Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Domnica Petrovai Comportamentepozitive GHID COPII

Domnica Petrovai Comportamentepozitive GHID COPII

Ratings: (0)|Views: 0|Likes:

More info:

Published by: Ramona Emiliana Boroianu on Jun 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2012

pdf

text

original

 
Cum îi inv
ăţă
m pe copii comportamente « pozitive » ?Ghid pentru p
ă
rin
ţ
i
Domnica Petrovai - Psiholog
Ce v
ă
ofer
ă
bru
ş
ura ?
Ca p
ă
rinte v
ă
confrunta
ţ
i adesea cu situa
ţ
ii în care este nevoie s
ă
îi înv
ăţ
a
ţ
i pe copiii d-voastr 
ă
diversecomportamente. Unele sunt comportamente noi pentru copil cum ar fi, s
ă
se spele pe din
ţ
i, s
ă
m
ă
nâncecu tacâmurile, s
ă
î
ş
i fac
ă
temele, s
ă
respecte o regul
ă
cum ar fi curâ
ţ
enia în camera lui. Altele suntcomportamente pe care d-voastr 
ă
ca p
ă
rinte v
ă
dori
ţ
i s
ă
le cre
ş
te
ţ
i frecven
ş
a cum ar fi s
ă
citeasc
ă
, s
ă
 salute sau s
ă
spun
ă
« mul
ţ
umesc » când prime
ş
te ceva.În alte situa
ţ
ii, ca p
ă
rinte v
ă
dori
ţ
i s
ă
elimina
ţ
i sau s
ă
reduce
ţ
i o serie de comportamente ale copilului.Comportamente cum ar fi, î
ş
i love
ş
te sora/fratele, î
ş
i uit
ă
caietele la
ş
coal
ă
, întârzie, folose
ş
te unlimbaj vulgar fa
ţă
de al
ţ
i copii sau adul
ţ
i, î
ş
i las
ă
hainele murdare prin cas
ă
 
ş
i multe altele. Cusiguran
ţă
ave
ţ
i o list
ă
cu astfel de comportamente.Pentru toate aceste comportamente d-voastr 
ă
ca p
ă
rinte a
ţ
i încercat cu siguran
ţă
s
ă
aplica
ţ
i o serie demetode. În timp, a
ţ
i constatat c
ă
unele dintre ele au func
ţ
ionat, altele mai pu
ţ
in.
De ce nu func
ţ
ioneaz
ă
unele metode pe care le aplic
ă
m ?
O metod
ă
foarte frecvent
ă
de înv
ăţ
are sau modificare a unui comportament al copilului utilizat
ă
de p
ă
rin
ţ
i este informa
ţ
ia. De câte ori nu a
ţ
i spus copilului
« F 
ă
cur 
ăţ 
enie
» sau «
 F 
ă
-
 ţ 
i temele
» sau
« Fiicuminte
» ? De câte ori aceste mesaje au schimbat comportamentul copilului ? Ca p
ă
rinte observa
ţ
i c
ă
 uneori simpla afirmare a unei dorin
ţ
e sau necesit
ăţ
i nu îl face pe copil s
ă
î
ş
i modifice comportamentul.Sau se întâmpl
ă
s
ă
spunem copilului ce s
ă
nu fac
ă
«
nu te bate
», «
nu arunca hârtiile pe jos
», «
nu fiiobraznic », « nu vorbi urât 
».
Ş
i în aceast
ă
situa
ţ
ie p
ă
rin
ţ
ii observ
ă
c
ă
metoda nu func
ţ
ioneaz
ă
în celemai multe dintre situa
ţ
ii.De ce se întâmpl
ă
acest lucru?O prim
ă
explica
ţ
ie pe care psihologia ne-o ofer 
ă
este faptul c
ă
informa
ţ
ia singur 
ă
nu schimb
ă
 comportamentul.
 
