Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cxe La Koro de La Tero

Cxe La Koro de La Tero

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:
Published by johnfrye3

More info:

Published by: johnfrye3 on Jun 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2013

pdf

text

original

 
TheProjectGutenbergEBookofCelakorodelatero,byEdgarRiceBurroughsThiseBookisfortheuseofanyoneanywhereatnocostandwithalmostnorestrictionswhatsoever.Youmaycopyit,giveitawayorre-useitunderthetermsoftheProjectGutenbergLicenseincludedwiththiseBookoronlineatwww.gutenberg.org**ThisisaCOPYRIGHTEDProjectGutenbergeBook,DetailsBelow****Pleasefollowthecopyrightguidelinesinthisfile.**Title:CelakorodelateroAuthor:EdgarRiceBurroughsTranslator:GaryMickleReleaseDate:March12,2007[EBook#20802]Language:EsperantoCharactersetencoding:UTF-8***STARTOFTHISPROJECTGUTENBERGEBOOKCELAKORODELATERO***EdgarRiceBurroughsĈelakorodelaTeroTradukitadeGaryMickleOriginalaanglalingvatitolo:AttheEarth'sCore.Tradukokopirajtita2001deGaryMickle.Ĉitiuelektronikatekstoestasnurporprivatauzo.Oninerajtasrepublikigiĝinprofitceleenpresitaaŭaliaformosenlaeksplicitakonsentodelakopirajto-posedanto.Permespetojnoniadresual:GaryMickle,BrüsselerStr.6,DE-13353Berlin,Germanioaŭgmickle[@]nexgo.de.TranslationCopyright2001byGaryMickle.ThisEtextisforprivateuseonly.NorepublicationforprofitinprintorothermediamaybemadewithouttheexpressconsentoftheCopyrightHolder.Requestsforpermissionshouldbeaddressedto:GaryMickle,BrüsselerStr.6,DE-13353Berlin,Germanyorgmickle[@]nexgo.de.
 
EnhavoNotodelatradukantoAntaŭparolo1.AllaEternajFajroj2.StrangaMondo3.NovajMastroj4.DianlaBela5.Sklavoj6.KomencodeHororo7.Liberiĝo8.LaTemplodelaMaharoj9.LaVizaĝodelaMorto10.EnFutraDenove11.KvarMortajMaharoj12.Postĉaso13.LaRuzulo14.EnlaĜardenoEdena15.ReiroallaTeroNotodelatradukantoĈitiuInterretaeldonoestasreviziitaversiodelatraduko,kiudisponeblisreteekde2001.LaantaŭatekstoestisnurpartereviziitaEsperantatradukoentiustatoderelativakompletiĝo,kiunĝiatingisĝis1997.Partojdelatekstoestislingvekajstilemankohavaj.Mikomencismiantradukondeĉitiuromano(kiueldoniĝisunuafojeanglalingveen1922)en1968,eklerninteEsperantondujarojnantaŭe.Tujkomence,miintencisnurekzercilalingvon.Ladecidotradukiĝusteĉitiuntekstonestislafruktodemaksimumekvinminutapripensado.Nurpostiometaprogresomiiĝisplikajpliambiciakajfinfinepersistisĝislafino.Tiammiflankenmetislamanuskripton,kajĝiripozissurmialibrobreto25jarojn.Aĉetintekomputilonantaŭjaroj,mirememorisĝianekzistonkajpripensis,keĝipovusinteresikelkajnhomojn,domiretajpislatutonsenĝeniminperdumakorektadoaŭreviziado.Iompostemitamenzorgereviziiskelkajnpartojn,sedtuteneĉion.Sednunmifarislaplenanrevizianlaboron,porkiuminehavissufiĉedatempoantaŭkelkajjaroj.Laromanopovustreplaĉialtiuj,kiujŝatasrapidmovajnaventurrakontojnsenĝisnubajliteraturajpretendoj,tipajportiuĝenrodefrutempasciencfikcio.AnkaŭEsperanto-komencantojpovusŝatiĝinproĝustetiujkvalitoj.EdgarRiceBurroughskajlaPelucidaro-serioLanomodeEdgarRiceBurroughs(1875-1950)estasmalplikonataoltiudelaplejfamafigurodelialiteraturakreado,Tarzan,larolulodegrandaromanserio,postedefilmajkajkomiksajadaptoj.
 
