Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
0Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Franck Gertrud Ongyogyito Kiskert

Franck Gertrud Ongyogyito Kiskert

Ratings:
(0)
|Views: 15|Likes:
Published by pasaca72

More info:

Published by: pasaca72 on Jun 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2012

pdf

text

original

 
Gertrud Franck
Öngyógyítókiskert
3. változatlan kiadásMez
ő
gazdasági Kiadó Kft.Budapest, 1991A m
ű
eredeti címeGesunder Garten durch MischkulturGemüse, Kräuter, Obst, BlumenFordítottaAlföldy Boruss IstvánnéA fordítást az eredetivel egybevetetteKomjáti IstvánLektoráltadr. Gy
ő
rffy SándorSeléndy Szabolcsdr. Zatykó LajosnéETO 574635.05ISBN 963 234 425 1D 1980. Südwest Verlag GmbH et Co. K. G. MünchenD Hungarian translation Alföldy Boruss Istvánné, 1983
 
5
El
ő
szó a magyar kiadáshoz
Napjainkban a gazdaságos termelésfejlesztést, a hatékonyságotkedvez
ő
en befolyásoló új, ígéretes módszerek iránti igény megnö-vekedett.Az anyag- és energiatakarékos eljárások a népgazdaság mindenterületén, így a mez
ő
gazdasági, kertészeti termesztésben is az érdek-l
ő
dés középpontjába kerültek.A biológiai tényez
ő
knek mind a nagy-, mind a kisüzemben fon-tos szerepük van, mégis a hatékonyság növelésében a két szektorközött jelent
ő
s különbség van. A nagyüzemek csak a biológiai,m
ű
szaki és ökonómiai tényez
ő
k harmonikus összhangjával tudjáka termelés gazdaságosságát növelni, a hatékonyságot fokozni, azegyre növekv
ő
igényeket kielégíteni. Ez állandó hozamnövelésttesz szükségessé, ami a tápanyagot jól hasznosító, jól gépesíthet
ő
, jó min
ő
ség
ű
árut adó új fajtákkal, fokozódó kemizálással és gépe-sítéssel érhet
ő
el. A kistermelésben alapvet
ő
célkit
ű
zés a családszükségletének kielégítése és a nagyüzemekben a munkaer
ő
ésegyéb tényez
ő
k miatt gazdaságosan nem termelhet
ő
termékek el
ő
-állítása.A háztáji és kiegészít
ő
gazdaságokban a kertbarátok és kiste-nyészt
ő
k is igyekszenek a terméshozamokat növelni, a hatékonysá-got fokozni a jó fajták termesztési, tenyésztési eljárások bevezetésé-vel, a munkájukat megkönnyít
ő
gépesítéssel és egy bizonyos mér-ték
ű
kemizálással. A különböz
ő
növényvéd
ő
szerek, m
ű
trágyák ésegyéb kémiai készítmények használata azonban nagy szakmai fel-készültséget követel és sok veszéllyel jár. A kertbarátok ösztönösenóvakodnak és kétkedéssel fogadják a különböz
ő
permetez
ő
szere-ket, növekedés- és termésszabályozó anyagokat, m
ű
trágyákat.
 
6Ezek részbeni vagy teljes elhagyása, illetve nem megfelel
ő
id
ő
pont-ban való alkalmazása, a várakozási id
ő
be nem tartása sok problé-mát okoz a termeszt
ő
knek és fogyasztóknak egyaránt.A változást egy alapvet
ő
en új és komplex szemlélet hozhatjameg. A kertészeti termesztés sikere az adott terület éghajlati éstalajadottságainak legjobban megfelel
ő
növények és fajták kivá-lasztásával, elhelyezésével, a m
ű
velési, termesztési eljárás megvá-lasztásával kezd
ő
dik. Az ápolás egyes munkafolyamatait id
ő
ben,gondosan és szakszer
ű
en kell elvégezni. A kiskertben erre vanlehet
ő
ség, de a megszokott termesztési módot, szemléletet bizo-nyos mértékig meg kell változtatni.A kiskertek, különösen a házikertek, de a hétvégi pihen
ő
kertekis többnyire vegyes kertek. Ezekben a kertekben a növények össze-válogatása gyakran esetleges, a rendelkezésre álló szaporítóanyag,a kedvez
ő
tapasztalatok, a barátok, a szomszédok kertjeiben lá-tottak, a család szükséglete, olykor bizonyos növényekkel kapcso-latos nosztalgia határozza meg. A hegyén-hátán, szakszer
ű
tlenül,a növény talaj-, fény- és vízigényét, ápolási, permetezési sajátossá-gait figyelmen kívül hagyó ültetéssel szinte lehetetlen a növényekápolása, a kártev
ő
kt
ő
l, kórokozóktól való megvédése. A vegyeskertekben ugyanis, ha az egyik gyümölcs- vagy díszfát permetezem,akkor a mellette és alatta lev
ő
zöldség- és egyéb növényeketszennyezem, károsítom. Ezért gyakran elmarad a gyümölcsfákpermetezése, s a gyümölcsök férgesen hullanak le.A monokultúrás gyümölcsös-, sz
ő
l
ő
s-, zöldségeskertekben egy-egy növénnyel foglalkozunk, de itt is a szakmai felkészültség kor-látai, a növényvéd
ő
szerek használatával kapcsolatos állami el
ő
-írások, amelyek szerint csak növényvéd
ő
szakmérnökök irányításá-val végezhet
ő
bizonyos szerek kipermetezése, számos nehézségetés aggodalmat jelent a kertbarátoknak. Gyakran a szükségesnélkevesebbszer vagy többször nem megfelel
ő
szerrel és id
ő
pontbanpermeteznek, így elmarad a várt eredmény. A termékek nem a kí-vánt min
ő
ség
ű
ek, gyakran perzseltek, szúrottak, fert
ő
zöttek lesz-nek.Hasonlóak a gondok a m
ű
trágyázással is. Az egyoldalú, nagydózisú m
ű
trágyaadagok éppolyan károsak, mint a trágyázás elha-nyagolása, elhagyása. A kiskertészeknek nincs vagy csak részben

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->