Ori cât de mult am vorbi
ş
i am spune copilului ce s
ă
fac
ă
sau ce s
ă
nu fac
ă
observ
ă
m
 
c
ă
nu se produc schimb
ă
rile pe care ni le dorim. Copilul ca
ş
i adultul are nevoie de timp, de metode
ş
ide mult exerci
ţ
iu pentru a înv
ăţ
a un comportament. Nu este suficient s
ă
 
ş
tim ce comportament vrem s
ă
 form
ă
m pentru a
ş
i realiza acel comportament. S
ă
ne gândim la noi ca adul
ţ
i, cu siguran
ţă
fiecaredintre d-voastr 
ă
ave
ţ
i o list
ă
de comportamente pe care dori
ţ
i s
ă
le schimba
ţ
i la d-voastr 
ă
 
ş
i înc
ă
nu a
ţ
ireu
ş
it s
ă
face
ţ
i acest lucru. Si copiii au acelea
ş
i dificult
ăţ
i ca
ş
i noi !O alt
ă
explica
ţ
ie pe care studiile de psihologie ni le ofer 
ă
este cea legat
ă
de feedback-ul negativ. Astaînseamn
ă
c
ă
dac
ă
nu se spune ce nu am f 
ă
cut bine acest lucru nu ne ajut
ă
s
ă
ne schimb
ă
mcomportamentul. Când un adult îi spune unui copil « nu
ţ
i-ai f 
ă
cut temele bine ! » sau când îi spune« ai gre
ş
it ! », « e
ş
ti obraznic
ş
i neascult
ă
tos ! » copilul nu
ş
tie ce a f 
ă
cut bine din comportamentul lui
ş
i ce mai are de schimbat !Atât adul
ţ
i cât
ş
i copii î
ş
i schimb
ă
comportamentul cât li se ofer 
ă
un feedback pozitiv «
ai colorat  foarte frumos casa »
sau «
apreciez modul cum
 ţ 
i-ai aranjat c
ă
 ţ 
ile în raft 
» decât unul negativ. Neeste mult mai util s
ă
ni spune ce am realizat dintr-o sarcin
ă
sau ac
ţ
iune decât s
ă
ni se spun
ă
ce nu amrealizat sau ce mai avem de realizat. Când oferim feedback negativ
« camera ta arat 
ă
tot dezordonat 
ă
» sau «
nu
 ţ 
i-ai f 
ă
cut toate temele a
 ş
a cum trebuia
» copilului îi este dificul s
ă
 
ş
tie ce arealizat bine din activitate
ş
i ce mai are de îmbun
ăţăţ
it.
Care sunt beneficiile aplic
ă
rii unor metode de disciplinare eficiente?
Bro
ş
ura de fa
ţă
v
ă
prezint
ă
câteva principii
ş
i metode prin care d-voastr 
ă
ca p
ă
rinte îl pute
ţ
i ajuta pecopilul d-voastr 
ă
în înv
ăţ
area
ş
i men
ţ
inerea unor comportamente
ş
i eliminarea sau reducerea altor comportamente, problematice.
 
Disciplinarea îl înva
ţă
pe copil responsabilitatea propriului comportament.Disciplinarea îl înva
ţă
pe copil auto-controlul 
ş
i auto-disciplinarea.Disciplinarea previne apari 
ţ 
ia saumen
ţ 
inerea problemelor decomportament.Disciplinarea este o metod 
ă
de înv 
ăţ 
are
ş
i nu de pedeaps
ă
Cel mai frecvent termen asociat cu înv
ăţ
area decomportamente este cel de disciplinare sau de controlcomportamental. Disciplinarea copiilor reprezint
ă
 unul dintre cele mai importante roluri pe care le are p
ă
rintele si probabil
ş
i cea mai dificil dintre ele.Disciplinarea eficient
ă
din cadul familiei este forma prin care copiii înva
ţă
comportamente pozitive pentrutot restul vie
ţ
ii. Îl ajut
ă
pe copil s
ă
creasc
ă
 
