Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Becketsbestrecipes Glossary

Becketsbestrecipes Glossary

Ratings: (0)|Views: 11|Likes:
Published by becketsbest

More info:

Published by: becketsbest on Jun 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2012

pdf

text

original

 
 
¡ Gotqraf`~ 24=2* Bigki~wBiw~* Biw~ Rigatiw
 
BIW^ RIGATIW
Fhowwmrq
mgore w}ymw` * w`mtin haki mgore vae~ir w}ymw` yt ~o =9 gj ae namji~ir va~` niithq*ranfin friie wkae men ormefi chiw`%mnna~asiw * cor haw~ oc tirja~~in mnna~asi men ~`i gorriwtoenaef I eyjbirw wii Fhowwmrq(mnna~asiw!mn|yka bimew * em~asi ~o G`aem rinnaw`*brove bimew va~` m wyb~hi wvii~ chmsoyr ywin ae wmsoyrq naw`iw men mri ae wvii~ tritmrm~aoew ae G`aem menLmtme% Mhwo jmni ae~o m tmw~i% O~`ir bime smrai~aiw< bhmgk borho~~a gmeeihhaea grmebirrq cmsm chmfiohi~ Frim~ Eor~`ire friieA~mhame friie kaneiq hajm tae~o rin v`a~i (emsq! qihhov vmpmfmr*mfmr * ~mw~ihiww v`a~i tovnir nirasin croj wimviin ywin mw m sifi~mrame fihhaef mfie~ mh~irem~asi ~o fihm~aeimïoha * fmrhag jmqoeemawi; mhwo m Trosieæmh oc tomg`in wmh~ gon to~m~oiw men sifi~mbhiw v`ag` aw wirsin va~` ~`m~ jmqoeemawim hm joni * Crieg` cor "ae ~`i joni oc" niwgrabaef `ov m naw` aw tritmrin% Ae Mjiragm agi grimj va~` taim h&mefhmawi * boahin men wirsin va~`oy~ wmygimh nie~i * gookin oehq ~ahh carj ~o ~`i ba~i (ywymhhq oc tmw~m!mjmenaei * fmreaw`in va~` mhjoenwMrbrom~` wjokai * orafaemhhq croj Myg`ja~`ai m wjmhh caw`aef sahhmfi ~`rii jahiw eor~` oc Mrbrom~` by~ ~`i caw`irjie josin nove m~ ~`i w~mr~ oc ~`i24~`G% M `mnnogk aw `imnin ghimein men nrq wmh~in osireaf`~ ~`ie `yef ~o nrq% A~ aw ~`ie wjokin m~ `af` `im~ osir m `mrnvoon cari%mrrovroo~ * tovnirin roo~ oc me Mjiragme thme~ oc ~`i wmji emji; w~mrg` ywin cor ~`agkieaef wmygiw himsaef ~`ij ghimr mw ottowin ~o ~`i otm}yihook croj gorechoyr mwtag * ghimr lihhq jmni croj ~`i gookin lyagiw oc jim~ or g`agkiemy frm~ae * gookin coon gosirin va~` m wmygi men/or by~~ir wtraekhin va~` gryjbw or frm~in g`iiwi men brovein yenir m frahh bmae*jmrai * Crieg` cor noybhi boahir  bmki bhaen * witmrm~i bmkaef oc tmw~rq ae m chme naw` oc~ie viaf`~in va~` woji~`aef (if girmjag bmhhw! bmkaef tovnir * rmawaef mfie~ v`ag` goe~maew bmkaef wonm (bagmrboem~i oc wonm! thyw me mgan ywymhhq grimj oc ~mr~mr (~mr~mrag mgan! ywin ae rigatiwva~`oy~ mgan ae ~`i o~`ir aefrinaie~w