Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
80Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
contabilitate creativa

contabilitate creativa

Ratings:

5.0

(2)
|Views: 2,755 |Likes:
curs
curs

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Alexandra Ada Topala on Jun 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2014

pdf

text

original

 
CAPITOLUL 1: CONTABILITATEA CREATIVĂ:DEFINIRE ŞI FACTORI DE INFLUENTA
1.1.Contabilitatea creatiîntre perversitate şi perfeionarea tehnicilor prinimaginaţi1.2. Complexul motivaţional al dezvoltării tehnicilor de contabilitate creativă
 Acceptăm secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc. Sperăm ca Pământul poatedeveni un spaţiu al toleranţei. Aşa cum spaţiul creştin este un spaţiu al sintezelor între trei culturi: cea de sorginte
ebraică,
cea generată
de greci
şi cea ale cărei origini se găsesc în civilizaţia
romană.
Prima şi-a propus să afle
cine
a făcut masa, cea de a doua,
din
ce este făcută masa, iar cea de a treia,
pentru
ce este făcută masa.Contabilitatea, umilă şi conştientă de limitele ei în timp, îşi răspunde la întrebări cu maipuţină încărcătură existenţialistă. În discursul normativ ea îşi delimitează:
cui îi sunt adresate informaţiile sale? ce informaţii şi sub ce forme sunt satisfăcute necesităţile utilizatorilor? care sunt postulatele, principiile şi regulile care regizează producţia de informaţii?
Discursul pozitivist începe să capete o conotaţie existenţială, deoarece cercetătorul încontabilitate începe să se întrebe de ce materia sa de studiu este ceea ce ea este, de cecontabilii fac ceea ce ei fac şi ce efecte au aceste fenomene asupra oamenilor şi alocăriiresurselor?Pe fondul comportamentalist al contabilităţii - undeva la frontiera între normativism şipozitivism - putem constata că situaţiile financiare «alias documentele de sinteză (alias, într-oformulă simplificatoare, conturile anuale)» sunt folosite fie pentru a-i
informa
pe utilizatori, fiepentru a-i
induce în eroare. În
cele două verbe se ascund cele două laturi contrare ale contabilităţii creative: “yang”:creativitatea poziti- proliferarea procedurilor contabile ca urmare a fenomenelor definanciarizare a economiilor; “yin”: creativitatea negatisau inducerea în eroare princosmetizarea imaginii relevate prin conturi.Tema contabilităţii creative s-a dezvoltat cu predilecţie în deceniul trecut, în lumea, anglo-saxonă.” Ea venea să intensifice conflictul între forma legală şi substanţa economică.
 
 În scopul fardării structurii financiare şi a performanţelor întreprinderii, contabilii au probatun exces de ingeniozitate, realizând “aranjamente” demne de invidiat, pentru a maximizacâştigul pe acţiune, pentru a îmbunătăţi lichiditatea sau pentru a minimiza rata îndatoririi.Primele sensibilizări ale mediului contabil românesc privind fenomenele de contabilitatecreativă apar în 1996. În lucrarea “Controverse contabile” (paragraful “Riscurile unei contabilităţicreative”, paginile 145-158) remarcam: “Subiect extrem de bogat în revistele şi ziarele apusene,contabilitatea creativă îşi face loc cu timiditate în literatura română de specialitate.Scenariul lucrării cuprinde trei poli de atracţie:
-
dezbaterea teoretică a fenomenelor de contabilitate creativă,
-
prezentarea tehnicilor de modelare prin “creativitate” a contului de profit şi pierdere şi
-
prezentarea tehnicilor de modelare prin “creativitate” a bilanţului.
1.1.
Contabilitatea creativă între perversitate şi perfecţionarea tehnicilor prinimaginaţie
 În ciuda creşterii importanţei potenţiale a documentelor de sinteză şi a complexificăriiactivităţii dezvoltate de organismele de normalizare, informaţia contabilă nu reuşeşte să-şi îndeplineasdecât parţial funcţiile ce îi sunt atribuite. Proba cea mai peremptorie a acesteiconstatări o constituie numeroasele scandaluri financiare.Ele, scandalurile financiare, au la bază fie descoperirea unor falsuri, fie descoperirea unor tehnici de disimulare a situiei reale, fenomene cunoscute aszi sub denumirea decontabilitate creativă.Iată deci că profesioniştii contabili, mult timp caricaturizaţi pentru lipsa lor de imaginaţie şipentru comportamentul lor rigid, au creat surpriza de a dezvolta practici de contabilitate creativăsau imaginativă.Noţiunea de contabilitate creativă a fost invocată pentru prima dată în literatură, în anul1973, de către cercetătorul britanic J. Argenti. Acesta a stabilit o legătură directă între practicilede contabilitate creativă, incompetenţa managerilor şi declinul afacerilor, precizând că utilizareacontabilităţii creative reprezintă un indiciu prevestitor de criză.Ulterior, judecând după abundenţa literaturii care aduce în discuţie acest subiect,contabilitatea creativă a intrat în sfera preocupărilor a numeroşi cercetători. Cu toate acestea, înmediile profesionale şi academice, nu există un punct de vedere comun în ceea ce priveştedefinirea conceptului de contabilitate creativă, diverşii autori având în vedere un segment mai
 
