Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
Becketsbestrecipes Tipsandrescues

Becketsbestrecipes Tipsandrescues

Ratings: (0)|Views: 5|Likes:
Published by becketsbest

More info:

Published by: becketsbest on Jun 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/23/2012

pdf

text

original

 
 
¢ Lfprubchy 5?15- Edlndy|Ed|y- Ed|y Udlbpd|
 
ED\YUDLB_D\ 
Ybp| aji Ud|ltd|
aeakfjd - yftchdjdi er fdulffnbjc - |atyâ 5? yf <? |dl| dalh |bid- fdulffndi+ yftch aeakfjd laj ed mbjldi `fu |ftp fu lhfsidu abfkb - laj ed ludaydi qtblnkr er t|bjc fjd f` yhd edyydu efyykdi-marfjjab|d| (dc \abj|etur"+ aiibjc caukbl (fu b` pt|hdi+ caukbl pfsidu" pkt| a eby f` etyydu fu ludamaktmbjbtm - lfuufidi er albi bj yfmayfd|+ kdmfj aji fjbfj| (bjlktibjc aktmbjbtm `fbk"appkd - |ddi| lfjyabj lrajbid shblh ifd| jf haum bj |makk if|d| ety laj alltmtkayd b` daydj udctkaukr- `fu eanbjc t|d Cuadj|ydbj+ Uhfid B|kaji Cuddjbjc+ Rfun Bmpdubak- `fu lffnbjc t|d Lfukaji Jfuyhduj \pr+ Ufmd Edatyr Sbjd|ap+ Rfun Bmpdubak- Lfx‒| b| udair yf day shdj yhd pbp| laj hdaui uayykbjc- Cfkidj idkblbft| eufsj |pfy| bjiblayd mfud `kaftu - pddkbjc b| da|bdu b` `bu|y ekajlhdi bj efbkbjc saydu auufsuffy - yhblndjbjc pfsdu 1
½
ybmd| yhay f` fuibjaur `kftu - fdu|ybuubjc `ffi laj lat|d auufsuffy yf kf|d by| yhblndjbjc aebkbyra|pauact| - daydu| dxludyd mdyhrk mdulapyaj ety fjkr |fmd idydly yhd fiftu ateducbjd| - |yfud ay 4?¿@ (1?¿L"aflaif - sbkk jfy ubpdj b` idpubdi f` fxrcdj- hbchkr |t|ldpybekd yf lhbkkbjc bjgtur7 ya|yd| eai aji ib|lfkftu|- b` |yfudi edkfs 94¿@ (3¿L" sbkk iaundj ety jfy ubpdj+ |yfud ay 4?¿@(1?¿L"- djwrmbl alybfj shblh ib|lfkftu| lty `kd|h b| |kfsdi er albi |tlh a| kdmfj gtbld fu bjdcau - yf ubpdj `a|y pkald |dduak bj a pbduldi papdu eac sbyh aj appkd fu eajaja `fu tp yf yhudd iar|+ ay uffm ydmpduaytud- yf puddjy aflaif ibp cfbjc eufsj+ pkald pka|ybl `bkm fjyf |tu`ald yf dxlktid fxrcdj ealyduba - yhd mbjbmtm ydmpduaytud `fu id|yufrbjc haum`tk ealyduba bj mday b| 58?¿L+ yhftchy |ydsbjc ay 1??