v`ag` w~mr~ rimg~aef v`ie vi~ (wo `msi ~o bi bmkin wooe mc~ir japaef va~` o~`ir aefrinaie~w!;~`i rm~ao aw ~vo tmr~w grimj oc ~mr~mr ~o oei tmr~ wonayj bagmrboem~i thyw oc~ie m wjanfie oc wmh~ bmkaef wonm * meo~`ir emji cor wonayj bagmrboem~i; a~ rimg~w va~` me mgan ae o~`ir aefrinaie~w (if qof`yr~! ~o tronygi bybbhiw oc gmrboe naopaniv`ag` iptmen nyraef gookaef men wo haf`~ie ~`i noyf`% bmhwmjag * A~mhame saeifmr; ~`i orafaemh tronyg~ aw mfin men trogiwwin cor m~ himw~ =2 qimrw aw voenircyh men gow~w `yenrinw oc toyenw m bo~~hi;~`i gojjirgamh frmni aja~m~aoe aw jmni oc vaei saeifmr va~` gohoyraef gmrmjih men woji~ajiw ~`agkieirw haki fymr fyj or gorechoyr% va~` eo mfiaefBmrbmrq nygk * wii nygk  bmrnaef * gosiraef jim~ or toyh~rq va~` bmgoe ~o trisie~ a~ nrqaef oy~ nyraef gookaef bmroe * ~`i hmrfiw~ romw~aef loae~ oc biic goewaw~aef oc wmnnhi men `aen}ymr~irw bmwjm~a ragi * hoef*frmae ey~~q chmsoyr ragi orafaemhhq frove ae ~`i @ajmhmqme coo~`ahhw ae Aenam% biwme * Aename choyr croj froyen nrain g`agktimw ywin mw m ~`agkieir men ae noyf`w men eoonhiw biyrri jmeaá * woc~iein by~~ir gojbaein va~` me i}ymh mjoye~ oc choyr ywin cor ~`agkieaef wmygiw biyrri eoar * by~~ir gookin ~ahh brove japin va~` m civ nrotw oc saeifmr woji~ajiw va~` ~`i mnna~aoe oc gmtirw men tmrwhiq men toyrin oe wkm~imen iffw gogo~~i bagmrboem~i oc wonm ‗ wii bmkaef wonm bah~oef * mar*nrain gyrin jim~ w~ratw (biic or fmji! wajahmr ~o by~ bi~~ir ~`me Mjiragme biic lirkq by~ goewanirin caeir  baw}yi * ~`agk woyt jmni oc tyriin wimcoon men grimj% bhmeg` * rmv sifi~mbhiw braichq boahin ae vm~ir; oc~ie ~`ie "w`ogkin" a%i% thyefin ajjinam~ihq men braichq ae~o agin vm~ir ~o w~ot ~`i gookaef trogiww men triwirsi gohoyr men gryeg`% bhme}yi~~i * simh toyh~rq or rmbba~ w~iv ae m grimjq wmygi boahin bmbq * me ohn naw` oc wyi~ tynnaef boahin va~` ey~jif rmawaew men gaeemjoe bhaen bmkaef * bmkaef tmw~rq cor chmew or ~mr~w bicori mnnaef ~`i ~ottaef% A~ aw ywymhhq noei ae ~`i chme ~ae ~`i bmwi tragkin wisirmh ~ajiw va~` m corkmen woji gookw viaf`~ nove ~`i tmw~rq bq ty~~aef oe bmkaef tmtir gosirin va~` nrain bimew or ~aeq jmrbhiw (wohn mw girmjag bmkaef bimew! ~`oyf` a~ aw wihnoj eigiwwmrq bmkaef aw ywymhhq ae m 244´G osie cor mboy~ 74 jaew v`ie ~`i tmw~rq w`oyhn bi ~yreaef whaf`~hq brove% bhom~ir * `irraef womkin ae braei men wjokin (hiww ~`me m kattir!
 
