Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
8Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
proiect cicloni

proiect cicloni

Ratings: (0)|Views: 657 |Likes:

More info:

Published by: Constantinescu Consuela on Jun 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2013

pdf

text

original

 
UNIVERSITATEA
OVIDIUS
 Facultatea de
Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole
 
CICLONII TROPICALI.CARACTERIZAREGENERALA.
ÎNDRUMĂTOR 
:Lect.univ.dr. Marius LUNGUMASTERAND:Consuela CONSTANTINESCU
 
CONSTANŢA
 2012
 
2
CUPRINS:CAPITOLUL I
 – 
 
ASPECTE INTRODUCTIVE ……………………………
..
...……….……
31.1. Aspecte generale
……………………………………………………………
..
…..
31.2.
Istoricul cercetării în domeniu
 
………………………………………………
...
….
41.3. Structura
lucrării
 
…………………………………………………………………
..41.4.
Scopul lucrării …………………………………………………………………...
..41.5.
Materiale şi metode folosite …………………………………………………….
...4CAPITOLUL II
 – 
PREZENTAREA GENERAL
Ă A CICLONILOR TROPICALI
 
............52.1.
Geneza ciclonului tropical ……………………………………………
.......52.2.
Structura ciclonului tropical şi vremea asociată lui………………………
.72.3.
Clasificarea ciclonilor tropicali. ………………………………………
..
…8
 2.4.Fenomene de risc asociate ciclonilor
tropicali. ……………………………9
 2.5.
Traiectoriile şi repartiţia geografică a ciclonilor tropicali……………...…
112.6.
Creşterea în intensitate şi în durată a
uraganelor
………………………..
12CAPITOLUL III
 – 
STUDIU DE CAZ:CICLONII DIN ASIA DE SUD-VEST SI GOLFUL MEXIC
………………………………
133.1.
 Nordul Oceanului Indian …………………………………………………….…
.133.2.
Jumătatea de nord a Oceanului Atlantic
-
Golful Mexic ……………………...…
14
CONCLUZII ……………………………………………………………………………..
.
….
15
BIBLIOGRAFIE …………………………………………………………………………
..
16
 
3
CICLONII TROPICALI. CARACTERIZAREGENERALA.
I.
 
ASPECTE INTRODUCTIVE
1.1.
 
Aspecte generale
Încă din cele mai vechi timpuri omenirea a încercat să stabilească o
cauzalitate a
fenomenelor ce se petrec în lumea înconjurătoare, să gasească soluţii şi răspunsuri. Înantichitatea romană sau greacă totul era pus pe seama zeilor, iar tot ce nu putea fi explicat eraconsiderat a proveni de la zei şi a fi un hazard.
În zilele noastre cauzalitatea fenomenelor nu
mai este considerată un parametru de referinţă în definirea hazardelor, ci accentual s
-a mutatpe incertitudinea momentului de apari
ţie şi a modului de manifestare a unui fenomen.
 Începutul acestui mileniu se caracte
rizează printr 
-un impact tot mai accentuat al
activităţilor umane asupra Terrei, care determina modificări globale ale mediului.
 
Este cunoscut faptul că mediul înconjurător şi societatea umană suportă adesea acţiunea unor 
fenomene extreme periculoase cu or
igine diferită, naturală sau antropică
, ce pot produce
dereglări distructive şi brutale în anumite sisteme sau situaţii prestabilite.Aceste evenimente (cutremure, erupţii vulcanice, tsunami, alunecări de teren, furtuni,inundaţii, secete, incendii, accidente tehnologice, situaţii conflictuale etc.) se produc de regulă pe neaşteptate şi pot provoca numeroase victime în rândul oamenilor şi animalelor, un volummare de pagube materiale, dezechilibre ecologice şi chiar grave tulburări ale stării psihice şi
mo
rale a populaţiei ce intră sub incidenţa fenomenului respectiv.
 
 Numai în ultimii ani lumea a fost supusă unei mari diversităţi de evenimentedezastruoase: cutremure majore în SUA, Japonia, Armenia, Iran, Egipt, Turcia, Salvador şi
India, cicloni tropicali
în regiunea Caraibelor şi furtuni violente pe coasta atlantică a Europei,inundaţii mari în Bangladesh, Pakistan şi regiunea Mississippi din SUA, manifestări vulcaniceîn perimetrul Pacificului (Filipine) şi Mării Mediterane (Sicilia), dezastre tehnologice
precum
exploziile din canalizarea orăşenească din Guadalajara (Mexic) şi incendiile dintr 
-o serie de
localuri publice din Filipine, dispute politice şi sociale în Kuwait, Kurdistan, Somalia,Mozambic, fosta Iugoslavie ş.a.
La nivel global, în ultimii 35
de ani, numărul marilor catastrofe a crescut necontenit,cu o accelerare netă la sfârşitul anilor ’80, cu repetarea evenimentelor extreme, atât naturalecât şi tehnologice.
 
Datele statistice arată că în ultimele trei decenii, la nivel planetar, diferitele
dezastre au
determinat moartea a peste 8 milioane de persoane, boli şi suferinţe pentru mai mult de 1miliard de oameni, pierderi şi distrugeri de bunuri materiale de sute de miliarde de dolari. Înmedie, anual, dezastrele reprezintă cauza a 25 000 de morţi şi a circa 3 miliarde dolari
distrugeri economice.
Statisticile indică, de asemenea, excluzând marile accidente legate de transporturi, căîn lume se produc în fiecare an, ca număr (sau frecvenţă), circa 180 catastrofe, în timp ce la
 începutul anilor 70,
numărul lor era mai mic de 100.
 
Repartiţia pe mari categorii a evenimentelor catastrofice în lume, în ultimii 35 de ani,indică predominarea celor naturale (66%), restul (34%) fiind de natură antropică. În privinţanumărului de victime, cele mai ucigătoar 
e sunt seismele (cu circa 41% din victime), urmate
de inundaţii (30%), cicloni tropicali şi furtuni (14%), vulcanism (2%), restul, de 13% dinnumărul victimelor fiind datorate evenimentelor catastrofice de natură antropică
. (O.
Murărescu,
2012). Ciclonii tropicali fac parte din categoria hazardelor ce
se caracterizează printr 
-o serie
de atribute care le conturează dimensiunea spaţio
-
temporală şi energetică : magnitudinea
-
depăşirea unui anumit prag de acceptabilitate, a unei limite valorice dincolo de care pot apărea

Activity (8)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Mihaela Mihai liked this
Bianca Alina liked this
Tomescu Ilinca liked this
Andushyk Andy liked this
Olar Bibitzi liked this
Aalle Innad liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->