Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
GP 087 03 Ghid de Proiectare a Constructiilor Pentru Tratarea Apei in Vederea Potabilizarii

GP 087 03 Ghid de Proiectare a Constructiilor Pentru Tratarea Apei in Vederea Potabilizarii

Ratings: (0)|Views: 298 |Likes:
Published by Pascal Cătălin

More info:

Published by: Pascal Cătălin on Jun 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/31/2014

pdf

text

original

 
MINISTERULTRANSPORTURILOR,CONSTRUCŢIILOR ŞlTURISMULUI
ORDINUL Nr. 647din23.10.2003pentruaprobareareglementăriitehnice„Ghid deproiectare aconstrucţiilorpentru tratareaapei învedereapotabilizării",indicativ GP087-03
înconformitate cu prevederile art. 38alin. 2 din Legeanr. 10/1995 privind calitatea înconstrucţii, cumodificărileulterioare ale art. 2 pct. 45 şi ale art.5 alin. (4) dinHotărâreaGuvernului nr.740/2003 privindorganizarea şifuncţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,Având în vedere avizul nr. 18/27.05.2003 al Comitetului Tehnic de Specialitate,Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul
ORDIN:
Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică
„Ghid de proiectare a construcţiilor pentru tratarea apei în vederea potabilizării",
indicativ GP 087-03,'elaborată de PROED S.A. - Bucureşti şi prevăzută în anexa
1
care face parte integrantă din prezentul ordin.Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în
 Monitorul Oficial al României,
Partea l.Art. 3. - Direcţia Generală Tehnică va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
MINISTRU, MIRON TUDOR MITREA
Anexa se publică în
 Buletinul Construcţiilor 
editat de Institutul Naţional de -ercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor 
 
MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR Şl TURISMULUI
GHID DE PROIECTARE A CONSTRUCŢIILOR PENTRU TRATAREA APEI ÎN VEDEREAPOTABILIZĂRIIINDICATIV GP 087-03
 Elaborat de:
PROED S.A. - Bucureşti
Director general:Responsabil lucrare:
Departamentul Tehnologia apei, transporturi, salubritate - TATS
Şef departament:
ing. Nicolae BOLCU
Şef proiect:
dr. ing. Mihai TEODORESCU
 Avizat de:
DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ - MTCT
Director general:
i
ng
. ion STĂNESCU
Responsabil de temă:
ing. Georgeta VASILACHE
CUPRINS
1.Prevederi generale........................................................................ 9
1.1.
Obiectul ghidului .............................................................. 9
1.2.
Domeniu de aplicare .......................................................11
1.3.
Utilizatori .......................................................................11l .4. Necesitatea corectării şi îmbunătăţirii calităţilor apei dinsurse naturale în vederea potabilizării ............................12l .5. Armonizarea prescripţiilor de proiectare cu normeleUniunii Europene ..........................................................17
2.Principalele scheme tehnologice din cadrul staţiilor detratarea apei.............................................................................18
2.1.
Corectarea calităţilor apei ...............................................19
2.2.
Scheme tehnologice ........................................................23
3.Proiectarea tehnologică a construcţiilor şi instalaţiilorpentru tratarea apei ..........................................................50
3.1. Coagularea şi flocularea substanţelor coloide..................50
3.1.1.
Procesul de coagulare şi floculare ........................503.1.2.Scheme tehnologice şi reactivi utilizaţi întehnica tratării apelor..............................................55
3.1.3.
Stabilirea dozelor de reactivi utilizaţi în tehnicatratării apelor..........................................................563.1.4.Proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor în carese utilizeareactivi ...............................................59
3.1.5.
Amestecul reactivilor cu apă brută.......................743.1.6.Sistemele de distribuţie a apei brute, de amesteca apei cu coagulantul şi camerele de reacţie...........753.1.7.Camerele de reacţie ..............................................78
ing. Lucian DASCĂLUdr. ing. Minai TEODORESCU
 
3.2.Proiectarea tehnologică a construcţiilor pentrudecantarea apei ............................................................... 79
3.2.1.
Date de bază......................................................... 79
3.2.2.
Procesul de decantare, alegerea tipului dedecantor şi a parametrilor de dimensionare............ 81
3.2.3.
Decantoare orizontale........................................... 87
3.2.4.
Decantoare verticale............................................. 98
3.2.5.
Decantoare radiale................................................ 98
3.2.6.
Decantoare suspensionale .................................. 101
3.2.7.
Decantoare lamelare.....................................'..... 1123.3.Proiectarea tehnologică a construcţiilor pentrudecantarea apei ............................................................. 113
3.3.1.
Date de bază ...................................................... 1133.3.2.Criterii pentru alegerea parametrilor tehnologicişi constructivi ai staţiilor de filtrare....................... 115
3.3.2.1.
Influenţa concentraţiei suspensiilor laintrarea şi ieşirea din staţia de filtrare ......... 1153.3.2.2.Alegerea naturii compoziţieigranulometrice şi grosimii stratului filtrant 117
3.3.2.3.
Viteza de filtrare şi reglajul funcţionăriifiltrelor....................................................... 1283.3.2.4.Alegerea intensităţilor şi tehnologieide spălare a filtrelor rapide.......................... 1343.3.3.Tehnica filtrării apei........................................... 1433.3.31. Filtre lente ............................................. 144
3.3.3.2.
Filtre rapide........................................... 149
3.3.3.3.
Filtre cu dublu curent............................. 167
3.3.3.4.
Filtre de construcţie specială.................. 177
3.3.3.5.
Pavilionul tehnologic şi construcţiastaţiilor de filtrare....................................... 183
3.3.3.6.
Dispoziţii, prevederi şi măsuri caretrebuie asigurate prin proiectarea, execuţia,recepţia şi exploatarea staţiilor de filtrare .. 1863.3.3.7.Principalele elemente care trebuie avuteîn vedere la execuţia staţiilor de filtrare ..... 1883.3.3.8.Principalele condiţii care trebuie avuteîn vedere la execuţia staţiilor de filtrare ..... 191
3.4.
Dezinfectarea apei......................................................... 195
3.5.
Tratarea nămolului ....................................................... 195
3.5.1.
Date privind natura şi structura nămolurilor....... 195
3.5.2.
Scheme generale de tratare a nămolului.............. 2013.6.Utilaje folosite frecvent în procesele de tratare aapei .............................................................................. 2133.7.Necesitatea reabilitării staţiilor existente de tratare aapei .............................................................................. 214
4.Principiile de proiectare a sistemului de monitorizare,automatizare, dispecerizare a staţiilor de tratare a apei ..... 2155.Asigurarea exigenţelor de calitate pentru construcţii, igienăşi sănătatea oamenilor şi refacerea protecţiei mediului........221
5.1. Condiţii tehnice şi criterii de performanţă pentruasigurarea cerinţelor de calitate.....................................2225.1.A. Rezistenţa şi stabilitatea la sarcini statice,dinamice şi seismice.............................................2225.1.B. Siguranţa în exploatare ......................................2235.1.C. Siguranţa la foc..................................................2255.1 .D. Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului.................................................226

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Marina Zara liked this
Angela Tocariuc liked this
Sirbu Madalina liked this
vincze_szilard liked this
nelucom2238 liked this
Viorel Harceag liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->