Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
P. 1
Workman Fall 2012

Workman Fall 2012

Ratings: (0)|Views: 285|Likes:
Published by Workman Publishing

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Workman Publishing on Jun 26, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
This book can be read on up to 6 mobile devices.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2013

pdf

text

original

 
warnehc
 Ohkk
 7:87
Ihcbdrs Heac` Ts
(Rdd ph`d 84.)
 
 PAWNEHC ZTGKFRMFC@
774 _HWFBN RYWDDY, CDP VAWN, CV 8::89-92=8
(787) 749-46:: (=::) 077-07:7 @DCDWHK OH]< (787) 749-=:6= warnehc.bae
Zmacd-Fc Aridr Wdprdsdcthtfvds
Ydk< (=::) 6?0-4?2: Ydk< (=::) 6?0-4?24 Gaanstard Ohx< (=::) 478-8=27 Wdp< Ldhc _hr`hs’dxt.0474
Kfgrhry/Rbmaak<
 Efbmhdk Wabnkfo
Ohx oar Kfgrhry/Rbmaak aridrs acky< (=::) 299-29=7 erabnkfooJwarnehc.bae
@fot Rtards<
 Ldhc _hr`hs
Ohx oar @fot Rtard aridrs acky< (=::) 299-29=7  ldhcJwarnehc.bae
Ehfk-Aridr Bhthka`s<
Rhrhm Oax
Ohx oar Ehfk-Aridr Bhthka` aridrs acky< (787) ?89-00:9 shrhmoJwarnehc.bae
Zrdefue Rhkds<
 Ldccfodr Ehcidk 
(787) ?89-04:= spdbfhkehrndtsJwarnehc.bae
Bustaedr Rdrvfbd
Ehch`dr<
Rmfrkdy Artfz
Hsst. Ehch`dr<
 Chthkyh Zfk`uy
Hbbaucts H‒B<
 Lay Dsphfkkh
Hbbaucts I‒M<
Yhcfh Bartdz
Hbbaucts F‒E<
 Drfbh Lfedcdz
Hbbaucts C‒W<
 Efbmdkkd Zhifkkh
Hbbaucts R‒\<
Byctmfh Whefrdz
Bmhr`dghbn/Wautfc`/DIF Rpdbfhkfst<
 Ghrghrh Wairfqudz
Ohx< (787) ?09-4067
Brdift Idphrtedct
Ifrdbtar<
 Zmfkfp B. @drhbd
Ehch`dr<
 Zd``y @drhn 
Hbbaucts H‒O<
Bmrfstfcd Yarrds
Hbbaucts @‒A<
 Efkirdi Zdriaea
Hbbaucts Z‒\<
 Idyhcfsh Earacth
Chtfachk Hbbaucts<
 Kuby Rpfatth
Ohx< (787) ?09-4067
T.R. Gaan Yrhid Wdprdsdcthtfvds
Efiwdst
Oulff HssabfhtdsNhtmy Ga`s (Ao﬈bd Ehch`dr)8:?78 Yawdr IrfvdArkhci Zhrn, FK ?:9?0Ydk< (0:=) 60=-0=7?Ohx< (0:=) 696-==9?nhtmyga`sJoulffhssabfhtds.bae
Pdst Bahst
Gaan Yrhvdkdrs PdstNurtfs Kawd70:8 Bhkfoarcfh Hvdcud RP, ZEG 722Rdhttkd, PH 6=88?-79:4Ydk< (7:?) 627-0=?4Ohx< (=::) 99:-:=8=nurtfskawdJdhrtmkfcn.cdt
Dhst Bahst
Baea RhkdsRtdvdc Zhbd774 _hrfbn RtrddtCdw Varn, CV 8::89Ydk< (787) ?89-4?=6Ohx< (=::) 478-8=27stdvdcJwarnehc.bae
T.R. @fot Rhkds Wdprdsdcthtfvds
BY, EH, CM, _Y, ED, WF
Drfb Gdrehc Hssabfhtds28 Mhrtoari Rtrddt Chtfbn, EH :80?:Ydk< (=::) 666-0:76Ohx< (=::) 7:9-::97dghJdghshkds.bae
Y], AN, KH, HW
Hccd Eb@fkvrhy & Baephcy7227 _hkifch RtrddtIhkkhs, Y] 047:0Ydk< (789) ?2=-992=Ydk< (=::) 470-89?7 dxt. 8Ohx< (=??) 426-:867www.hccdeb`fkvrhy.bae
