Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bài thu hoạch “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Bài thu hoạch “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Ratings: (0)|Views: 772 |Likes:
Published by capham

More info:

Categories:Types, Research
Published by: capham on Jun 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2014

pdf

text

original

 
 Bài thu hoạch
“ Học tập và làm theotấm gương đạo đức HồChí Minh” về xây dựng  Đảng ta thực sự tronsạch vững mạnh là đạođức là văn minh” 
1
 
ĐẢNG BỘ……………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMCHI BỘ ……………..
…………., ngày …… tháng ……… năm 2010
BÀI THU HOẠCH
Thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gươngđạo đứcHồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” 
Họ và tên: …………………………………….
Sinh hoạt tại chi bộ: ………………………..
Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảngta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được vềnhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như sau:
1. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việchọc tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh :Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đứcHồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm chotoàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dungcơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quảbước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rènluyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.Năm 2010, tiếp tục phát huy những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận độnghọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong tòan Đảng, tòanDân trriển khai học tập chuyên đề “vềxây dựng đảngta thật sự trong sạch,vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chứcĐảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chứcthật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ
2
 
cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị, tư tưởng và trách nhiệm của mìnhtrước Tổ quốc, nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụxây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thànhtrách nhiệm, tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chứcĐảng, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên góp phần tích cực vàothành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng.2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng tathật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiệnnay:Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển.Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, chấp nhận vàvượt qua thách thức, nguy cơ nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗitổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựngđảng, chung tay xây dựng đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “ là đạođức, là văn minh” . Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung vàcông việc chính sau::- Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, xây dựng hoàn thiện đường lối đổimới, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiệnnhiệm vụ của Chi bộ, Đảng bộ và UBND phường năm 2010 .- Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệmvụ then chốt ở tất cả các ngành, các cấp và của chi bộ thong qua việc nângcao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêmtúc nguyên tắc tổ chức của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối vớinhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch,vững mạnh, phường xuất sắc.- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: đổi mới phương thức lãnhđạo của Đảng đối với chính quyền một cách mềm dẻo; tăng cường sự lãnh đạocủa Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hộicủa địa phương nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh Đảng bộ chămlo công việc của nhân dân ở địạ phương.- y dựng mối quan hệ u thịt giữa Đảng với n; các quyết định chtrương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích, các chínhsách ban hành phải có mục tiêu vì dân; cán bộ, Đảng viên, công chức phải làcông bộc của dân. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự cónăng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo, người đầy tớ của nhân dân; tạomọi điều kiện để nâng cao dân trí; thực hiện triệt để phương tram “Dân biết,dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng thời, trong nội bộ Đảng cần tích cựcchống tệ quan lieu, xa rời quần chúng. Phải dựa vào quần chúng, tạo mọi điềukiện để quần chúng tham gia có hiệu quả côgn tác xây dựng Đảng.– Trong năm 2010, tham gia tổ chức tốt Đại hội Chi bộ, Đảng bộ 2010 – 2015,các đảng viên, cán bộ tham gia thảo luận các báo cáo, văn kiện đại hội Đảngbộ các cấp đạt kết quả tốt.
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->