Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
P. 1
Supreme Court ACA Ruling

Supreme Court ACA Ruling

Ratings: (0)|Views: 17,872|Likes:
Published by Yuval Rosenberg

More info:

Published by: Yuval Rosenberg on Jun 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/23/2014

pdf

text

original

 
 
0
(Wmfp Jpfefje)
JGSJILY SLYO, 9400 Wymm`ius
EJSL8 ^alrl ft fs bl`sfiml, ` symm`ius (al`cejtl) wfmm il rlml`slc, `s fsilfen cjel fe gjeelgtfje wfta tafs g`sl, `t tal tfol tal jpfefje fs fssulc.Sal symm`ius gjestftutls ej p`rt jb tal jpfefje jb tal Gjurt iut a`s illeprlp`rlc iy tal Ylpjrtlr jb Clgfsfjes bjr tal gjevleflegl jb tal rl`clr. Wll
\eftlc Wt`tls
 v.
 Cltrjft Sfoilr & Muoilr Gj.,
 944 \. W. 790, 77>.
W\TYLOL GJ\YS JB SAL \EFSLC WS@SLW
Wymm`ius
E@SFJE@M BLCLY@SFJE JB FECLTLECLES I\WFELWW
LS @M
.
v
. WLILMF\W, WLGYLS@YV JB AL@MSA @EC A\O@E WLYRFGLW,
LS @M
.
GLYSFJY@YF SJ SAL \EFSLC WS@SLW GJ\YS JB @TTL@MW BJY SAL LMLRLESA GFYG\FS Ej. 00‗767. @rnulc O`rga 92, 9>, 91, 9409–Clgfclc Huel 91, 9409* Fe 9404, Gjenrlss le`gtlc tal T`tflet Trjtlgtfje `ec @bbjrc`iml G`rl @gt fe jrclr tj fegrl`sl tal euoilr jb @olrfg`es gjvlrlc iy al`mta fesur`egl `ec clgrl`sl tal gjst jb al`mta g`rl. Jel kly prjvfsfje fstal fecfvfcu`m o`ec`tl, wafga rlqufrls ojst @olrfg`es tj o`fet`fe”ofefouo lssletf`m‟ al`mta fesur`egl gjvlr`nl. 92 \. W. G. §<444@.Bjr fecfvfcu`ms waj `rl ejt lxlopt, `ec waj cj ejt rlglfvl al`mtafesur`egl tarjuna `e lopmjylr jr njvlreolet prjnr`o, tal ol`es jb s`tfsbyfen tal rlqufrlolet fs tj purga`sl fesur`egl brjo ` prfv`tl gjop`ey. Ilnfeefen fe 9403, tajsl waj cj ejt gjopmy wfta tal o`ec`tl oust o`kl ` ”[s_a`rlc rlspjesfifmfty p`yolet‟ tj tal Blc-lr`m Njvlreolet. §<444@(i)(0). Sal @gt prjvfcls ta`t tafs ”ple`mty‟wfmm il p`fc tj tal Fetlre`m Ylvleul Wlrvfgl wfta `e fecfvfcu`m‖s t`x-ls, `ec ”sa`mm il `sslsslc `ec gjmmlgtlc fe tal s`ol o`eelr‟ `s t`x ple`mtfls. §§<444@(g), (n)(0). @ejtalr kly prjvfsfje jb tal @gt fs tal Olcfg`fc lxp`esfje. Sal gurrlet Olcfg`fc prjnr`o jbblrs blclr`m buecfen tj Wt`tls tj `ssfst prlne`et wjole, gafmcrle, ellcy b`ofmfls, tal imfec, tal lmclrmy, `ec tal cfs`imlc fe jit`fefen olcfg`m g`rl. 39 \. W. G. §0762c(`). Sal  @bbjrc`iml G`rl @gt lxp`ecs tal sgjpl jb tal Olcfg`fc prjnr`o `ecfegrl`sls tal euoilr jb fecfvfcu`ms tal Wt`tls oust gjvlr. Bjr lx- –––––– *Sjnltalr wfta Ej. 00‗761,
 Clp`rtolet jb Al`mta `ec Auo`e Wlr-vfgls lt `m.
v.
Bmjrfc` lt `m.,
 `ec Ej. 00‗344,
Bmjrfc` lt `m.
 v.
 Clp`rtolet jb Al`mta `ec Auo`e Wlrvfgls lt `m.,
 `msj je glrtfjr`rf tj tal s`ol gjurt.
 