FH, EF, PF, EC, CD, RI, CI, NR, EA
Hccd Eb@fkvrhy & BaephcyEfccdhpakfs @fot EhrtArhc`d @hkkdry Waae 20=8:2:8 Grdc Wahi PdstEfccdtacnh, EC 44292Ydk< (647) 627-0842Ydk< (=::) 470-89?7Ohx< (=??) 426-:867www.hccdeb`fkvrhy.bae
Tpsthtd CV
Mdkdc Nhefcsnf & Baephcy2: Waciaut KhcdHbbari, CV 879:9Ydk/Ohx< (=94) ?7?-:::8mnhefcsnyJmvb.rr.bae
OK, @H, HK, ER, YC, CB, RB, NV
774 Tckfeftdi, Fcb.HedrfbhsEhrtRmawraae #808=72: Rprfc` RtrddtHtkhcth, @H 2:2:2Ydk< (=::) 002-9774Ohx< (9:0) =64-80?9www.774uckfeftdi.bae
H\, Rautmdrc BH, CE, MF, Rautmdrc C_
Bhkfoarcfh Ehrndtfc` Hssabfhtds88: Dhst 6tm Rtrddt B82::Kas Hc`dkds, BH 6::06Ydk< (=::) =09-?08?Ohx< (782) 947-0:8:www.beh`fots.bae
CV, CL, EI, ID, Phsmfc`tac, I.B., _H, Dhstdrc ZH
Fvystacd @raup2:8 Baeedrbd IrfvdDxtac, ZH 86298Ydk< (=::) 270-6:2?Ohx< (===) 9=6-0=??www.fvystacd.bae
Cartmdrc BH hci Cartmdrc C_
Ldccy Mheeacs & Hssabfhtds9=6 Zawdkk HvdcudMdhkisgur`, BH 6499=Ydk< (=::) ?:?-?908Ohx< (=??) =?8-90?6www.ldccymheeacsba.bae
BA, TY, PV, EY, FI
Kac` Rhkds @raup948 D. 4=tm Hvdcud Ruftd 8??8Idcvdr, BA =:78?Ydk< (2:2) 769-:868Ohx< (2:2) 769-:862
FK
Wdp Ohbtar Ymd Edrbmhcifsd EhrtWdp Ohbtar Fcb.777 Edrbmhcifsd Ehrt ZkhzhBmfbh`a, FK ?:?49Ydk/Ohx< (=90) 97=-9:7:
FC, P_, Pdstdrc ZH, AM
Rfc`dr Rac & Hssabfhtds?874 Iugkfc WahiIdkhwhrd, AM 92:84Ydk< (=::) =::-4287Ohx< (09:) =88-86==
AW, PH, HN
Ydi Pdfcstdfc & tmd Baephcy Md NddpsZhbf﬈b Ehrndt Bdctdr ?8:: 9tm Hvdcud Rautm #7=7Rdhttkd, PH 6=8:=Ydk< (7:?) 0?2-6909Ydk< (4:2) 777-48:4Ohx< (7:?) 0?=-2:04
Fctdrchtfachk Wdprdsdcthtfvds Dxpart Rhkds
Bhchih
Ymaehs Hkkdc & Rac Kfeftdi 26: Rtddkbhsd Wahi Dhst Ehrnmhe, Acthrfa K2W 8@7 BhchihYdk< (6:4) 904-687?Ohx< (6:4) 904-?090fcoaJt-hkkdc.bae79-Maur Aridr Idpt<Ydk< (=::) 2=0-9222Ohx< (=::) 94=-44:9
Hustrhkfh
Mhrifd @rhct @rauci Okaar Gufkifc` 8 ?4= Bmurbm Rtrddt Wfbmeaci, _fbtarfh, 2878Hustrhkfh Ydk< +?8 2 =47: ?999 Ohx< +?8 2 =47: ?977 fcoaJmhrifd`rhct.bae.hu
Cdw \dhkhci
Rushc MakedsGaanrdps C\ Kti.7/26 Paaisfid HvdcudCartmbatd, Hubnkhci :?70 Cdw \dhkhciYdk< ::?9 6 986 7?24 Ohx< ::?9 6 986 7?29sushcJgaanrdps.ba.cz
Tcftdi Nfc`iae
Edkfh Zugkfsmfc` Rdrvfbds, Kti. Acd Rt. Zdtdr‖s WahiEhfidcmdhiGdrnsmfrdRK? 0XT Dc`khciYdk< +99 8?7= ?22?02Ohx< +99 8?7= ?244?7edkfhJedkfh.ba.un
Hsfh
Efbmdkkd Earraw BurrdrfYdk< (60=) 678-=:7:Ohx< (60=) 678-0400efbmdkkdJburrdrfwarkisvs.cdt
Durapd
Gfkk Ghfkdy Zugkfsmdrs‖ WdprdsdcthtfvdsYdk< +99 8?7? 228:06Ohx< +99 8?7? 228:=:fcoaJgfkkghfkdypugrdps.ba.un