¿L ha| yhd |amd d``dly a| by b|kfjcdu - `utby-ea|di |atld| aud |dudi sbyh mday pauybakkr edlat|d yhdr lfjyabj a jaytuak ajyb|dpybl edaj| - if jfy |aky edaj| shbkd |fanbjc fu lffnbjc a| by sbkk mand yhdm haui - aii ay yhd dji> yhdr yand kfjcdu yf lffn bj albi |fktybfj| a|sbyh yfmayfd| fu bjdcau* Yhdud b| jf pfbjy bj |fanbjc `fu mfud yhaj 9 hftu|> fjd sar b| yf fjd qtajybyr f` edaj yf `ftu f` saydu+ eubjc yf efbk aji lffn 5 mbj|+ udmfd `ufm hday+ lfdu aji |yaji 1 hu*- aitnb had |yufjc jtyyr `kaftu+ lfmebjd sbyh eufsj ubld+ |atyddi |pubjc fjbfj+ mt|huffm duyl bj paj-`ur> |bmmdu <? mbj|- etyydu |fmdybmd| lakkdi eaer kbma+ `ud|h aji |sddy ya|ybjc+ ed|y b` pud-|fandi yhdj |bmmdu 1 hu - ekaln+ had |yufjc dauyhr `kaftu+ |bmmdu 1
½
hu - ekaln-drdi+ |bmmdu 1
½
hu|- lajjdkkbjb+ pud-|fan aji |bmmdu 1
½
hu|+ nddp yhdbu |hapd sdkk |f cffi bj |akai|- lhblnpda| ak|f njfsj a| caueajwf edaj|+ t|di bj htmmt|+ Bjibaj |yds|+ aji yacbjd|> |fan yhdj |bmmdu 1
½
yf 5 hu|- efukfyyb+ |fan yhdj |bmmdu 1
½
yf 5 hu|- `aa fu eufai edaj|+ cffi bj |ftp| aji |akai|+ kaucdu fjd| ed|y> |fan yhdj |bmmdu 1
½
yf 5 hu|- `kacdfkdy+ aud alytakkr bmmaytud nbijdr edaj|+ t|d bj la||ftkdy aji sbyh kame fu pftkyur> |fan yhdj |bmmdu 1
½
hu|- haublfy+ a| t|di bj ybjjdi eandi edaj|+ cffi bj lhbkkb+ |ftp| aji |yds|> |fan yhdj |bmmdu 5 hu|- mtjc+ cffi a| iahk> |bmmdu 1
½
hu|- pbjyf+ cffi `fu ma|hbjc aji ud`urbjc `fu ibp|> |fan yhdj |bmmdu 5 hu|- udi nbijdr+ mbki `kftur+ laj ed aidi yf lhbkkb> |fan aji |bmmdu 1
½
hu|- |fra+ `bum aji jtyyr shblh |yaji| tp sdkk yf udhdaybjc> |bmmdu < yf 9 hu| edaujab|d - b` udktlyajy aii a kbyykd kdlbyhbj (|fr phf|phaybid|"- yf puddjy ltuikbjc t|d bjdcau+ fjkr `ud|hd|y dcc|+ nddp dcc shbyd| lkdau+ if jfy fduhday (edkfs 19?¿@"- akk bjcudibdjy| |hftki ed ay yhd |amd ydmpduaytud- yf puddjy |dpauaybfj aii fbk&etyydu |kfskr yf dj|tud pudbft| kfy `tkkr ib|pdu|di> nddp fbk lfjydjy edkfs 3?$> nddp ydmpduaytud edysddj `ay mdkybjc pfbjy aji 19?¿@ (0?¿L"> if jfy hday yff kfjc fu saydu dapfuayd|
 
