Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giao Trinh Photoshop

Giao Trinh Photoshop

Ratings:
(0)
|Views: 115|Likes:
Published by haiho224

More info:

Published by: haiho224 on Jun 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2012

pdf

text

original

 
Giáo trình Adobe Photoshop
Khoa Khoa H
c Và K 
Thu
t Máy Tính
 
1
 
Ch
ươ 
ng
1
: CÁC THAO TÁC C
Ơ 
B
N C
A PHOTOSHOP
Trong ch
ươ 
ng 1 nh
m cung c
 p cho các b
n Sinh viênnh
ng khái ni
m và tính n
ă
ng c
ơ 
b
n trong ch
ươ 
ng trìnhAdobe Photoshop, c
th
chúng ta s
tìm hi
u các v
n
đề
sau:
 
Khái ni
m ch
ươ 
ng trình Adobe Photoshop.
 
Đặ
c
đ
i
m ch
ươ 
ng trình Adobe Photoshop.
 
Gi
ớ 
i thi
u
nh Bitmap.
 
Khái ni
m ph
n t
 
đ
i
m
nh.
 
Khái ni
m
độ
phân gi
i t
 p tin.
 
Khái ni
m
độ
phân gi
i màn hình.
 
C
u hình ph
n c
ng cho ch
ươ 
ng trình Adobe Photoshop.
 
Ph
ươ 
ng pháp cài
đặ
t ch
ươ 
ng trình Adobe Photoshop.
 
Cách kh
ở 
i
độ
ng ch
ươ 
ng trình Adobe Photoshop.
 
Gi
ớ 
i thi
u giao di
n ch
ươ 
ng trình Adobe Photoshop.
 
Các thao tác trên t
 p tin trong Adobe Photoshop.
 
Thoát kh
i ch
ươ 
ng trình Adobe Photoshop.
 
Các thao tác trên c
a s
giao di
n Adobe Photoshop.
 
Các thao tác c
ơ 
b
n trong vùng ch
n.
 
Các thao tác bi
ế
n
đổ
i vùng ch
n.
 
Các thao tác bi
ế
n
đổ
i vùng
nh
đượ 
c ch
n.
 
Giáo trình Adobe Photoshop
2
Khoa Khoa H
c Và K 
Thu
t Máy Tính
 I. GI
Ớ 
I THI
U ADOBE PHOTOSHOPI.1. Khái Ni
m
Adobe Photoshop CS3 là ch
ươ 
ng trình
đồ
h
a
ng d
ngchuyên nghi
 p dùng
để
x
nh Bitmap.
Đ
ây là phiên b
n
đượ 
c phát tri
n t
phiên b
n Adobe Photoshop CS2. Ch
ươ 
ng trìnhAdobe Photoshop có th
ch
y trên các h
 
đ
i
u hành Win 2k trên c
 hai h
máy PC và Macintosh.
I.2.
Đặ
c
Đ
i
m C
a Ch
ươ 
ng Trình Adobe Photoshop
Adobe Photoshop là m
t trong nh
ng ch
ươ 
ng trình
ng d
ng
t
đặ
c s
c v
ớ 
i nhi
u tính n
ă
ng
độ
c
đ
áo. B
ng k 
thu
t l
 p ghép vàch
nh s
a hình
nh, chúng ta có th
t
o ra nh
ng s
n ph
m
ngd
ng r 
t h
 p d
n và phong phú. Nh
ng
ng d
ng tiêu bi
u c
a Adobe Photoshop
đ
ó là:
 
L
 p ghép hình
nh.
 
T
o
nh ngh
thu
t.
 
Thi
ế
t k 
ế
m
u (Poster, Prochure, Catologue).
 
H
tr 
ợ 
thi
ế
t k 
ế
web.
 
Ph
c h
i hình
nh c
ũ
.
 
T
o ch
ngh
thu
t.
 
Hi
u ch
nh
nh màu.
 