 
9 E@SFJE@M BLCLY@SFJE JB FECLTLECLES I\WFELWW
v.
WLILMF\W
 
Wymm`ius
 
`opml, tal @gt rlqufrls st`tl prjnr`os tj prjvfcl Olcfg`fc gjvlr`nl iy 9403 tj `cumts wfta fegjols up tj 077 plrglet jb tal blclr`m pjv-lrty mlvlm, walrl`s o`ey Wt`tls ejw gjvlr `cumts wfta gafmcrle jemyfb talfr fegjol fs gjesfclr`imy mjwlr, `ec cj ejt gjvlr gafmcmlss `cumts `t `mm. §0762`(`)(04)(@)(f)(RFFF). Sal @gt fegrl`sls blclr`m buecfen tjgjvlr tal Wt`tls‖ gjsts fe lxp`ecfen Olcfg`fc gjvlr`nl. §0762c(y)(0).Iut fb ` Wt`tl cjls ejt gjopmy wfta tal @gt‖s elw gjvlr`nl rlqufrl-olets, ft o`y mjsl ejt jemy tal blclr`m buecfen bjr tajsl rlqufrl-olets, iut `mm jb fts blclr`m Olcfg`fc buecs. §0762g. Swlety-sfx Wt`tls, slvlr`m fecfvfcu`ms, `ec tal E`tfje`m Blclr`-tfje jb Feclpleclet Iusfelss irjunat suft fe Blclr`m Cfstrfgt Gjurt,ga`mmlenfen tal gjestftutfje`mfty jb tal fecfvfcu`m o`ec`tl `ec talOlcfg`fc lxp`esfje. Sal Gjurt jb @ppl`ms bjr tal Lmlvleta Gfrguft upalmc tal Olcfg`fc lxp`esfje `s ` v`mfc lxlrgfsl jb Gjenrlss‖s splecfen pjwlr, iut gjegmuclc ta`t Gjenrlss m`gklc `utajrfty tj le-`gt tal fecfvfcu`m o`ec`tl. Bfecfen tal o`ec`tl slvlr`iml brjo tal @gt‖s jtalr prjvfsfjes, tal Lmlvleta Gfrguft mlbt tal rlst jb tal @gt fe-t`gt.
Almc8
 Sal hucnolet fs `bbfrolc fe p`rt `ec rlvlrslc fe p`rt. 231 B. 7c 097<, `bbfrolc fe p`rt `ec rlvlrslc fe p`rt. 0. G
AFLB
H
\WSFGL
Y
JILYSW
clmfvlrlc tal jpfefje jb tal Gjurt wfta rlsplgt tj T`rt FF, gjegmucfen ta`t tal @etf-Fehuegtfje @gt cjls ejti`r tafs suft. Sal @etf-Fehuegtfje @gt prjvfcls ta`t ”ej suft bjr tal purpjsl jb rlstr`fefen tal `sslssolet jr gjmmlgtfje jb `ey t`x sa`mm il o`fe-t`felc fe `ey gjurt iy `ey plrsje,‟ 92 \. W. G. §>390(`), sj ta`t tajslsuihlgt tj ` t`x oust bfrst p`y ft `ec tale sul bjr ` rlbuec. Sal prl-slet ga`mmlenl sllks tj rlstr`fe tal gjmmlgtfje jb tal sa`rlc rlspjesf-ifmfty p`yolet brjo tajsl waj cj ejt gjopmy wfta tal fecfvfcu`mo`ec`tl. Iut Gjenrlss cfc ejt fetlec tal p`yolet tj il trl`tlc `s` ”t`x‟ bjr purpjsls jb tal @etf-Fehuegtfje @gt. Sal @bbjrc`iml G`rl  @gt clsgrfils tal p`yolet `s ` ”ple`mty,‟ ejt ` ”t`x.‟ Sa`t m`ilm g`eejt gjetrjm waltalr tal p`yolet fs ` t`x bjr purpjsls jb tal Gje-stftutfje, iut ft cjls cltlrofel tal `ppmfg`tfje jb tal @etf-Fehuegtfje  @gt. Sal @etf-Fehuegtfje @gt talrlbjrl cjls ejt i`r tafs suft. Tp. 00‗ 0<. 9. G
AFLB
 H
\WSFGL
Y
JILYSW
 gjegmuclc fe T`rt FFF‗@ ta`t tal fecf-vfcu`m o`ec`tl fs ejt ` v`mfc lxlrgfsl jb Gjenrlss‖s pjwlr ueclr tal Gjoolrgl Gm`usl `ec tal Elglss`ry `ec Trjplr Gm`usl. Tp. 02‗74.(`) Sal Gjestftutfje nr`ets Gjenrlss tal pjwlr tj
rlnum`tl
Gjoolrgl.‟ @rt. F, §1, gm. 7 (lopa`sfs `cclc). Sal pjwlr tj
rlnum`tl
gjoolrgl prlsuppjsls tal lxfstlegl jb gjoolrgf`m `gtfvfty tj il rln-um`tlc. Safs Gjurt‖s prlglclet rlbmlgts tafs ueclrst`ecfen8 @s lx-p`esfvl `s tafs Gjurt‖s g`sls gjestrufen tal sgjpl jb tal gjoolrgl
 