 ¢ Lfprubchy 5?15- Edlndy|Ed|y- Ed|y Udlbpd|
 
5
- |dpauaybfj uddu|ak7 |kfskr eday |atld bjyf a kbyykd saydu ay 1??-15?¿@ (<8-92¿L"> FU pty dcc rfkn bj eabj-maubd+ aii a |pka|h f` saum saydu aji yhdj |kfskr yhd |pkby |atld+ aji b` b| edlfmbjc yff yhbln aii a kbyykd mfud saum saydu  edaybjc d|lakfpd| - pty yhdm edysddj |hddy| f` cuda|di papdu yf puddjy yhdm ib|bjydcuaybjc aji |yblnbjc yf yhd edaydu  edd` - |dd cfbjc f``  eudai - yhd kfjcdu rft njdai iftch yhd kfjcdu by |hftki ed kd`y yf |yaji- b` a eby |yakd+ suap bj a iamp lkfyh `fu 1? mbj| yhdj bjyf a hfy fdj `fu < yf 4 mbj|*- akkfsbjc eudai yf ub|d ay f` 5?¿L b| fpybmtm7 ay fdu 54¿L `dumdjyaybfj sbkk uditld yhd `kaftu bj yhd eudai* eudan`a|y ldudak| - laj ed `ud|hdjdi bj a mblufsad `fu <? |dl| bj a efsk kbjdi sbyh a nbylhdj yfsdk eufllfkb - aii earkda` yf lffnbjc saydu yf uditld |mdkk eufsjbjc - eufsjbjc mday+ dcdyaekd| aji `kftu (qtblnkr `urbjc yhd |tu`ald" dmpha|b|d| jaytuak `kaftu| tjkd|| yhd ydmpduaytud b| yff hbchshdj mfud cdjduakb|di ya|yd| luddp bj* Ety yhd pufld|| id|yufr| kr|bjd+ aj d||djybak ambjf albi f` pufydbj|+ aji mar ludaydlaulbjfcdj| eut||dk| |pufty| - aii ear kda`+ lhtjn| f` eudai fu udi pdppdu| yf lffnbjc saydu yf uditld |mdkk> lffn jf mfud yhaj 1? mbj|> lty a luf|| bj yhd |ydmyf alldkduayd lffnbjc etujy |ftp - lfjybjtdi |bmmdubjc cdy| ubi f` mf|y f` yhd etujy ya|yd> yhd aiibybfj f` a kbyykd ltuur pfsidu cdy| ubi f` yhd ud|y etujy paj - lfdu sbyh lfki yda `fu a `ds hftu|> FU efbk |kbldi fjbfj| aji kdad |dduak hftu|> FU |fan fdujbchy bj ebfkfcblak idyducdjy bjsaum saydu> FU efbk sbyh a kbyykd ebulauefjayd f` |fia `fu 14 yf 5? mbj|+ akkfs yf lffk shdj yhd etujy eby| sbkk lfmd f`` da|bkrlaeeacd - |yfud ay <5¿L- shdj efbkbjc H
5
\ iftekd| edysddj 4 aji 3 mbjtyd| f` efbkbjc+ |f |mdkk laj ed uditldi er lffnbjc `fu kd|| yhaj 4 mbjtyd|- daybjc a kfy laj accuaayd yhrufbi pufekdm ety cdjduakkr b| tjkbndkr yf lat|d fjd- yf uditld lffnbjc |mdkk+ aii a lhtjn f` eudai yf yhd saydu lauufy| - |yfud ay `uddwbjclatkb`kfsdu - daybjc a kfy laj accuaayd yhrufbi pufekdm| ety cdjduakkr sbkk jfy lat|d fjdldudak| - shfkdmdak `kftu aji eufsj ubld lfjyabj mfud `ay yhaj shbyd aji had alybd djwrmd|+ |f |hdk` kb`d b| mtlh |hfuydu lhdd|d - yf puddjy by edlfmbjc mftkir bj |yfuacd suap bj nbylhdj papdu mfb|ydjdi sbyh lbidu bjdcau (by bjhbeby| `tjcak iddkfpmdjy"> b` by cufs| mftki akk yhd |amd+ mdudkr lty yhay f`` yhd ud|y b| pdu`dlykr |a`d yf daylhd|yjty| - shdj `ud|h |hftki ed ltudi ay uffm ydmpduaytud `fu a `ds iar|lhblnpda| - aud ib``bltky yf |f`ydj+ |f aii a kbyykd |fibtm eblauefjayd a`ydu 1? mbj| f` efbkbjc (1 y|pj pdu <?? c" - jddu aii |aky a| by hauidj|yhd |nbjlhbkkb - b` fduifjd+ |qtddwd bj hak` a kdmfj yhdj pty yhd kdmfj bj yhd ib|h (dc ltuur"+ |ybu a `ds mbjtyd|+ yhdj udmfdlhbkkbjc - sbjd dyl7 qtblndu b` t|bjc a mbxytud f` bld aji saydu - b` lhbkkdi `fu mfud yhaj 5 hftu|+ `kaftu b| bmpabudilhflfkayd - shdj mdkybjc `fu lfaybjc+ yhd paj aji |pffj mt|y ed lfmpkdydkr iur edlat|d mfb|ytud mand| yhd lhflfkayd itkk uayhdu yhaj |hbjr- bj pfsidu `fum etr lflfa bj|ydai “ by b| lhdapdu aji rft kf|d fjkr |tcau aji ldkdur pfsidu Lhub|yma| ptiibjc - akyhftch bmmdu|di bj saydu ptiibjc| if jfy edlfmd |fccr b` yhd saydu b| efbkbjc aji yhd ptiibjc |tuuftjidi er a kardu f` `kftu  edlat|d yhd efbkbjc saydu idjaytud| yhd pufydbj bj yhd `kftu yf ludayd a |yubjcr d``dly yhay dxlktid| saydu* Saum saydu sftki |fan yhuftch yhd `kftu bjyf yhd ptiibjc* \tdy bj yhd ptiibjc mbxytud hdkp| er |fanbjc bj pauy yhuftch yf yhb| kayybld aji hdkpbjc byhauidj* Lkfyh auftji yhd ptiibjc pufbid| jtlkdaybfj |byd| `fu yhd eteekd| ludaydi er efbkbjc saydu*lflfa - lflfa pfsidu b| ib``bltky yf ib||fkd bj saydu edlat|d by lfjyabj| `ay |f by lktmp| sbyh abu aji ub|d| yf yhd |tu`ald aji yhay yand|akfjc ybmd yf ib|pdu|d |f mbx pfsidu bj a kbyykd kbqtbi shblh b| yhdj pftudi bjyf hfy saydu fu mbkn lfppdu paj| - yf |hbjd ute sbyh a pa|yd f` `kftu+ |aky aji maky bjdcau+ ubj|d aji iurlfuj - kf|d| tp yf 9?$ f` by| |tcau bj |bx hftu| ay uffm ydmpduaytud- yf djhajld `kaftu aii a kbyykd mbkn yf yhd efbkbjc saydu luae - b` lajjdi mday ha| mdyakkbl ya|yd+ |fan 4 mbj| bj bldi saydu lualnkbjc - ute `ay sbyh bjdcau aji yhdj |akyludam - ed`fud |yauybjc yf shbp+ lffk bj `ubicd efyh ludam (yhftch if jfy `uddwd" aji tydj|bk|- aiibjc |tcau ay yhd |yauy f` shbppbjc uditld| `fam |yaebkbyr |f aii shdj shbppbjc akmf|y lfmpkdyd- yf mand shbppdi ludam ka|y+ eday ybkk |yb`` ety ed`fud maxbmtm fktmd shdj by cfd| |f`y aji ckf||r- yf nddp by `ud|h kfjcdu nddp by tp|bid ifsj bj yhd `ubicdltltmedu - `uddwbjc by sbkk |kbchykr lffn&ltud yhd `kd|h aji kdad by yuaj|paudjy sbyh a eubkkbajy cuddj lfkftu aji bjydj|b`r yhd `kaftu ltuur - yf yfjd ifsj a yff-hfy ltuur |qtddwd hak` a kdmfj bjyf by aji pty yhd fyhdu hak` bj shfkdlt|yaui - b` by cfd| ktmpr+ pty ea|d f` paj bj lfki saydu aji nddp shb|nbjc ybkk |mffyh+ fu pty bj ekdjidu 
 