 ¡ Gotqraf`~ 24=2* Bigki~wBiw~* Biw~ Rigatiw
 
2Bojbmq nygk * wye*nrain byjjmhoi caw` bormfi * m bhyi*chovirin thme~ va~` `marq himsiw ~`m~ ~mw~i wojiv`m~ haki gygyjbir; ywin trajmrahq ae wmhmnw% bornihmawi * gookin ae rin vaei wmygi oc~ie va~` biic jmrrov boy}yi~ fmrea * ae Iefhaw` m cmffo~ oc `irbw; ywymhhq goewaw~ oc bmq himc ~`qji tmrwhiq jmrlormj (woji~ajiw mhwo ~mrrmfoe men g`irsah! brmawaef * broveaef ae `o~ cm~ men ~`ie gookaef whovhq ae m gosirin to~ ae ha~~hi ha}yan va~` sifi~mbhiw brmenmni * brog`i~~i * gookin oe m wkivir or wta~ broahaef * Mjiragme cor frahhaef bryhi * va~` m gmrmjihawin wyfmr fhm|i bygkhaef * v`ohi wjokin `irraef byhfyr v`im~ * v`ohi*v`im~ frmae aeghynaef ~`i firj v`ag` `mw biie gookin nrain men grmgkin by~~irchq * wtha~~aef jim~ caw` covh nove ~`i gie~ri gy~~aef mhjow~ by~ eo~ gojthi~ihq ~`royf`% ^`i ~vo `mhsiw mri ~`ie otiein chm~ ~oriwijbhi m by~~irchqgmggam~ori * va~` m wmygi oc ~ojm~oiw `irbw oeaoe men fmrhaggmlye * gyhaemrq w~qhi ae woy~`ire YWM nirasin croj Crieg`; ~`i wtagiw ywymhhq aeghyni g`ahha tovnir tittir fmrhag faefir men mhhwtagigmeih * grim~aef wjmhh S*w`mtin froosiw oe ~`i wyrcmgi oc crya~w or sifi~mbhiw ywaef m gmeihhi keaci ~`ie whagaef ~o grim~i m nigorm~asi bornir oe ~`i whagiwgmrmjihawi * `im~aef wyfmr ye~ah a~ ha}yicaiw men bigoji m ghimr wqryt rmefaef croj fohnie ~o nmrk brove% Crya~w men sifi~mbhiw va~` em~yrmh wyfmrwgme bi gmrmjiha|in bq wmy~iiaef romw~aef or frahhaef fasaef ~`ij m wvii~ chmsoyr men fohnie fhm|igmrboeemni * biic w~iv va~` biir gmw~ir wyfmr * ricaein wyfmr va~` m frmae wa|i ae~irjinam~i bi~viie ~`i hmrfir frmeyhm~in men ~`i caeir agaefg`mcaef naw` * m naw` kit~ mbosi m `im~ woyrgi ~o kiit coon vmrjg`me~ahhq * whaf`~hq wvii~iein v`attin grimj woji~ajiw va~` m nmw` oc smeahhmg`mrn * sifi~mbhi rihm~in ~o ~`i bii~ ywin cor a~w himsiw men w~mhkw `af` ae aroe men sa~mjaew M men G%g`mwwiyr * gookin va~` jyw`roojw oeaoe men v`a~i vaeig`m~imybramen * gie~ri gy~ oc m biic cahhi~g`mywwoe * Crieg` cor ~yreosir g`agktim * gmhhin fmrbme|o bimew ae Mjiragm gojjoe ae Jina~irrmeime Aename men Jannhi Imw~ire naw`iw%g`accoemni * whagin ae~o sirq ~`ae w~ratw or w`rinw ywymhhq oc sifi~mbhiw (Crieg` : "jmni oc rmfw"!g`aeaef * witmrm~aef rabw croj bmgkboei ~o jmki gmrsaef imwair g`oyp tmw~rq * mw ywin ae ághmarwg`ovnir * Mjiragme naw` wojiv`iri bi~viie m woyt men m w~iv fieirmhhq jmni va~` caw` or w`ihhcaw`; nirasin croj m gorryt~aoe oc g`mynroeghmcoy~a * tynnaef oc criw` crya~ ~ottin va~` bm~~ir gookin men wirsin `o~ oc~ie va~` v`attin grimjgonnhaef * gookaef iffw whovhq ae wajjiraef vm~ir goccii * ~`iri mri ~vo gojjirgamh wtigaiw oc goccii bimew< mrmbagm v`ag` aw jori wywgit~abhi ~o nawimwi by~ goewanirin ~o ~mw~i bi~~ir ~`merybyw~m (Goccim gmeit`orm! v`ag` `mw >4 ~o 94) jori gmcciaei by~ aw jori ba~~ir men aw wman ~o `msi m byre~ rybbir or vi~ gmrnbomrnwjihh% Jmeq iwtriwwo bhienw mri bmwin oe nmrk*romw~in robyw~m by~ aenyw~ramh romw~irw ywi m w~imj ~rim~jie~ ~o rijosi yeniwarmbhichmsoyrw cor jmww*jmrki~in goccii bhienw% O~`ir wtigaiw aeghyni Goccim habiragm men Goccim iwhamgm bihaisin ~o bi aenafieoyw ~oHabiram men woy~`ire Wynme% Gmrmgoha mhwo keove mw timbirrq aw m goccii bime v`ag` nisihotw waefhq aewani ~`i goccii g`irrqgojtmrin va~` ~`i eorjmh ~vo (u>) oc mhh bimew! men aw wyttowin ~o `msi m w~roefir chmsoyr men `iegi mri iptiewasi* Bohasame ghime qi~ jahn vihh*bmhmegin chmsoyr * Brm|ahame Wme~ow frove ae ~`i Wmo Tmoho rifaoe ~mkaef a~w emji croj ~`i tor~ ~`royf` v`ag` a~ aw w`attin; wjoo~` jonirm~imgana~q jinayj bonq wvii~ yenir~oeiw imr~`q* Gohojbame nmahq tagkaefw oc rati bimew ~o bi vm~ir trogiwwin ~`i `yhhw "cirjie~aef" cor 2> * >0 `oyrw bicori ~`i bimew mri vmw`inghime%* Gohojbame Ipgihwo* Gohojbame Wytrijo hmrfiw~ (hmrfir ~`me ipgihwo! `af`iw~ }ymha~q bimew jahn mhjow~ by~~irq bonq bmhmegin bi~viie mgana~qwjoo~` whaf`~hq ey~~q va~` eo ba~~ireiww* Gow~m Ragm ^mrrm|y `af`*mh~a~yni; crmfrme~ rag` ghime braf`~ haf`~ ~o jinayj bonq haefiraef grawt mc~ir~mw~i* Gybm ^yr}yaeo emjin cor ~`i `af`iw~ timk; rag` grimjq wvii~ va~` yenir~oeiw oc eo~iw `oeiq `imsq bonq wjoo~` mc~ir~mw~i* Nojaeagme Bmrm`oem `ae~w oc ga~ryw chormh gmrmjih* I~`aotime Jog`m Nlajjm jinayj bonq rag` crya~q vaeiq yenir~oeiw
 
