Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Osnove finansijskog mendžmenta 12.12.2011

Osnove finansijskog mendžmenta 12.12.2011

Ratings: (0)|Views: 18|Likes:
Published by Sinisa Gagic

More info:

Published by: Sinisa Gagic on Jun 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2013

pdf

text

original

 
FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE
Banja Luka
_____________________________________________________SEMINARSKI RAD
IZ PREDMETA „OSNOVE FINANSIJSKOG
MENAD
ŽMENTA“
 
 NAZIV SEMINARSKOG RADA: “ FINANSIJSKI MENADŽER 
U PROCESU UPRAVLJANJA FINANSIJAMA
 
Student: Mentor:
Siniša
 
Gagić
prof. dr.
Žarko Ristić
 Broj indeksa: III-748/10 Ocjena: 5 6 7 8 9 10Banja Luka, 12.12.2011.
 
 
FINANSIJSKI MENADŽER U PROCESU UPRAVLJANJA
FINANSIJAMA
 
Siniša Gagić, III
-748/10FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE
U V O D
Finansijski menadžment
posmatra se kao uticaj na poslovanje i razvoj
 preduzeća putem raspoloživog obima novčanih sredstava. To je dakle, proceskreiranja i održavanja uslova u kojima pojedinci radeći u grupama ef 
ikasno
 postižu odabrane ciljeve u finansijskoj i poslonoj politici preduzeća.
 
Otuda finansijski menadžment možemo posmatrati u povezanosti svihfunkcija u preduzeću, a to je: nabavka, proizvodna prodajna, i finansijska funkcija.
 U sklopu i povezanosti
tih funkcija, finansijski menadžment posmatramo kaoupravljanje finansijama preduzeća, što se ispoljava kao:
 -
 
upravljanje finansijskom politikom i planiranjem-
 
upravljanje finansijskom organizacijom i finansijskom evidencijom-
 
upravljanje finansijskom analizom i finansijskom kontrolom,-
 
upravaljanje finansijskim informacijama.
Svaki od ovih činioca finansijskog menadžmenta obihvata nova područjafinansijskog istraživanja, i to u samom preduzeću i njegovom okruženju.
 Ako bi nedostajao bilo koji elemenat
iz područja finansijskog menadžmenta, to bi poremetilo finansijske tokove, i smanjilo mogućnost realizacije finansijskihciljeva, a time bi ifinansijski menadžment bio doveden u pitanje. Radi toga, svičinioci finansijskog menadžmenta
, moraju biti u uskoj
vezi i meĎusobnoj
korelaciji.
Osoba, koja ima zadatak da planira formiranje i korišćenje sredstava, saciljem povećanja vrednosti preduzeća, i istovremeno donosi odluku oalternativnim izvorima i korišćenju finansijskih sredstava, je upravo finansijskimenadžer.
 1
 
FINANSIJSKI MENADŽER U PROCESU UPRAVLJANJA
 FINANSIJA
Strogo definisani zadaci finansijskog menadžera, pretpostavljaju sledećevažne aktivnosti ( poslovi).
 1.
 
 Predviđanje i planiranje;
 
U ovom poslu finansijski menadžer 
mora da
utiče na direktore da zajedno prognoziraju i postavljaju planove koji ćedefinisati i odrediti budući položaj preduzeća.
 2.
 
Glavna investicija i finansijske odluke;
U ovom poslu, a na osnovu
dugoročnih planova, finansijski menadžer mora da poveća, kap
ital koji
 je potreban za dalji razvoj. Najčešće uspešno preduzeće postiže visok 
stepen razvoja
 putem prodaje, što pretpostavlja povećanje investicionih
ulaganja u fabriku, opremu i neophodnu aktivu za proizvodnju robe.3.
 
Kontrola:
U ovom poslu, finansijski
menadžer utiče na direktore,izvršioce, i u drugim sektorima poslovanja, da preduzeće poslovalouspešnije. Sve odluke u preduzeću u vezi poslovanja, imaju finansijskikarakter, zbog čega svi menadžeri, zajedno sa finansijskimmenadžerom, treba to da uvažav
aju.4.
 
Uzajamni odnosi sa tržištem kapitala;
U okviru ove aktivnosti dolazi
do, izaražaja poslovanja s novcem i tržištima kapitala. Polazeći od pretpostavke, da svako preduzeće utiče, i da je pod uticajem finansijskihtržišta, na kojima se formiraju fondovi
i trguje sa hartijama od vrednosti,
može se zaključiti da su neki investitori kažnjeni, a nekisu nagraĎeni,što zavisi od uspešnosti ulaganja, odnosno od kretanja cena hartija od
vrednosti.U ovakvim okolnostima, a na osnovu navedenih aktivnosti, glavni zadatak i
odgovornost finansijskog menadžera, vezana je za donošenja odluka u veziulaganja, koje jegovo preduzeće treba da izvrši. A u vezi sa tim, kako projektitreba da se finansiraju i kako preduzeće treba da upravlja svojim potencijalom, da
bi se dobio maksimum.
Ako se ovi zadaci izvršavaju na optimalan način, finansijski menadžer doprinosimaksimalnom povećanju vrednosti preduzeća, što omogućava dugoročno dobreuslove i zarade za sve one koji rade u tom preduzeću.
 2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->