Khtfc Hedrfbh, Bhrfggdhc, Rautm Hedrfbh
Ihvfi PfkkfhesFctdrEdifhHedrfbhch Kti.Ydk< +99 7: 0709 0882ihvfiJfctdredifhhedrfbhch.bae
Rautm Horfbh
Wdhk Gaans820 Reft RtrddtGrheoactdfcLamhccdsgur`, Rautm Horfbh 7:67Ydk< +70 88 9:2 20::Ohx< +70 88 226 28?6rdhkgaanJ`kaghk.ba.zh
Hkk Atmdr Dxpart Ehrndts
Parnehc Zugkfsmfc` 774 _hrfbn RtrddtCdw Varn, CV 8::89Httc< Rhrh Mf`mYdk< (787) ?89-0040Ohx< (787) ?89-00:9fctdrchtfachkJwarnehc.bae
Fctdrchtfachk Wf`mts
Httc< Nrfstfch Zdtdrsac, Ifrdbtar Fctdrchtfachk Zugkfsmfc` Ydk< (787) ?89-4?80 Ohx< (787) ?89-00:9 fctdrchtfachkJwarnehc.bae
Kfgrhry/Rbmaak Rhkds
Httc< Efbmhdk Wabnkfoo Ydk< (787) ?89-0407Ohx< (=::) 299-29=7
Maw ta usd tmfs bhthka`
AWIDWFC@ FCOAWEHYFAC
Ymfs fs aur baepkdtd bhthka`. Ft bacthfcs hkk burrdct hci oartmbaefc` gaans hci praiubts. Oar yaur bacvdcfdcbd, wd mhvd fcbkuidi acd aridr oare. Rfepky fcifbhtd tmd cuegdr ao bapfds ao dhbm ftde yau wfsm ta aridr fc tmd hppraprfhtd gax hci ﬈kk fc tmd gfkkfc` hci smfppfc` fcoarehtfac ht tmd tap. Pmdc aridrfc` prdphbns (ifspkhys), pkdhsd fcifbhtd tmd cuegdr yau wfsm. Fo yau whct ghbnup stabn, wrftd tmd quhctfty cdxt ta tmd gaan tftkd. Fo yau hrd prdphrfc` yaur awc aridr oare, pkdhsd fcbkuid tmd baid cuegdrs kfstdi ucidr dhbm ftde fc tmd bhthka`. Ymfs wfkk mdkp us ﬈kk yaur aridr qufbnky hci hbburhtdky.
Arf`fchk fcvafbd hci phbnfc` skfp hrd fcbkuidi wftm smfpedct uckdss atmdrwfsd fcstrubtdi.
 Vau ehy bmaasd dftmdr rdturchgkd ar cacrdturchgkd ifsbauct sbmdiukds. Bacthbt Parnehc Zugkfsmfc` ar yaur shkds rdprdsdcthtfvd ta dsthgkfsm tdres ao shkd. Hkk prfbds, tdres, hci smfp ihtds hrd sugldbt ta bmhc`d wftmaut catfbd.Parnehc Zugkfsmfc` Baephcy hksa fcbkuids Hk`acqufc Gaans ao Bmhpdk Mfkk, Hrtfshc, Mf`mGrfi`d Huifa, Rtardy Zugkfsmfc`, hci Yfegdr Zrdss.
Fc hiiftfac, Parnehc fs tmd ifstrfgutar oar Gkhbn Ia` & Kdvdctmhk, @rddcwfbm Parnsmap Zrdss, hci Ymd Dxpdrfedct. Hkk gaan feprfcts hci hssartdi tftkds baegfcd oar aridr efcfeues.
WDYTWCR ZAKFBV (WDYTWCHGKD BTRYAEDWR ACKV)
Gaans hci bhkdcihrs hrd oukky rdturchgkd fc rdshkhgkd baciftfac (ca prfbd stfbndrs) gd`fccfc` sfx (?) eactms hotdr fcvafbd ihtd.
CA WDYTWC HTYMAWF\HYFAC
 FR WDXTFWDI. Bustaedr phys hkk ordf`mt hci mhcikfc` basts ac rdturc smfpedcts.
Zkdhsd fcbkuid yaur hbbauct cuegdr ac bmhr`dghbn hci phbnfc` kfst ta dcsurd tmht brdift wfkk gd fssudi barrdbtky ta yaur hbbauct. Hbbauct cuegdrs bhc gd oauci ac yaur sthtdedct, phbnfc` kfst, ar hcy fcvafbd.
 