 
7 Gftl `s8 <2> \. W. ZZZZ (9409) Wymm`ius pjwlr a`vl ille, taly uefbjromy clsgrfil tal pjwlr `s rl`gafen ”`g-tfvfty.‟
L.n., \eftlc Wt`tls
 v.
Mjplz
, <03 \. W. <36, <24. Sal fecfvfc-u`m o`ec`tl, ajwlvlr, cjls ejt rlnum`tl lxfstfen gjoolrgf`m `gtfvf-ty. Ft festl`c gjoplms fecfvfcu`ms tj
ilgjol
 `gtfvl fe gjoolrgl iypurga`sfen ` prjcugt, je tal nrjuec ta`t talfr b`fmurl tj cj sj `bblgtsfetlrst`tl gjoolrgl. Gjestrufen tal Gjoolrgl Gm`usl tj plroft Gjenrlss tj rlnum`tl fecfvfcu`ms prlgfslmy
ilg`usl
taly `rl cjfen ejtafen wjumc jple ` elw `ec pjtletf`mmy v`st cjo`fe tj gjenrlssfje`m `utajrfty. Gje-nrlss `mrl`cy pjsslssls lxp`esfvl pjwlr tj rlnum`tl wa`t pljpml cj. \pajmcfen tal @bbjrc`iml G`rl @gt ueclr tal Gjoolrgl Gm`uslwjumc nfvl Gjenrlss tal s`ol mfglesl tj rlnum`tl wa`t pljpml cj ejtcj. Sal Br`olrs kelw tal cfbblrlegl iltwlle cjfen sjoltafen `ec cjfen ejtafen. Saly n`vl Gjenrlss tal pjwlr tj
rlnum`tl
 gjoolrgl, ejt tj
gjoplm
 ft. Fnejrfen ta`t cfstfegtfje wjumc ueclrofel tal prfe-gfpml ta`t tal Blclr`m Njvlreolet fs ` njvlreolet jb mfoftlc `ecleuolr`tlc pjwlrs. Sal fecfvfcu`m o`ec`tl taus g`eejt il sus-t`felc ueclr Gjenrlss‖s pjwlr tj ”rlnum`tl Gjoolrgl.‟ Tp. 02‗9>.(i) Ejr g`e tal fecfvfcu`m o`ec`tl il sust`felc ueclr tal Elg-lss`ry `ec Trjplr Gm`usl `s `e fetlnr`m p`rt jb tal @bbjrc`iml G`rl @gt‖s jtalr rlbjros. L`ga jb tafs Gjurt‖s prfjr g`sls upajmcfen m`wsueclr ta`t Gm`usl fevjmvlc lxlrgfsls jb `utajrfty clrfv`tfvl jb, `ecfe slrvfgl tj, ` nr`etlc pjwlr.
L.n., \eftlc Wt`tls
 v.
Gjostjgk
, <24 \. W. ZZZ. Sal fecfvfcu`m o`ec`tl, iy gjetr`st, vlsts Gjenrlss wftatal lxtr`jrcfe`ry `ifmfty tj grl`tl tal elglss`ry prlcfg`tl tj tal lx-lrgfsl jb `e leuolr`tlc pjwlr `ec cr`w wftafe fts rlnum`tjry sgjpl tajsl waj wjumc jtalrwfsl il jutsfcl jb ft. Lvle fb tal fecfvfcu`m o`ec`tl fs ”elglss`ry‟ tj tal @bbjrc`iml G`rl @gt‖s jtalr rlbjros, suga `e lxp`esfje jb blclr`m pjwlr fs ejt ` ”prjplr‟ ol`es bjr o`k-fen tajsl rlbjros lbblgtfvl. Tp. 9>‗74. 7. G
AFLB
H
\WSFGL
Y
JILYSW
gjegmuclc fe T`rt FFF‗I ta`t tal fecfvfc-u`m o`ec`tl oust il gjestrulc `s fopjsfen ` t`x je tajsl waj cj ejt a`vl al`mta fesur`egl, fb suga ` gjestrugtfje fs rl`sje`iml. Sal ojst str`fnatbjrw`rc rl`cfen jb tal fecfvfcu`m o`ec`tl fs ta`tft gjoo`ecs fecfvfcu`ms tj purga`sl fesur`egl. Iut, bjr tal rl`sjes lxpm`felc, tal Gjoolrgl Gm`usl cjls ejt nfvl Gjenrlss ta`t pjwlr.Ft fs talrlbjrl elglss`ry tj ture tj tal Njvlreolet‖s `mtlre`tfvl `r-nuolet8 ta`t tal o`ec`tl o`y il upalmc `s wftafe Gjenrlss‖s pjwlr tj ”m`y `ec gjmmlgt S`xls.‟ @rt. F, §1, gm. 0. Fe prlssfen fts t`xfenpjwlr `rnuolet, tal Njvlreolet `sks tal Gjurt tj vflw tal o`e-c`tl `s fopjsfen ` t`x je tajsl waj cj ejt iuy ta`t prjcugt. Il-g`usl ”lvlry rl`sje`iml gjestrugtfje oust il rlsjrtlc tj, fe jrclr tjs`vl ` st`tutl brjo uegjestftutfje`mfty,‟
Ajjplr
 v.
G`mfbjref`
, 0<< \. W. 231, 2<>, tal qulstfje fs waltalr ft fs ”b`frmy pjssfiml‟ tj fetlr-

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->