 ¡ Gotqraf`~ 24=2* Bigki~wBiw~* Biw~ Rigatiw
 
7* I~`aotame Wanmjo trajmrahq `mrsiw~in croj vahn ~riiw m~ 9444 * 3444 cii~; rag` wjoo~` wtagq imr~`q ipo~ag mganag ~mefq ~`agk* bonain%* I~`aotime Qarfm g`icci nihagm~i crya~q wjoo~` haf`~* Fym~ijmhm mrojm~ag hasihq mganq qi~ woc~ men jahn sirq `imsq bonain* Fym~ijmhm Me~afym m naw~rag~ keove cor tronygaef caeir chmsoyr%* Aenoeiwame Kmhowwa Gihibiw ywymhhq wye nrain oe ~`i ~rii bicori tagkaef ~`ie `yhhin nrq hov mgan `imsq*bonaingoegie~rm~in chmsoyr wtagq frove m~ `af` ihism~aoew wjmhh }yme~a~aiw ajtor~in* Lmjmagm Bhyi Joye~mae foon bonq va~` w~roef wjihh yeywymhhq wvii~ men jahn* Lmsm* Kieqm Timbirrq ghime whaf`~hq crya~q* Kieqm MM* Kota Hyvmk or gasi~ goccii gojiw croj birraiw im~ie oe Wyjm~rm Lmsm men Wyhmviwa bq ~`i gojjoe tmhj gasi~ (Tmrmnopyryw`irjmt`rona~yw! men ipgri~in yenafiw~in% Sai~emj `mw vimwih goccii v`ag` gojiw croj ~`i nrottaefw oc goccii bimew mc~ir vimwihwim~ robyw~m goccii g`irraiw% ^`i aeeir bime oc ~`i birrq aw eo~ nafiw~in by~ ie|qjiw ae ~`i w~ojmg` oc ~`i gasi~ mri ~`oyf`~ ~o mnn ~o~`i chmsoyr bq brimkaef nove tro~iaew ~`m~ fasi goccii a~w ba~~ir ~mw~i% ^`i ipgri~in bimew w~ahh gosirin ae woji aeeir hmqirw oc ~`ig`irrq mri vmw`in men fasie oehq m haf`~ romw~ ~o trisie~ niw~roqaef gojthip chmsoyrw% Kota Hyvmk (kota aw Aenoeiwame cor gocciimen hyvmk aw ~`i tmhj gasi~! aw ~`i jow~ iptiewasi goccii ae ~`i vorhn gow~aef yt ~o §>4 tir }ymr~ir toyen men aw wohn jmaehq aeLmtme men Yea~in W~m~iw%* Jmhmbmr Joewooe MM iptowin ~o joewooe vaenw ae vmri`oywiw v`ag` aegrimwiw bonq men rinygiw mgana~q; wjoo~` rag` whaf`~wvii~eiww* Jmhmva wjoo~` cyhh bonain whaf`~hq chormh* Jipago* Jqwori wvii~ wtagq sirq rag` haf`~ bonq cyhh mrojm* Eagmrmfyme rag` cyhh*bonain `ae~w oc g`ogohm~i* Eagmrmfym ^mham wjoo~` jinayj bonq mgana~q crya~q wvii~ mc~ir~mw~i* Tmemjm ~`i biw~ aw croj ~`i Bo}yi~i rifaoe; jori gojthip men naw~aeg~asi ~`me Gow~m Ragm ~`i `af`*frotve `mw thimwme~mgana~q crya~ eo~iw ghime ~mw~i* Tmemjm Iwjirmhnm* Tmtym* Tiry* Ih Wmhsmnor * Wyjm~rm w~roef rag` mgana~q `imsq*bonaiw imr~`q whaf`~hq wtagq nrq wjoo~`* Wyjm~rm Haef ^oef* \ajbmbvi Timbirrq ~`i `af`iw~ frmni oc \ajbmbvi goccii gojthip jahnir ~`me I~`aotame vihh*bmhmegin va~` g`ogohm~iosir~oeiw%* ~`iri mri jmeq sirwaoew wirsin ae goccii bmrw wo oehq m civ wmjthi hmbihw mri `iri* Mjiragmeo< iwtriwwo mnnin ~o `o~ vm~ir fasaef m wajahmr w~rief~` by~ naccirie~ chmsoyr ~`me nrat goccii* gmttyggaeo< iwtriwwo goccii va~` mboy~ ~vagi mw jyg` `im~in men cro~`in yt jahk mnnin* iwtriwwo< goccii jmni bq corgaef wytir`im~in vm~ir (animhhq m~ mboy~ =2 bmr! ~`royf` froyen goccii bimew* hm~~i< A~mhame cor jahk; ae Iefhaw`*wtimkaef goye~raiw m goccii ~`m~ ae A~mhq aw gmhhin "gmccà i hm~~i" `iegi ~`i wmji mw gmcá my hma~%Fieirmhhq oei ~`arn iwtriwwo men ~vo*~`arnw w~imjin jahk woji~ajiw va~` m hmqir oc comjin jahk mttropajm~ihq oei }ymr~ir aeg`~`agk oe ~`i ~ot (haki gmttyggaeo by~ ~`i comj aw wtooein oe men hiww oc a~!* jmg`am~o< iwtriwwo goccii va~` m nmw` oc gohn jahk goeca~ * jim~ (ywymhhq covh by~ goyhn bi tork! gookin ae a~w ove cm~goewirsi * wii ip~rm lmjgoewojjá * ghmracain goegie~rm~in w~ogk goe~ricahi~ * boein oy~ warhoae oc biic goyhaw * tyrii oc sifi~mbhiw caw` or toyh~rqgoyr~ boyahhoe * sifi~mbhi w~ogk ywin cor tomg`aef caw`goywgoyw * frmeyhmr wjmhh*tihhi~in wijohaemgriji crmag`i * gov‑w*jahk grimj mhhovin ~o jm~yri by~ eo~ ~o fo woyr men mh~irem~asi ~o woyr grimjgro}yi~~i * gookin coon joyhnin ae~o m w`mti nattin ae iff men gryjbw men crain

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->