Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Đề án Tình hình thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Đề án Tình hình thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay

Ratings: (0)|Views: 558 |Likes:
Published by capham

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: capham on Jun 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/10/2012

pdf

text

original

 
z
TR 
ƯỜ
 NG...........................KHOA.................................

 
ĐỀ
ÁN
"Tình hình th
t nghi
p
ở 
 Vi
t Nam hi
n nay"
 
 
 
 1
L
Ờ 
I NÓI
ĐẦ
U
 Ngày nay v
ớ 
i s
phát tri
n v
ượ 
t b
c c
a khoa h
c
thu
t
đ
ã không ítt
o ra nh
ũ
ng s
nh
y v
t v
m
i m
t ,
đ
ã
đư
a nhân lo
i ti
ế
n xa h
ơ 
n n
a . Trongnh
ng n
ă
m g
n
đ
ây chúng ta
đ
ã
đạ
t
đượ 
c m
t s
thành t
u phát tri
n
c
ỡ 
v
 khoa h
c
thu
t,các ngành nh
ư
du l
ch,d
ch v
,xu
t kh
u,l
ươ 
ng th
c th
c ph
m sang các n
ướ 
c .....vv .
Đằ
ng sau nh
ng thành t
u chúng ta
đ
ã
đạ
t
đượ 
c,thìc
ũ
ng có không ít v
n
đề
Đả
ng và nhà n
ướ 
c ta c
n quan tâm nh
ư
:T
n
n h
i,l
m phát,th
t nghi
 p .....Song v
ớ 
i h
n ch
ế
c
a bài vi
ế
t mà chúng ta không th
  phân tích
t
ng v
n
đề
 
đ
ang x
y ra trong xã h
i nh
ư
hi
n nay
đượ 
c.Nh
ư
ng cól
v
n
đề
 
đượ 
c quan tâm hàng
đầ
u
ở 
 
đ
ây có l
là th
t nghi
 p .Th
t nghi
 p,
đ
ó là v
n
đề
c
th
ế
gi
ớ 
i c
n quan tâm. B
t k 
m
t qu
c gianào dù n
n kinh t
ế
có phát tri
n
đế
n
đ
âu
đ
i ch
ă
ng n
a thì v
n t
n t
i th
t nghi
 p
đ
ó v
n
đề
không tránh kh
i ch
đ
i
u là th
t nghi
 p
đ
ó
ở 
m
c
độ
th
 p haycao mà thôi.V
ớ 
i th
ờ 
i gian không cho phép chính vì th
ế
mà bài vi
ế
t này chúng tach
 
đề
c
 p
đế
n t
l
th
t nghi
 p
ở 
Vi
t Nam.Th
t nghi
 p , nó còn kéo theo nhi
uv
n
đề
 
đằ
ng sau:S
d
n
đế
n tình tr 
ng làm gi
m n
n kinh t
ế
,s
gia t
ă
ng c
a cáct
n
n xã h
i nh
ư
c
ờ 
b
c,tr 
m c
 p,làm sói mòn n
ế
 p s
ng lành m
nh,phá v
ỡ 
 nhi
u m
i quan h
.T
o ra s
lo l
ng cho toàn xã h
i . Nguyên nhân chính d
n
đế
n th
t nghi
 p là do
đ
âu ?
Đ
ó là do :Do trình
độ
h
c v
nT
l
sinh
đẻ
caoDo c
ơ 
c
u ngành ngh
không phù h
ợ 
 pDo chính sách nhà n
ướ 
c

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nguyễn Hảo liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->