Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Respected Access Overview - June 2012

Respected Access Overview - June 2012

Ratings: (0)|Views: 7 |Likes:
Published by shootingcouncil
respectedaccess.org
respectedaccess.org

More info:

Published by: shootingcouncil on Jun 29, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

07/05/2013

 
 
G}am+ 3?<3
_ls~amsyjep ~f _sf~mi~ lan Majlaim Liimyy lan Fppfs~}ae~emy dfs F}~nffs Smisml~efa ea Lhmseil
Ftmstemr7
^smln Kebj~ku, isml~mn ~jey h}k~e(nehmayefalk mn}il~efa lan f}~smlij ilhplebal~ ~jm sm|}my~ fd ~jm Dmnmslk Klany J}a~eab+ Deyjeab lan Yjff~eab Ypfs~y Sf}an~lckm! ^jeyp}ckei&psetl~m eae~el~etm rly nmyebamn ~f psf~mi~ lan majlaim liimyy lan fppfs~}ae~emy cudfy~mseab l y~sfabms ymaym fd eaneten}lk y~mrlsnyjep!^jm ifkkmi~etm bflky fd ~jm pls~amsy lsm ~f hlea~lea lan majlaim liimyy ~f p}ckei lan psetl~mklany dfs mzplanmn fppfs~}ae~emy ~f magfu lkk ~upm fd f}~nffs smisml~efa! ^jm ilhpleba+fddeielkku kl}aijmn ea Ymp~mhcms+ 3??5+ ey c}ek~ lsf}an l ima~slk ykfbla+ ‛
Smypmi~mn Liimyy eyFpma Liimyy
!^jm hmyylbm ey yehpkm ’ smypfayeckm cmjltefs kmlny ~f ifa~ea}mn liimyy!Ehpfs~la~ku+ ~jey hmyylbm smyfal~my ea ~jm jmls~y lan heany fd ~jm ma~esm f}~nffs smisml~efaifhh}ae~u! Eae~elk ilhpleba hl~mselky dfi}ymn fa smisml~efalk yjff~eab lan j}a~eab+ c}~ ~jmilhpleba ey ifay~la~ku cmeab mzplanmn ~f smyfal~m re~j l csflnms smisml~efa ifhh}ae~u!
Mn}il~efa
 
lan
 
F}~smlij
7
Y~sl~mbei hls`m~eab lan ifhh}aeil~efay mddfs~y lsm is}ielk ea hfteab l bmamslk mn}il~efahmyylbm ke`m
Smypmi~mn Liimyy ey Fpma Liimyy 
ea~f l d}kk(dkmnbmn yuy~mhl~ei+ pklaamn lan pmsy}lyetm ifhh}aeil~efaymddfs~ ~lsbm~eab mzpkeie~ cmjltefsy! _}ckei ymsteim laaf}aimhma~y+ yfielk am~rfs`eab+ lrmcye~m+ la fakeam if}sym+ ~slek `efy`y+ psmyy iftmslbm+ lan psmymaim l~ `mu mtma~y rekkjmkp ijlabm ~jm cmjltefs fd ~jm ~lsbm~ l}nemaimy lan sleym lrlsmamyy fd ~jm ilhplebare~j lkk y~l`mjfknms bsf}py!
Smypmi~mn
 
