Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
INDRUMATOR

INDRUMATOR

Ratings: (0)|Views: 213|Likes:
Published by Daniel Lixandru

More info:

Published by: Daniel Lixandru on Jun 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2013

pdf

text

original

 
COFRAJE PENTRU BETOANE – produsul CML
I.
 
Caracteristicile generale ale cofrajelor
 
Cofrajele sunt construc
ţ
ii auxiliare, provizorii, care servesc:
 
-
la turnarea betonului proasp
ă
t
ş
i ob
ţ
inerea formei
ş
i dimensiunilor  proiectate ale elementelor de beton
ş
i beton armat
-
 pe timpul execut 
ă
riilucr 
ă
rilor;
- pentru sus
ţ
inerea elementelor de beton
ş
i beton armat pân
ă
laob
ţ
inerea rezisten
ţ
elor mecanice necesare
- pe timpul înt 
ă
ririi betonului.
 De
ş
i cofrajele nu constituie o parte component
ă
a unei construc
ţ
ii
 
definitive, având numai un rol temporar, ele au mare importan
ţă
în realizarea
 
lucr 
ă
rilor de beton
ş
i beton armat monolit.
 În primul rând,
aceast
ă
importan
ţă
rezult
ă
din însu
ş
i rolul cofrajelor de a
 
da forma dorit
ă
betonului proasp
ă
t
ş
i de a o men
ţ
ine pân
ă
la înt
ă
rirea acestuia, în
 
care timp exercit
ă
o influen
ţă
asupra calit
ăţ
ii suprafe
ţ
elor elementelor de betoncare vin în contact cu cofrajele.
 În al doilea rând,
importan
ţ
a cofrajelor const
ă
în influen
ţ
a tehnico-
 
economic
ă
pe care o au asupra realiz
ă
rii construc
ţ
iilor de beton
ş
i beton armat,sub aspectul costului, consumului de manoper 
ă
, de materiale
ş
i al duratei deexecu
ţ
ie.
 
 I.1. Influen
 ţ 
a cofrajelor asupra calit 
ăţ 
ii betonului 
 
 
Influen
ţ
a exercitat
ă
de natura suprafe
ţ
ei cofrajelor asupra calit
ăţ
ii stratului
 
superficial al betonului este aceea legat
ă
de aspectul betonului dup
ă
decofrare. pentru elementele de construc
ţ
ie care se tencuiesc, suprafa
ţ
a betonului nutrebuie fie lis
ă
si este bine s
ă
fie chiar mai rugoas
ă
, pentru a m
ă
ri aderen
ţ
a
 
tencuielii, Uneori, în acest scop, cofrajul se execut
ă
inten
ţ
ionat cu o suprafa
ţă
 
 
striat
ă
. Pentru elementele de construc
ţ
ie care nu se tencuiesc
ş
i a c
ă
ror suprafa
ţă
 
ă
mâne aparent
ă
impune ca suprafa
ţ
a cofrajelor s
ă
fie cât mai neted
ă
, ea s
ă
se
 
ob
ţ
in
ă
o suprafa
ţă
uniform
ă
a betonului aparent.
 
În vecin
ă
tatea panourilor de cofraj, eliminarea bulelor de aer din masa betonului este influen
ţ
at
ă
de natura suprafe
ţ
ei cofrajului. Un cofraj cu suprafa
ţ
a
 
neteda, cu o rugozitate fin
ă
,
ă
ă
striuri mari, favorizeaz
ă
eliminarea acestor  bule.
 În toate cazurile
mai este necesar ca suprafa
ţ
a cofrajelor s
ă
nu adere la
 
 betonul proasp
ă
t, pentru ca la decofrare s
ă
nu se deterioreze nici cofrajul, nici betonul. În cazul când aceasta aderen
ţă
nu este împiedicat
ă
, la decofrare se potrupe a
ş
chii din cofraj sau beton.Reducerea aderen
ţ
ei între suprafa
ţ
a cofrajului si beton se poate obtine prinungerea suprafe
ţ
elor cofrajelor, înainte de utilizare, cu produse adecvate.
 
II. Elementele componente ale cofrajelor
 
 II.1. Cofrajul propriu-zis
 
Realizat din panouri, reprezint
ă
practic elementele în care se toarn
ă
  betonul.
II.1.1. Alc
ă
tuirea panourilor.
Figura 1:
Panoul tip CML 
1 – Foaie cofrant
ă
realizat
ă
din placaj stratificat de tip TEGO2 – Lonjeron marginal (2 buc
ăţ
i )3 – Lonjeron central (lipse
ş
te la panourile cu l
ăţ
imea de 300mm)4 – Travers
ă
(2 buc
ăţ
i )5 – Nervur
ă
de rigidizare – cu rol de împiedicare a voal
ă
rii foii cofrante (6 buc
ăţ
i pentrupanouri 2400x600/400; 3 buc
ăţ
i pentru panouri 2400x300 ; 2 buc
ăţ
i pentru panouri1200x600/400; 1 bucat
ă
pentru panouri 1200x300)
 
L = 2400/1200/60 0[mm] d = 38 [mm]l = 300/400/600 [mm] e = (l 48 x 2) [mm] pentru l = 300mma = 48 [mm] e =
2348
[mm] pentru l = 400/600mm b = 92/85 [mm] f = 100 [mm]c = 8/15 [mm] g = 68 [mm]
II.1.2. Tipodimensiuni si nota
ţ
iile setului standard de panouri.
Tabelul 1
Tip L [mm] l [mm]
P12400300P2 400P3 600P41200300P5 400P6 600P7 600 300P8 400
 II.2. Elementele auxiliare de solidarizare, asamblare si montaj 
– 
care men
ţ
in
 
 panourile în pozi
ţ
ia din proiect
ş
i le solidarizeaz
ă
: cleme, cle
ş
ti, juguri (calo
ţ
i),
 
coliere, eclise, distan
ţ
ieri, etc.
Figura 2: Elemente auxiliare:
a) Prindere panouri cu clem
ă
din o
ţ
el rotund
Φ
18; b) Prindere panouri cu clema din o
ţ
el latcu
ş
urub; c) Distan
ţ
ier din PVC; d) Conuri din PVC; e) colier dublu articulat; f) colier cu
ş
urub articulat; g)contravântuire; h) prindere tirant cu z
ă
vor1-clema o
ţ
el rotund
Φ
18; 2-pan
ă
din lemn tare; 3-ramele panoului; 4-rigidizare panou; 5-menghin
ă
; 6-
ş
urub; 7- colier; 8- articula
ţ
ie; 9- bar
ă
vertical
ă
; 10- bar
ă
orizontal
ă
sau înclinat
ă
; 11-
ş
urub de articula
ţ
ie; 12- tirant.

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
ioan liked this
alex_axinte liked this
vladgeneral liked this
alex_axinte liked this
alex_axinte liked this
ionutz2012 liked this
Valentin Vrabie liked this
Tudor Florin liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->