Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Evanghelia Dupa MARCU

Evanghelia Dupa MARCU

Ratings:
(0)
|Views: 57|Likes:

More info:

Published by: Ioan Nicolae Tabara Cioloca on Jun 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2012

pdf

text

original

 
EVANGHELIA LUI MARCU
1. Autorul Evangheliei1. Autorul Evanghelieia. Mărturii ale Tradiţiei
Papias - episcop de Hierapolis -
“Explicarea cuvintelor Domnului”,
scria:
“Iată ce spune prezbiterul (bătrânul) adică Apostolul Ioan. Marcu, care era tălmaciul lui Petru, a scris corect, dar fără rânduială, tot ceea ce îşi aducea aminte că a fost spus saufăcut de Domnul”.
«
Căci el nu auzise şi nici nu însoţise personal pe Domnul, ci doar aînsoţit mai târziu pe Petru. Acesta îşi expunea învăţăturile după cum simtea că ar fi trebuit, dar nu aşa ca şi cum ar fi făcut o expunere ordonată a faptelor.De aceea nu-i greşela lui Marcu dacă a scris după cum şi-a adus aminte, pentrucă el purta de grijă doar de un singur lucru: să nu lase afară nimic din ceea ce auzise şi să nu se facă
 
vinovat în expunerea sa de nici o minciună”.
Prologul antimarcionit
( sfârşitul sec. II ) – afirmă:
“Marcu, cel numit cu degete scurte,a fost tălmaciul lui Petru, care a scris o Evanghelie în ţara Italiei 
”.
Sf. Irineu
,
în secolul 2, după ce afirmă că Evanghelia după Marcu a fost scrisă „
 pe când Petru şi Pavel propovăduiau Evanghelia la Roma şi întemeiau acolo Biserica
”, adaugă:
după moartea lui Petru şi Pavel, Marcu ucenicul şi tălmaciul lui Petru n-a transmis înscris ceea ce predica Petru” 
Origen
scria:
“În al doilea rând vine cea de la Marcu care a scris după învăţătura primităde la Petru, care îl recunote pe Marcu drept fiul său în prima sa epistosobornicească
” (1 Pt 5,13).
b. Mărturii neotestamentare despre autorul Evanghelieib. Mărturii neotestamentare despre autorul Evangheliei
Numele său nu este menţionat niciodată în sfintele Evanghelii. Totuşi, după uniicercetători, Evangheliile ar conţine unele referiri indirecte la Marcu. În paginile Noului Testament numele său este totuşi consemnat de 10 ori.- Faptele Apostolilor pomenesc de 6 ori pe un ucenic numit fie “Ioan, cel numitMarcu”, fie Ioan, fie, simplu, Marcu. În toate aceste locuri este vorba de una şi aceeaşipersoană, adică de tânărul care l-a însoţit pe Pavel şi Barnaba în prima călătoriemisionară în Asia, între anii 45-48 d. Hr. şi pe care, la un moment dat, îi părăseşte.- În Epistolele pauline numele lui apare de 3 ori: în
Coloseni 4,10 
– Marcu apare ca fiindvărul lui Barnaba; în
Filimon 24
, Marcu este amintit ca fiind „împreună lucrător” cu Ap.Pavel, iar în II
Timotei 4,11,
Marcu este dorit de Apostolul întemniţat la Roma, ca unulcare îi era „de folos în slujire”.Faptele Apostolilor, în capitolul 12 istorisesc eliberarea din închisoare a lui Petru, carese duce la casa Mariei, mama lui Ioan, cel numit Marcu, unde erau adunaţi mulţi pentrurugăciune.Unii comentatori văd pe Marcu în purtătorul ulciorului cu apă, care-i aştepta pe Petru şiIoan la poarta dinspre Betania, spre a-i conduce la casa aleasă de Domnul pentru cinaEuharistică ( Marcu 14,14; Luca 22,10). Alţii văd în el pe tânărul care mergea după Domnul, spre grădina Ghetsimani, în noapteacând Acesta a fost prins şi apoi judecat (Marcu 15,51-52). În momentul în care era pepunctul de a fi prins de soldaţi, tânărul a fugit, rămânându-i cămaşa în mâinile lor (Marcu14,51).Chiril Metafrastul şi Nichifor Calist spun Marcu şi-a încheiat viaţa prin moartemartirică , fiind prins de către păgâni într-o catacombă din Alexandria Egiptului, apoilegat şi târât pe străzile oraşului până şi-a dat sufletul.
1
 
Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte în ziua de 25 aprilie.
Destinatarii EvanghelieiDestinatarii Evangheliei
 în primul rând - creştinii romani, care nu cunosc nici Palestina, nici obiceiurile iudaiceautorul explică anumiţi termeni greceşti prin corespondenţii lor latini:-doi
lepta
 
(monedă grecească), adică un
quadrans
( moneda romană) ( Mc. 12,42 );-înlăuntrul curţii, adică în
pretoriu
(15,16);-traduce unele expresii aramaice rostite de Mântuitorul:
Talita Kumi 
ceea ce setâlcuieşte: „Fiică, ţie-ţi zic, scoală- te!”( 5,41);
Corban
”,
adică: „Darul cu care aş puteasă te ajut, i l-am dăruit lui Dumnezeu” (7,11);
„Avva”,
Părinte ( 14,36 );
Golgoata
,care se tâlcuieşte Locul Căpăţânii (15,22),-lămureşte anumite expresii referitoare la
cultul mozaic
:
 „…a mâncat pâinile punerii înainte, pe care nu se cuvenea să le mănânce decât preoţii 
” –(2,26 );
spălarea mâinilor înainte de masă, spălarea paharelor ( 
7,3-4) etc.-când evanghelistul istoriseşte episodul purtării crucii lui Iisus de către Simon Cirineul,el precizează că acesta era „tatăl lui Alexandru şi a lui Ruf” ( 15,21).din Romani 16,13 rezultă că la data la care Ap. Pavel scria această epistolă, Ruf segăsea la Roma.Cititorii romani ai Evangheliei îi cunoşteau, aşadar, pe fii acelui Simon, astfel că ei îlputeau foarte uşor identifica pe acel personaj, intrat în istoria dramei Crucii.
Timpul scrieriiTimpul scrierii
In ceea ce priveşte
timpul 
scrierii Evangheliei exprimările Tradiţiei sunt contradictorii.- Prologul antimarcionit şi Sf. Irineu afirmă că Evanghelia a fost scrisă după moartea Ap.Petru- Clement e de părere că evanghelia a fost scrisă pe timpul când Ap. Petru mai era încă în viaţă.Dacă avem în vedere faptul că Luca a folosit opera lui Marcu, iar el a scris, potrivitmărturiilor tradiţiei, cândva în jurul anului 63, atunci
Marcu nu-şi va fi scris opera sadecât în anul 63, adică cu puţin înainte de Luca
.Teologii apuseni datează Evanghelia după Marcu la o dată mai târzie, cândva în jurulanului 70, cu puţin înainte de distrugerea Ierusalimului, sau, după unii, chiar dupăaceastă dată.
Planul doctrinar al EvanghelieiPlanul doctrinar al Evangheliei1,1 – 8,26 – Misterul lui Mesia
(mesianitatea slăvită a lui Iisus)
8,27 – 15,47 – Misterul Fiului Omului
(mesianitatea umilă)
16 - Învierea
 
1 – 9 - Activitatea în Galileea10 – Călătoria spre Ierusalim11- 16 - Activitatea în IerusalimC aracteristicile Evangheliei după Marcu în comparaţie cu cea după MateiC aracteristicile Evangheliei după Marcu în comparaţie cu cea după MateiPatimi, moarte, Înviere)
El trece peste consemnarea
copilăriei Mântuitorului
şi începe evanghelia direct curelatarea activităţii Lui. Acest fapt i-a determinat pe specialişti să afirme că Matei scrie în completarea lui Marcu,de vreme ce consemnează, în partea de început a Evangheliei sale, pruncia Domnului.Evanghelia a II-a cuprinde
toate minunile
pe care le găsim şi în Evanghelia după Matei,cu excepţia:
- vindecarea servitorului sutaşului din Capernaum (Mt. 8,15)- vindecarea celor 2 orbi (Mt. 9,27- 31)
2
 