Chuy
n
đổ
i
nh
đ
en tr 
ng sang màu.
I.3. Khái Ni
m
nh Bitmap
nh Bitmap là t
 p h
ợ 
 p các
đ
i
m
nh t
o nên m
t hình
nhcó th
quan sát
đượ 
c. S
 
đ
i
m
nh càng nhi
u thì hình
nh càngrõ nét. Các hình
nh Bitmap có tính ph
thu
c vào
độ
phân gi
i. Ngh
 ĩ 
a
độ
phân gi
i càng cao thì hình
nh càng s
c nét. M
ihình
nh Bitmap xác
đị
nh s
ch
a s
l
ượ 
ng
đ
i
m
nh xác
đị
nh.
I.4. Khái Ni
m Ph
n T
ử 
 
Đ
i
m
nh Pixel
Đ
i
m
nh hay ph
n t
 
đ
i
m
nh còn g
i là Pixel (PictureElement). M
i Pixel có m
t t
a
độ
và màu s
c xác
đị
nh trên
nh.Thông th
ườ 
ng Pixel có d
ng hình vuông và ng
ườ 
i takhông quan tâm
đế
n kích th
ướ 
c c
a Pixel là bao nhiêu.
 
Giáo trình Adobe Photoshop
Khoa Khoa H
c Và K 
Thu
t Máy Tính
 
3
 
I.5.
Độ
Phân Gi
i Màn Hình
Độ
phân gi
i c
a màn hình là s
l
ượ 
ng Pixel có trong m
t
đơ 
n v
tính c
a màn hình. Th
ườ 
ng
đượ 
c tính b
ng dots per inch(dpi).
Độ
phân gi
i màn hình ph
thu
c vào kích th
ướ 
c màn hìnhs
l
ượ 
ng Pixel có trên màn hình.
Độ
phân gi
i màn hìnhtiêu bi
u trên máy PC th
ườ 
ng là 72 dpi.
I.6.
Độ
Phân Gi
i T
p Tin
Độ
phân gi
i t
 p tin s
l
ượ 
ng Pixel trong m
t
đơ 
n v
 
đ
odùng
để
hi
n th
t
 p tin. Th
ườ 
ng tính b
ng ppi - Pixel per inch.Khi so sách
độ
phân gi
i c
a hai t
 p tin
nh b
ng cách
đế
m s
l
ượ 
ng pixel có trong cùng m
t
đơ 
n v
 
đ
o c
a hai hình
nh. N
ế
u t
 p tin nào s
l
ượ 
ng Pixel nhi
u h
ơ 
n thì t
 p tin
đ
ó
độ
phân gi
i cao h
ơ 
n hay hình
nh rõ nét h
ơ 
n.
I.7. Yêu C
u Ph
n C
ứ 
ng
H
u h
ế
t các máy tính ngày nay
đề
u có th
cài
đặ
t ch
y
đượ 
c ch
ươ 
ng trình Adobe Photoshop.
I.8. Ph
ươ 
ng Pháp Cài
Đặ
t Ch
ươ 
ng Trình
Để
cài
đặ
t ch
ươ 
ng trình Adobe Photoshop chúng ta có th
 th
c hi
n theo các b
ướ 
c sau:
 
B
ướ 
c 1:
Ch
y File Setup.exe t
Source ch
a ch
ươ 
ng trìnhcài
đặ
t Photoshop: Start -> Run -> Ch
n Browse -> Ch
ra
đườ 
ng d
n (Ví d
): D:\ setup.exe. Hay
đặ
t
đĩ 
a CDch
a Source ch
ươ 
ng trình cài
đặ
t Photoshop CS3 vào trong
 
đĩ 
a CD- Rom (Th
ườ 
ng
đĩ 
a này có ch
c n
ă
ng Autorun).
 
B
ướ 
c 2:
H
 p th
ai Setup xu
t hi
n ch
n Next,ch
n ngôn ng
m
c
đị
nh, ch
n Next, Ch
n Accept, Ch
nki
u cài
đặ
t Typical, Compact, Custum (Th
ườ 
ng ch
nTypical). Ch
l
i
đườ 
ng d
n cài
đặ
t ch
ươ 
ng trình. Ch
n Next.
 
B
ướ 
c 3:
Thi
ế
t l
 p các thông tin nhân Khoá cài d
tch
ươ 
ng trình – Serial Number: L
y t
CD cài
đặ
t c
a
đĩ 
ach
ươ 
ng trình. Ch
n Next.
 
B
ướ 
c 4:
Ch
ờ 
h
th
ng t
cài
đặ
t và ch
n Finish
để
ế
t thúc.
 
B
ướ 
c 5:
Crack khóa ch
ươ 
ng trình b
ng cách chép toàn b
 n
i dung có trong th
ư
m
c Crack c
a
đĩ 
a cài
đặ
t vào trong

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->