Liimyy _sea~ lan Slnef _YLy7
 
Ymtmslk amr psea~ _YLy jltm cmma isml~mnlnnsmyyeab ~smyplyyeab+ j}a~eab lan ~jm ypsmln fd eatlyetm ypmiemy! ^f nl~m+ tlsef}yal~efalk p}ckeil~efay jltm s}a
Smypmi~mn Liimyy
_YLy psfteneab amlsku .43?+??? eanfal~efa yplim!
Ea ~jm Rfs`y7
]pifheab _YLy i}ssma~ku }anms nmtmkfphma~ rekk lnnsmyy lnne~efalk ~upmyfd smisml~efa y}ij ly yafrhfcekeab+ deyjeab+ cfl~eab+ j}a~eab+ m~i! Amr Rmc claamsy dfs lkk}pifheab _YLy rekk lkyf cm isml~mn!
Rmcye~m7
Smypmi~mnliimyy!fsb rly smima~ku smaftl~mn ~f smyfal~m af~ faku re~j yjff~msy lan j}a~msy+ c}~ lkyfhf~fsewmn tmjeikm ma~j}yely~y rjf liimyy p}ckei lan psetl~m klany lan rl~msy! ^jm amr majlaimhma~y eaik}nm l plbmjf}yeab l hlp yjfreab ea~mspsm~etm plamk pklimhma~+ rjmsm ~f kfil~m l
^smln ^sleams+
lan
Y~mrlsnyjep Bsla~ 
reaamsy!
Smymlsij lan Mtlk}l~efa7
^jm
Smypmi~mn Liimyy 
ilhpleba rly nmtmkfpeab }yeab smymlsij ifan}i~mn cu SmypfayetmHlalbmhma~ ifhheyyefamn cu ~jm J}a~eab $ Yjff~eab Ypfs~y Sf}an~lckm! ]anmsy~laneab rjeij lypmi~y fd ~jmilhpleba pkla rfs` cmy~ ey ehpfs~la~ ~f ~jm y}iimyy fd ~jm
Smypmi~mn Liimyy ey Fpma Liimyy 
ilhpleba ~f af~ g}y~ ~mlij f}~nffs m~jeiy+ c}~ hf~etl~m pfye~etm ijlabmy ea cmjltefsy!^jsf}bj l pls~amsyjep my~lckeyjmn re~j p}ckei klan hlalbmhma~ lbmaiemy fpmsl~eab re~jea~jm y~l~m fd ]~lj+ rm lsm mzplaneab f}s mtlk}l~efa mddfs~y! Dfs ~jm amz~ detm umlsy+ ~jm ma~esmy~l~m fd ]~lj rekk ymstm ly l ye~m ypmiedei kmlsaeab klcfsl~fsu rjmsm ~jm mddeiliu fd ^smlnKebj~ku,―y hmyylbeab rekk cm smymlsijmn!
F~jms Yebaedeila~ Lijemtmhma~y7
^jm i}ssma~ e~msl~efa fd ]YNL―y Sm|}my~ Dfs Lppkeil~efayly pls~ fd ~jm Dlsh Cekk―y T_L JE_ bsla~y psfbslh *ly `afra ly
Fpma Demkny
% afr eaik}nmytmscelbm y}bbmy~eab ~jm }ym fd ~jm
Smypmi~mn Liimyy ey Fpma Liimyy
ilhpleba ~f yl~eydu lbsla~ sm|}esmhma~! Reaamsy ammn ~f psf~mi~ ~jm klan framsy lan ~jmes klan cu mn}il~eab ~jmp}ckei ~f cmjltm smypfayecku ea fsnms ~f `mmp psetl~m klany fpma ~f ~jm p}ckei! ^smln Kebj~ku,jly ifa~li~mn lkk bsla~ reaamsy re~j eadfshl~efa fa jfr ~jmu ila }~ekewm ~jm
Smypmi~mn  Liimyy 
ilhpleba!
 
 
G}am+ 3?<3
Liifhpkeyjhma~y yeaim Kl}aij ’ Ymp~! 3??5
_}ckei Ymsteim Laaf}aimhma~y *_YLy% $ Rmc Claamsy
 
3< ~f~lk d}kk(plbm psea~ _YLy ltleklckm dfs nfrakfln
f
 
^f~lk iesi}kl~efa fd amlsku 5+=??+???
f
 
Hfsm ~jla .43?+??? fd ln yplim jly cmma nfal~mn ~f nl~m
 
ZZ mzey~eab _YLy i}y~fheweab re~j neddmsma~ bmfbslpjei cli`bsf}any+ ypmiedeilkku nmyms~ lan yf}~jmly~msa
 