mare sau mai mic dintr-o axă care se întinde de la o veritabilă încercare de a prezenta oimagine fidelă până la practicile de “finanţare în afara bilanţului” şi de “împodobire” a bilanţului.O trecere în revistă a câtorva dintre cele mai argumentate puncte de vedere asupradimensiunilor şi limitelor contabilităţii creative a fost realizată, în 1996, de către profesorulNiculae Feleagă în lucrarea “Controverse contabile”. În ceea ce ne priveşte, vom prelua o partedintre ideile prezentate în această lucrare, le vom completa cu alte câteva puncte de vederepertinente şi vom încerca ~să concluzionăm asupra frontierelor contabilităţii creative, de aceastăconcluzie depinzând conţinutul capitolelor următoare.Trotman defineşte contabilitatea creativă ca fiind o tehnică de comunicare ce vizeazăameliorarea informaţiilor furnizate investitorilor.
1
 Pe aceeaşi linie, Colasse este de părere că expresia
contabilitate creativă
desemnează“practicile de informare contabilă, adesea la limita legalităţii, practicate de anumite întreprinderi,care, profitând de limitele normalizării, caută să îşi înfrumuseţeze imaginea situaţiei financiare şia performanţelor economice şi financiare”.
2
Stolowy reduce semnificaţia noţiunii de contabilitate creativă, precizând că: fraudele nuau nimic creativ, practica opţiunilor contabile există de multă vreme şi nu constituie contabilitatecreativă, subiectivitatea inerentă evaluării este de neocolit şi există dintotdeauna, numai câtevamecanisme financiare generează o veritabilă contabilitate creativă. (*[1] Citat de B.Raybaud-Turrillo si R. Teller în Comptabilite creative, Encyclope'die de gestion, Economica, Paris, 1996. )Caracterul distinctiv al contabilităţii creative, concluzionează autorul francez, ţine deimaginaţia contabilă pusă în operă pentru a traduce inovaţiile juridice, economice şi financiarepentru care nu există, la data lansării lor, soluţii contabile normalizate, precum şi de faptul cămontajele ce decurg din această inginerie financiară sunt iniţiate în funcţie de incidenţa lor asupra bilanţului şi rezultatului întreprinderii.
3
 Barthes de Ruyter şi Gelard plasează contabilitatea creativă în zona imaginaţiei inginerieifinanciare modeme, imaginaţie care generează fără încetare noi produse şi montaje, avânddrept obiectiv, principal sau nu, ocolirea regulilor contabile, judecate penalizante vizavi derezultate, capitaluri proprii şi îndatorire.
4
Tweedie şi Whittington consideră că soluţiile atribuite imaginaţiei sau creativităţii contabileelaborate adesea împreună cu băncile şi auditorii, rezultă, în fapt, din noi tipuri de contracte, dinoperaţii care nu au fost prevăzute sau sunt insuficient tratate de normalizarea contabilă sau din
1
M. Trotman, Comptabilite britannique, mod d'emploi, Economica, Paris, 1993
2
Citat de B.Raybaud-Turrillo si R. Teller în Comptabilite creative, Encyclope'die de gestion, Economica, Paris, 1996
3
H. Stolowy, Existe-t-il vraiment une comptabilite” creative?, Revue de droit comptable, decembrie 1994
4
Citaţi de N. Feleagă.

Activity (80)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Jacky Russel liked this
Ovidiu Liţiu liked this
Alina Voinea liked this
Alina Voinea liked this
Narcis 2009 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->