Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
FM3-25.150

FM3-25.150

Ratings: (0)|Views: 8 |Likes:
Published by bushcraftru

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: bushcraftru on Jun 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

03/24/2014

 
@K >-51.312(@K 53-312)>-3NGCR]AU >
EC^FN HUJQDM-@FHG]FDH ]ANGDFSQA^
 Ecsfn hrjudm-`fhgtfdh tangdfquas eufim c `udmckadtci udmarstcdmfdh j` mjkfdcdt ejmy pjsftfjd, wgfng sgjuim ea tga `jnus j` kjst njkectfvastrcfdfdh ea`jra kjvfdh jd tj tga kjra mf``fnuit stcdmfdh tangdfquas.Hrjudm `fhgtfdh fs cisj wgara tangdfqua ncd kjst acsfiy ea usam tjjvarnjka sfza cdm stradhtg.
^antfjd F. MJKFDCD] EJMV RJ^F]FJD
Ea`jra cdy lfiifdh jr mfsceifdh tangdfqua ncd ea cppifam, tga sjimfar kust `frst hcfd cdmkcfdtcfd mjkfdcdt ejmy pjsftfjd. ]ga iavarcha hcfdam `rjk mjkfdcdt ejmy pjsftfjdciijws tga `fhgtar tj ma`act c strjdhar jppjdadt. Cd cppranfctfjd `jr mjkfdcdt pjsftfjd fs`udmckadtci tj eanjkfdh c prj`fnfadt `fhgtar eancusa ft tfas tjhatgar wgct wjuimjtgarwfsa ea c ijdh njd`usfdh ifst j` udraictam tangdfquas. F` c `fdfsgfdh tangdfqua fscttakptam `rjk mjkfdcdt pjsftfjd cdm `cfis, tga `fhgtar ncd sfkpiy try chcfd. F`, jd tgajtgar gcdm, c `fdfsgfdh tangdfqua fs cttakptam `rjk jtgar tgcd mjkfdcdt pjsftfjd cdm`cfis, ft wfii usuciiy kacd ma`act. ]ga mjkfdcdt ejmy pjsftfjds wfii ea fdtrjmunam fd jrmar j` pranamadna.
>-3.ECNL KJQD]
]ga ecnl kjudt hfvas tga `fhgtar tga east njdtrji j` tga `fhgt (@fhura >-3, pcha >-5).@rjk tgfs pjsftfjd ft fs vary mf``fnuit `jr tga adaky tj aftgar ma`adm gfksai` jr njudtarcttcnl. Ejtg iahs sgjuim ea wrcppam crjudm tga adaky wftg tga gaais ’gjjlam‛fdsfma gfs iahs. Jda crk fs udmar cd crkpft cdm tga jtgar fs crjudm tga danl cdm tga gcdmscra nicspam. Avad tgjuhg c `fhgtar kcy `fdm gfksai` wftg gfs jwd ecnl jd tga hrjudm tgfsfs stfii tga ecnl kjudt.
NCQ]FJD
Xgfia fd tga ecnl kjudt, tga `fhgtar‖s `aat sgjuimdavar ea nrjssam eancusa tgfs wjuim prjvfma tgaadaky cd jppjrtudfty `jr cd cdlia eracl.
 
@K >-51.312>-5
@fhura >-3. Ecnl kjudt.
>-5.@UJD] KJQD]
]ga `rjdt kjudt (@fhura >-5) fs mjkfdcdt eancusa ft ciijws tga `fhgtar tj strfla tga adakywftg pudngas wftgjut tga mcdhar j` a``antfva raturd pudngas, cdm cisj prjvfmas tgaiavarcha tj cttcnl tga adaky‖s uppar ejmy wftg ojfdt cttcnls. Ldaas cra cs gfhg cs pjssfeia tjwcrm tga adaky‖s crkpfts. ]gfs pjsftfjd sgjuim ea gaim ijjsaiy tj ciijw tgaadaky tj turd jvar f` ga sgjuim try.
 
@K >-51.312>->
@fhura >-5. @rjdt kjudt.
>->.HQCUM
F` tga `fhgtar kust ea jd tga ejttjk, tga hucrm pjsftfjd (@fhura >->) ciijws tga eastma`adsa cdm tga jdiy ngcdna j` j``adsa. Ft fs fkpjrtcdt fdftfciiy `jr tga `fhgtar tj ijnl gfs`aat tjhatgar eagfdm tga adaky‖s ecnl tj pravadt gfk `rjk sfkpiy pusgfdh tga `fhgtar‖sldaas mjwd cdm stappfdh jvar tgak.
@fhura >->. Hucrm.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->