Ymkmi~ _YLy lsm ltleklckm ea Yplaeyj
 
Amr jlkd+ ~jesn lan |}ls~ms plbm yewmy fd lkk _YLy lsm ltleklckm
 
<3 Rmc claamsy lsm afr ltleklckm
 
3 slnef _YLy ’ fam fd rjeij ey ea cf~j Mabkeyj lan Yplaeyj
 
Ehpkmhma~mn yfielk hls`m~eab pkla lan jltm jln claamsy pklimn fa rmcye~my fd ifaymstl~efa fsblaewl~efay lyrmkk ly dfs}hy lan ckfby
 
Ifa~ea}f}y f}~smlij dfs mne~fselk iftmslbm ~jsf}bj psmyy smkmlymy lan psf(cfaf pklimhma~ fd _YLy lan Rmcclaamsy
F}~smlij
 
^f sleym lrlsmamyy fd ~jm hftmhma~+ rm rekk ifa~ea}m ~f l~~man mtma~y dsfh al~efalk ifatma~efay lanifatma~efay rjeij y~ls~mn ea 3??5
 
Ea 3?<3+ rm mzplanmn f}~smlij ~f smbefalk ypfs~yhma―y mzpfy lan cmbla nmtmkfpeab l h}k~e(kmtmk smkl~efayjepre~j ~jm Cfu Yif}~y fd Lhmseil+ eaik}neab c}~ af~ kehe~mn ~f ifkklcfsl~efa fa tfk}a~mms y~mrlsnyjep psfgmi~y
Mn}il~efalk Hl~mselky
 
If(cslanmn ^smln Kebj~ku,―y ymsemy fd smypfayeckm smisml~efa ~epy eaik}neab+ c}~ af~ kehe~mn ~f+ ~epy psfhf~eabsmypfayeckm yjff~eab ypfs~y+ j}a~eab lan j}a~eab re~j la L^T fs ]^T&SFJT
 
Ymsemy i}ssma~ku ifayey~y fd <: csfij}smy ( hfsm ~jla < hekkefa jltm cmma psea~mn dfs ney~sec}~efa!
f
 
3 amr csfij}smy i}ssma~ku }anms nmtmkfphma~ ’ Yjlsm ~jm Yafr $ Yjlsm ~jm Rl~ms
 
Lkk csfij}smy ltleklckm dfsnfrakflndsfh ~jm rmcye~m *dsmm%
Rmcye~m
 
Kl}aijmn rrr!smypmi~mnliimyy!fsb ea Aftmhcms 3??5
 
Smteymn ^smln Kebj~ku,―y fakeam lrlsmamyy if}sym ~f lnnsmyy yjff~eab ypfs~y lan j}a~eab+ if(cslanmn e~re~j
Smypmi~mn Liimyy
lan jltm l kea` fa rmcye~m ea 3?<?
 
Kl}aijmn }pnl~mn lan smteymn rmcye~m ea Gla}lsu 3?<3! Amr ye~m eaik}nmy7
f
 
^jm lceke~u ~ffsnms‛`e~y‘ ( ney` ifa~leaeab7 lkk psea~ p}ckei ymsteimlaaf}aimhma~y ea lkk yewmy+ lkk rmc claamsy+ kfbf+ slnef _YL dekmy+ 9??|}ei`(~ep csfij}smy re~j }p ~f ~jsmm ~upmy fd smisml~efa+ lan 3?c}hpms y~ei`msy
f
 
Eadfshl~efa lcf}~ ~jm LRI_ lan Afs~j Lhmseila Hfnmk
f
 
L kea` fa ~jm jfhmplbm ~f HT]Hy
f
 
Yjff~eab ypfs~y lan FJT _YLy
f
 
Ftmstemry fd mlij ilhpleba
f
 
Key~ fd pls~amsy
f
 
Key~ fd liifhpkeyjhma~y
f
 
Amry
f
 
Key~ fd i}ssma~ psfbslhy lan smyf}simy
f
 
Nfal~efa plbm
Y~mrlsnyjep Bsla~y
 
^smln Kebj~ku, jly lrlsnmn 3= bsla~y ea << y~l~my ea ~jm psfbslh―y desy~ umls

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->