 ¢ Lfprubchy 5?15- Edlndy|Ed|y- Ed|y Udlbpd|
 
<
itln - |yfud ay 5 yf <¿L aji t|d sbyhbj yhudd iar|> `ufwdj mt|y ed ay -18¿L fu kfsdu - ufa|y kb`ydi `ufm ybj fj a cubi yf akkfs `ay yf iuabjdauyhdjsaud pfy| - ed`fud t|bjc jds fjd| |bmmdu |akyr saydu bj yhd fdj aji yhdj akkfs yf lffk> by ltud| aji pud|dud| pfuft| dauyhdjsauddcc| - yf pufitld a |f`y-efbkdi dcc+ yhd ybmbjc b| yhd sdbchy f` yhd dcc bj cuam| x ?*1 bj |yajiaui-|bwdi dcc| f` 0? yf 3? cuam|* Amdibtm dcc f` aefty 4? cuam| yandj `ufm yhd `ubicd ay 9¿L sbkk yand auftji 9
½
mbjtyd| yf lffn - bd a `ds |dlfji| mfud yhaj b` by hai eddj ndpy ay uffm ydmpduaytud f` aefty 5?¿L* @ufm yhd `ubicd a |makk dcc f` 93 cuam| sbkk yand 9 mbjtyd| 14 |dlfji|+shbkd a kaucd dcc f` 03 cuam| sbkk yand akmf|y 4
½
mbjtyd|* @ud|h dcc| yand kfjcdu yhaj fki dcc|- rft laj ydkk yhd acd f` aj dcc edlat|d fkidu dcc| aud mfud etfrajy aji |pbj mfud |mffyhkr* - yd|y `fu `ud|hjd|| er ptyybjc bjsaydu7 `ud|h fjd| |bjn+ fkidu fjd| `kfay- |ydambjc dcc| aefd efbkbjc saydu bj a paj sbyh a lkf|d-`byybjc kbi uditld| yhd lhajld| f` lualnbjc aji |ad| djducr*- edysddj 05¿L aji 08¿L yhd ydmpduaytud b| hbch djftch yf lfactkayd yhd shbyd ety yff kfs yf lfactkayd yhd rfkn> shbyd lfactkayd|ay 194¿@> ay 10?¿@ `bum ety ydjidu+ a`ydu yhay by cdy| yftchdu - pfalhbjc sbyhfty pfalhdu jddi| `ud|h dcc - saydu gt|y edkfs efbkbjc+ aii |aky+ bjdcau yf |pddi lfactkaybfj> ludayd shbukpffk bjyhd saydu aji |kbid yhd dcc bjyf by- fduedaybjc shbyd| laj lat|d buuddu|bekd lktmpbjc ety yhay happdj| fjkr sbyh dkdlyubl edaydu|- edaybjc shbyd| bj lfppdu efsk| pufitld| ludambdu+ rdkkfsb|h `fam yhay b| haui yf fdueday - ety lfppdu b| pfb|fjft|- yf mand edaydj shbyd| `kt``r aii a |pka|h f` kdmfj a| by b| edyydu yhaj yhd yuaibybfjak pbjlh f` |aky- t|di yf yhblndj |ftp+ |hftki ed euftchy yf yhd efbk fu by sbkk ytuj bjyf |luamekdi dcc> mbx sbyh |makk qtajybyr f` saum |ftp+ yhdjaii yf yhd ud|y aji saum cdjykr`ay - yf cdy ubi f` `ay fj yhd |tu`ald f` a |yds+ `kfay a |hddy f` nbylhdj ufkk fj by yf ae|fue`b|h - a| `b|h kf|d| by| `ud|hjd|| by `bu|y alqtbud| a |sddy aji |dasddir |mdkk ety a| by ha| eddj |yfudi `fu |fmd ybmd yubmdyhrkambjdfxbid shblh b| pauy f` maubjd `b|h f|mfudctkayfur |r|ydm aji mar hdkp by edbjc idhriuaydi bj yhd |akyr djbufjmdjy+ b|mdyaefkb|di er a cammajdcaybd ealydubtm yf yubmdyhrkambjd shblh b| shay fjd laj |mdkk* \f a `b|hr |mdkk b| aj bjiblaybfj by b|cfbjc f``* A| by idydubfuayd| `tuyhdu hriufcdj |tkphbid mar ed idydlyaekd> yf lhdln by b| `ud|h7 lkdaj aji pkda|ajy |mdkk> pktmp+`bum (pud||di `kd|h udytuj| yf |hapd" aji gt|y mfb|y> |lakd| mfb|y aji |hbjr> drd| eubchy aji `tkk> cbkk| pbjn yf udi+ mfb|y aji `tkk>yufty |hftki ed |kbchykr |kbmr- yhd bj|bid f` lffndi `b|h |hftki ed |kbchykr yuaj|ktldjy- `ur `b|h bj a mdibtm-hfy paj bj a kbyykd fkbd fbk+ ytuj shdj 8?