Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Fondul Monetar Internațional si relațiile sale cu România

Fondul Monetar Internațional si relațiile sale cu România

Ratings: (0)|Views: 67|Likes:
Published by Modreanu Dorinel

More info:

Published by: Modreanu Dorinel on Jun 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/13/2013

pdf

text

original

 
Fondul Monetar Internațional și relațiile sale cu România
 
1
Introducere
Fondul Monetar Internațional este o organizație ce cuprinde 185 de țări membre, înființată pentru a promova cooperarea monetară internațională, stabilitatea valutară și
acorduri valutare
sistematice, pentru a stimula creșterea economică și niveluri înalte de folosire a forței de muncă, pentru a acorda asistență financiară temporară țărilor membre, în condiții adecvate, precum și pentru a contribui la ajustarea balanței de
 
 plăți.
 
Această descriere cu greu relatează funcțiile critice pe care FMI le îndeplinește în procesul
de globalizare. Într-
adevăr, FMI este unul din principalii agenți de schimb ai economiei globale șiguvernării globale.
 
Alături de O.N.U. şi G.A.T.T., Fondul Monetar Internațional este una dintre cele mai mariconstrucţii instituţionale concepute de Statele Unite şi într 
-
o măsură mai mică de Regatul Unit alMarii Britanii, la sfârşitul celui de al doilea război mondial, și având ca obiectiv principal
promov
area unei economii mondiale sănătoase.
 
Scopul său este clar: să împiedice revenirea catastrofelor din anii ’30 (scăderea bruscă aactivităţii economice, închiderea frontierelor, manipulările monetare, venirea la putere a regimurilor 
dictatoriale), printr-u
n liberalism organizat, combinând, cu ajutorul statelor, respectul faţă dedisciplinele precise cu o cooperare internaţională puternică, în scopul de a le ajuta pe cele care seaflă în dificultate. În acest sens, FMI încurajează țările să adopte politici e
conomice solide, fiind
totodată (așa cum și numele sugerează) un fond ce poate veni în ajutorul membrilor ce au nevoie definanțare temporară pentru a redresa probleme de balanță a plăților.
 
FMI este considerată, în general, ca fiind o organizație globală,
 
dar trebuie observat căStatele Unite dețin 18,25 procente din votul board
-ului FMI sau mai exact de trei ori mai mult decâtoricare alt membru. În plus, sediul FMI este situat în Washington DC.
 
Fondul Monetar Internațional și relațiile sale cu România
 
2
1. Fondul Monetar Internațional
 
1.1 Apariția FMI
 
La începutul anilor 1940, in timpul celui de-
al doilea război mondial doi gâ
nditori auconceput aproape simultan proiecte pentru instaurarea unui nou sistem monetar
după
încetarea
ostilităț
ilor. Este vorba despre John Maynard Keynes, aflat la apogeul prestigiului sau in MareaB
ritanie si Harry Dexter White, înalt funcț
ionar al Trezoreriei Statelor Unite ale Americii.Proiectele celor doi sunt foa
rte asemănătoare: amâ
ndoi do
resc reinstaurarea stabilităț
ii
schimburilor, a convertibilității monedelor, încurajarea dezvoltării comerțului mondial, amândoi prevă
d
crearea unor organisme internaț
ionale pentru cooperarea economica si monetara intrena
ț
iuni.Astfel, FMI a fost conceput in iulie 1944 la o
conferința
a
 Națiunilor 
Unite
ț
inuta la BrettonWoods, New Hampshire,U.S.A când
reprezentanții
a 45 de guverne au stabilit de comun acord sa
 pună
bazele unei
instituții
pentru cooperare economica, proiectata pentru a evita o repetare apoliticilor economice dezastruoase ce au contribuit la marea criza din anul 1930.
Pentru ca F.M.I. să
-
şi înceapă activitatea era nevoie de acordul unui număr 
 
de ţări ale căror cote de participare la capitalul F.M.I. să însumeze cel puţin 65% din acesta. Această cerinţă a fostrealizată
 
la 27 noiembrie 1945, când statutul Fondului a fost semnat şi ratificat de 29 de guvernetotalizând 80% din cotele părţi, ceea ce a permis intrarea în vigoare a acordului F.M.I. Activitateaoficială a F.M.I. a început la 1 martie 1947 şi primul său exerciţiu financiar s
-a încheiat la 30 iunie1947.
FMI are două categorii de
membri:
 