Wdturc Brdift< Bhkdcihr
 rdturcs wfkk gd brdiftdi ht arf`fchk purbmhsd prfbd.
Gaan
 rdturcs wfkk gd
Bapyrf`mt © 7:87 gy Parnehc Zugkfsmfc` Baephcy, Fcb. Hkk baephcy rf`mts rdsdrvdi. Ca partfac ao tmfs bhthka` ehy gd rdpraiubdi gy hcy edhcs wftmaut tmd wrfttdc pdrefssfac ao tmd pugkfsmdr.PAWNEHC fs h rd`fstdrdi trhidehrn ao Parnehc Zugkfsmfc` Baephcy, Fcb.
(bactfcudi ac fcsfid ghbn bavdr)
 
 Ohkk 7:87 Gaans
 . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
bactdcts
Ghbnkfst
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77Bmfkirdc
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7? Grhfc Xudst
®
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7? Rbhcfehtfac
®
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 Ohcidx
®
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44@heds
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
Dxdrbfsd • Ifdt • Mdhktm
 . . . . . . . . . . . . . .
?2Zdts
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
?0
Zrd`chcby • Zhrdctfc`
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
?=Wdodrdcbd
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02
Gdhuty • Kfodstykd
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
00Rdko-mdkp
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0=
Maggfds • Brhots
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=8@hridcfc`
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=4Baanfc`
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=?
Gusfcdss • Ofchcbd
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6?
8,::: . . . Gdoard Vau Ifd
®
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6=Yrhvdk
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
Muear 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8::Fepuksd
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8:0Rbfdcbd
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
882Yftkd Fcidx
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
889Hutmar Fcidx
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88=
Rthr Phrs Arf`hef
(Rdd ph`d 8:.)

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
zipzipzip liked this
jeffrocket liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->