Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kepercayaan Dan Agama Masyarakat Melayu Tradisional Di Tanah Melayu

Kepercayaan Dan Agama Masyarakat Melayu Tradisional Di Tanah Melayu

Ratings:
(0)
|Views: 40|Likes:
Published by Adib Emir Shafiq

More info:

Published by: Adib Emir Shafiq on Jun 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2013

pdf

text

original

 
Kepercayaan dan Agama masyarakat Melayu Tradisional di Tanah Melayu
Masyarakat Melayu tradisional di Tanah Melayu sebelum kedatangan Barat mengamalkanpelbagai bentuk agama dan kepercayaan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Bincangkan
Pengenalan
 
Amalan agama dan kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat Melayu tradisional di TanahMelayu membuktikan bahawa masyarakat Melayu ketika itu sudah memiliki tamadun yangtinggi.
• Kepercayaan masyarakat Melayu pada peringkat awalnya berbentuk animisme. Ia
kemudiannyaberkembang dengan meluas kepada kepercayaan agama Hindu dan Buddha. Bagaimanapunkepercayaan ini mula merosot apabila Islam tersebar meluas di kalangan masyarakat Melayu.
Isi-isipenting
 
Kepercaya ananimisme
• Kepercayaan animisme meru
pakan bentuk kepercayaan paling awal sebelum kehadiran agamalain. kepercayaan ini berhubung kait dengan alam semula jadi.
• Mereka percaya semua benda di dalam dunia ini mempunyai roh atau semangat yang
mempengaruhi kehidupan manusia sama ada baik atau buruk.
• Roh atau semangat ini perlu dipuja agar membawa kebaikan dan menambahkan rezeki.
Keadaan ini telah mempengaruhi kehidupan mereka kerana terdapatnya aktiviti-aktiviti memujapantai atau semangat padi bagi menjamin keselamatan dan menambahkan hasil padi.
• Dengan ini timbullah konsep pantang larang, adat istiadat, undang
-undang, kebudayaan dansebagainya. Bagi memuja semangat ini lahirlah tarian,nyanyian,drama,muzik ,unsurmainan,mentera,adat menanam,adat kematian dan sebagainya yang ada hubungan dengankepercayaan itu.
• Kemunculan unsur budaya seperti tarian,nyanyian,unsur mainan dan sebagainya sebenarnya
berasaskan kepada kepercayaan kuasa ghaib seperti memuja semangat padi,hantu laut dansebagainya. unsur ini menjadi hiburan dan mainan yang pada asalnya merupakan upacara yangberkaitan dengan kuasa ghaib. Contohnya Main Puteri, Main Dewa, memutus ubat dansebagainya.
• Berkaitan dengan unsur mainan dan tarian tadi maka lahirlah upacara jampi serapah yang
betujuan untuk melindungi permainan daripada segala bencana dan menghalau jin dan hantudaripada menggangu persembahan. Setiap persembahan ada peraturan dan pantang larang keranaasal usul sesuatu jenis persembahan selalunya dihubungkait dengan kuasa ghaib.
• Dengan wujudnya pelbagai kepercayaan terse
but maka wujud satu golongan masyarakat yangdihubungkaitkan dengan upacara-upacara pemujaan seperti dukun,tabib,pawang,nenek kebayandan sebagainya yang bertanggungjawab memulih diri seseorang yang dipercayai disampuk atauhilang semangat.
• Terdapat juga
bentuk kepercayaan terhadap roh orang yang sudah mati. Mereka percayaindividu yang semasa hidupnya mempunyai kuasa hebat apabila mati akan tetap memberiperlindungan. Berdasarkan kepercayaan inilah masyarakat tempatan memuja roh si mati agardapat member perlindungan.
 
AgamaHindu-Buddha
 
• Pengaruh agama Hindu pula dikatakan tersebar sejak abad ke 6 lagi yang dibawa oleh
pedagang India. Penyebaran agama ini berkembang pesat apabila kedatangan golongan Brahmindan penerimaan agama ini oleh golongan pemerintah.
• Ajaran ini diterima oleh pemerintah kerana agama ini berpegang teguh kepada konsep
Dewaraja iaitu raja adalah tuhan dibumi yang sekaligus memperkukuhkan kedudukan rajasebagai pemerintah.
• Sebagai contoh, terdapat dua buah kerajaan Hindu di Tanah M
elayu iaitu kerajaan Langkasukadan kerjaaan Kedah Tua. Disamping itu terdapatnya penyembahan Dewa Siva dan Vishnu, yangdapat dilihat daripada pembinaan Candi Bukit Batu Pahat dan Candi Bukit Pendiat di LembahBujang, Kedah.
• Agama Buddha pula turut ters
ebar di kalangan masyarakat tempatan dan ia mempunyaipertalian dengan agama Hindu. Ini disebabkan agama ini mengalami pengubahsuain denganunsur-unsur agama Hindu
• Agama ini diasaskan oleh Sidharta Gautama di India. Agama ini melarang manusia melakukan
kekejaman kerana ia tidak mendatangkan sebarang kebaikan.
• Ajaran agama Buddha ini mudah diterima kerana anggapan mereka bahawa pengasas agama
Buddha merupakan penjelmaan kembali salah satu daripada Dewa Hindu. Dengan inimasyarakat tempatan mula menganuti pencampuran agama Hindu dan Buddha.
• Sesungguhnya agama Hindu dan Buddha telah meninggalkan kesan yang besar terhadap
masyarakat tempatan dari aspek keagamaan,pemerintahan,pentadbiran,kesusasteraan dan bahasa.
• Dari segi pemerintahan konsep raja mula di
gunakan. Amalan pertabalan di raja mempunyaikaitan dengan unsur Hindu-Buddha yang disempurnakan oleh golongan Brahmin. Sehubungandengan itu lahirlah konsep dewaraja, unsur kesaktian,mitos dan lagenda untuk memperkukuhkankedudukan raja.
• Contoh yang lai
n dapat dilihat dalam bidang kesusasteraan dimana masyarakat tempatan mulaterpengaruh dengan epic Ramayana dan Mahabharata yang kemudiannya lahirlah bentuk penceritaan lisan,mitos dan teater seperti wayang kulit.
Agama Islam
 