membri originari
 
sunt considerate acele ţări care auratificat acordul de creare a FMI până la intrarea lui în vigoare;
alţi membri
sunt socotite toate
celelalte ţări care au aderat la FMI după intrarea în vigoare a acordului. Această delimitare amembrilor FMI are, în principal, caracter onorific, dar uneori se ţine cont de acest lucru îndesfăşurarea activităţii Fondului. Numărul ţărilor membre ale FMI a crescut rapid, de la 29 de ţări în anul 1945, la 125 în1973, 151 în 1989 şi 184 de ţări membre în anul 2004.
1.2. Organizarea și obiectivele FMI
 
F.M.I. este condus în mod oficial de Consiliul Guvernatorilor. Consiliul de Guvernare
 – 
incare fiecare tara membra este repreze
ntata, este cea mai mare autoritate in cadrul FMI, se întrunește
 
Fondul Monetar Internațional și relațiile sale cu România
 
3
anual odată cu Întâlnirea Anuală
 
a FMI si a Băncii Mondiale. Fiecare stat membru stabilește unguvernator ( de obicei ministrul de finanțe sau președintele Băncii Centrale)si un guvernator 
al
ternativ. Guvernatorii decid asupra problemelor importante, cum ar fi creşterea capitalului
Fondului, aderarea de noi membrii sau acordarea drepturilor speciale de tragere.
Probleme cheie cu privire la sistemul monetar internațional sunt luate in considera
re de 2 oripe an intr-un comitet al Guvernatorilor numit
Comitetul Financiar Monetar International
(CMFI). Un comitet comun al Consiliului de Guvernator si al Băncii Mondiale raportează
Guvernatorilor
schimbările
de politica monetara si alte probleme ce privesc tarile in curs dedezvoltare.
Deciziile politice curente sunt luate de către Consiliul Executiv, căruia guvernatorii îideleagă aplicarea politicii F.M.I. Acest consiliu este compus din 24 de directori executivi care seîntâlnesc cel puţin de trei ori pe săptămână.
Întâlnirile au loc la sediul
organizației
in WashingtonD.C. Principalele state membre au
reprezentanți
in acest consiliu in mod permanent, celelalte 16locuri fiind alese pe termen de 2 ani de grupuri de state. Spre deosebire de alte
instituții
de acest gencare folosesc principiul - fiecare stat are un vot
 – 
in cadrul FMI votul
fiecărui
stat este
 proporțional
 cu
mărimea
capitalului
vărsat. Consiliul executiv își
alege un
 președinte
si unul sau doua ajutoaredirecte pentru acesta dintre proprii membri. Acesta conduce afacerile FMI sub directivele întreguluiconsiliu pe care îl
 prezidează
.
Cele cinci ţări cu cea mai mare cotă de participare – 
S.U.A., Marea Britanie, Germania,
Franţa şi Japonia – 
au dreptul la câte un director permanent fiecare.
Cel mai important organism care trasează politica F.M.I. este Comitetul Interimar, a cărui președinție
 
este asigurată prin rotaţie.
Comitetul interimar 
 
a fost înfiinţat în anul 1974 ca un organconsultativ compus din 24 membri, care dă avize şi face rapoarte către Consiliul guvernatorilor pe probleme privind gestionarea şi adaptarea sistemului monetar internaţional.
 La nivelul FMI sunt organizate
departamente geografice
(Africa, Asia-Pacific, Europa,
Orientul Mijlociu, Emisfera Occidentală) şi
depar 
tamente funcţionale şi servicii speciale
 
(Departamentul de finanţe publice, Departamentul juridic, Institutul FMI, Departamentul monetar şivalutar, Departamentul de studii, Departamentul de statistici şi Departamentul de trezorerie).
 Articolul I din Acord
ul FMI stabileşte principalele responsabilităţi
ale FMI:
 
 promovarea cooperării monetare internaţionale;
 
facilitarea expansiunii şi creşterii echilibrate a comerţului internaţional;
 
 
promovarea
stabilităţii cursurilor de schimb;
 
furnizarea de asistenţă în scopul creării unui sistem multilateral de plăţi;

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->