Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Test Cultura Civica Vii

Test Cultura Civica Vii

Ratings:
(0)
|Views: 318|Likes:

More info:

Published by: Vasilencu Mihai Gabriel on Jun 27, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/19/2015

pdf

text

original

 
TEST DE EVALUARE INI
ł
IAL
Ă
 Anul
ş
colar 2011-2012Disciplina CULTURA CIVIC
Ă
 Clasa a VII-aNumele si prenumele elevului: ________________________________Data sus
Ń
inerii testului: ________________
Pentru rezolvarea corect
ă
a tuturor cerin
Ń
elor din Partea I si din Partea a II-a se acord
ă
90 de puncte.Din oficiu se acord
ă
10 puncte.
Timpul efectiv de lucru este de 45 minute.PARTEA I________________________________________________________ ______________________
A. Citi
Ń
i cu aten
Ń
ie urm
ă
torul text:
 În
 Ń 
elesul cet 
ăŃ 
eniei este legat de un anumit context social
 ş
i istoric. Cet 
ăŃ 
eanul a fost definit mai întâi prin raportarea la statul-cetate, apoi la stat 
 ş
i la statul-na
 Ń 
iune, ap
ă
rut în epoca modern
ă
. În zilele noastre sevorbe
 ş
te despre cet 
ăŃ 
enia european
ă
 
 ş
i despre cea mondial
ă
“statului global” (lumea globalizat 
ă
de ast 
ă
 zi).Con
 Ń 
inutul cet 
ăŃ 
eniei a dep
ăş
it treptat aspectul apartenen
 Ń 
ei legale la un stat, înglobând drepturile
 ş
ilibert 
ăŃ 
ile bazate pe principii universale, exprimate în documente referitoare la drepturile omului.
1.
 
Preciza
Ń
i, pe baza textului, când a ap
ă
rut statul-na
Ń
iune.
3 puncte
 2.
 
Preciza
Ń
i, pe baza textului, unde sunt exprimate drepturile
ş
i libert
ăŃ
ile cet
ăŃ
enilor.
3 puncte
 3.
 
Da
Ń
i exemple de dou
ă
drepturi ale omului sau cet
ăŃ
eanului.
3 puncte
 4.
 
Explica
Ń
i în cuvinte proprii semnifica
Ń
ia termenului
cet 
ăŃ 
enie european
ă
.
3 puncte
 B. Încercui
Ń
i r
ă
spunsul corect pentru fiecare dintre enun
Ń
urile urm
ă
toare:
4 pct x 5 = 20 puncte
 1. Orice fiin
Ńă
uman
ă
are dreptul la:a. via
Ńă
b. libertate c. securitate personal
ă
d. toate trei2. În România au drept de vot cet
ăŃ
enii cu vârsta de:a. peste 20 de ani b. peste 35 de ani c. peste 18 ani d. peste 25 de ani3. Forma de guvern
ă
mânt numit
ă
republic
ă
este condus
ă
de:a. rege b. pre
ş
edinte c. Biseric
ă
d. Principe4. Într-o societate democratic
ă
rolul primarului este:a. de a controla cet
ăŃ
enii b. de a numi membrii Consiliului local c. de a se afla în slujbacomunit
ăŃ
ii care l-a ales d. de a stabili bugetul
Ńă
rii5. Pre
ş
edintele României este ales de c
ă
tre:a. cet
ăŃ
enii cu drept de vot b. Parlament c. guvern d. ArmataC. Citi
Ń
i cu aten
Ń
ie afirma
Ń
iile de mai jos
ş
i nota
Ń
i în dreptul fiec
ă
rei afirma
Ń
ii dac
ă
este adev
ă
rat
ă
sau fals
ă
:1. România este stat membru al Uniunii Europene.
3 puncte
 2. Comuna este o unitate administrativ-teritorial
ă
.
3 puncte
 3. În România presa nu este liber
ă
.
3 puncte
 4. Într-un sistem democratic puterile în stat sunt separate.
3 puncte
 5. Familia este un grup politic.
3 puncte
 6. În România Pre
ş
edintele de
Ń
ine putere absolut
ă
.
3 puncte
 

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
ica24 liked this
1 hundred reads
Catalina Daniela liked this
Anamaria Ciobanu liked this
Ioana Lese liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->