Liajtrialiajgrandajromanseriojestaslamarsa,lavenusakajlapelucidara._ĈelakorodelaTero_estaslaunuaromanodelapelucidaraserio.Liaverkarosumiĝisje68romantitoloj.BurroughsnaskiĝisenriĉafamilioenĈikagokajtrapasismallonganarmeankarieron.Geedziĝinteen1900,liaedzinoEmmakajlihavisdufilojnkajunufilinon.Dumlaunuajjarojlafamiliovivispreskaŭenmalriĉeco.Burroughsofteŝanĝislalaborlokon.Liavivstatopliboniĝis,kiamli35-jarakomencisverkiporpopularajfikcigazetoj.Liaunuapublikigitaverkoestis_SublalunojdeMarso_,ekaperintafelietoneen1912.Samjarelieldonislafaman_Tarzandelasimioj_,kajjamenlapostajarolipovisfondipropraneldonejon.Komencedela20-ajjarojliverkismezumetriromanojnjareporpovipagisianluksanvivstilonkajporkompensisiajnmalbonajnfinancajninvestojn.Dumla2-amondmilitolilaboriskielmilitraportistoenlasudaPacifiko.Limortisdekormalsanoen1950.KvankamlaliteraturakritikooftetaksaslaverkojndeBurroughskrudeverkitajkajŝablonecaj--lijamemdirisiamalintervjuanto,kelinetrompassinprila"beletraj"kvalitojdesiaverkaro--ilifacileensorĉaslegantojnpersiarapidmovecokajfantazipleno,kiunaklamisverkistojkielRayBradburykajArthurC.Clarke.JaneGoodall,zoologino,kiuesplorislagrandajnsimiojndeAfriko,atribuissianunuanjunaĝanfascinonprisiaestontaesplortemoallaTarzan-libroj.La"simiohomo"Tarzanefektiveiĝispartodelapopularakulturodela20-ajarcento,kiesmalestononimalfacilepovusimagi.LalegantonepovaspretervidienlaverkojdeBurroughselementojn,kiujlaŭlahodiaŭajuĝoestasnetre"politikeĝustaj"kajfojerasismaj.Neblankulojneĉiam,sedofterolaskielmaliculoj,lakolonianto-rolodelablankulojestaskvazaŭmemkompreneblaĵo,kajlaprezentatarilatointervirojkajvirinojsekvaslanormkomprenojndeantaŭkelkajgeneracioj.Burroughsplenedividislaregantanmondrigardonkajlasocitipajnantaŭjuĝojndesiajusonajsamtempuloj--kajtiujantaŭjuĝojestasmultlokekvazaŭpalpeblajporlegantoj.EnlaPelucidaro-serio,alkiuapartenas_ĈelakorodelaTero_,lamaljunasciencistoAbnerPerrykajjunaakompananto,laromanherooDavidInnes,tratunelaslaTeron800kilometrojnperunikaborveturiloĝislakavaspacoenlamezodelaplanedo.Tieilirenkontasvivoformojn,kiujformortissurniaTeroantaŭmilionojdajaroj,sedankaŭcivilizeŝtonepokanhomaron,sklavigitandedrakosimilajreptilioj,lapotencajmaharoj,mastrojdelainternamondo.Pelucidaron,lalandondeeternatagmezo,lumigasminiaturasuno,kiunlagravitafortotenaspendantaenlacentrodelakavaĵo.Ladunovalvenintojbaldaŭrekonassianmision:alportiallapelucidarahomarokulturonkajcivilizon,kajliberigiĝinelsublamaharoj,veniganteĝinalĝialaŭrajtalokopintedelaspecioj.ANTAŬPAROLOUnue,bonvolumemori,keminesupozas,kevikredosĉitiun

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->