Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pidato Perpisahan Sekolah Bahasa Jawa

Pidato Perpisahan Sekolah Bahasa Jawa

Ratings:
(0)
|Views: 891|Likes:
Published by Citra Desiani

More info:

Published by: Citra Desiani on Jun 29, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2014

pdf

text

original

 
Pidato Perpisahan Sekolah Bahasa Jawa
 Ingkang dahad kinormatan Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Taman, Bapak ugi ibu guru, staf TU,Lan konco-konco ugi adek-adek sedaya kemawon ingkang kula tresnani.Sapisan, monggo kita sedaya sesarengan ngaturaken puji syukur dumateng Gusti ingkang MahaAgung, Ingkang sampun maringaken nikmat kewarasan dumateng kita sedaya. Dados kitasedaya saget sesarengan kempal dhateng adicara perpisahan siswa kelas 9 sapunika. Kula siswakelas 9E ingkang tinanggenah guru kagem mewakili konco-konco kelas 9 kagem ngaturakenmatur sembah suwun kula sakonco namung saget ngaturaken ucapan matur sembah nuwunkagem sedaya bapak ibu guru ingkang sampun mbulawantah kula sakonco dangunipun tigangwarsa dateng pawiyatan menika. Kula sakonco inggih badhe nyuwun pangestunipun supadoskula sakonco saget nglebeti pawiyatan enggal ingkang sae ingkang sampun dhados tujuan kulasakonco. Ugi supados kula sakonco saget dados tiyang ingkang migunani kagem keluarga,masyarakat, ugi bahasa lan negara. Sejatosipun kula sakonco kraos awrat sanget kagem nilarakenpawiyatan menika. Kula inggih gadhah sekedik pesen kagem adek-adek kelas 7 kaliyan 8supados sinal ingkang sregep sinau supados saget wujudaken cita-cita nipun ugi dados lareingkang lanthip.Cekap semanten saking kula, manawi anggen kula sakonco kagungan sisip sembering. Ingakangklenthu, kula nyuwun agunge panga puten dumateng sedaya kanawon. Kula aturaken matursembah suwun
 
 
Pidato bahasa jawa krama
 Ass. Wr.wb.Kulo aturaken matur suwun kagem Ibu Ummu semono ugi kagem Saderek-saderek sedanteningkang sudi nyisih aken wedalipun ngrawuhi pidato meniko.Saderek-
saderek sedanten……..
 Minurut pengamatan kalian kulo raosaken akhir-akhir meniko kathah wargo ingkang kirangmenghargai negeri nasionalipun ing
gih puniko negeri “tercinta” Indonesia. Hal meniko sanget
ngrisauaken yen diterus-
terusaken saget dados masalah ingkang serius……..
 Saderek-
saderek, kawulo mudho sedanten……..
 
Wonten jaman sakniki sampun kathah “pengikisan” kebangsaan nasionalisme! Meniko
disebabaken kathah kawulo mudho ingkang ngelalekaken jatidirinipun dados wargo Indonesiasebabipun poro kawulo mudho luwih condong marang pergaulan utawi budoyo-budoyo Baratingkang ndugi saking media cetak, elektronik, ingkang rupo: acara-acara televisi, majalah, suratkabar, utawi kathah wargo luwih seneng mundhut produk-produk luar negeri disebabaken
regoipun luwih mirah lan kualitasipun luwih sae……..
 Saderek-
saderek sebongso lan setanah air……….
 Masalah-masalah meniko saget diicalaken lan saget mbangsulaken raos cinta tanah air negeri
“tercinta” Indonesia meniko kalian salah sawijine coro inggih puniko mundhut barang
-barangproduksi Indonesia, menghormati jasanipun poro Pahlawan lan poro Pejuang, tindak dhatengMuseum-museum Nasional utawi monumen-monumen perjuangan
Kulo raos meniko ingkang saget kulo sampekaken……. mugi
- mugi saget ndhatengakenperubahan lan saget mbangsulaken utawi nguataken roso Nasionalisme kito sedanten.
Matur suwun kulo sampekaken………
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
 
 
PENGETAN DINTEN KARTINI
Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan.Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi.Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani.Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasaingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksih saged kempal manunggalkanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyan salebetipun pahargyan pengetan dinten Kartinisamang-ke punika.Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya. R.A. Kartinipindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia.Panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkang karyanipun mligi kangge majengipunwanita wiwit duk rikala bangsa Indonesia taksih dipuncengkerem dening bangsa penjajah.Labuh lebetipun R.A. Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita. Langkung-langkunging wekdal sapunika ingkang taksih kedah meres penggalih kangge majengipun bangsa.Panyengkuyungipun para wanita boten saged dipunremehaken, malah kepara langkungbobotipun tumrap pembangunan majengipun bangsa punika.Pancen sampun dipundokrataken para wanita saha limrah nggadahi raos ingkangkalangkung alus. Sanadyan makaten geget ing manah tansah makantar pindha waja ngudikautaman. Sadaya punika inggih awit saking pangaribawanipun lelabetanipun Ibu Kartiniingkang sampun tumanem ngrembaka ing mahanipun wanita Indonesia.Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah wanita ingkang saged kiprah kadi denepara priya ing babagan warna-warni. Ingkang makaten punika saestu saged damel mongkogingmanah.Kanti makaten punika sumangga kadang-kadang putri sami saged nglajengaken gegayuhantuwin lelabetanipun Ibu Kartini ingkang luhur punika. Ingkang boten kenging dipunlirwakakeninggih punika tansah ngudi jatidhirinipun putri Indonesia. Putri Indonesia ingkang prasaja,mrantasi sadhengah karya.Semanten saha makaten atur kula. Mugi sami kepareng maringi pangapunten tumrap sadayakekirangan lan kelepatan kula.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->