Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
So Yeu Ly Lich Tu Thuat

So Yeu Ly Lich Tu Thuat

Ratings:
(0)
|Views: 198|Likes:

More info:

Published by: Thành Đạt Nguyễn on Jun 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2012

pdf

text

original

 
 
M
u 3. Ph
l
c III: S
Ơ 
Y
U LÝ L
CHC
NG HOÀ XÃ H
I CH
NGH
Ĩ
A VI
T NAM
 
Độ
c l
p - T
ự 
do - H
nh phúc
 
----------------------
S
Ơ 
Y
U LÝ L
CH T
Ự 
THU
T
 
H
tên: ........................................................................ Nam/n
: ...............................Sinh ngày ................ tháng ............. n
ă
m 19........Ch
 
ở 
: ................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ...Khi c
n báo tin cho ai?
 
đ
âu?............................................................................................................................................... .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ...
ố 
: ................................... Ký hi
u: ...........................
 N
ă
m 20......
nh 4x6
đ 
óng d 
ấ 
u giáp laic
a c
ơ 
quan qu
n lýho
c chính quy
ề 
n
đị
a ph
ươ 
ng)
 
 
H
tên: .......................................................................Bí danh: .................................Tên th
ườ 
ng g
i: .........................................................................................................................Sinh ngày: ............. tháng ........... n
ă
m 19...... t
i: .......................................................... Nguyên quán: ............................................................................................................................Ch
 
ở 
hi
n nay: .........................................................................................................................Dân t
c: ....................................................... Tôn giáo: ..................................................Thành ph
n gia
đ
ình sau CCR 
Đ
: ...............................................................................................Thành ph
n b
n thân hi
n nay: .................................................................................................Trình
độ
v
ă
n hoá: ......................................................................................................................
ế
t n
 p
Đ
oàn TNCSHCM ngày ......... tháng ........ n
ă
m ............ N
ơ 
i k 
ế
t n
 p: ...............................................................................................................................
ế
t n
 p
Đả
ng CSVN ngày ............ tháng .......... n
ă
m ................Chính th
c ngày ............ tháng .......... n
ă
m ................ N
ơ 
i k 
ế
t n
 p: ...............................................................................................................................Tình tr 
ng s
c kho
hi
n nay: ................................................................................................... Ngh
nghi
 p ho
c trình
độ
chuyên môn: ..................................................................................
HOÀN C
NH GIA
Đ
ÌNH
H
và tên cha: ................................................. Tu
i: ....... Ngh
nghi
 p: .....................Tr 
ướ 
c cách m
ng tháng 8 làm gì?
ở 
 
đ
âu?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Trong kháng chi
ế
n ch
ng th
c dân Pháp làm gì?
ở 
 
đ
âu?................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................T
n
ă
m 1955
đế
n nay làm gì?
ở 
 
đ
âu?....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
H
và tên m
: ............................................ Tu
i: ........... Ngh
nghi
 p: .......................Tr 
ướ 
c cách m
ng tháng 8 làm gì?
ở 
 
đ
âu?............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Trong kháng chi
ế
n ch
ng th
c dân Pháp làm gì?
ở 
 
đ
âu?................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................T
n
ă
m 1955
đế
n nay làm gì?
ở 
 
đ
âu?....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
H
VÀ TÊN ANH CH
EM RU
T
(
Ghi rõ tên, tu
ổ 
i, ch
ỗ 
 
ở 
 , ngh
ề 
nghi
 p, trình
độ
và thái
độ
chính tr 
c
a t 
ừ 
ng ng 
ườ 
i
)....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................H
và tên v
ợ 
ho
c ch
ng: ......................................................... Tu
i: ................................... Ngh
nghi
 p: ............................................................................................................................. N
ơ 
i làm vi
c: .............................................................................................................................Ch
 
ở 
hi
n nay: .........................................................................................................................H
và tên các con: ............................................ Tu
i: ....... Ngh
nghi
 p:............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->