• Kedatangan agama Islam pada
abad ke 7 telah menghakis sebahagian amalan kepercayaanHindu Buddha yang telah lama bertapak di Tanah Melayu
• Agama Islam disebarkan oleh golongan pedagang dan pendakwah Islam dari Asia Barat.
 
• Ajaran Islam menekankan dua aspek penting iaitu Akidah dan
Syariah. Akidah ialahkepercayaan seluruh jiwa raga terhadap keEsaan Allah manakala syariah merupakanperundangan dan hukum Islam berdasarkan Al Quran dan Hadis.
• Ajaran Islam berlandaskan kepada lima Rukun Islam dan enam Rukun Iman yang wajib
diketahui oleh penganutnya.
• Kedatangan agama Islam telah membawa perubahan yang besar dalam politik, perundangan,
ekonomi, dan budaya masyarakat Melayu.
• Dari segi politik jelas dapat dilihat dengan penggunaan gelaran pemerintah iaitu raja telah
digantikan dengan gelaran sultan. Malahan sultan dianggap sebagai ketua agama Islam. Segalaupacara rasmi didahului dengan doa. Pemimpin agama merupakan penasihat sultan dalam hal-halmengenai hukum syarak atau hal berkenaan dengan agama Islam.
• Dari segi perundangan huku
m syarak digunakan berpandukan al-Quran dan al-Hadis
• Dalam aspek perniagaan, Islam mengharamkan riba dan menggalakkan umatnya mencari rezeki
 
 
yang halal.
• Disamping itu amalan zakat dan fitrah sedikit sebanyak telah membantu golongan yang kurang
berkemampuan untuk menjalani kehidupan
• Dari segi sosial pula wujudnya semangat jihat bagi memilihara kesucian agama Islam daripada
penjajahan Barat. Malah Islam menggalakkan umatnya sentiasa bersyukur dengan kurniaanAllah.
• Dari segi adat pula didapati terdapa
t pengubahsuaian daripada unsur Hindu-Buddha kepadaunsur keislaman seperti perkahwinan,adat turun tanah,melenggang perut,berkhatan dansebagainya.
• Adat bercukur dimulakan dengan berzanji dan marhaban iaitu bacaan mengenai kisah kelahiran
dan kebesaran nabi Muhammad. Upacara ini diakhiri dengan bacaan tahlil dan doa selamatsebagai mengucap syukur kepada Allah.
• Pada peringkat awal Islam, pengajian al
-Quran menjadi asas kepada system pendidikan awalketika itu. Disamping itu mereka belajar sembahyang dan fardu ain. Biasanya mereka belajar disekolah pondok 
Penutup
 
• Walaupun terdapat pelbagai bentuk kepercayaan di kalangan masyarakat tempatan, namun
amalan animisme tetap subur dan terus dipercayai.
• Penyebaran agama Hindu
-Buddha serta Islam telah memberi kesan yang besar dalamkehidupan masyarakat Melayu terutamanya dalam aspek kesenian.
• Kedatangan Barat telah menambahkan lagi agama masyarakat di Tanah Melayu iaitu agama
Kristian.
Sejauh manakah pengaruh Hukum Kanun Melaka ke atas undang-undang yang terdapat di negeri-negeri Melayu yang lain.
 PENDAHULUAN.1. Undang-undang terbahagi kepada dua iaitu undang-undang bertulis dan tidak bertulis.2. Undang-undang bertulis yang diamalkan di negeri-negeri Melayu berasaskan Hukum Kanun Melakatetapi menggunakan nama yang berbeza-beza di setiap negeri.3. Contoh Undang-undang Pahang, Undang-undang Johor dan Undang-undang Kedah, manakalaUndang-undang Laut dan Undang-undang 99 Perak tidak dipengaruhi oleh Hukum Kanun Melaka.ISI1) Undang-undang Melaka.Terbahagi kepada dua iaitu Undang-undang Laut Melaka dan Undang-undang Darat / Hukum KanunMelaka yang ditulis pada zaman pemerintah Sultan Muzaffar Shah dan dilengkapkan zaman SultanMahmud Shah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->