ş
i s
ă
sedezvolt
ă
într-un mod echilibrat
ş
i s
ă
n
ă
tos din punctde vedere emo
ţ
ional
ş
i social. Disciplinarea eficace
ş
i pozitiv
ă
îl înv
ăţă
pe copil comportamente pozitive
ş
inu este o metod
ă
de „supunere” a copilului la regulileimpuse de adult. Pedeapsa nu face decât s
ă
elimine
 
 pentru moment un comportament, îns
ă
nu îl înva
ţă
pecopil cum s
ă
realizeze comportamentul în parametriiaccepta
ţ
i. Pedeapsa este o modalitate de atac la persoan
ă
 
ş
i este o form
ă
de abuz.
O disciplinare eficient
ă
începe întotdeauna cu dezvoltarea încrederii în sine a copilului.Cum încuraj
ă
m ca p
ă
rin
ţ
i dezvoltarea încrederii în sine?
Orice moment în care vreau s
ă
îl înv
ăţ
pe copil un comportament este bine s
ă
înceap
ă
cu ce
ş
tie dejacopilul, care sunt resursele lui mentale, sociale sau emo
ţ
ionale în acel moment. Dezvoltarea încrederiiîn sine a copilului este baza oric
ă
rui proces de înv
ăţ
are
ş
i mai ales a înv
ăţă
rii de comportamente. Cândv
ă
propune
ţ
i ca p
ă
rinte s
ă
îl înv
ăţ
a
ţ
i pe copilul d-voastr 
ă
un comportament gândi
ţ
i-v
ă
în primul rând lamodul în care vorbi
ţ
i cu copilul
ş
i ce mesaje îi trasmite
ţ
i copilului.Cum
 
 pute
ţ
i face acest lucru ?
 
Prin focalizarea pe aspectele pozitive ale copilului.
« Bravo ! Ai reu
 ş
it !»
 
Prin aten
ţ
ia acordat
ă
progreselor f 
ă
cute de copil
ş
i a aspectelor pozitive ale situa
ţ
iei. “
 Apeciezmodul în care ai rezolvat …”
 
 
Prin acceptarea diferen
ţ
elor individuale – fiecare copil înva
ţă
diferit un comportament
ş
ireac
ţ
ioneaz
ă
diferit într-o situa
ţ
ie.
“M 
ă
bucur când tu …”
 
Prin încrederea zilnic
ă
pe care i-o acorda
ţ
i.
 
Prin a
ş
tept
ă
ri realiste fa
ţă
de copil, a
ş
tept
ă
ri adaptate nevoilor 
ş
i poten
ţ
ialului lui dedezvoltare.
“Sunt mândru/ 
ă
când …”
 
Prin evitarea compara
ţ
iilor 
ş
i a competi
ţ
iei dintre copii.
“Pentru mine e
 ş
ti special!”
Pentru a con
ş
tientiza mai des calit
ăţ
ilecopilului d-voastr 
ă
v
ă
propunem un micexerci
ţ
iu. Realiza
ţ
i un calendar sau o agend
ă
 în care pe o perioad
ă
pe 10 zile nota
ţ
icalit
ăţ
ile, comportamentele, aspectele positivesau lucrurile pe care le le observa
ţ
i la copiluld-voastr 
ă
! Acest exerci
ţ
iu v
ă
va ajuta s
ă
 observa
ţ
i acele comportamente pozitive pecare uneori le ignor 
ă
m sau le uit
ă
m când negândim la copilul nostru. Ve
ţ
i constata dup
ă
 acest exerci
ţ
iu cât de multe lucruri grozaveface sau
ş
tie copilul d-voastr 
ă
!
 
1 Imi spune « multumesc » de fiecare dat
ă
când îiofer ceva. A adunat juc
ă
riile dup
ă
ce s-a jucat cu ele.S-a bucurat când a ascultat muzica preferat
ă
  A citit o poveste.2 ………………………………………………………..3 ………………………………………………………..4 ………………………………………………………..5 ………………………………………………………..6 ………………………………………………………..7 ………………………………………………………..8 ………………………………………………………..9 ………………………………………………………..10………………………………………………………..
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->