- vindecarea unui mut demonizat (Mt. 9,31-32)
Acest fapt i-a condus pe specialişti la concluzia că Matei, având în faţă pe Marcu,le-a o bservat lipsa şi le-a inserat în Evanghelia sa.
Evanghelia a II-a cuprinde trei minuni care nu se găsesc la Matei:
- demonizatul din Capernaum (Mc. 1,21-28)- vindecarea unui surdomut (Mc. 7,32-37)- vindecarea orbului din Betsaida (Mc. 8,22-26)
Specialiştii sunt de părere că Matei nu le-a consemnat din simplul motiv că le-a găsitsuficient de plastic descrise în Evanghelia după Marcu, astfel că nu a socotit necesarăadjustarea lor.
Cuvântările Domnului
în Evanghelia a II-a, în comparaţie cu cele din Evanghelia dupăMatei, aproape că lipsesc total (a se vedea Predica de pe munte)Evanghelia cuprinde şi două
parabole proprii
evanghelistului Marcu şi care nu suntconsemnate de ceilalţi evanghelişti: Pilda
seminţei ce creşte de la sine
(4,26-29) şi
pilda celor ce veghează
(13,34-37).
Secretul mesianic Secretul mesianic 
– coordonată teologică a Evangheliei – coordonată teologică a Evangheliei
S-a considerat Iisus, Mesia venit în lume, sau nu? Şi-a aplicat Sieşi acest titlu? Sau a respins ideile preconcepute care, în iudaism, erau asociate titlului de Mesia? 
 
Evanghelia Sf. Marcu este străbătută, de la un capăt la altul, ca un fir rosu, de ideeaascunderii de către Iisus a Mesianităţii Sale.a- Iisus le
porunceşte demonilor 
, care Îl recunoşteau ca fiind trimisul Domnului, sătacă: “
Ce ai cu noi, Iisuse Nazarinene? Ai venit ca să ne pierzi? Te ştim cine eşti:Sfântul lui Dumnezeu, şi Iisus l-a certat, zicând:
Taci! 
(Mc. 1,24-25).b- În acelaşi capitol Marcu consemnează faptul că Iisus a tămăduit pe mulţi caresufereau de diferite boli, iar pe demonii alungaţi de El “
nu-i lăsa să vorbească, pentru că-L ştiau că El este Hristos
” (Mc.1,34).c- Într-un alt context, Marcu consemnează faptul că
”duhurile cele necurate”,
când îlvedeau, cădeau înaintea Lui şi strigau, zicând:
Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. Şi El le certamult ca să nu-L dea pe faţă
” (Mc. 3,11-12).d- Celui vindecat de lepră Iisus Hristos i-a interzis să răpândească vestea şi modulcurăţirii lor: “
Şi i-a zis: Vezi, nimănui să nu spui nimic, ci mergi de te arată preotului...
(Mc. 1,44).e- După săvârşirea minunii învierii fiicei lui Iair, Iisus porunceşte atât părinţilor ei, cât şituturor celor prezenţi, ca nimeni să nu afle de aceasta: “
Dar El le-a poruncit, custăruinţă, ca nimeni să nu afle de aceasta...
” (Mc. 5,43).f- În ţinutul Decopolei vindecă un surdo-mut - “
le porunceşte tuturor să nu spunănimănui 
” (cf.Mc. 7,8). Marcu inserează însă şi amănuntul că “
cu cât le poruncea, cu atât mai mult ei îl vesteau
” (Mc. 7,36).g - În ţinutul Cezareei lui Filip, după mărturisirea de către Petru a dumnezeirii Sale,Iisus “
le-a dat poruncă să nu spună nimănui despre El 
” (Mc. 8,30).h - Cu prilejul Schimbării la faţă înaintea ucenicilor Săi, Iisus, coborându-Se cu ei dinmunte “
le-a poruncit ca nimănui să nu spună cele ce văzuseră, decât atunci când Fiul Omului va învia din morţi 
” (Mc. 9,9).
În acest text se poate observa o gradaţie - Ucenicilor, le spune totuşi că aceasătaină pot să o afirme, dar numai după Învierea Sa.
3

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->