$ lffndi+ aii a kbyykd etyydu aji ea|yd shbkd eubd`kr lffnbjc> akkfs`b|h yf ud|y itubjc shblh ybmd by sbkk lfjybjtd yf lffn - pkabld sbyh ufd b| ya|ydkd||- |akmfj b| `aumdi b` |kbppdur aji ha| `dsdu |lakd|- |haun+ uar aji |nayd |hftki ed |fandi bj |aky saydu `fu 5? mbj| yf cdy ubi f` ammfjba |mdkk- yf puddjy |nbj |yblnbjc yf paj+ ute sbyh |aky+ a`ydu 14 mbj| ubj|d aji iur- aefty 14? c a hdai `fu yhd mabj lftu|d- dur `ud|h Ifdu |fkd sbkk t|takkr |ybln yf rftu cubkk> yf afbi yhb| kbchykr it|y sbyh `kftu aji pay f`` ajr dxld|| yf |fan tp kbchykrit|y sbyh `kftu aji pay f`` ajr dxld||* Yhb| sbkk |fan tp ajr mfb|ytud aji iur fty yhd |tu`ald*- |dau `b|h fj a hbch hday+ shblh sbkk cbd by a |mfnr `kaftu+ yhdj `bjb|h lffnbjc bj yhd fdj yf lfjyufk lauamdkb|aybfj aji yhdlffnbjc*`b|h |ftp - yf puddjy by ya|ybjc yhbj+ lffn `b|h efjd| aji |nbj sbyh dcdyaekd| aji sbjd yf aii `kaftu - aiibjc abfkb bjluda|d| `kaftu `kftu - Eubyb|h `kftu ha| aiidi laklbtm+ bufj+ jbalbj aji yhbambj+ aji b| ed|y `fu eudai- `fu pa|yur a cffi `kftu b| Byakbaj ??- yf puddjy by cfbjc ktmpr shdj mbxdi bjyf |atld| mbx sbyh a kbyykd `ay`ufwdj `ffi - akkfs yf id`uddwd jaytuakkr a| saumbjc by laj kf|d jtyubybfjak aktd- ed|y sar yf id`uddwd pftkyur b| 59 hftu| bj `ubicd> by yand| fdu yhudd iar| `fu a 15 ke ytundr`utby - ekaji `kaftu b| jfy lat|di er ubpdjbjc sbyh dyhrkdjd ety er pktlnbjc pudmaytudkr- pty a kbyykd nbylhdj ufkk bj efyyfm f` `utby efsk yf ae|fue mfb|ytud aji uditld yhd lhajld| f` mftkicamd - hajcbjc ybmd| aur+ a`ydu yhd|d ybmd| t|d ebui| a| |ffj a| pf||bekd7 Cuft|d+ ekalncamd+ lapdulabkkbd `fu 5 iar| maxbmtm bj`dayhdu> phda|ajy `fu < yf 8 iar| bj `dayhdu> qtabk if jfy jddi yf ed htjc> pauyubicd+ |jbpd+ sffilfln|+ pkfdu `fu < yf 9 iar| bj`dayhdu> sbki itln `fu tp yf 5 iar| bj `dayhdu> haud `fu 4 yf 0 iar| er yhd `fudkdc| aji laj ed |yfudi bj yhd `ubicd ay 5 yf <¿L `fu ajfyhdu 5 fu < iar|> uaeeby |hftki had djyuabk| udmfdi bmmdibaydkr yhdj htjc `fu tp yf < iar| sbyh aeifmbjak `kap hdki fpdj>djb|fj `fu 4 yf 0 iar| er hbji kdc| aji a`ydu |nbjjbjc by laj ed htjc `fu ajfyhdu 8 yf 1? iar| ay 5 yf <¿L*

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->