)
 
Sensibilizarea
 Error! Bookmark not defined.
2
 
b)
 
 Instruirea
 Error! Bookmark not defined.
 
PARTEA
 
A
 
DOUA:
 
RECOMAND
Ă
RI
R1.1
 
F
ORMULAREA UNOR 
EGULI
 N
A
Ţ
IONALE CLARE ÎNTR 
-
UN DOCUMENT SEPARAT
 
E
RROR 
!
 
B
OOKMARK NOTDEFINED
.
7
 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Cosma Robin liked this
mariandoina liked this
Oana Monica M. liked this
mmusteata6195 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->